Bild
Nästa artikel

95 procent lägre utsläpp med biogas

Nyheter

Klimatnyttan med biogas är större än man tidigare trott. Forskare från Lund menar nu att biogas från avfall ger 95 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med bensin.

En forskargrupp från Lunds tekniska högskola har analyserat en biogasanläggning i Skåne.

Anläggningen är en av 20 i Sverige som producerar biogas till fordon.

Slutsatsen som nu presenteras i en rapport visar att det finns stora klimatvinster att göra med biogas.

Utklassar bensin
Rapporten visar att biogas från avfall ger 95 procent lägre utsläpp av växthusgaserna metan, lustgas och koldioxid i jämförelse med bensin.

Det innebär att klimatnyttan med biogas är större än man tidigare trott.

Ett vanligt förekommande schablonvärde är att biogas orsakar 80 procent lägre utsläpp än bensin.

Resultaten från rapporten pekar på att dessa siffror nu kan komma att justeras.

- I vår studie har vi räknat på hela produktionskedjan och tagit med både direkta och indirekta utsläpp, säger Mikael Lantz, doktorand i Miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola.

- Vad som är speciellt i vår undersökning är att vi inkluderat indirekta faktorer som man tidigare inte tagit hänsyn till, t ex hur marken påverkas när biogödsel ersätter mineralgödsel.

Kan bli mer än klimatneutralt
Syftet med studien är att kunna optimera landets biogasanläggningar - och just det menar forskarna att det finns utrymme för.

Med "några enkla förbättringar" på biogasanläggningarna, som forskarna uttrycker det, kan utsläppen minska med 120 procent jämfört med bensin.
 
Biogasen kan alltså bli mer än klimatneutral, visar rapporten.

De förbättringar som forskarna föreslår är att värma anläggningarna med flis samt att täcka över biogödsellagren för att minska förlusten av kväve och minska utspädningen med regnvatten.

Diskutera: Är biogas framtidens bränsle?
FAKTA:

* I dag kör 23 000 fordon i Sverige på biogas.

* Lika stor mängd biogas som produceras vid biogasanläggningar produceras vid avloppsreningsverk som gör biogas från avloppsslam.

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Kenneth
2010-02-17 09:49

Javisst är biogas ett alternativ tillsammans med etanol, Rapsbränsle, Ecopar, svartlut och DME.

#1
Bilist
2010-02-17 11:11

Det är ju jättebra om det minskar utsläppen med 95%.
Men man kan ju undra då:
Varför lutar då staten åt att slopa förmånerna för gasbilar 2011?
Antagligen som jag skrev i en annan tidning.
Staten skall ha in sina pengar ifrån bilismen, oavsett vilket bränsle vi kör på.
Hade etanolen slagit stort och svenska bilparken hade bestått av 90% etanolbilar, så hade nog etanolen varit det dyraste bränslet vid pumpen.

#1
Krister
2010-02-17 11:42

Nej, biogas är INTE framtiden. Men om man förädlar den så att den går att transportera på ett vettigt sätt så kan det vara framtiden.
Vad hände med satsningen på syntetisk-diesel gjord från bio-gas? Denna går ju att tanka i alla dieselfordon så som bilar, lastbilar, traktorer mfl.

#1
Saabnisse
2010-02-17 12:27

Jo säkert kommer det någon gång miljöbränslen som är mer praktiska än biogasen.
Men nu är biogasen det mest miljöriktiga bränsle som finns.
Problemet är ju främst logistiken.
Med en storsatsning på gasmackar gäller det ju ändå att få ut gasen dit.
Sedan får man ju komma ihåg att gasmackarna är dyra.

#1
Raphael
2010-02-17 13:06

Biogas är det bästa bränslet därför att det görs på avfall och bajs. Jo, det är sant. Det finns avloppsanläggningar som separerar bajset och bajset samlas då upp i särskilda behållare där det för röta sig och effekten blir metangas som sedan komprimeras och distribueras ut till gasmackar.
Det känns för mig mer logiskt att köra på avfallet än att odla grödor och köra på dem (etanol, raps m m).
Fiat är den biltillverkare som satsar hårdast på fordonsgas och de har idag 3 personbilar på den svenska marknaden som körs på biogas, och de kostar under 180 000 kr vilket gör dem till utmärkta val även för privatbilister.

#1
Emme
2010-02-17 15:51

Man skulle ha satsat på Biogas redan från början. Vart har etanolen tagit oss? Ingenstans..

#1
Reidar
2010-02-17 18:16

Hej Bilisten, har du inte lagt märke till varför (nästan) alla etanolbilar körs på bensin? Även med skattesubvention är etanolen dyrare per mil än bensin. Dessutom är det nu vetenskapligt bevisat att etanol släpper ut MER koldioxid än bensin.

#1
Reidar
2010-02-17 18:23

Hej Kenneth, svartlut ger ÖKAT utsläpp av koldioxid när du ser till helheten. Förr hade pappersbruken en sodapanna där dom producerade egen el och de som låg nära en stad sålde fjärrvärme. Nu blir svartluten bilbränsle och pappersbruken köper el som på marginalen produceras med kolkondens i danmark, tyskland, finland, etc. Marginalproduktion sker alltid i de äldsta kraftverken med sämst verkningsgrad och högsta kvicksilverutsläppen (alla vet att det finns kvicksilver i det mesta kol som bränns)

#1
Kenneth
2010-02-17 20:38

Reidar:
I miljödebatter florerar många ogrundade siffror. Då man upprepar dem tillräckligt många gånger blir en sanning. Etanol är det snabbaste sättet att minska CO2 utsläppen idag därför att infrastrukturen är så väl utbyggd jmf med tex gas. Aktionsradien är dessutom väldigt begränsad med dagens gasfordon och det är alltför glest mellan gasmackarna. Ska vi snabbt miska utsläppen ska vi ta till oss en pallett av bränslen där gas är en men etanol är det mest kostnadseffektiva. Just nu. Betänk sedan att dagens etanol är certifierad och minskar CO2 utsläppet med ca 70% - 75% jmf bensin. Läs tex OKQ8´s hemsida eller annat valfritt oljebolags faktasidor. Eller varför inte läsa på Naturskyddsföreningens sida.

#1
Raphael
2010-02-17 22:02

Kenneth, visst är det så att det finns många myter och du upprepar en gammal myt nämligen myten om att etanol är det snabbaste sättet att minska Co2 utsläppen.
Om vi tittar på Co2 utsläppen i sig så släpper etanolbilar ut MER Co2 än om de körs på bensin eller diesel. Och till Co2 utsläppen kommer farliga avgaser. Det är nämligen inte bara Co2 som etanolbilar släpps ut. Det är märkligt att de andra och cancerframkallande ämnena i etanolbilars avgaser inte ens diskuteras. Det finns undersökningar som visar att etanolbilars avgaser ökar det marknära ozonet vilket dels förhindrar växters pollinering så att de inte sprider och blommar och kommer nya växter, och dels så är det dåligt för människors hälsa. Det är vetenskapligt bevisat att marknära ozon ökar förekomsten av strupcancer hos människor. Så ju fler bilar som körs på etanol - desto fler människor får strupcancer. Tack för det.
Detta med att etanolbilar endast släpper ut lika mycket Co2 som sedan binds, är en seglivad myt och det är just den myten som modern forskning tillbakavisar. Växter tar inte upp all den Co2 som etanolbilar släpper ut, så etanolbilar ÖKAR alltså halterna av Co2 i samhället.
Och även om myten om växterna binder lika mycket som släpps ut vid förbränning vore sann, så skulle Co2 halterna stanna på samma nivå, alltså ingen minskning. Det är det som menas med "nollutsläpp", dvs att halten av existerande och redan utsläppt Co2 hålls oförändrad i atmosfären.
Det fina med biogas är att biogas MINSKAR halterna av Co2, plus att biogas omvandlar den kraftiga växthusgasen metan till en mildare form.
Så ju mer vi kör på biogas, desto lägre Co2 får vi i atmosfären. Biogasbilar fungerar alltså som reningsverk.
En biogasbil har inte sämre aktionsradie än en bensinbil. Om du kör på biogas i exempelvis Fiat Punto Evo Natural Power, Fiat Panda Natural Power eller Fiat Qubo Natural Power, så kommer du ungefär lika långt på biogas som om du körde på bensin.
Till skillnad från de tyska gasbilarna så har de italienska oförändrade bensintankar, så att man - om man befinner sig i ett område där biogas inte finns tillgängligt - kan fortsätta att köra.
De extra biogastankarna är smart placerade i Fiats senaste modeller. Och eftersom de dessutom är marknadens billigaste gasbilar så är de även fullt överkomliga även för privatpersoner, och ett bra ekonomiskt och miljömässigt alternativ som vida överstiger miljöförstöraren etanol. Det är skamligt att etanolbilar rankas som miljöbilar!
Framtiden tillhör biogasen och nu när myterna om etanol allt mer spricker och etanolballongen sjunker till marken, så ökar också efterfrågan på bilar som kan köras på biogas och detta sätter press på tankbolagen att erbjuda biogas. Det sker redan idag en utbyggnad av antalet mackar och av distributionen, och hastigheten på detta kommer att öka eftersom efterfrågan på biogasen ständigt ökar.
Volkswagens Passat är ju en av de mest sålda miljöbilarna just nu och den körs ju på biogas. Ett val för företagen som tjänstebil.
Privatbilister väljer med fördel någon av Fiats utmärkta modeller och får både miljö, säkerhet och komfort i en aptitlig förpackning.

#1
Per Karlsson
2010-02-17 23:21

Biogas är helt klart det mest intressanta bränslet. Det ger lägre utsläpp av växthusgaser och hälsofarliga avgaser. Nu vore det på sin plats med en ordentlig satsning på en utbyggnad av produktion och distribution - möjligheterna är stora.

#1
Kenneth
2010-02-17 23:47

Raphael:
Jag önskar också att du har "torrt" på fötterna innan du skriver. Men tyvärr har du inte det fullt. Jag arbetar nämligen med miljöfrågor i politiskt sammanhang. det är därför att jag vet att det florerar en massa osanningar i debatten. Orsaken till att man idag skriver ned etanolen som bränsle är samma orsak som man på 1980 talet skrev att vi svenskar ska äta mer smör och mejeriprodukter. Vi hade ett överskott på dessa varor som riskerade att dumpas på världsmarknaden till förlust. Därför skrev pressen att konsumtionen skulle öka. Av samma orsak vill man begränsa efterfråga på etanol idag, inte av miljöskäl utan för att efterfrågan är större än utbudet och priset riskerar att skjuta i höjden på ett okontrollerat vis. Därför vill man minska efterfrågan på etanol idag. Men då produktionen kommer ifatt efterfrågan ändras debatten då liksom nu.

#1
Sune S
2010-02-18 00:04

Biogas genom rötning kan inte bli mer än ett motorbränsle på marginalen. För mycket energi försvinner i processen. Energin behövs för att hålla bakterierna vid liv som producerar metangasen. Stora mängder koldioxid separeras från rågasen och släpps sedan rakt ut i luften. Avfall med hög fukthalt som inte är lämpligt att bränna är den enda råvaran som är rimlig att röta.
Termisk förgasning och syntes till DME (dimetyleter) ger betydligt mer motorbränsle ur bränsleråvaran.

#1
Mythbuster
2010-02-18 11:46

Raphael:
MODERN forskning (till skillnad mot Sören Wibes sammanställning som bygger på 3 år gamla TEORETISKA antaganden - som motsäges av alla empiriska fakta) visar att etanol sänker CO2-utsläppen rejält. Se t.ex Pacca & Moreira (2009), eller Dumortier et al 2009 - som effektivt vederlägger Searchinger (som är studien Wibe bygger sin hypotes på).
Etanol minskar utsläppen av partiklar, HC, NOX, 1,3 butadien, toluen, xylen, formaldehyd radikalt. Läs vägverkets studie! Däremot ökar troligen utsläppen av acetaldehyd som enligt Jacobsen kan leda till ökad ozonbildning i USA. Detta beror framför allt på att smogen försvinner (i Sverige är smogen redan borta så effekten är mycket liten här) och det vägs 1000-falt upp av minskade partikelutsläpp. Och om du verkligen LÄSER Jacobsen så ser du att hans slutsats är att inte ens i USA kommer cancerfrekvensen att påverkas.
Så sluta att dra en massa förhastade slutsatser och propagera för eller emot på grundval av vad du läser i tidningar och på nätet. Sätt dig in i frågorna och den vetenskapliga litteraturen innan du uttalar dig.

#1
Krister
2010-02-18 17:32

Så fort miljöbränsle kommer upp så antar alla att det bara är bilar som skall köra på detta.
Hur skall vi lösa den tunga trafiken och arbetsfordon?
Kan ni tänka er hur enormt stora tankar en långtradare skulle behöva för att tanka biogas, inte tala om trafikfara.
Nej, vi behöver ett miljövänligt dieselalternativ.

#1
pg
2010-02-18 20:47

Man borde kanske diskutera framtidens motorer istället för att inrikta sig på dom enskilda bränsletyperna. Motorer som går att köra på olika type av bränslen är på gång.
Sedan detta med politiker, kan man lita på vad dom säger? Nej det enda de är ute efter är att ta ut så mycket skatt som möjligt ur bilismen. Har ni tänkt på att en Etanolbil vintertid drar ca 2-3 dl/milen bensin.

#1
Henkan
2010-02-18 21:02

För några år sedan var den ultimata lösningen för miljön etanoldrivna bilar. Det investerades miljoner på mackarna för att det skulle gå att tanka E85 på så många mackar som möjligt. Det blev lägre förmånsvärden på bilarna och man fick åka gratis genom vägtullarna. Nuförtiden skrivs det bara skit om etanolbilar, att de tankas på bensin för att det bli billigare, att bränslet tillverkas på ett miljövidrigt sätt osv, osv.
Nu ska det vara biogasbil istället. 40% lägre förmånsvärde och jag vet inte allt som är så fantastiskt och att det är den ultimata räddningen för miljön. Jag tycker mig ha förstått att det är problem att få tag i biogas till sin bil, åtminstone i Stockholm. Taxiförarna klagar och det är lååånga köer till det fåtal gaspumpar som finns.
Hur många av dessa biogasbilar tankas istället på bensin och får ändå ta del av det sänkta förmånsvärdet och den miljövinst det ska vara att köra en biogasbil?
Det känns lite som lurendrejeri det här med biogasbil. Etanolbil kan inte vara så ute och fel som det skrivs och E85 går ju att få tag i dessutom.

#1
Karl Gustav Qvarfordt
2010-02-19 11:48

SYNTET-DIESEL eller BIO-DIESEL är helt rätt! Det har flera skribenter framfört. Om detta kombineras med en kraftig sänkning av skatten (vilken vid upprepade tillfällen höjts av miljöskäl) så kommer alla som äger att byta till ett bränsle som reducerar koldioxid utsläppen med 90% vid nästa tankning. Miljömålet för minskade utsläpp i trafiken skulle vara uppnått innom 1 vecka.
Menar vår riksdag och regering allvar med sina miljömål så besluta om detta omedelbart.

#1
pg
2010-02-19 16:40

Det är anmärkningsbart att det är endast Sverige som satsat på E85 bränslet. I Tyskland Österrike och Frankrike finns det nästan inga E85 mackar. De lär finnas, men jag har aldrig sett någon.
Dessutom kommer med all sannolikhet EU att besluta om liknande regelverk som nuvarande gasbilar har. Nämligen en minimal bensintank max 15 liter för bensin, och en huvudtank för E85. Enligt kommande EU regler (om de blir verklighet) är detta förutsättningen för att en bil som drivs med alternativbränlsen ska få klassas som miljöbil. Om dessa regler införs kommer de att gälla i Sverige, innebär det att en bil som går att köra på bensin i samma tank som alternativbränlset, får skatta som en bensindriven bil.

#1
Saabnisse
2010-02-21 13:34

Men Hallå!
De här kommentarerna ska ju handla om biogas inte om E85!
Biogasen är förmodligen det absolut bästa fordonsbränslet just nu ur miljösynpunkt.
Även fordonsgasen som består delvis av naturgas är ju väsentligt bättre än bensin och diesel.

#1
Mythbuster
2010-02-22 13:56

PG. Så här ser det ut i de länder du nämner E85/CNG
Tyskland 312/804 , Österike 25/133, Frankrike 321/31 och Sverige 1574/105 D.v.s i alla de ovan länderna finns E85 mackarna tätare än vad gasmackarna finns i Sverige. Som ändå anses vara ett alternativ här.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.