Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Så svarade jag om rostskydd

20 oktober 2011

Jag har varit motorjournalist i över 25 år och har så att säga vanan inne att ställa frågor. Därför känns det alltid en smula obekvämt att vid enstaka tillfällen stå på andra sidan, alltså att låta sig bli intervjuad. Det händer faktiskt lite då och då, nyligen av en större svensk rostskyddsproduktfirma.

De ville veta vad jag anser om bilars rostskydd i allmänhet och om rostskyddsgarantierna. Jag ska här försöka återge delar av intervjun, och de svar jag gav.
 
Om utvecklingen av bilars rostskydd:

Totalt sett har rostskyddet trots allt blivit bättre med åren, och det beror framför allt på att konstruktionerna av bilarna utvecklats på ett fördelaktigare sätt. Karosserna har förre skarvar plus att tillverkarna i större utsträckning satsat på annat material, exempelvis aluminium och plast. Men fortfarande har vissa fabrikat stora brister. Och tendensen är också att tillverkarna drar ned på användningen av rostskyddsmedel och i många fall enbart förlitar sig på den förzinkade plåten.

Om rostskyddsgarantierna:

Framför allt handlar det om att inte vilseleda kunden. Garanti är ett värdeladdat begrepp, och kunden ska inte behöva stå för någon orimlig motprestation, framför allt inte av ekonomisk natur. Garantivillkoren måste vara mer tydligt utformade. Om branschen inte känner att de kan svara upp till tolv års garanti eller mer är det rimligare att sänka garantitiden. Det är bättre med en realistisk tid och att garantin är heltäckande.