Bild
Nästa artikel
Nyheter

Ännu en Norge-historia

16 februari 2010

I Norge utreds just nu ett förslag om att avskaffa all gratisparkering av bilar. Två varianter utreds: ett där privata p-platsägare åläggs att ta ut en avgift, ett annat där kommunerna ges rätt att ta betalt för p-platser på privat mark.


Om förslaget genomförs skulle det innebära att företag som förser sina anställda med p-platser i anslutning till arbetsplatsen måste börja ta betalt. Stormarknader som ofta marknadsför "fri parkering" inför avgift.


Syftet sägs vara att minska biltrafiken. Jag tror att det mera handlar om att man kommit på ännu ett sätt att mjölka pengar ur bilismen.