Bild
Nästa artikel
Hård kritik mot bonus/malus – sågas i ny rapport

Hård kritik mot bonus/malus – sågas i ny rapport

Först på Vi Bilägare

Ineffektivt sätt att sänka utsläppen på, tycker Riksrevisionen – som också kritiserar det nedsatta förmånsvärdet på miljöbilar för tjänstebilister.

Efter en ny genomgång riktar Riksrevisionen hård kritik mot bonus/malus-systemet, som innebär att laddbara bilar får en bonus medan bensin- och dieselbilar beläggs med straffskatt under de första åren.

Regeringen har satsat åtskilliga miljarder på att införa systemet utan att ha gjort någon konsekvensanalys av vilka effekterna kommer bli, menar Riksrevisionen i rapporten. Utgifterna har legat på 13 miljarder kronor.

"Den övergripande slutsatsen är att detta jämfört med andra insatser på samma område har varit förhållandevis kostsamma sätt att minska transportsektorns koldioxidutsläpp", skriver Riksrevisionen.

Ett av de största problemen enligt rapporten är att många av bilarna som fått statligt stöd exporterats, något regeringen nu ska försöka lösa med nya regler.

Riksrevisionen har också granskat det nedsatta förmånsvärdet på miljöbilar för tjänstebilister. Det innebär att personer med förmånsbil kunnat komma undan betydligt billigare än motsvarande privatköpare som köpt samma bil. 

– I relation till andra åtgärder inom transportområdet, till exempel koldioxidskatten eller vissa åtgärder inom Klimatklivet, är samhällets kostnader för klimatbonusbilar i nuläget höga, säger Cecilia Kellberg, projektledare för granskningen.

Läs också: Miljöpartiet om kritiken: "Helt uppåt väggarna"

Kritiken fortsätter i rapporten:


"Beslutsunderlagen har dessutom endast knapphändig information om de miljömässiga konsekvenserna, trots att syftet med åtgärderna har varit att på sikt minska utsläppen av framför allt koldioxid. Det finns heller ingen plan för uppföljning och utvärdering för det flesta av insatserna."

Riksrevisionen klagar också på att det funnits en "ryckighet" i reglerna och att de ständigt ändras.

– Osäkerhet kring framtida regelverk, avgifter och beskattning för personbilar riskerar att leda till stora kostnader för konsumenterna. Personer riskerar till exempel att lockas att köpa en viss typ av bil som efter några år blir oväntat dyr att äga, säger Cecilia Kellberg.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat regeringen att den här typen av beslut först analyseras ur ett miljö- och samhällsperspektiv, och att bilköparna tydligt får veta hur länge bonus/malus-systemet och det nedsatta förmånsvärdet för miljöbilar ska gälla.

Bonus/malus-systemet infördes sommaren 2018 men har fått hård kritik från olika håll, inte minst från oppositionen som vill skrota systemet. 

Målet har varit att öka försäljningen av laddbara bilar för att sänka utsläppen, och nu i januari var hela tre av tio nyregistrerade bilar en elbil eller laddhybrid. Samtidigt sjunker andelen bensin- och dieselbilar.

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2020-02-13 08:50

Att man skall behöva påtala detta i åratal, innan det går upp ett ljus. Tänk vilken mängd av våra pengar som har gått förlorade, och går förlorade medan du läser det här, helt i onödan.

Och varför detta enahanda fokus på bilar, i den svenska klimatdebatten? Den dagen våra politiker börjar begränsa all konsumtion, då skall jag tro på dem. Om kylskåp, mobilskal, tvättmaskiner, fotborstar, make-up, borrmaskiner med mera belastas med miljöskatter och bonus-malus, då skall jag friskt sniffa i morgonluften.

Men som det nu är så är den enda egentliga vara som beläggs med straffskatter just bilar. Detta förstås för att det är ett populistiskt tillåtet och enkelt sätt att dra in mer av våra skattemedel till statens alltid lika törstiga kista. Låt mig se bonus-malus på t ex hudvårdsprodukter och annan konsumtion.

Ty Sverige har helt sonika bortlokaliserat all sin produktion till Kina med flera länder. Och så påstår politikerna att vi når miljömålen. Eller hur? Alla våra utsläpp från all vår konsumtion sker ju i andra länder. Men utsläppen är globala så skiten kommer tillbaka med vinden. Fast då räknas den inte.

Det är så många nollsummespel i det här att det hela har fler hål än ett durkslag. Det inte vi konsumerar eller släpper ut här det konsumeras eller släpps ut någon annanstans (och kommer tillbaka). Sätt lite bonus-malus på något annat än bilar, vet jag.

Läste igår att nu har EU gjort frihandelsavtal med diktaturen Vietnam. Svenska konsumenter kan få billigare kläder och skor tack vare ett nytt frihandelsavtal med Vietnam, som tar bort i stort sett samtliga tullar mellan alla EU-länder och den kommunistiska diktaturen.

Vietnam får sin energi främst från kol och olja. Den störtflod av verktyg, textilier, skor, sportkläder, kosmetika, ris, kaffe, peppar, fisk och nötter – det är några varor som Sverige idag importerar från Vietnam, och som i och med frihandelsavtalet som EU-parlamentet klubbade på onsdagen kan köpas in utan dryga dryga tullpålägg framöver, tillverkas av ful-el.

Är det något som skulle påverka miljön så är det om vi prompt slutar handla med diktatuter och länder där varorna tillverkas av el tillverkad av kol och olja, såsom Vietnamn och Kina.

Men vad gör politikerna? Jo, de silar mygg men sväljer kameler och fokuserar på elbilar. 75% av världens batterier tillverkas av Kina. 75% av Kinas el kommer från kol.

Vettigt? Nej, knappast. Sluta handla med dem. Det är en signal de förstår och det skulle faktiskt ge ett avtryck på klimatet. Till skillnad från den enahanda policy som nu förs.

.

#2
2020-02-13 08:51

De var det dummaste jag har sett.
Måste man ha släp för att komma fram med elbilar.
Jag har en 10 liters bränsledunk i bilen OBS i bilen
utan släp!

#3
2020-02-13 08:59

Absolut borde man från början haft att den som exporterar bilen inom fem år från köp blir återbetalningsskyldig av miljöbonusen. Undantag ska göras för den som flyttar utomlands och tar med sig bilen som flyttgods.

Sen kan man tycka att momsbefrielse för elbilar hade varit bättre än miljöbonus.

Och det behövs införas en kilometerbaserad vägskatt för alla, med lägre skattesats för boende i glesbygd.

Och högre vägtullar i storstäder.

#4
2020-02-13 13:31

Riksrevisionens rapport kommer i vanlig ordning att ignoreras

#5
2020-02-13 09:30

Gör bilen mindre nytta för miljön om den rullar i Norge eller Finland?

#6
2020-02-13 09:39

”Rapporten visar också att 84 procent av den nuvarande klimatbonusen går till Stockholm, Göteborg och Malmö. Bara 0,1 procent går till mycket avlägset belägna landsbygdskommuner”.

Staten har alltså pytsat ut över 10 miljarder kronor i stöd till områden där den genomsnittliga bilresan är mindre än 5 km/dag och det i de flesta fall finns en väl utbyggd kollektivtrafik.

Återstår att se ifall det blir samma liv bland borgerliga politiker och vissa tyckare som det blev med elcykelbidraget där det påstods att bidraget var ett slöseri som enbart gynnade storstadsbor och ”hipsters på Södermalm”.

#7
2020-02-13 09:47

Ja hela bonus Malus är ett hafsverk utan ingående konsekvensanalys. Men det gäller inte bara transportsektorn utan hela den samlade koldioxidbeskattningen i Sverige.

MVH AL

#8
2020-02-13 09:59

Mattse: Dock ska tilläggas att många klimatbonusbilar är tjänstebilar som är registrerade i storstäderna men används av folk som bor utspritt i hela landet så det är lite felaktigt att säga att bara för att 84% av klimatbonusen är utbetald till företag med säten i storstäderna så är det dit nyttan gör.

#9
2020-02-13 10:27

Mäkinen: Det spelar ju ingen roll om bilen rullar i t.ex. Norge, men det tråkiga med exporten är ju att det blir svårare och dyrare för svenskar att kunna köpa en begagnad elbil. Alternativet då kanske blir fossilbil istället om det blir för dyrt och krångligt att hitta begagnad elbil.

#10
2020-02-13 10:38

Hm, intressant att förmånsbilar faktiskt är fördelaktigt vilket är i motsats till vad en del på VIB påstår.

#11
2020-02-13 10:48

Först och främst så är det väl bara rena elbilar med ett nypris under 300 000 kr som verkligen "kostar skattebetalarna"?
Dvs, nästan inga alls.

Ibland ser man kommentarer som:
"det där med miljöbonus är verkligen inte bra, det vore bättre de blev momsbefriade".
Hur tänker ni då?
Det påminner mig om förhandlaren med dåliga mattekunskaper som menade att, "en tredjedel i rabatt är för lite, jag ska minst ha en fjärdedel" :)

Angående export:
Glöm inte bort att det finns en regel att, om du säljer din bil inom 6 månader så får du ingen miljöbonus.
Det gör i alla fall att det inte blir lönsamt att exportera för privatpersoner som tänkt använda bilen inom ett halvår (de flesta).

#12
2020-02-13 11:14

Axa: Det kallas ju förmån av någon anledning, eller hur?

Vad man dock skall komma ihåg är att det är löntagarna som betalar sina förmånsbilar. Det är alltså ingen annan som betalar bilkostnaden vilket ofta är ett påstående som figurerar i samband med diskussionerna.

MVH AL

#13
2020-02-13 11:51

AL
”Riksrevisionens beräkningar visar att staten ger 40 procent mer stöd till en förmånsbil än motsvarande privatbil.”

Någon är det som tydligen tjänar på det.

#14
1
2020-02-13 11:52

Förmånen med förmånsbil är att arbetaren slipper ta lån själv för att kunna åka i en ny bil, men det blir alltid dyrare än att betala kontant vilket ju de flesta inte kan göra, men på detta vis kan de känna sig lite rikare.

#15
1
2020-02-13 12:06

Det märks ju på bilförsäljningen att den styrs av bonus/malus, vilket ju är syftet. Hade enbart malus använts hade bonusgnällarna fått gnälla på annat, nu gnäller de av avundsjuka och missunnsamhet då hade de kunnat gnälla över ökade kostnader, men utgifterna hade hållits nere vilket kanske hade skapat en annan verklighet i debatten, men att något måste göras, och nu faktiskt gjort, är helt klart (verkstad till skillnad från gnällarnas snack).
Ryckigheten beror ju på att bilbranschen med fusk visat att dieselbilar var bättre än de är, när sedan sanningen kom fram måste ju något göras. Politikerna kan ju inte vara bilexperter utan måste ta in fakta utifrån, men de flesta med kunskap om bilar insåg ju direkt det tokiga i att kalla dieseldrivna fordon för miljöfordon så lite naiva var de allt.

#16
2020-02-13 12:19

Det som Riksrevisionen kommer fram till är att koldioxidskatt är mer kostnadseffektivt, dvs de vill ha en höjd fordonsskatt baserad på co2 och där elbilar har 0 i fordonsskatt. De vill inte att elbilar ska få en bonus. Men frågan är om bara höjd koldioxidskatt skulle få köpare att välja elbilar istället. Jag är inte övertygad om det.

#17
2020-02-13 12:25

Nu är det ju inte så att riksrevisionen förespråkar ett billigare bilägande, snarare dyrare bl.a. kraftigt höjd bensinskatt(koldioxidskatt) och att förespråka det är nära till politiskt självmord.

#18
2020-02-13 14:36

Ytterligare ett bevis på hur "ineffektiva", "klåfingriga" våra politiker har blivit!

#19
2020-02-13 15:14

”Klimatbonusen i bonus-malus kostar 6 000 kronor/minskat ton. 6 gånger högre än co2-skatten, 25 gånger mer än utsläppshandeln och 50% mer än vad Riksrevisionen uppskattar att stöden kostade 2012-2018.”

#20
2020-02-13 15:59

När de flesta har införskaffat sig en hybrid eller en elbil så kommer skatten på batterierna att införas eftersom tillverkningen är redan i dag en stor miljöbov och när det gäller gasbilar så kommer det även att bli en förhöjd skatt på dessa också eftersom de betraktas i dag som en rullande bomb, en skatt som kommer att införas ur säkerhetssynpunkt. Lilla Sverige ska alltid utmärka sig och vara i topp jämfört mot hela den övriga världen när det gäller ur miljötänkandet. Tänk vad världen skulle vara vit och ren om alla tänkte som den svenska regeringen när det gäller att beskatta allt och inget för samtliga medborgare och inte nog med det, beskatta en ny produkt för att tro att hela världen ska kunna gynnas av det.

#21
2020-02-13 16:56

Axa. Staten ger inget stöd till förmånsbilar. Det är ett helt felaktigt påstående.

Förmånsbilen inköp betalas av företagen och bokförs som lön till den anställde, med skatt och sociala avgifter.

Något stöd är det således inte frågan om utan en förmån. Och förmåner kan ta sig uttryck på många sätt.

Att bonus/malus sedan är ett av de mer obegåvade konstruktionerna som signeras Miljöpartiet är en annan fråga. De har ju genomfört dumheterna utan vare sig konsekvensanalys eller djupare kunskaper i elementär samhällsekonomi och förbränningslära. Och så blir allt som ofta resultatet när samvetslösa populister är igång för att vinna röster och dessutom strypa transporterna i Sverige. Därtill utan miljö-eller påvisbar klimateffekt.

Bonus/malus bör därför förpassas till den soptipp där det hör hemma.

MVH AL

#22
2020-02-13 17:35

AL, numera expert på Riksrevisionen...

#23
2020-02-13 17:50

Nej Axa. Jag är inte anlitad av riksrevisionen . Däremot har jag koll på samhällsekonomi och maskinteknik. Saker som Miljöpartiet uppenbarligen inte behärskar.

Men det är också skillnaden mellan kunskap och politik. Det förstnämnda bygger på systematik och teoribildning. Det andra handlar om förmåga att genomföra förändringar. Konsekvensanalysen från de senare är däremot sekundära, därav det urbota korkade systemet bonus/malus.

MVH AL

#24
2020-02-13 18:12

A.L: Du kommer inte längre med Axa. Han uppvisar en sådan barnslig attityd att det inte är någon idé att ödsla tid på honom. Jag har slutat att svara honom. Dessutom ligger han på min lista över tråddeltagare som jag kan komma att blockera - dels för hans barnsliga attityd, dels för att han har kallat mig kriminell och rasist.

Om innehållet i artikeln är det som vanligt: Vi har tyvärr tvingats att uppleva den sämsta regeringen i Sveriges historia. Då blir det så här.

#25
2020-02-13 18:47

A.L
visst subventioner staten tjänstebilar. Företaget köper bilen, drar av hela beloppet på skatten och drar av momsen. Så, företaget betalar ungefär hälften av vad en privatperson betalar. Den kostnad företaget har, betalar den anställde som har bilen som tjänstebil, den andra hälften betalar staten. Om jag resonerar fel så får du gärna upplysa mig om vad företagen har för kostnad för tjänstebilen.

#26
2020-02-13 19:02

rnilson: Det var så många fel i det så man vet inte ens vart man ska börja.......

#27
2020-02-13 20:15

rnilsson: Att utgifterna för bilen kan bokföras som en verksamhetsrelaterad kostnad är inte samma sak som en subvention. Det gör man tvärtom med det mesta i ett företag, oavsett man köper inventarier, suddgummin, betalar elräkningar eller löner till de anställda eller bygger ut sin maskinpark och lokaler. Allt sådant får företaget bokföra som kostnader - inklusive avskrivningarna för inventarier och bilar.

För att ditt resonemang skall gå ihop måste du visa att subventionen medför en kostnadssänkning för företaget eller organisationen. Exempelvis, att man bara behöver betala en del av leasingkostnaden, eller att halva bilen faktureras till staten istället.

Mig veterligen kan dock inte en arbetsgivare göra så, utan tvingas betala både lön, telefon, lokaler, förbrukningsmaterial och bilen direkt till leverantören. Och när företaget har kostnader för lön (som är en verksamhetsrelaterad utgift) så påverkar detta resultatet.

Om lönen vore en intäkt skulle företagen inte behöva varsla personal om uppsägningar när intäkter sjunker, och kanske till och med köpa in ytterligare fler bilar som åtgärd mot fallande konjunktur. Men så fungerar det som bekant inte. Bilen bekostas av arbetsgivaren och de anställda.

MVH AL

#28
2020-02-13 20:33

A.L,
regelverket är upplagt så att statens skatteinkomster minskar markant om en person har tjänstebil jämfört med att köpa bilen privat. Därför är det helt rätt att säga att staten subventionerar tjänstebilar och leasingbilar. Det är också därför 70% av sålda bilar i Sverige är tjänstebilar och leasingbilar. Köper man en sak via företaget så betalar man bara 35-40% av vad man fått betala om man köper det privat. Sedan är det bara frågan om hur rymligt samvete man har. Bilar är ju lite svåra att dölja, så därför finns en förmånsbeskattning på bilar, men totaleffekten är att tjänstebilen fortfarande blir väldigt mycket billigare än att köpa bilen själv just pga skattesubventionen.

#29
2020-02-13 21:12

rnilson: Har du verkligen full koll? Har du räknat på detta? Tror tyvärr inte du kan svara ja på nån av de frågorna. Jag skulle vilja påstå att staten tvärtom får in mer skatt på en förmånsbil än om samma bil hade köpts privat av den anställde.
Ja, företaget får lyfta halva momsen på leasingavgiften. MEN, företaget betalar in skatt och sociala avgifter på förmånsvärdet, och den anställde betalar med skatt på förmånsvärdet. Och utan tvekan är de 2 skatterna högre än den halva momsen på leasingavgiften. Sen är ju då frågan vad är ditt alternativ? Att den anställde som kör flera tusen mil om året i sitt jobb ska behöva göra det i sin privatägda bil? Sen är ju helt ute och cyklar i att man betalar 35-40% av kosten jämfört med att köpa det privat. Du inser väl att förmånsbil är en del av lönen med? Och att bortfallet i lön med påverkar pensionsavsättningen vilket med ska räknas in i kostnaden. Så snälla du, sätt dig och räkna lite och återkom sen igen om du tycker du har något att komma med i frågan.

#30
2020-02-13 21:22

Henrik M,
nej, jag tror inte företagen betalar några sociala avgifter på förmånsvärdet. Däremot så blir det ju ett löneavdrag för den anställde för att betala företagets kostnad gör bilen. Men det löneavdraget görs väl före skatt? Så, ytterligare ett skattebortfall för staten.
Av de som har tjänstebil så är det väldigt få som använder den i jobbet. De allra flesta har den som en privat bil, men delbekostad av staten via arbetsgivaren.
Du missförstod vad jag skrev. För allt annat utom bil så betalar man bara 35-40% via företaget än privat. För bilen blir det mer pga förmånsbeskattningen, men fortfarande mycket mindre än om man köper den privat.

#31
2020-02-13 21:33

rnilson: Jo, företaget betalar sociala avgifter på förmånsvärdet. Jag har själv precis byggt en TCO-kalkylsnurra åt företaget jag sitter i ledningen för, så tro mig. jag har den kollen. :)

#32
2020-02-13 22:31

rnilsson: Om jag tolkar dig rätt så menar du alltså att företags olika verksamhetskostnader innebär en statlig subvention? Jag förstår i ärlighetens namn inte hur du får ihop det. I min värld utgör en kostnad inte en subvention utan snarare resursförbrukning (vilket en kostnad per definition är). Gäller samma sak då med annan produktion? Fabriker, datorer, mobiltelefoner, arbetskläder, konsulttjänster, förbrukningsmateriell, löner? Det är knappast rimligt att ökad konsumtion och lönekostnader påverkar statens budgetsaldo negativt. Om inte annat strider det mot de flesta ekonomiska modeller inom området.

När det sedan handlar om statens inkomster - vi kan ju för enkelhetens skull kalla det offentliga inkomster - så minskar det knappast av förmånsbilarna. Vi får ju anta att förmånsbilens kostnad är motiverad - och att företaget kalkylerar med en viss vinst kopplat till konsumtionen av densamma. I annat fall skulle de knappast vara motiverade. Givet en förändring där anställda inte får ha kvar sina förmånsbilar erbjuder man en ökad lön istället - vilket också använts i flertalet stora företag. Denna löneökning står då i proportion till företagets direkta som indirekta kostnader för bilen, med allt från leasing, service, administration och skatter. De sociala avgifterna (som företaget betalar på det förmånsvärde som de anställde lägger på sin lön) kvarstår ju oavsett löneform, d.v.s det är proportionellt växande mot lönesumman oavsett om den består av lön+bil eller bara lön. Båda dessa beskattas lika.

Och givet att företaget lägger ut dessa summor på den anställde får vi också anta att den anställde producerar det den kostar plus avkastningskrav på företagets arbetande kapital. Och med det är det sannolikt att vi får en högre output kopplad till bilarna än utan. Med högre produktivitet växer ekonomin och statens skatteintäkter ökar. Så nej, jag kan inte se att ökade lönekostnader ger lägre skatteinkomster. Det strider helt enkelt mot alla (neoklassiska) ekonomiska fundament inom området.

Hur mycket och vilka effekter som förmånsbilen ger utifrån ett statsfinansiellt perspektiv beror därför på den samhällsekonomiska effekten. Och den har ingen mig veterligen räknat på så påståendet om statens finanser känns - på rak arm - ogrundat och spekulativt.

MVH AL

#33
2020-02-13 22:43

Jag refererar till vad Riksrevisionen uppger och återigen så rider AL in som experten som vet bättre än Riksrevisionen och alla dess experter. Det är ju sanslöst otroligt att inte AL redan fått samtliga möjliga Nobelpris.

Intelli, vill du blocka mig så gör det. Du behöver inte annonsera ut det som ett litet barn. Tvärtom, jag välkomnar att du blockerar mig.

#34
2020-02-13 23:39

Problemet är bara, Axa, att det du har kallat mig (kriminell och rasist) är kränkningar som idag regleras i lag. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att polisanmäla dig om du fortsätter på det spåret. Därför vill jag ha koll på dig ett tag till.

#35
2020-02-13 23:51

Intelli
Typiskt antisociala beteende att anmäla utan grund. Men visst, jag har redan hört det i mitt jobb. Folk som hotar med att gå till press, Uppdrag granskning, Kalla Fakta, JO-anmälningar, etc. Men kör på du, jag räds inte grundlösa anmälningar. Har du koll på inom vilket lagrum din anmälan skulle inordna sig under?

#36
2020-02-14 00:11

Axa: Om du hade orkat ta reda på vad det är Riksrevisionen undersökt så skulle du sett att min och deras kritik är samstämmig.

Riksrevisionen konstaterar nämligen att hela genomförandet och utförandet av bonus/malus saknar både konsekvens som samhällsekonomisk analys. Man är dessutom kritiska gentemot supermiljöbilspremien - som också bedöms som ofullständig (och dessutom underfinansierad). Att vissa fordon får reducerad förmånsbeskattning är en annan försvårande faktor - även om den ses som övergående. Sist men inte minst, är man orolig över att en allt för snabb övergång till elektrifierad fordonsflotta medför lägre skatteintäkter till staten i form av drivmedelsskatt. Man noterar dessutom att det finns fördelningspolitiska effekter som är klart undervärderade, d.v.s att landsortens trafikanter (du vet de där stackarna som betalar på tok för mycket i bränsleskatt) i mindre grad kan byta ut sina fordon än de som bor i mer tätbefolkade områden.

Och jag håller i grunden med Riksrevisionen. Bonus/malus är ett hafsverk som inte borde införts. Det är dyrt, det är ineffektivt och det är inte ordentligt beräknat.

Påståendet om förmånsbilar - som Axa citerar - finns inte att läsa i rapporten. Det man tar upp rör effekten på tjänstebilar som omfattas av lägre förmånsbeskattning kopplat till förbättrad miljöprestanda. Det är dock inte samma sak som att det är en generell situation ute i hela bilpopulationen som helhet.

Priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillfaller sedan vanligen dem som kan lansera nya teorier inom ekonomiområdet. Och det är inte vad Riksrevisionen gjort i sin publikation eller ens haft för avsikt att presentera.

MVH AL

#37
2020-02-14 10:59

Det är inget olösligt problem att staten med fler elbilar får in mindre skatt från fossila bränslen. Vi kan bara byta en massa värmepumpar tillbaka till oljepannor. Staten får även in tobaksskatt och på alkohol. Med mer luftföroreningar och sämre folkhälsa kan vi även säkra jobb inom sjukvården. Var inte rädd för renare luft i lungorna och bättre folkhälsa. Det löser sig.

#38
2020-02-14 13:36

A.L, jag skulle gärna höra hur du skulle få utsläppen att sjunka!? Hur skall vi fixa problemet? Du verkar vilja att alla skall köra tex en SUV eller bilar med fyrhjulsdrift mm. Jag lyssnar ...är väldigt intresserad av hur du skulle göra om du bestämde över detta.

#39
2020-02-14 13:45

Det är Miljöpartiet fel! Mycket tokiga idéer! Och plastkassarna kostar 7 kronor styck från 1 Mars.

#40
2020-02-14 16:01

13,4 miljarder kastade rakt ut i sjön, är någon förvånad, vart skall det sluta.

#41
2020-02-14 19:13

Vargen, vi har lärt oss av "expertisen" här att vad vi kör för bilar spelar ingen roll, för det är mängden tillgänglig olja som har betydelse och den går ändå alltid åt på något sätt. Hur vi ska få de oljeproducerande stormakterna som dessutom har kärnvapen, att skruva åt oljekranarna kan Vargen fundera över. Vi är alltså mer eller mindre tvingade av ödet att konsumera den olja som finns och behovet är obegränsat stort i världen.

#42
2020-02-14 20:01

Köp hybrider så sjunker utsläppen

#43
2020-02-14 21:08

Vargen: Det enda sättet att få ner utsläppen är att upphöra med produktionen av gas, olja och kol, alternativt hitta metoder för att begränsa att utsläppen kommer upp i atmosfären (s.k lagring som är en intressant teknik). Att däremot sitta och beskylla vissa biltyper för att öka koncentrationerna finns det ingen grund för.

För att hindra att omvandlingen av fossil energi kan fortskrida måste politikerna enas. Och det har man inte gjort. Just nu projekterar exempelvis Japan för 22 nya kolkraftverk (motsvarande utsläppen från hela USA:s samlade fordonspark på ett år).

MVH AL

#44
2020-02-14 21:17

Att John upplever mig som en expert enkom för att jag råkar känna till högstadiefysiken, lite grundläggande räkneregler och skillnaden mellan en akademisk avhandling och en beställd politisk utredning får väl snarare anses illustrera hans egna tillkortakommanden än att jag är särskilt upplyst. Att dessutom försöka ironisera över saken bekräftar ju enbart var skon klämmer. Det gör mig dock ganska så beklämd. Inte mot någon personligen - agerandet är ju sannolikt mest en konsekvens av oförstånd - utan för att det i förlängningen påvisar de mycket allvarliga brister som Sverige har inom sitt utbildningssystem.

https://www.vibilagare.se/nyheter/privatkoparnas-favoriter-har-ar-modell...

Bristfällig bildningsnivå är (förutom fattigdom) en utmärkt förutsättning för att skapa extremism och storskalig fundamentalism. Och därför har vi folk som skriver via personlig övertygelse snarare än vad som går att visa via mätningar, både i denna tråd, detta forum som ute i samhället i stort.

Samtidigt som fanatikerna skriker sig hesa över meningslösa åtgärder (såsom bonus/malus exempelvis) och hunsar och trakasserar nödvändiga opponenter (med tillmälen som "förnekare") eldar världen med kol, olja och gas som aldrig förr. Att den omvandlingen pågår för fullt tycks dock inte besvära våra fanatiker ö.h.t. De är nämligen så upptagna med att sila mygg och svälja kameler (och dela ut epitet till de som tycker att ett sådant agerande är irrationellt och kontraproduktivt) att de helt enkelt förbiser eller blundar för vilka fundament som driver energiomvandlingen i världen.

MVH AL

#45
2020-02-14 22:20

Det är intressant att det är samma personer som sågar Mp som nu hyllar Riksrevisionsverket, men de har ju helt missat att Riksrevisionen vill höja bensinskatten (co2-skatten) istället för bonus-malus. De vill bara ha malus, ingen bonus. Så om nu Mp-hatarna fick sin vilja igenom så att Regeringen höjde bensinskatten istället, ja skulle då Mp-hatarna vara nöjda då om Regeringen gjorde som Riksrevisionen anser? Vill Mp-hatarna verkligen ha höjda bensinskatter? Inte? Men Riksrevisionen vill ju faktiskt höja bensinskatten! Det är roligt när Må-hatare försvarar alla förslag som går emot regeringen, så Mp-hatarna försvarar höjda bensinskatter för att Riksrevisionen vill höja dem mer än regeringen. Man kan väl helt enkelt se att Mp-hatarna som vanligt inte har läst på.

#46
2020-02-15 00:43

Raphael: Det Riksrevisionen har gjort är att man studerat vilka åtgärder som är effektiva givet de politiska mål som har satts upp. Och där har man visat, att bonus/malus är ett system som både är dyrt, dåligt beräknat och ineffektivt. I jämförelse med alternativet, d.v.s koldioxidbeskattningen, är bonus/malus minst fem gånger dyrare. Och då har man inte tagit hänsyn till alla effekter.

Så nej, Riksrevisionen påstår inte att bränsleskatterna skall höjas. Det ingår inte i Riksrevisionens uppdrag att fatta sådana beslut. Tvärtom är det ett politiskt avgörande vad man skall satsa på. Riksrevisionen ger däremot följande råd till regeringen:

"Riksrevisionen konstaterar att det i stor utsträckning saknas konsekvensanalyser av miljöeffekter och samhällsekonomiska konsekvensanalyser i beslutsunderlagen inför beslut av nya styrmedel och förändringar i styrmedel som syftar till att öka andelen miljöbilar. Granskningen finner vidare att den samhällsekonomiska kostnaden för styrmedel riktade till supermiljö- och klimatbonusbilar framstår som relativt hög i jämförelse med andra åtgärder som används idag för att minska de transportrelaterade koldioxidutsläppen." (...)

"Mot denna bakgrund bör regeringen:

• säkerställa att konsekvensanalyser tas fram inför beslut om styrmedel gällande ökad andel miljöbilar och minskade utsläpp inom transportsektorn. Regeringen bör särskilt säkerställa att de miljömässiga och samhällsekonomiska konsekvenserna belyses.

• jämföra de samhällsekonomiska kostnaderna för att minska utsläppen med hjälp av styrmedel riktade mot inköp och ägande av miljöbilar med alternativa styrmedel i syfte att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv klimat- och transportpolitik (och här har Raphael bensinskatten som ett jämförelsealternativ)

• planera för att utvärderingar genomförs av avslutade eller pågående reformer redan när styrmedlen beslutas i syfte att dra lärdomar av dessa inför genomförande av framtida reformer

• se över möjligheterna att minska de samhällsekonomiska kostnaderna av exporten av subventionerade miljöbilar. (...)

• analysera behovet och kostnadseffektiviteten i nedsatt förmånsvärde riktat mot förmånsbilar som är miljöbilar. (...)

• tydligt redovisa hur länge bonus-malus-systemet ska gälla och hur man avser att utveckla det framöver, samt hur länge den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för el- och gasbilar ska gälla."

"Syftet med dessa styrmedel är att bidra till att minska koldioxidutsläppen i transportsektorn och/eller en fossiloberoende fordonsflotta genom att öka andelen miljöbilar i den svenska fordonsparken. Forskare och myndigheter har uppmärksammat att stöd till köp av miljöbilar bland annat riskerar att leda till mer trafik. Man har också visat att kopplingen till miljöeffekter är relativt svag och att stödet kan medföra ökad export av subventionerade bilar."

Så oavsett vad man anser om Miljöpartiet är bonus/malus ineffektivt, dyrt och dåligt utformat. Dessutom har det ingen påvisbar klimateffekt (vilket det i ch för sig delar med koldioxidbeskattningen men det är en annan historia) Allt enligt Riksrevisionen (och en rad övriga utredningar och forskningsrapporter men här var det ju Riksrevisionens rapport som skulle ventileras)

MVH AL

#47
2020-02-15 16:14

A.L,
nej jag menar inte företags olika verksamhetskostnader innebär en statlig subvention.
Att ordna tjänstebil åt anställda som inte kör något i tjänsten kan knappast ses som en den av verksamheten. Det är inget annat än privat konsumtion via företaget. Den totala skatteeffekten är tydligen mindre än vad jag trodde, men den är definitivt större än 0 och därför är tjänstebil i de allra flesta fall en skattesubvention.

Alla dessa tjänste- och leasingbilar (70% av nyregistrering) medför flera stora problem. I och med att de byts minst vart tredje år så ökar den totala mängden bilar onödigt mycket, vilket förvärrar infrastrukturproblemen och det ökar utsläppen. Dessutom går det åt mycket extra naturtillgångar när bilarna byts så ofta. Detta går stick i stäv med politikernas mål och klimat och miljö. Jag förstår inte varför skatteverket uppmuntrar folk att ha tjänstebilar och leasingbilar.

#48
2020-02-15 16:29

rnilson: Så du menar att om tjänstebilarna byttes mindre ofta skulle det totala antalet bilar i trafik minska och det skulle vara mindre trängsel? Hur tänkte du där? Utveckla gärna det matematiskt och hur det skulle påverka hur många som är ute och kör bil om företagen behöll sina bilar längre?
Sen verkar du ju inte läst.....Staten får inte in mindre skatt totalt sett på förmånsbilarna än på motsvarande privatköpta bil. I vissa fall beroende på förmånsvärde blir det till och med mer skattepengar in till staten än om motsvarande bil köpts privat.

#49
2020-02-15 17:41

rnilsson: Jag förstår som sagt fortfarande inte ditt resonemang om "skatteeffekten". Är det en subvention att betala lön till de anställda? En bil är ju en del av lönen. Den beskattas på samma sätt som lön och den bokföres i stort sett på samma sätt. Är lön en skattesubvention? Hur då i så fall? Mig veterligen utgör lön en del av skattebasen, eller hur?

Angående att bilarna byts ut vart tredje år betyder inte att de också skrotas. Tvärtom omsätts de vidare ut på begagnatmarknaden. De har då i genomsnitt rullat c:a 10 000 mil varav en del i tjänsten. Andelen som har förmånsbil som inte utnyttjas i tjänsten är inte särskilt stor. Det lönar sig nämligen inte (då är det bättre att ta ut lön)

Och det finns många fördelar med att ha den svenska fordonsparken, inte minst på säkerhetssidan. Därtill kan påpekas att omsättningshastigheten på svenska bilar är lägre än i de flesta andra länder. Våra bilar lever i genomsnitt längre än i andra länder.

Inget är gratis. Du anger att förmånsbilarna till delar betalas av staten. Och jag har fortfarande inte sett några konkreta exempel på hur denna transferering går till. Leasingavgiften bekostas av företaget, drift, skatt och underhåll likaså. Dessutom förmånsbeskattas löntagaren och företaget betalar in sociala avgifter på denna förmån. Det enda man i så fall missar är pensionen, men den har ju inte så mycket med statens budgetsaldo att göra.

Så om vi tar en V90 för 400 000 kr. Hur många kronor får man som företagare från staten för detta inköp och på vilket sätt skiljer sig denna konsumtion från andra verksamhetskostnader?

MVH AL

#50
2020-02-15 19:15

Henrik M,
antalet begagnade bilar ökar kraftigt bl.a. (och kanske främst) pga de täta utbytena tjänste och leasingbilar, vilket gör att fler har råd att ha bil, och alltså körs det mer bil.
Eftersom SCB är i blåsväder just nu så kanske jag inte ska referera till dem, men SCB statisk visar att under senaste 15 åren så har normalt 20-30% fler bilar inregistrerats varje år än vad som avregistrerats.

#51
2020-02-15 21:03

rnilsson. Om man jämför år 2005 med år 2018 - som är det årtal som vi är det sista som vi har data från, så har den totala ekonomin (mätt som BNP) vuxit med 30,7%. Och när ekonomin växer så kör vi också mer. Trafikarbetet med personbilar har samtidigt ökat med 11%. Trafikarbetet hos juridiska personer (där förmånsbilen ingår) har ökat med 15%, och antalet fordon som ägs av juridiska personer med 22%. Motsvarande siffror för privatpersoner är 20% fler fordon och 10 procent högre trafikarbete.

Befolkningsökningen är 12,2% (plus ytterligare en ganska stor grupp av asylsökande som inte ingår i befolkningsökningens siffror men väl i BNP och körsträckor).

Så tesen att tjänstebilsreglerna skulle förklara fordonsökningen ter sig som ganska orimlig. Fordonsbeståndet växer snarare till följd av ökad ekonomisk aktivitet, lägre räntor och ökad befolkning.

MVH AL

#52
2020-02-16 15:35

Jaja, blev inte klokare direkt. Mitt förslag kanske låter drastiskt, men förbjud fordon över tex 100 gram/km nästa år...sedan minskar man detta varje år med ca 10 gram/år. Både biltillverkare och köpare har sedan något konkret att förhålla sig till. Detta måste införas globalt givetvis. Men om en liknande konstruktion inte införs, kommer vi om 10 år stå där med samma utsläpp som idag eller antagligen högre....och alla är lika förvånade över att inget hände (för det är alltid någon annan som inte tog ansvaret).

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.