Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Osäkerhet ska ge säkerhet!

30 september 2011

Det finns en ganska ny företeelse i vägmärkesfloran, två tilläggstavlor som heter flervägsväjning och flervägsstopp. En sådan flervägsväjning finns i korsningen Götgatan/Sankt Paulsgatan i Stockholm.

Vid varje infart i korsningen sitter dels vägmärket lämna företräde, dels tilläggstavlan ”flervägsväjning”. Men vad innebär egentligen en sådan korsning? Jo, helt enkelt att alla trafikanter som kör in i en sådan korsning har väjningsplikt. Det är helt förvirrande. I de flesta trafiksituationer finns klara regler om hur man förväntas agera. Men här har alla samma skyldighet. Vem ska köra när? Och vem har gjort fel vid en sammanstötning?

Vid kontakt med Transportstyrelsen medgavs att vid den här typen av korsning är frågan om vem som har gjort rätt eller fel svårare att reda ut efter en olycka.  Samtidigt antyddes att när trafikanter, d v s främst bilister, är osäkra om vad som verkligen gäller så tar man ner farten, och att det är en del av anledningen till att man skapar oklara regler.

Transportstyrelsens tanke är alltså att osäkerhet om vilka regler som gäller i en vägkorsning ska ge säkrare trafik! Vi kanske ska ha otydliga hastighetsskyltar också? Står det 60 eller 80 km/tim? Bäst att köra 60!