Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Varför ingen ”grön våg”?

18 mars 2015
Ständiga stopp utan koordination mellan trafikljusen skapar större utsläpp och irritation.
En bil som bromsar in för rött ljus och sedan startar igen, drar förstås mer bränsle, sliter mer på vägen och orsakar mer partiklar och CO2. Så varför har vi inte grön våg på trafikleder runt storstäder?

Jag körde nyligen från Hässelby Villastad, strax utanför Stockholm och in mot centrum. Det är en ganska hårt trafikerad vägsträcka, med mestadels dubbla körfält i varje riktning och med en maximalt tillåten hastighet av 70 km/tim.
 
In till Alvik där Tranebergsbron tar vid, en sträcka på ungefär 11 km, kör man genom 17 trafikljus och 7 rondeller. Jag stannade för rött ljus 9 gånger och två gånger vid rondeller för att släppa fram en gångtrafikant respektive en bil. Körtiden, efter rusningstrafik, blev 17 minuter.
 
Den här vägen är förhållandevis rak och jag noterade att många bilister efter rött ljus, jagade iväg ganska snabbt, ibland med dubbdäck som rev i asfalten. Går det verkligen inte att ordna en grön våg så att man, möjligen efter ett stopp, sedan kan hålla en jämn fart på kanske 65 km/tim och då få grönt vid varje ljus? Eller skapa ett aktivt system där bilen kan få info om vilken hastighet man ska hålla för att slippa stanna för rött?

Tänk vad det skulle spara bränsle, CO2-utlsäpp och kanske minska vägslitaget – om en sådan lösning går att ordna!
 
Diskutera: Tycker du att trafikljusen borde styras mer samordnat?