Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Bättre tillsyn ett måste

6 augusti 2015
Uppmärksammade gasbilsolyckor i Auto Bild nr 28/2015.

Det finns mycket att ta tag i för att få ordning på märkning och tillsyn av gasbilar. Det är angeläget att berörda verk snarast kommer med en handlingsplan.
 
Gasbilsolyckan i Linköping och Vi Bilägares larmrapporter om dolda rostangripna gastankar har nu också spridit sig till Tyskland.  Jag har haft kollegiala samtal med Auto Bilds reportrar och i ett av de senaste numren har Linköpingsfallet och andra liknande olyckor i Tyskland uppmärksammats.
 
I Tyskland har 6 700
bilar av VW Touran Ecofuel 2005–2009 återkallats för byte av gasflaskor/tankar, i Sverige lite drygt 900 bilar. Problemet är att det inte går att få hundraprocentig kontroll, alla bilar/ägare får man inte tag i – vilket var fallet med bilen i Linköping.   
 
När det gäller övriga gasbilar, ej återkallade, har VW-kunderna i Sverige blivit bättre bemötta än de i Tyskland, där VW oftast kräver kostandsdeltagande, som det så vackert heter, för att få rostiga tankar utbytta.
 
Det känns som om rutinerna för märkning av livslängd på gastankar, också de av kompositmaterial, måste ses över. Vi har exempel på tankar där livslängden inte ens finns noterad i registreringsbeviset, och där helt andra uppgifter kan stå på den ”faktiska” tanken.
 
Det är bra att Sveriges Fordonsverkstäders Förening 4 september på nytt lyfter frågan och kallar till branschsamtal med Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Konsumentverket, Bilprovningen, Bil Sweden med flera för att få fram en nödvändig och bättre tillsyn av gasbilar.