Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

968 301 testmil

4 mars 2011

I dag fick jag äntligen klämma på den och försiktigt bläddra mig fram genom alla 244 sidor. Den senaste, och sjätte årgången av Begköpguiden landade på mitt skrivbord, rykande färsk från tryckeriet Sörmlands Grafiska i Katrineholm. Nästa vecka ska den finnas ute i handeln.

Det har varit mycket jobb med att färdigställa och framför allt uppdatera materialet. 25 000 nya prisuppgifter har lagts in och 395 nya ägarekalkyler har räknats fram. Totalt har 188 begbilar testats.

Lite mer siffermatematik ger vid handen att redaktionen har erfarenhet av totalt 968 301 testmil sedan 1988, alla milen avverkade i Sveriges enda långteststall. Vi Bilägare köper varje år in utvalda bilmodeller och iklär sig därmed ägarrollen med full kontroll över kostnaderna i ett längre perspektiv.

Rostregistret är ett annat signum som är kopplat till Vi Bilägares testverksamhet. Över 400 bilar har granskats och bedömts avseende rostskyddets verkan. I nya Begköpguiden redovisas alla rostskyddsbetygen sedan 1997.

Det köps bilar som nästan aldrig förr i landet, både nytt och begagnat. Jag hoppas att Begköpguiden 2011 ska vara till god hjälp.