Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Otydliga VW-brev

21 januari 2016
Vissa av Volkswagengruppens brevutskick är lite luddigt formulerade.

Det är inte lätt att uttrycka sig både sakligt och koncist, det vet vi som dagligdags jobbar med texter. VW-gruppens brev till sina kunder lämnar frågetecken efter sig.
 
Så har då processen med återkallelserna efter avgasskandalen – eller serviceåtgärderna som VW-gruppen föredrar att kalla det –  inletts med brevutskick. Sammanlagt ska 225 000 bilar i Sverige kallas in under 2016. 
 
Under årets första veckor har brev gått ut till berörda kunder och av de samtal och mejl jag får är kunderna fortfarande besvikna över den information som ges. Jag har tagit del av breven som i huvudsak är identiska, men undertecknade med respektive märkes servicechefer. Det skiljer förstås i texten beroende på om bilen har en 2-litersmotor – verkstadstid 30 minuter– eller en 1,6-litersmotor – verkstadstid 60 minuter.
 
Det är framför allt formuleringen som bland annat gått ut till Skodas kunder med 2-litersdieslar som det reageras över. ”Volkswagen AG har nu presenterat tekniska lösningar som har godkänts av beslutande myndighet”. Vem är beslutande myndighet? Vad har godkänts? Har myndigheten beslutat något? Och i så fall vad?
 
I brevet som går ut till Golf-ägare med 1,6-litersmotorer har i alla fall åberopade myndighet, KBA, namngivits, men det är också enda tillägget. Att KBA är den tyska transportmyndigheten framkommer inte.
 
Här tycker man förstås
att VW-gruppen borde ha kostat på sig att vara mer tydlig. Det är ju ändå de egna kunderna det handlar om, de som man till varje pris vill behålla.
 
Åtgärden beskrivs som ”en mjukvaruuppdatering av motorns styrenhet”. Mer information ges inte utan här hänvisas till hemsidans www.vwdieselinfo.se
En förklaring om vad mjukvaruuppdateringen innebär saknas, och om det finns risker med att effekt och bränsleförbrukning påverkas av åtgärden?
 
Här får man söka sig till hemsidan och där ges inget konkret löfte, mer än att ”Målet är att justera utsläppsnivåerna utan negativa effekter för vare sig motoreffekt, förbrukning eller prestanda”.
 
I nästa uppföljande brev bör VW-gruppen precisera sig än mer, och förhoppningsvis ha färska uppgifter som styrker att inga negativa konsekvenser uppstår.