Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

"Vad har mögelhus och rostande bilunderreden gemensamt? Jo, fukt ."

5 mars 2015
Avslöjat bakom plasten, elakartad rost på en sex och ett halvt år gammal Toyota Prius.
Vad har mögelhus och rostande bilunderreden gemensamt? Jo, fukt tar sig in i konstruktionerna och har svårt att ta sig ut.

Mögel och rost kan på så sätt uppfattas som likartade problem. En effekt av instängd fukt blir att träet möglar och stålet rostar.  Vi tar upp den problematiken i det senaste numret av Vi Bilägare som nu lär finnas hos våra prenumeranter.
 
Villaägarnas Riksförbund har inlett ett projekt för att medvetandegöra konsumenterna om undermåliga produkter – typ småhus med enstegstätade fasader. Vi Bilägare visar på samma sätt riskerna med plastinklädda bilunderreden.
 
I senaste Vi Bilägare presenterar vi en färsk rapport som gjorts av en forskare i korrosionsvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan.  I rapporten varnas det speciellt för bilindustrins nya designtrender och materialval som i förlängningen drabbar den enskilda bilägaren – i form av kraftigt ökad rostrisk.  
 
Situationen förvärras också av att varken Bilprovningen eller serviceverkstäderna anses ha tid att demontera plastkåporna, göra kontroller, och åter sätta dem på plats.  Vi Bilägare har länge varnat för utvecklingen och snart kommer SVT Plus, som besökt Vi Bilägares rostskyddsexpert Thomas Widström, att också sätta fokus på problematiken.

Diskutera: Tycker du biltillverkarna slarvar för mycket med rostskyddet?