Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Generalagenter får veta först

29 april 2011

Nästa vecka går vi ut med de sammanlagda resultaten för konsumentundersökningen AutoIndex 2011, där bilägarnas egna subjektiva uppfattningar om bilinnehavet ger ett mått på kundnöjdhet.

Men innan vi går ut officiellt brukar vi ge tillverkare/generalagenter en första ”hint” om resultaten. Då sitter vi i timslånga möten under två intensiva dagar och går igenom delar av undersökningen.

Alla generalagenter har förstås egna uppföljningar om kundnöjdhet, men fördelen med AutoIndex är att det går att mäta hur nöjda de egna kunderna är i förhållande till konkurrentens kunder.

Vi vet redan nu att en stor del av bilbranschen använder AutoIndex som ett instrument, för att förbättra sig på områden där de inte levt upp till förväntningarna. Allt fler nöjda kunder, det är det självklart målet att sträva mot och det borde i förlängningen också gynna oss konsumenter.