Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Bilrostrapport stoppas

14 mars 2013

När privata intressen tar över blir det genast mycket svårare att komma över intressanta rapporter och utredningar. Bilprovningen är ett sådant exempel, bilarnas svaga punkter och starka sidor har inte redovisats sedan besiktningsåret 2010.

En liknande situation uppstår nu beträffande tidigare halvstatliga Korrosionsinstitutet – numera Swerea/Kimab – som troligen inte längre kan redovisa sin bilrostrapport offentligt.

Den nya undersökningen finansieras nu enbart av biltillverkarna som inte gärna ser att resultaten sprids. Tidigare fanns motororganisationer, rostskyddstillverkare och staten i form av Vinnova med som finansiärer.

Bilrostrapporten som bygger på verkliga fall efter ett visst antal år, där förutbestämda delar från krockade bilar sågas ut och analyseras, har tidigare väckt stor uppmärksamhet. Vi Bilägares rostregister som också väcker stor uppmärksamhet bygger på prognoser, och tidigare har facit från Swerea/Kimab överensstämt mycket väl med våra egna slutsatser.

Biltillverkarna som betalar för undersökningen har naturligtvis sin fulla rätt att handskas med resultaten som de vill – men det är tråkigt att vi konsumenter uppenbarligen inte längre får ta del av en mycket intressant undersökning.