Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Stulen identitet

9 maj 2014

Stulna identiteter och bluffakturor tycks nästan vara vardagsmat i dag. Jag har vid upprepade tillfällen haft kontakt med Robert Söderberg från Nyköping som berättar att han vid två olika tillfällen fått fakturor från ett inkassoföretag i Italien på 107 respektive 309 euro för obetalda vägtullavgifter. Registreringsnumret som anges är det som Robert har på sin husvagn, men husvagnen har aldrig rullat ute i Europa, och någon nummerskylt har han aldrig blivit av med. Inkassoföretaget kräver betalning av fakturorna inom 15 dagar. Robert har gjort en polisanmälan, men också på egen hand försökt att reda ut fallet. Nivi Credit Siri som går Autostrade per l’italias ärende har skickat en bild från tullstationen där mycket riktigt registreringsnumret tydligt syns – men på en lastbil. Robert har själv returnerat bilden på sin husvagn, och väntar nu på positivt besked.

Det värsta är att sådana här fall tar både kraft och energi från vem som helst som drabbas. Och olustkänslan ligger alltid där och gnager, så länge inte ärendet är helt avskrivet.