Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

V70 – en ”spökbil”

26 februari 2015
”Spökbilen” har gått av vägen, men några felkoder går inte att finna. Bilen har nu tagits om hand av Volvo.
Inga felkoder, inga problem. Det är tyvärr oftast verkstädernas inställning. För en bilägare kan detta bli rena mardrömmen, som i det här fallet med en nästan ny Volvo V70.

Jag har under flera veckors tid pratat med både Volvoverkstaden i Piteå och före detta ägaren Lennart Sundberg, och vad jag förstår är det anmälda problemet med själva bilen fortfarande en gåta. Det gick så långt att bilägaren till slut gav upp och fick finna sig i en deal där Volvo tog hand om ”spökbilen” medan han själv erbjöds en Ford Mondeo -12, där lånen lyftes över, men där Lennart ändå anser att han förlorat i storleksordningen 100 000 kronor på affären.
 
Lennart köpte sin V70 D2 av Nordiska Bil 2013 och bilen har således under hela den här tidsperioden omfattas av nybilsgarantin. Bilen har varit inne på verkstad 15-20 gånger utan att det anmälda felet hittats.
 
Lennart har hela tiden hävdat att bilen utan förvarning tjuvstannar under färd, motorn tvärdör och hjulen låser sig. Lennart säger att han varit med om flera otäcka trafiksituationer. Till slut vågade han inte köra vidare med bilen.
 
Verkstaden uppger att
de tagit fullt ansvar. Bilen har provkörts flera hundra mil, och systemet har provocerats, tanken har rengjorts, ledningsmattan är utbytt liksom styrenheten – ändå finner verkstaden så här långt inga fel.
 
Volvo har också monterat in en Flight Recorder i bilen, men vid de incidenter som Lennart haft, och där han tryckt på inspelningen, har det visat sig att filerna i efterhand varit helt tomma. Lennart har enbart egna bilder som visar på bromsspår av låsta hjul i asfalten. Lennarts teori är att när strömmen slås av, så funkar inte heller inspelningsfunktionen. Det antagandet tillbakavisas eftersom utrustningen, enligt verkstaden, ska registrera om bilen blivit strömlös. Och någon sådan information har de inte funnit.

Här uppstår ett mardrömsläge. Lennart har inga tunga bevis för att driva ärendet vidare. Verkstaden vill tro på hans uppgifter, men tvivlet finns där i botten. Verkstaden uppger att de lagt ned stora resurser för att komma till rätta med problemet och därför har också bilen provkörts långt utöver vad som är brukligt i sådana här sammanhang.
 
Tyvärr lär vi väl aldrig få något klart besked i frågan. Bilen har nu hamnat under Volvos tak, och om allvarligt fel i systemet hittas, så lär den rapporten inte hamna i någon pressbulletin i första taget.