Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Städjan ännu orörd

15 mars 2012

Som oftast handlar det om arbetstillfällen kontra naturintressen. Har bilat i norra Dalarnas fjällvärd där vårt svenska nationalfjäll Städjan alltid hamnar i blickfånget, än mer var det så fram till 2007 då regeringen till sist avslog en ansökan från Idre Fjäll om att få bygga ut backar och liftsystem.

En jättelik utredning, ”Tre toppar”, som handlade om samhällsnytta, hänsyn och konsekvenser togs fram, men Städjan klarade sig den gången, eftersom fjället numera också skyddas av EU:s naturskyddsinventering Natura 2000.

Jobbfrågan lär på nytt dyka upp och Städjan står ingalunda säkert för exploatering trots att fjället räddades 2007. Idre Fjäll är naturligtvis ett lyft för hela Älvdalens Kommun, men utvecklingsmöjligheterna är begränsade eftersom hela fjället är så gott som utbyggt i alla väderstreck.

Kanske kan räddningen för regionen bli nya Himmelfjäll, ett ”bortglömt” och nu ”naturgodkänt” grannfjäll till Idre Fjäll. Det har redan börjat byggas på Himmeråsen, som toppen egentligen heter, och planerna är högtflygande. Före år 2020 ska Himmelfjäll bli ett fullvärdigt komplement (och konkurrent?) till Idre Fjäll, enligt fastställd Masterplan.

Låt Städjan få vila i fred!