Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Efterlys VW:s gasbilar

7 maj 2015
Rostskadade gastankar på en VW Passat från 2009.
Boo Wennerberg har grävt vidare i uppgifterna om den gasdrivna VW Touran som exploderade i tisdags. Detta är vad vi vet just nu.

Gasbilsolyckan utanför Linköping orsakade gudskelov inga allvarliga personskador den här gången, men händelsen visar att det är livsviktigt att på nytt efterlysa alla saknade gasbilar.
 
För att få hela bilden klar för mig har jag har pratat med föraren som råkade ut för explosionen, jag har varit i kontakt med Volkswagen och jag har diskuterat säkerhet med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 
Aktuell bil, en VW Touran Eco-fuel, hade gått som taxi och hade 40 000 mil på mätaren. Av någon anledning hade företaget missat de två brev som VW skickade ut 2012/2013 med uppmaningen att få gastankarna avstängda och senare utbytta. Volkswagen uppger att 33 bilar i återkallelseprocessen av totalt 939 inte har åtgärdats, varav en av dessa alltså smällde häromdagen.
 
Precis som jag sade i intervjun med Radio Östergötland är det livsvikt att övriga 32 Touran EcoFuel av årsmodellerna 2005-2009 som fortfarande rullar på svenska vägar också spåras och åtgärdas, liksom att Touran av yngre årsmodeller och Passat EcoFuel också kontrolleras.
 
En tekniker från Volkswagen i Tyskland har kallats hit för att undersöka bilen och grundorsaken till olyckan är inte fastställd, men det mesta talar för att en försvagning av flaskorna/tankarna skett på grund av rostangrepp. Det var också rostrisken som angavs som skäl när VW gick ut med sin återkallelse. Volkswagen har av någon outgrundlig anledning gastankar av stålplåt, monterade under bilen, som därmed är illa utsatta för vägsalt.
 
En tank för fordonsgas ska klara ett maximalt tryck på hela 260 bar, en rostskadad tank har naturligtvis minskad motståndskraft. Risken för att tanken ska explodera är förvisso mycket liten, men den måste ovillkorligen hanteras på rätt sätt.
 
Lars Synnerholm hos MSB säger att alla ingrepp på gasfyllda tankar och ledningar måste ske utomhus. Inomhus ökar brand- och explosionsrisken om gasen läcker ut. Utomhus blir explosionseffekten inte alls lika stor.
 
Här känns det onekligen läskigt att sätta sig in i situationen att bilar med rostskadade gastankar kan stå parkerade inomhus, exempelvis i storstädernas parkeringshus eller ute vid flygplatserna.

Diskutera: Bör äldre fordonsgasbilar kontrolleras hårdare?