Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Däcken VDN-märks

12 september 2012

För tre år sedan bestämde EU-parlamentet att man ska märka däck med för konsumenten väsentliga uppgifter. Syftet med märkningen är i första hand att påverka bilägare att välja däck som drar mindre bränsle, vilket förstås bidrar till minskade utsläpp från motorerna.

Det finns beräkningar som visar att om informationen och övergången till mer lättrullande däck går som förväntat, så skulle det vara detsamma som att helt ta bort 0,5 till 1,5 miljoner bilar från vägarna i Europa.   

Och nu står vi nära introduktionen. Från och med 1 november ska alla däck för personbilar och lätta lastbilar ha denna EU-etikett.

Den har tre upplysningar: ett betyg om bränsleförbrukning, bromsförmåga i väta och en siffra och pictogram som anger den bullernivå däcket orsakar utanför bilen.

Man kan säga mycket om denna information.  Om en bil till exempel har fyra däck med högsta betyget A för bränsleförbrukning, i stället för G (lägsta betyg), så drar A-klassade däcken under sin livslängd 7,5 % mindre bränsle, eller 6 liter per 100 mil (ungefär 1 liter per 100 mil mellan varje klass).

En likadan jämförelse för våtgrepp innebär en stoppsträcka från 80 km/tim som är 18 meter sämre för däcket med sämsta betyget G.  

Bullret anges i tre klasser låg ljudnivå - för däck som har betydligt lägre buller än det framtida gränsvärdet, genomsnittligt buller - för däck som klarar framtida gränsvärde och Bullrig däck som klarar dagens men inte framtida krav.

För oss som testar däck innebär EU-märkningen främst att vi ser vad gränsvärdena betyder i praktiken. Våra tester är betydligt bredare i omfattning. Men märkningen kommer att skärpas och förhoppningsvis också ange ett betyg för till exempel isgrepp. Till dess är det viktigt att däckbranschen förklarar att våtgrepp inte säger något om greppet på vinterväglag.