Nästa artikel
95 procent lägre utsläpp med biogas
Nyheter

95 procent lägre utsläpp med biogas

Publicerad 17 februari 2010 (uppdaterad 16 december 2013)
Klimatnyttan med biogas är större än man tidigare trott. Forskare från Lund menar nu att biogas från avfall ger 95 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med bensin.
En forskargrupp från Lunds tekniska högskola har analyserat en biogasanläggning i Skåne.

Anläggningen är en av 20 i Sverige som producerar biogas till fordon.

Slutsatsen som nu presenteras i en rapport visar att det finns stora klimatvinster att göra med biogas.

Utklassar bensin
Rapporten visar att biogas från avfall ger 95 procent lägre utsläpp av växthusgaserna metan, lustgas och koldioxid i jämförelse med bensin.

Det innebär att klimatnyttan med biogas är större än man tidigare trott.

Ett vanligt förekommande schablonvärde är att biogas orsakar 80 procent lägre utsläpp än bensin.

Resultaten från rapporten pekar på att dessa siffror nu kan komma att justeras.

- I vår studie har vi räknat på hela produktionskedjan och tagit med både direkta och indirekta utsläpp, säger Mikael Lantz, doktorand i Miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola.

- Vad som är speciellt i vår undersökning är att vi inkluderat indirekta faktorer som man tidigare inte tagit hänsyn till, t ex hur marken påverkas när biogödsel ersätter mineralgödsel.

Kan bli mer än klimatneutralt
Syftet med studien är att kunna optimera landets biogasanläggningar - och just det menar forskarna att det finns utrymme för.

Med "några enkla förbättringar" på biogasanläggningarna, som forskarna uttrycker det, kan utsläppen minska med 120 procent jämfört med bensin.
 
Biogasen kan alltså bli mer än klimatneutral, visar rapporten.

De förbättringar som forskarna föreslår är att värma anläggningarna med flis samt att täcka över biogödsellagren för att minska förlusten av kväve och minska utspädningen med regnvatten.

Diskutera: Är biogas framtidens bränsle?
FAKTA:

* I dag kör 23 000 fordon i Sverige på biogas.

* Lika stor mängd biogas som produceras vid biogasanläggningar produceras vid avloppsreningsverk som gör biogas från avloppsslam.

Länkar

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#1 • Uppdaterat: 2010-02-17 09:49
Kenneth (ej verifierad)

Javisst är biogas ett alternativ tillsammans med etanol, Rapsbränsle, Ecopar, svartlut och DME.

#2 • Uppdaterat: 2010-02-17 11:11
Bilist (ej verifierad)

Det är ju jättebra om det minskar utsläppen med 95%.
Men man kan ju undra då:
Varför lutar då staten åt att slopa förmånerna för gasbilar 2011?
Antagligen som jag skrev i en annan tidning.
Staten skall ha in sina pengar ifrån bilismen, oavsett vilket bränsle vi kör på.
Hade etanolen slagit stort och svenska bilparken hade bestått av 90% etanolbilar, så hade nog etanolen varit det dyraste bränslet vid pumpen.

#3 • Uppdaterat: 2010-02-17 11:42
Krister (ej verifierad)

Nej, biogas är INTE framtiden. Men om man förädlar den så att den går att transportera på ett vettigt sätt så kan det vara framtiden.
Vad hände med satsningen på syntetisk-diesel gjord från bio-gas? Denna går ju att tanka i alla dieselfordon så som bilar, lastbilar, traktorer mfl.

#4 • Uppdaterat: 2010-02-17 12:27
Saabnisse (ej verifierad)

Jo säkert kommer det någon gång miljöbränslen som är mer praktiska än biogasen.
Men nu är biogasen det mest miljöriktiga bränsle som finns.
Problemet är ju främst logistiken.
Med en storsatsning på gasmackar gäller det ju ändå att få ut gasen dit.
Sedan får man ju komma ihåg att gasmackarna är dyra.

#5 • Uppdaterat: 2010-02-17 13:06
Raphael (ej verifierad)

Biogas är det bästa bränslet därför att det görs på avfall och bajs. Jo, det är sant. Det finns avloppsanläggningar som separerar bajset och bajset samlas då upp i särskilda behållare där det för röta sig och effekten blir metangas som sedan komprimeras och distribueras ut till gasmackar.
Det känns för mig mer logiskt att köra på avfallet än att odla grödor och köra på dem (etanol, raps m m).
Fiat är den biltillverkare som satsar hårdast på fordonsgas och de har idag 3 personbilar på den svenska marknaden som körs på biogas, och de kostar under 180 000 kr vilket gör dem till utmärkta val även för privatbilister.

#6 • Uppdaterat: 2010-02-17 15:51
Emme (ej verifierad)

Man skulle ha satsat på Biogas redan från början. Vart har etanolen tagit oss? Ingenstans..

#7 • Uppdaterat: 2010-02-17 18:16
Reidar (ej verifierad)

Hej Bilisten, har du inte lagt märke till varför (nästan) alla etanolbilar körs på bensin? Även med skattesubvention är etanolen dyrare per mil än bensin. Dessutom är det nu vetenskapligt bevisat att etanol släpper ut MER koldioxid än bensin.

#8 • Uppdaterat: 2010-02-17 18:23
Reidar (ej verifierad)

Hej Kenneth, svartlut ger ÖKAT utsläpp av koldioxid när du ser till helheten. Förr hade pappersbruken en sodapanna där dom producerade egen el och de som låg nära en stad sålde fjärrvärme. Nu blir svartluten bilbränsle och pappersbruken köper el som på marginalen produceras med kolkondens i danmark, tyskland, finland, etc. Marginalproduktion sker alltid i de äldsta kraftverken med sämst verkningsgrad och högsta kvicksilverutsläppen (alla vet att det finns kvicksilver i det mesta kol som bränns)

#9 • Uppdaterat: 2010-02-17 20:38
Kenneth (ej verifierad)

Reidar:
I miljödebatter florerar många ogrundade siffror. Då man upprepar dem tillräckligt många gånger blir en sanning. Etanol är det snabbaste sättet att minska CO2 utsläppen idag därför att infrastrukturen är så väl utbyggd jmf med tex gas. Aktionsradien är dessutom väldigt begränsad med dagens gasfordon och det är alltför glest mellan gasmackarna. Ska vi snabbt miska utsläppen ska vi ta till oss en pallett av bränslen där gas är en men etanol är det mest kostnadseffektiva. Just nu. Betänk sedan att dagens etanol är certifierad och minskar CO2 utsläppet med ca 70% - 75% jmf bensin. Läs tex OKQ8´s hemsida eller annat valfritt oljebolags faktasidor. Eller varför inte läsa på Naturskyddsföreningens sida.

#a • Uppdaterat: 2010-02-17 22:02
Raphael (ej verifierad)

Kenneth, visst är det så att det finns många myter och du upprepar en gammal myt nämligen myten om att etanol är det snabbaste sättet att minska Co2 utsläppen.
Om vi tittar på Co2 utsläppen i sig så släpper etanolbilar ut MER Co2 än om de körs på bensin eller diesel. Och till Co2 utsläppen kommer farliga avgaser. Det är nämligen inte bara Co2 som etanolbilar släpps ut. Det är märkligt att de andra och cancerframkallande ämnena i etanolbilars avgaser inte ens diskuteras. Det finns undersökningar som visar att etanolbilars avgaser ökar det marknära ozonet vilket dels förhindrar växters pollinering så att de inte sprider och blommar och kommer nya växter, och dels så är det dåligt för människors hälsa. Det är vetenskapligt bevisat att marknära ozon ökar förekomsten av strupcancer hos människor. Så ju fler bilar som körs på etanol - desto fler människor får strupcancer. Tack för det.
Detta med att etanolbilar endast släpper ut lika mycket Co2 som sedan binds, är en seglivad myt och det är just den myten som modern forskning tillbakavisar. Växter tar inte upp all den Co2 som etanolbilar släpper ut, så etanolbilar ÖKAR alltså halterna av Co2 i samhället.
Och även om myten om växterna binder lika mycket som släpps ut vid förbränning vore sann, så skulle Co2 halterna stanna på samma nivå, alltså ingen minskning. Det är det som menas med "nollutsläpp", dvs att halten av existerande och redan utsläppt Co2 hålls oförändrad i atmosfären.
Det fina med biogas är att biogas MINSKAR halterna av Co2, plus att biogas omvandlar den kraftiga växthusgasen metan till en mildare form.
Så ju mer vi kör på biogas, desto lägre Co2 får vi i atmosfären. Biogasbilar fungerar alltså som reningsverk.
En biogasbil har inte sämre aktionsradie än en bensinbil. Om du kör på biogas i exempelvis Fiat Punto Evo Natural Power, Fiat Panda Natural Power eller Fiat Qubo Natural Power, så kommer du ungefär lika långt på biogas som om du körde på bensin.
Till skillnad från de tyska gasbilarna så har de italienska oförändrade bensintankar, så att man - om man befinner sig i ett område där biogas inte finns tillgängligt - kan fortsätta att köra.
De extra biogastankarna är smart placerade i Fiats senaste modeller. Och eftersom de dessutom är marknadens billigaste gasbilar så är de även fullt överkomliga även för privatpersoner, och ett bra ekonomiskt och miljömässigt alternativ som vida överstiger miljöförstöraren etanol. Det är skamligt att etanolbilar rankas som miljöbilar!
Framtiden tillhör biogasen och nu när myterna om etanol allt mer spricker och etanolballongen sjunker till marken, så ökar också efterfrågan på bilar som kan köras på biogas och detta sätter press på tankbolagen att erbjuda biogas. Det sker redan idag en utbyggnad av antalet mackar och av distributionen, och hastigheten på detta kommer att öka eftersom efterfrågan på biogasen ständigt ökar.
Volkswagens Passat är ju en av de mest sålda miljöbilarna just nu och den körs ju på biogas. Ett val för företagen som tjänstebil.
Privatbilister väljer med fördel någon av Fiats utmärkta modeller och får både miljö, säkerhet och komfort i en aptitlig förpackning.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.