Bild
Nästa artikel
Nyheter

Dags att avskaffa zebralagen?

26 januari 2012

En genomgång av sjukhusstatistiken i Skåne visade att fotgängare lever farligare i trafiken än bilister.

Föga överraskande, tänkte jag. Zebralagen har ju inneburit att många fotgängare tror att de omges av en för bilar ogenomtränglig atmosfär och kan promenera över gator utan att över huvud taget se sig för.

Men statistiken handlade inte om zebralagen utan om att gångtrafikanter skadar sig när de trillar på isiga och snöiga trottoarer.

Det förvånar att zebralagen inte debatteras mera eftersom den lett till ett i många stycken olyckligt trafikbeteende bland både fotgängare och bilister. De förstnämnda hävdar ibland sin rätt in absurdum. En del bilister hämnas med ett hotfullt och aggressivt körsätt när en gångtrafikant går mot röd gubbe eller korsar gatan utanför övergångsstället.

I en insändarartikel i Dagens Nyheter i dag berättar Bertil Almqvist om hur han står vid ett övergångsställe och ser en flicka komma gående på andra sidan med mobilen mot örat.

”Utan att ens bevärdiga långtradaren med en blick går hon ut i gatan. Det ryker av bränt gummi när 60 ton tvingas panikbromsa. Förundrat ser jag att hon inte ens tittar upp.”

Bertil Almqvist föreslår att zebralagen antingen avskaffas eller modifieras så att gående också åläggs skyldigheter och inte uppfattar det som en rättighet att gå rätt ut i gatan.

Många av oss har varit med om liknande händelser som Bertil Almqvist, antingen som åskådare eller som inblandade bilister. Det är klart att man som bilförare kan se vartenda övergångsställe som en fridlyst zon för fotgängare men trafikarbetet skulle bli bra mycket smidigare och säkrare med ett samspel mellan olika grupper.

Nån gång kan det till exempel vara lämpligt att som fotgängare sakta in stegen någon sekund. Till exempel så att en 60-tons långtradare ska slippa stanna.