Bild
Nästa artikel
Nyheter

Blott Sverige svenska byråkrater har

29 juni 2010

Värmlänningen som blev av med körkortet för att han gasade på framför en utryckande ambulans, får tillbaka kortet. Men bara tills vidare.


Jonny Forsberg, som han heter, gjorde misstaget att erkänna för mc-polisen att han hade överskridit hastighetsgränsen när han höll undan för ambulansen på en 1+2-väg.


Nu har Jonny Forsberg tagit tillbaka sitt erkännande och därmed kunde Transportstyrelsen ge honom körkortet åter. Men inte slutgiltigt; Jonnys fall ska upp i Tingsrätten som avgör ärendet. 


Helt klart står att Jonny Forsberg överskred hastighetsgränsen. Lika klart är det att han inte körde för fort, sett till omständigheterna. Alltså borde Tingsrättens dom vara given: han får behålla körkortet.


Detta är en djäkla cirkus som upptar både tid och personal som skulle kunna användas betydligt bättre. Jag har svårt att tänka mig så många fler länder som tillämpar den här sortens fyrkantiga paragrafrytteri.


Blott Sverige svenska byråkrater har.