Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Dyrare besiktningar

14 november 2014
I dag betalar vi sällan mer än 400 kronor för en bilbesiktning. Framöver lär det bli tal om stora prishöjningar för högre säkerhet.

Många befarade att kostnaderna för besiktning skulle skjuta i höjden riktigt rejält när marknaden avreglerades för några år sedan. Så har inte skett, endast marginella prishöjningar noteras. Besiktningsföretagen lurpassar på varandra vilket i vissa avseenden är gynnsamt för oss konsumenter.
 
Däremot är det inte bra att säkerheten äventyras, det som bilbesiktningsföretagens är satta att kontrollera. Vid den presskonferens som hölls häromveckan, i regi av Sveriges Fordonsverkstäders Förening, lyftes frågan om bilprovningens allt sämre möjligheter att utföra grundliga kontroller. I dag kläs bilarnas underreden i allt större omfattning in med plast vilket försvårar kontrollerna. Det tar alldeles för lång tid att demontera dessa för att undersöka säkerhetsmässiga detaljer under bilen.
 
Jag har under de senaste veckorna pratat med företrädare från besiktningsföretagen och dess utbildningsorganisation, Transportstyrelsen, säkerhetsexperter hos Trafikverket och Folksam och alla är rörande ense om att något måste göras. Jag har även väckt frågan hos Swetic, besiktningsbolagens branschorganisation – som ännu inte kommit igång med sin verksamhet på allvar – samt Bil Sweden som valt att ligga lågt.
 
Nya besiktningsregler som är anpassade till dagens plastinklädda bilar måste till. Men vad blir konsekvensen? Jo, räkna med betydligt dyrare besiktningar i framtiden. Tid är pengar.
 
Ett mycket tänkbart scenario är att allt fler besiktningsföretag med tiden blir märkesspecificerade och så att säga blir experter på ett eller flera märken, och därmed kan utföra smidigare kontroller. Ett troligt scenario är differentierade priser, lätt plastinklädda bilar – lågt pris – tungt plastinklädda bilar – högt pris.

Det sistnämnda alternativet borde sätta press på biltillverkarna. I grund och botten är det just bilfabrikanterna som försatt oss i den här situationen genom genom att försvåra kontroller och gömma undan dolda fel. Mer servicevänliga bilar måste till, en kontroll ska inte behöva ta två timmar att utföra, som det värsta skräckexemplet visar.