Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Onyktert om nykterhet?

20 augusti 2012

Läste i helgen om mannen som inte kunde hålla klaffen när hustrun körde båten. Och anledning till att damen körde berodde på att herrn hade sugit i sig ”några” starköl. Så det var ju i och för sig rätt att han inte körde själv. Däremot hade frun tydligen inte fått tillräcklig praktik bakom styret.

Men det är ingen ovanlighet också när det gäller vem som ska köra bilen hem från festen. Gubbar tenderar att köra familjeklenoden oftast. Men när det har skålats med alkohol händer det att hustrun, som inte druckit, tar över körningen och ansvaret.

Skillnaden mellan att köra bil kontra en båt är tydligen att om han som sitter bredvid i ena fallet inte får säga något om körningen, t ex ”kör öster om den här holmen det går fortare”. Sitter paret i en bil kanske tipset blir ”nej, kör genom sta’n – det går fortare nu när det inte är någon trafik!”

När det gäller småbåtar tycker jag nog ändå man bör nog utgå från att, precis som vid bilkörning, den som kör är både rorsman och befälhavare, d v s ytterst ansvarig för färden. Att man på stora fartyg har en annan uppdelning är inte så konstigt. Troligen kan hustruns körstil och vägval med bilen från festen vara minst lika påverkad av han i sätet bredvid. Kanske en anledning för män (för det är nog oftast fallet) att hålla mun när någon annan tar över ratten – eller att själv hålla sig nykter om det ska köras vare sig det handlar om båt eller bil!