Bild
Nästa artikel
Nyheter

Håll avståndet!

1 mars 2012

Få saker i trafiken är mer irriterande än bilister som håller för korta avstånd till framförvarande. Det är ett hotfullt och farligt beteende som trafikpolisen dessbättre börjat beivra hårdare på senare tid.

Allt fler tillverkare erbjuder teknisk hjälp till föraren att hålla säkrare avstånd. Opel har till exempel ett system kallat Following Distance Indication (FDI) som aktiveras automatiskt i farter över 40 km/tim. FDI ingår som en funktion i kameran Opel Eye och mäter avstånd upp till 120 meter till framförvarande fordon.

Uppgifter om fart och avstånd i meter omvandlas till avstånd i sekunder på displayen. Det verkar vettigt i min värld. I det här fallet tror jag nämligen att den mänskliga hjärnan kan värdera risken bättre om avståndet mäts i tid istället för i meter.

Om man ligger 50 meter bakom en bil som kör i 100 km/tim så motsvarar det 1,8 sekunder. Rätt så klargörande. Samma omvandlingsformel gäller för alla farter; om avståndet i meter är hastigheten delat med två så blir luckan 1,8 sekunder.

I Tyskland är minimiavståndet just 1,8 sekunder. Ligger man under en sekund bakom framförvarande så blir det böter.

Nu frågar sig vän av ordning hur polisen kan se till att den här lagen efterlevs?

Jag vet inte men det primära är att det finns en lag att förhålla sig till. De flesta har faktiskt respekt för lag och ordning.