Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Jag är skeptisk

14 juni 2011

Nu ska politikerna i Stockholm ta itu med trängselproblemen.

I fredags sade Stockholms trafiklandstingsråd i Svenska Dagbladet att Stockholm ska bli en spårvagnsstad och att T-banan var färdigbyggd. I tisdags pudlade han och ville skynda på en utbyggnad.

Och i Dagens Nyheter kan vi läsa att den ökade trafiken öppnar för en rad satsningar på cykelpendling. Därför vill politikerna ändra lagen –  ”cyklisterna kan få köra mot rött”. Men det gör de ju redan. Och inte respekterar cyklisterna zebralagen heller. De tränger sig ofta förbi bilar som stannat och jagar mellan de som går på övergångsstället som hajar genom ett fiskstim.

Att göra cykelbanorna säkrare är en bra idé. Det gäller lika mycket gentemot gående som för cyklister mot bilister. Men att luckra upp självklara trafikregler är en tveksam lösning. Vi har ett tillräckligt stort problem med optimister som trampar över stora gatukorsningar mot rött, när biltrafiken och de gående stannat.

Jag tror knappast att någon politiker skulle föreslå att bilister på vissa vägar kan få köra för fort eller köra om fastän det är omkörningsförbud ”vid vissa tillfällen”. Tänk till lite! Vems är för övrigt felet om en cyklist som hojar mot rött eller mot färdriktningen blir påkörd?