Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Rosten hotar säkerheten

4 september 2015
Rosten har angripit anslutningar till gastankar, dolt under bagageutrymmets golv.

Vi har skrivit om det förr. Gasbilarna bör ses över regelmässigt och ofta. Snart kan det smälla igen!

Det finns företrädare inom bilbranschen som fortfarande hävdar att nya bilar med minst tolv års garanti inte rostar. Ingenting är mer fel. Det är förstås en sak med kosmetiska angrepp, en annan när säkerheten sätts på spel.
 
De här bildbevisen
har jag nyligen kommit över.  Det visar hur rosten åt det grövsta angripit metallanslutningar till gastankar, lömskt placerade och delvis dolda under bagageutrymmets golv, på två relativt nya bilar.  
 
För att upptäcka angreppen måste paneler inifrån demonteras.  Hur ofta görs det hos bilprovningen eller hos serviceverkstäderna?
 
De här bildbevisen har presenterats, eller kommer att presenteras i dag för representanter från Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Bilprovningen, Energigas Sverige, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund med flera.
 
En sak är klar. Tillsynen och hanteringen av gasbilar måste tas på ännu större allvar. Exploderande gastankar är absolut inte vanligt, men försvagningar i systemet – och med ett tryck på 260 bar – är tillräckligt för att framkalla rysningar.