Nästa artikel
Detta är AutoIndex
AutoIndex

Detta är AutoIndex

Publicerad 4 maj 2010 (uppdaterad 21 september 2010)
AutoIndex är Sveriges största och bredaste konsumentundersökning på bilområdet. Årets undersökning är den nionde i ordningen.
Vi har tagit hjälp av 14 399 svenska bilägare för att få fram resultaten till AutoIndex 2010.

Tvärsnitt av befolkningen
Det slumpmässiga urvalet visar ett tvärsnitt av landets bilburna befolkning.

Vi har enbart vänt oss till privata bilägare då de bäst kan bedöma hur ekonomin också påverkar bilinnehavet.

I den svenska undersökningen ingår 22 märken, utvalda efter storleken på marknadsandelar från årsmodell 2003 och senare.

Frågorna ställdes under perioden januari-februari i år. 

Kvalitetsbedömning
AutoIndex är ett skandinaviskt samarbete mellan Vi Bilägare, danska och norska bilmagasinen Motor samt konsult- och research-företaget Loyalty Group med säte i Köpenhamn.

Motsvarande frågor har gått till danska och norska bilägare och det skandinaviska underlaget kommer också att resultera i en kvalitetsbedömning av bilarna på modellbasis.

Men nationellt sker presentationen märkesvis och då ges det möjlighet att bedöma hur verkstäderna och återförsäljarna sköter sig på respektive marknad.

Bilar 2003-2009

Hela svarsunderlaget bygger på ägare som har bilar i årsmodellspannet 2003-2009.

Men i de separata enkäterna om verkstäder och återförsäljare hämtar vi enbart in bedömningarna från gruppen som har nyare bilar, årsmodellerna 2006-2009.

I den här kategorin vänder sig fortfarande ägarna i första hand till sina märkesverkstäder, oftast kopplat till nybilsgarantierna.

Ägarna till nyare bilar har också mer färska relationer till märkeshandlarna, oavsett om de köpt bilarna som nya eller begagnade.

I bedömningsfrågorna har bilägarna satt betyg i en skala 1-7.

Indextal
De samlade resultaten har bearbetats statistiskt enligt en regressionsanalys och viktats efter frågornas betydelsegrad.

Resultaten presenteras som indextal i en skala som teoretiskt går från 1 till 1 000 poäng och där 500 blir ett mått på medelnöjdnivå.

Vägningen av kärnområdenas betydelse för totalresultatet av AutoIndex 2010 ser ut så här:

Bilen (kvalitet, egenskaper, ekonomi) 40 procent, verkstaden 20 procent, säljprocessen 20 procent och lojaliteten och referenser till det egna märket 20 procent.

I presentationen av ämnesområden eller i separata frågor rangordnar vi respektive märke efter de indextal som uppnåtts.

Det betyder att de märken som hamnar i botten ingalunda behöver ha missnöjda kunder, utan oftast är det så att resultaten ligger klart ovan medelnöjdnivå och då pratar vi i termer om nöjd, nöjdare eller nöjdast.

Nöjdare sedan förra året
Bland de närmare 50 bedömningsfrågor som ställts (av totalt 130) är det bara ett fåtal som hamnar närmare medelnöjdnivå och då rör det sig oftast om frågor som är ekonomiskt betingade, som driftskostnader, andrahandsvärden, reservdelspriser med mera.

Medelvärdet för det samlade resultatet av AutoIndex 2010 blev 802 poäng, att jämföra med 784 poäng 2009.

Det visar att bilägarna blivit mer nöjda med sitt bilinnehav på bara ett år och att marginalen till medelnöjdnivå (500 poäng) bara ökar.

Vår förhoppning är att rankingen märkena emellan ska påverka tillverkarna/importörerna att göra ännu bättre ifrån sig till nästa år - till gagn för oss konsumenter.

I Vi Bilägare nummer 7 som finns i butik från 10 maj presenterar vi det svenska totalresultatet.

Fler fakta om svenska folkets syn på sitt bilägande redovisas i kommande nummer.

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#1 • Uppdaterat: 2010-05-04 14:49
Bilexperten (ej verifierad)

SJUKT att lägga 20% på försäljningsprocessen. Det handlar om c:a 2 timmar av ett biläganade som kan vara i många, många år.

#2 • Uppdaterat: 2010-05-05 13:00
Boo Wennerberg, Vi Bilägare (ej verifierad)

Återförsäljarnas roll i fråga om kundens totala upplevelse av bilinnehavet ska inte underskattas. Enligt Loyalty Group lever känslan av ett gott (eller sämre) bemötande av återförsäljaren med länge. Det är inte vanligt att en försäljningsprocess bara tar två timmar, de flesta gör återbesök och jämför med andra handlare under lång tid innan de bestämmer sig för vilken bil de ska köpa. Återförsäljaren kommer också in i bilden efter avslutat köp, eftersom det är denne som är garantiansvarig, exempelvis vid reklamationer. Det är minst ett tiotal olika frågor som ligger bakom återförsäjarenkäten. Erfarenhetsmässigt vet Loyalty Group att en bra och påläst återförsäljare höjer nöjdhetsindex. Det är inte sällan som det just är återförsäljarnas proffsighet som får kunden att välja ett specifikt märke. Framöver kommer vi att visa rankingen för alla delenkäter, exempelvis den som enbart handlar om bedömningen av produkten, och om återförsäljarna, verkstäderna och om lojaliteten till det egna märket.

#3 • Uppdaterat: 2010-05-05 15:20
Christer W. (ej verifierad)

Framöver, som för 2001 års enkät, eller kommer mer detaljer kring 2010 års enkät att visas?

#4 • Uppdaterat: 2010-05-05 15:21
Christer W. (ej verifierad)

2011 års enkät menar jag naturligtvis.

#5 • Uppdaterat: 2010-05-05 15:56
Boo Wennerberg, Vi Bilägare (ej verifierad)

Vi kommer under våren/sommaren att presentera mer detaljer kring årets AutoIndex, bland annat rankingen för de enskilda enkäterna. Men först ska dessa publiceras i Vi Bilägares papperstidning innan de hamnar här på hemsidan. Uppföljningarna är mer omfattande i papperstidningen.

#6 • Uppdaterat: 2011-03-15 12:40
g.jutengren

För min egen del väljer jag inte i första hand bilmärke. Jag gör hellre en bedömning av varje modells egenskaper och kvaliteter, oavsett märke. Därför skulle kvalitetsbedömningarna vara många gånger intressantare om de redovisats model för modell. Enligt den här artikeln så kommer det skandinaviska underlaget också att redovisas på det sättet. När och var finns detta att läsa?

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.