Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Oroliga VW-kunder

30 oktober 2015

Jag har under de senaste veckorna pratat med bilindustri- och krisbeteendeforskare i Skandinavien och i Tyskland och de flesta anser att Volkswagen ännu inte klarat av att lugna sina kunder.

Volkswagen har efter avgasskandalen meddelat att de ska ta hand om 8,5 miljoner drabbade bilar i Europa, varav 2,4 miljoner bilar finns i Tyskland och cirka 230 000 i Sverige – återkallelser som inleds i början av nästa år. I skrivande stund har det inte framkommit hur den tekniska lösningen ska ske mer än att vissa motorer får programvaran uppdaterad medan det för andra motorer kommer att handla om större ingrepp. I en intervju i Frankfurter Allgemeine säger VW-koncernens vd Matthias Müller att hela åtgärdspaketet ska vara avklarat före 2017.

Enligt uppgifter i Frankfurter Allgemeine ska ägarna med 2-litersmotorerna först få sina bilar uppdaterade eftersom det här ska räcka med mjukvarulösningar. 1.6- och 1,2-litersmotorerna kräver extra åtgärder och kan tas om hand först i september.

Det är just alla spekulationer om tekniska lösningar och vad det innebär som skapar mest oro. Behöver spridarna bytas, måste motorerna förberedas för AdBlue-teknik, kommer körbarheten att försämras, kommer bränsleförbrukningen att öka? Det här är frågor som Volkswagen ännu inte vill svara på, i väntan på att KBA, den tyska transportmyndigheten, har sagt sitt. Alla dessa frågetecken gör också att många ägare i nuläget övervägar om de överhuvudtaget ska låta VW ta hand om bilen. Återkallelserna är ju inte tvingande.

Spekulationer om verkstadsresurser är också en het fråga. I Tyskland finns 2 173 auktoriserade verkstäder – motsvarande antal för Sverige är 168 – och det betyder matematiskt att varje verkstad ska åtgärda drygt 1 000 fordon sett till antalet återkallelser i varje land. Branschkännare beräknar att tiden för mjukvarulösningen är minst 90 minuter. Det innebär att det går åt mer än 200 arbetsdagar för en person på varje verkstad för att enbart arbeta med återkallelserna. Räkna med inhyrd arbetskraft, både i Tyskland och här i Sverige, ja överallt, om Volkswagen ska gå i land med Müllers utfästelser.

Positivt är att Volkswagen Group Sverige nu vill visa mer öppenhet gentemot sina kunder. Gå in på www.vwdieselinfo.se och kolla om du får de svar som du vill ha.