Nästa artikel
95 procent lägre utsläpp med biogas
Nyheter

95 procent lägre utsläpp med biogas

Publicerad 17 februari 2010 (uppdaterad 16 december 2013)
Klimatnyttan med biogas är större än man tidigare trott. Forskare från Lund menar nu att biogas från avfall ger 95 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med bensin.
En forskargrupp från Lunds tekniska högskola har analyserat en biogasanläggning i Skåne.

Anläggningen är en av 20 i Sverige som producerar biogas till fordon.

Slutsatsen som nu presenteras i en rapport visar att det finns stora klimatvinster att göra med biogas.

Utklassar bensin
Rapporten visar att biogas från avfall ger 95 procent lägre utsläpp av växthusgaserna metan, lustgas och koldioxid i jämförelse med bensin.

Det innebär att klimatnyttan med biogas är större än man tidigare trott.

Ett vanligt förekommande schablonvärde är att biogas orsakar 80 procent lägre utsläpp än bensin.

Resultaten från rapporten pekar på att dessa siffror nu kan komma att justeras.

- I vår studie har vi räknat på hela produktionskedjan och tagit med både direkta och indirekta utsläpp, säger Mikael Lantz, doktorand i Miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola.

- Vad som är speciellt i vår undersökning är att vi inkluderat indirekta faktorer som man tidigare inte tagit hänsyn till, t ex hur marken påverkas när biogödsel ersätter mineralgödsel.

Kan bli mer än klimatneutralt
Syftet med studien är att kunna optimera landets biogasanläggningar - och just det menar forskarna att det finns utrymme för.

Med "några enkla förbättringar" på biogasanläggningarna, som forskarna uttrycker det, kan utsläppen minska med 120 procent jämfört med bensin.
 
Biogasen kan alltså bli mer än klimatneutral, visar rapporten.

De förbättringar som forskarna föreslår är att värma anläggningarna med flis samt att täcka över biogödsellagren för att minska förlusten av kväve och minska utspädningen med regnvatten.

Diskutera: Är biogas framtidens bränsle?
FAKTA:

* I dag kör 23 000 fordon i Sverige på biogas.

* Lika stor mängd biogas som produceras vid biogasanläggningar produceras vid avloppsreningsverk som gör biogas från avloppsslam.

Länkar

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#b • Uppdaterat: 2010-02-17 23:21
Per Karlsson (ej verifierad)

Biogas är helt klart det mest intressanta bränslet. Det ger lägre utsläpp av växthusgaser och hälsofarliga avgaser. Nu vore det på sin plats med en ordentlig satsning på en utbyggnad av produktion och distribution - möjligheterna är stora.

#c • Uppdaterat: 2010-02-17 23:47
Kenneth (ej verifierad)

Raphael:
Jag önskar också att du har "torrt" på fötterna innan du skriver. Men tyvärr har du inte det fullt. Jag arbetar nämligen med miljöfrågor i politiskt sammanhang. det är därför att jag vet att det florerar en massa osanningar i debatten. Orsaken till att man idag skriver ned etanolen som bränsle är samma orsak som man på 1980 talet skrev att vi svenskar ska äta mer smör och mejeriprodukter. Vi hade ett överskott på dessa varor som riskerade att dumpas på världsmarknaden till förlust. Därför skrev pressen att konsumtionen skulle öka. Av samma orsak vill man begränsa efterfråga på etanol idag, inte av miljöskäl utan för att efterfrågan är större än utbudet och priset riskerar att skjuta i höjden på ett okontrollerat vis. Därför vill man minska efterfrågan på etanol idag. Men då produktionen kommer ifatt efterfrågan ändras debatten då liksom nu.

#d • Uppdaterat: 2010-02-18 00:04
Sune S (ej verifierad)

Biogas genom rötning kan inte bli mer än ett motorbränsle på marginalen. För mycket energi försvinner i processen. Energin behövs för att hålla bakterierna vid liv som producerar metangasen. Stora mängder koldioxid separeras från rågasen och släpps sedan rakt ut i luften. Avfall med hög fukthalt som inte är lämpligt att bränna är den enda råvaran som är rimlig att röta.
Termisk förgasning och syntes till DME (dimetyleter) ger betydligt mer motorbränsle ur bränsleråvaran.

#e • Uppdaterat: 2010-02-18 11:46
Mythbuster (ej verifierad)

Raphael:
MODERN forskning (till skillnad mot Sören Wibes sammanställning som bygger på 3 år gamla TEORETISKA antaganden - som motsäges av alla empiriska fakta) visar att etanol sänker CO2-utsläppen rejält. Se t.ex Pacca & Moreira (2009), eller Dumortier et al 2009 - som effektivt vederlägger Searchinger (som är studien Wibe bygger sin hypotes på).
Etanol minskar utsläppen av partiklar, HC, NOX, 1,3 butadien, toluen, xylen, formaldehyd radikalt. Läs vägverkets studie! Däremot ökar troligen utsläppen av acetaldehyd som enligt Jacobsen kan leda till ökad ozonbildning i USA. Detta beror framför allt på att smogen försvinner (i Sverige är smogen redan borta så effekten är mycket liten här) och det vägs 1000-falt upp av minskade partikelutsläpp. Och om du verkligen LÄSER Jacobsen så ser du att hans slutsats är att inte ens i USA kommer cancerfrekvensen att påverkas.
Så sluta att dra en massa förhastade slutsatser och propagera för eller emot på grundval av vad du läser i tidningar och på nätet. Sätt dig in i frågorna och den vetenskapliga litteraturen innan du uttalar dig.

#f • Uppdaterat: 2010-02-18 17:32
Krister (ej verifierad)

Så fort miljöbränsle kommer upp så antar alla att det bara är bilar som skall köra på detta.
Hur skall vi lösa den tunga trafiken och arbetsfordon?
Kan ni tänka er hur enormt stora tankar en långtradare skulle behöva för att tanka biogas, inte tala om trafikfara.
Nej, vi behöver ett miljövänligt dieselalternativ.

#g • Uppdaterat: 2010-02-18 20:47
pg (ej verifierad)

Man borde kanske diskutera framtidens motorer istället för att inrikta sig på dom enskilda bränsletyperna. Motorer som går att köra på olika type av bränslen är på gång.
Sedan detta med politiker, kan man lita på vad dom säger? Nej det enda de är ute efter är att ta ut så mycket skatt som möjligt ur bilismen. Har ni tänkt på att en Etanolbil vintertid drar ca 2-3 dl/milen bensin.

#h • Uppdaterat: 2010-02-18 21:02
Henkan (ej verifierad)

För några år sedan var den ultimata lösningen för miljön etanoldrivna bilar. Det investerades miljoner på mackarna för att det skulle gå att tanka E85 på så många mackar som möjligt. Det blev lägre förmånsvärden på bilarna och man fick åka gratis genom vägtullarna. Nuförtiden skrivs det bara skit om etanolbilar, att de tankas på bensin för att det bli billigare, att bränslet tillverkas på ett miljövidrigt sätt osv, osv.
Nu ska det vara biogasbil istället. 40% lägre förmånsvärde och jag vet inte allt som är så fantastiskt och att det är den ultimata räddningen för miljön. Jag tycker mig ha förstått att det är problem att få tag i biogas till sin bil, åtminstone i Stockholm. Taxiförarna klagar och det är lååånga köer till det fåtal gaspumpar som finns.
Hur många av dessa biogasbilar tankas istället på bensin och får ändå ta del av det sänkta förmånsvärdet och den miljövinst det ska vara att köra en biogasbil?
Det känns lite som lurendrejeri det här med biogasbil. Etanolbil kan inte vara så ute och fel som det skrivs och E85 går ju att få tag i dessutom.

#i • Uppdaterat: 2010-02-19 11:48
Karl Gustav Qvarfordt (ej verifierad)

SYNTET-DIESEL eller BIO-DIESEL är helt rätt! Det har flera skribenter framfört. Om detta kombineras med en kraftig sänkning av skatten (vilken vid upprepade tillfällen höjts av miljöskäl) så kommer alla som äger att byta till ett bränsle som reducerar koldioxid utsläppen med 90% vid nästa tankning. Miljömålet för minskade utsläpp i trafiken skulle vara uppnått innom 1 vecka.
Menar vår riksdag och regering allvar med sina miljömål så besluta om detta omedelbart.

#j • Uppdaterat: 2010-02-19 16:40
pg (ej verifierad)

Det är anmärkningsbart att det är endast Sverige som satsat på E85 bränslet. I Tyskland Österrike och Frankrike finns det nästan inga E85 mackar. De lär finnas, men jag har aldrig sett någon.
Dessutom kommer med all sannolikhet EU att besluta om liknande regelverk som nuvarande gasbilar har. Nämligen en minimal bensintank max 15 liter för bensin, och en huvudtank för E85. Enligt kommande EU regler (om de blir verklighet) är detta förutsättningen för att en bil som drivs med alternativbränlsen ska få klassas som miljöbil. Om dessa regler införs kommer de att gälla i Sverige, innebär det att en bil som går att köra på bensin i samma tank som alternativbränlset, får skatta som en bensindriven bil.

#k • Uppdaterat: 2010-02-21 13:34
Saabnisse (ej verifierad)

Men Hallå!
De här kommentarerna ska ju handla om biogas inte om E85!
Biogasen är förmodligen det absolut bästa fordonsbränslet just nu ur miljösynpunkt.
Även fordonsgasen som består delvis av naturgas är ju väsentligt bättre än bensin och diesel.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.