Bild
Nästa artikel

Uppfyller inte kvoten - måste bötfälla fler

Nyheter

Polisen i Falun och Borlänge har inte delat ut tillräckligt många trafikböter i år. Därför uppmanas de att "lägga på ett kol i november" och bötfälla 350 trafikanter före årsskiftet.

På riksnivå har Polisen bestämt hur många trafikböter som ska delas ut för de olika regionerna i landet. Antalet böter bedöms efter folkmängd, yta och polisens resurser.

För området kring Falun och Borlänge är det årliga målet 1 560 trafikböter.

"Lägg på ett kol"
För att uppmärksamma det målet fick polispersonalen i Falun och Borlänge ett mejl från en stationsinspektör i området, det rapporterar Falu-Kuriren.

I mejlet uppmanades personalen att "lägga på ett kol" för att hinna med alla böter - 350 trafikanter måste bötfällas innan årsskiftet.

"Känns kanske lättare att lägga på ett kol nu i november, än närmare jul då det känns mer i plånboken", står det i mejlet enligt Falu-Kuriren.

"Framstår som konstiga mål"
Vi Bilägare ringde upp P-O Nordqvist, trafikchef inom polismyndigheten i Dalarna.

- Skrivningen har en olycklig formulering, säger han.

Han fortsätter:

- Den förklarar egentligen inte varför vi ska arbeta mot de kvantitativa målen vi har. Nu framstår det bara som att vi har konstiga mål. Det skapar ingen förståelse.

Trafiksäkerhetshöjande effekt
P-O Nordqvist menar att mejlet förmodligen är skrivet utifrån den nationella målsättningen. Han påpekar att målet har tagits fram för att uppnå en trafiksäkerhetshöjande effekt.

- Det är inte så att vi är ute och jagar trafikanter. Vi har hastighetskontroller och vi har nykterhetskontroller och de är ett led i vårt trafiksäkerhetsarbete, säger P-O Nordqvist.


En polis som kontaktat Falu-Kuriren tycker att det är en jakt för att uppfylla statistiken, som både är obehaglig och cynisk.

- Det förutsätts att medborgarna begår brott, innan det är bevisat, säger polisen till tidningen.

Den inställningen har P-O Nordqvist ingen förståelse för.

- Nej, den polis som inte förstår varför den ska använda trafikboten har inte förstått sitt arbete som polis och värdet av trafiksäkerhetsarbetet.

Förutsätter inte en sådan kvot att trafikanter ska begå trafikbrott?

- Jo, så är det ju. Men vi vet att det finns brottslighet på våra vägar och att komma åt den brottsligheten ligger i vår verksamhet, säger P-O Nordqvist.

Diskutera: Bör det finnas en kvot för trafikböter?
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
pg
2009-11-13 15:51

Det här är rikspolisstyrelsens dilemma. Länstrafikgrupperna har satts ur spel. Transportstyrelsen och dess lagstiftande myndigheter ser att antalet bot oavsett vad det handlar om minskar, som ex. hastighetsböter.
Nu när ordningspolisen fått ta över trafikpolisens roll, blir det i form av statistikjakt. Detta av den anledning att dessa poliser har begränsad tid för trafikövervakning. Då blir det kanske lätt att åka ut till ett ställe i omedelbar närhet till tjänstestället, för att hinna med denna statistik. Det verkar vara på samma sätt med alkohol/drogkontrollerna. Man står synligt vid köpcentrum/systembolag för att "blåsa" så många som möjligt. Man delar inte upp sig för att ta avvikare t.ex. Sak samma är det med glesbygden. Man bryr sig inte längre om att ringa polisen när det körs fort genom byarna, för man vet att polisen inte kommer till byn för att göra sina kontroller som förr.
I de län det talas om i artikeln har Länstrafikgrupperna nästan upphört. De som finns kvar är några bilinspektörer som till sällskap får en ordningspolis utan några som helst erfarenheter av yrkesmässig trafik, om det inte finns någon äldre trafikpolis som ännu ej slutat, förståss. Eftersom det inte fylls på med nya specialutbildade trafikpoliser, blir polisens trafiksäkerhetsarbete än mer oproffsigt.
Vad jag vet hade dåvarande trafikpolisen väldigt gedigen utbildning inom trafikområdet.
Enligt poliser jag talat med, går det inte att lära sig trafiklagstiftningen under utbildningsåren på högskolan. Poliserna behöver därefter kvalificerad utbildning. Det finns ingen lagstiftning som ändras så till den milda grad som just trafiklagstiftningen.
Man behöver en nationell plan och samverkan, och chefer som förstår att man inte kan bygga allt på statistik.
En polis måste få åka till ett ställe med låg trafikintensitet för att göra sina kontroller utan statistipiskan hängande över sig.

#1
Juha kanninen
2009-11-13 16:50

HAHA patetiskt, detta är ett klart bevis på att allt handlar om pengar och inte trafiksäkerhet.
Tänk om dom kunde kräva samma sak med våldsbrott som inte klaras upp:
- Minst 350 uppklarade brott innan jul
Att man ens orkar bry sig längre....

#1
Twist
2009-11-13 17:32

Vad händer om det helt plötsligt inte skulle finnas några bilister att bötfälla?
Polisen ska bekämpa och beivra brott och insatsen för detta bör rimligen stå i proportion till hur allvarliga de olika kategorierna av brott är. Att fastställa kvoter för hur många bilister som ska bötfällas är fullständigt absurt.
Finns det kvoter för hur många våldsbrottslingar som ska gripas och dömas per år också? Skulle inte tro det. Dessa brott ger ju inga intäkter till statskassan.
Med ett tänk som detta hos Polisen skulle man lika väl kunna lägga ut trafikpolisens arbete till en entreprenör som får till uppgift att inbringa ett visst antal miljoner till staten.
Koncentrera sedan alla polishögskoleutbildade till att bekämpa samhällsfarlig brottslighet.

#1
Conny Karlsson
2009-11-13 18:32

Detta fick jag erfara för någon vecka sedan då jag "åkte " fast i en fartkontroll då jag satt farthållaren på 90km/tim satt och slökörde för att INTE åka fast. Så kom det då en krorsning och farten sjunker till 70km/tim men inte Conny Karlsson som satt i andra tankar och åkte då fast med 2,800kr i böter. Polismannen tyckte själv att det var för jäkligt, men de är tillsagda ända uppifrån riksdagen enligt polismannen att ta fast ett visst antal fortkörare. Han tyckte själv att det fanns viktigare "brottslingar" att ängna sig åt att ta fast. Jag får skylla mig själv som satt i andra tankar med farthållaren på. Roligare kan man göra för 2,800kr och när man vet att det finns andra riktiga brottslingar som går lösa utan att man gör alltför mycket åt det problemet. Men det är ju lättförtjänta pengar att bötfälla fortkörare för staten. Är det någon som vet var fortkörningsböterna hamnar i statskassan ?

#1
Saabnisse
2009-11-13 18:44

Nu är väl ändå botten nådd.
När man budgeterar antalet trafikförseelser i början av året och sedan prioriterar trafikgrupperna för att se till att budgeten ska hållas har man väl ändå passerat anständighetetsnivån.
Detta har ju ändå väldigt lite med trafiksäkerhet att göra, det enda är ju att se till att få in så mycket pengar i böter som man budgeterat, trafiksäkerheten skiter man helt i!

#1
Roy
2009-11-13 19:45

Det är bara att instämma i alla fördömanden!

P-O Nordqvist säger emot sig själv. Det finns nationella mål, men man jagar absolit inte trafikanter. Mål är väl mål och innebär en jakt för att kunna uppnå dem. Dessa mål har möjligen med ekonomi att göra - absolut inte trafiksäkerhet.
Den bakomliggande attityden är fullkomligt absurd.

Ponera att plisen lyckades med det de faktiskt borde ägna sig åt - att förebygga. Då skulle trafikbrotten minska.
Så som överhögheten har valt att använda statistiken så skulle det alltså innebära en försämring eftersom antalet fällda minskat.
Hur jävla bakvänt får myndigheter resonera?

#1
Daniel
2009-11-14 00:22

Jag vet inte jag.
Alla verksamheter måste ju ha mål att arbeta mot, om nu statistiken visar att en viss procent av bilisterna kör för fort så är det väl rimligt att trafikpolisen får ett mål som står i paritet till detta?
jag som skattebetalare vill INTE att polisen kan sitta på sin röv och rulla tummarna och sen komma och säga att "i vårat distrikt kör de visst inte för fort"
Sen tycker jag att det är bra att hastigheten övervakas då det ju faktiskt leder till dödsfall och som dessutom ofta inte begränsas enbart till den fortkörande föraren. (vilket även det är en samhällskostnad)
Att man sedan kan diskutera prioriteringar är en annan sak, men jag ser hellre att cykelstölder och snatterier prioriteras bort istället för brottslighet vilken faktiskt leder till oskyldigas förtidiga frånfälle!
Mina 5 ödmjuka ören till diskussionen.
Mvh Daniel

#1
pg
2009-11-14 10:49

Tjänstesektorn har blivit så målinriktat. Cheferna tror att de arbetar på en fabrik med produktionsmål.
Trafikbrott liksom övrig brottsliget finns ju ändå, och polisens uppgift borde ju vara att förebygga brott. Det borde polisen kunna göra ändå, utan denna statistikfixerade ledning.
Tidigare var det ju så, att det fanns avdelningar med specialutbildade poliser. Det fastslogs hur många som skulle jobba på krim, Allmän utredning, Trafikpolis etc.
Hur många som skulle arbeta med trafik, t.ex. fastställdes av länsstyrelsen i samarbete med Riskpolisen. Antalet var beroende på antalet innevånare i resp län. Antalet krimare fastställdes med utredningsbalanserna som grund.
Som det är idag ska alla hålla på med allt. Direktiven blir alltmer politiskt styrda, med målinriktning som följd.
Vet polisen att det begås brott, är det ju polisens skyldighet att ingripa. Man vet att de flesta bilister struntar i fartgränser, ska man då inte ha fartkontroller? Det borde vara lika självklar som att punktövervaka ett område som har många inbrott, eller mycket krogvåld.
Allt det här går ju att göra utan denna statistikpiska.

#1
Daniel
2009-11-14 13:16

Poäng där PG,
Men som du tidigare konstaterat så är det en tidsbrist hos poliserna som leder till att trafikövervakningen haltar.
Alltså är det en nödvändighet att "tvinga ut" dessa stackare. Annars får de övriga arbetsuppgifterna komma före då dessa förmodligen ger mer "cred".
ERGO nyckeltal är nödvändiga även i icke vinstdrivande verksamhet.
Sen måste jag säga att hastighetsövervakningen i Göteborg (där jag kommer från) sköts mycket bra med övervakning på känsliga ställen (läs lisebergs södra entré etc).
Med Göteborg som exempel så menar jag att det visst går att kombinera kvantitet med kvalitet.
Mvh Daniel

#1
Lars Ternblad
2009-11-14 14:08

En man (hög politiker) som fälldes för sexbrott mot en underårig kvinna fick 1.500:- i böter, insändaren ovanför här, Conny Karlsson, fick böta 2.800:-. Självklart är Connys brott (!) dubbelt så farligt, eller hur?? //LT

#1
pg
2009-11-14 15:03

Det är inte polisen som bestämmer böternas storlek. Det är våra politiker som ger den lagstiftande myndigheten mandat att ändra och fastställa bötesbelopp eller andra påföljder.
Det är polisens skyldighet att se till att lagar efterlevs.
Att dessa lagstkiftande myndigheter sedan fattar sådana beslut om ex hastighet, att vardagsbilisten upplever det som näst intill normalt att överträda dem, är det något som gått snett.
Får vi verkligen bättre acceptans av gällande hastighetsbestämmelser med en sådan politik? Svar nej och åter nej.
Och vad gör motororganisationerna i trafiksäkerhetsarbetet? Jo de spär på i misstroendet mot polisens kontroller, istället för att medverka till att hastigheten sänks på våra vägar. Jag menar nu inte den sänkning som lagstiftande myndigheter håller på med, utan den verkliga trafikrytmen.
De här senaste sänkningarna beror på att tidigare sänkningar inte fått den effekt man önskat, samt att det på vissa väldigt olycksdrabbade vägar fått positiv effekt.
Det är troligen dessa argument som har bidragit till dessa i många fall helt idiotiska sänkningar av hastighetsgränserna i framför allt glesbygd. (Norrlands inland).
Vart polisen har sina kontroller ska inte pressen lägga sig i, men gott och väl statistikjakten, för den hämmar flexibiliteten när det gäller kontroller.

#1
Roy
2009-11-14 16:36

Man ska inte förhåna statistik - den avspeglar faktiskt verkligheten mer än något annat, som t ex den egna, begränsade erfarenheten. (Ja, statistik ÄR ju faktiskt verkligheten.) Däremot kan man ha synpunkter på statistikinsamlandets utformning och inte minst användning.
Avstämningspunkter med balanserat uppmätta resultat (nyckeltal) är alltid bra - men de ska vara relevanta!
Att uppnå en viss kvot av fällda medborgare är ett uselt mål. Allt måste alltid relatera till något annat. Om man istället har som mål att genomföra ett visst antal kontroller och samtidigt registrerar hur stor del som blir fällda, DÅ har man användbar statistik som kan relateras till tidigare resultat.

Och därmed kommer jag in på mitt favoritämne - förebyggande åtgärder med attitydpåverkan!
Dit hör faktiskt att haffa den där snattaren, den där grabben som står och bränner sönder hissknapparna, den där minderåriga ungen som slänger smällare och den där bilisten som kör över heldragen linje.
Det handlar om att återfå de tidigare, lägre acceptansnivåerna.
Man har på olika sätt märkt en minskad empatisk förmåga hos ungdomar, vilket gör det hela än viktigare.

#1
Chhrister Eng
2009-11-14 21:03

HA HA HA Tillåt mej skratta åt dessa idiotiska påfund. Jag instämmer i JUHA KANNINEN inlägg här ovan.
Uppfylla en förutbestämd kvot. Vad är det för snack? Är det inte trafiksäkerhet som ska jagas? Vad hade hänt om de rågat bötfälla kvoten redan i augusti? Är det fri fart sen då?
Jag säger som jag sagt tidigare. Polisen: Ut på vägarna och visa er. Där kan ni både stävja trafikbuset och hjälpa trafikanterna.

#1
jörgen falk
2009-11-14 21:14

Polisen avlönas med skattemedel, alltså måste de dra in pengar till sina lönekuvert...Enkel matte!!

#1
Jörgen Falk
2009-11-14 21:59

Inför dagsböter, lika kännbart för alla oavsett årsinkommst!!

#1
Dennis
2009-11-14 22:53

snutsvin har dom inget bättre att göra..

#1
Jörgen Falk
2009-11-14 23:09

Jag skulle gärna betala min bot med glädje, om herren (- eller frun ) i sin nya Merca AMG får betala efter tillgång, dvs årsinkomst. Då får vi en rättvisa som är kännbar oavsett samhällsklass!!!!

#1
Daniel
2009-11-14 23:24

Den egentliga frågan är väl om nyckltalet är rätt utformat kanske?
Dvs. borde det inte vara antalet timmar aktiv hastighetsövervakning som skulle mätas?
Kanske kombinera med ett lågt satt minsta antal böter så att dels det säkras ett förebyggande arbete (att synas vid vägen) samtidigt som kvaliteten säkras genom att arbetet utförs vart det faktiskt körs för fort.

#1
Jörgen Falk
2009-11-15 00:15

Fel nyckeltal eller inte är av ringa betydelse i det här sammanhanget tycker jag! Samma bot är av betydelse: Aktiemäklaren från Täby med porschen ska känna av straffsumman lika mycket som svetsaren från Avesta.

#1
pg
2009-11-15 11:04

Till Dennis vill jag säga; Lämna tillbaka körkortet, du har inget i trafiken att göra!!

#1
Emme
2009-11-15 14:06

pg: och det vet du efter en mening? Verkligen seriöst.

#1
Anders
2009-11-15 15:51

Det här visar väl bara vad polisledningen har mellan öronen,hur dum får man bli utan att mista jobbet?

#1
pg
2009-11-15 16:34

Ja, så är det bara. Dennis borde veta hut. Det borde flera göra. Polisen gör sitt jobb, och dom skulle säkert klara av att göra jobbet utan denna statistikjakt. Om inte kontroller görs, är det ju ingen ide att sätta upp några hastighetsskyltar.
Var någonstans de har sina kontroller har ni inget med att göra. Åker ni dit är det eran egen ensak. Det är bara det att var och en får stå sitt kast. Finns det ingen självkritik alls i det här forumet.
Vissas borde lämna tillbaka körkortet om de överhuvudtaget har något, av deras resonemang att döma. Några lektioner på en trafikskola kanske skullle göra gott?

#1
HK- Halmstad Trf.l.
2009-11-15 17:59

Polisen ska inte lägre hjälpa folket, tvärtom de ska sraffa vanliga medborgare. Det måste finnas bättre sätt att financiera polisens verksamhet. Det ska inte vara så att polisens budget beräkning ska financieras av böter eller liknande. Har polisen mindre resurser då är fel på beslutsfattarna i alla led.

#1
Nils Eskilsson
2009-11-15 18:18

Att kvantifiera antal böter per tidsenhet visar på polisledningens ointresse av att verkligen arbeta för en säkrare trafik. Eller är det våra vänner på transportforskningen som tvingar dom till detta? Jag vill inte tro det. Ut i trafiken och beivra fel av trafikanterna, inte för att få in ett visst antal bötfällda, utan att komma åt dom verkliga tra
fiksyndarna.

#1
AD
2009-11-15 19:53

Jättebra att polisen kommer att bötfälla fler. Ju fler som bötfälls desto fler kommer att hålla hastighetsgränserna.
Skulle vara ännu bättre om bötesbeloppet baserades på inkomst som det är i tex Finland.

#1
Emme
2009-11-15 23:32

Så för att man har egen åsikt och tycker polisen borde fokusera på annat så ska man lämna in körkortet?
Hört talas om demokrati överhuvudtaget?
Det jag skulle vilja se är fler poliser längs vägarna! Istället för alla dessa plåtskåp.

#1
Claes Andersson
2009-11-16 00:36

Conny Carlsson skall vara glad att han inte åkte fast för samma "brott" i Norge. Då skulle han fått böta med 3.600 kronor. Inte svenska utan norska. Alltså c:a 4.500 svenska. (Mellan 9.500 och 10.000 SEK för 101-105 km/h på 70-väg.)

#1
Lars Wide
2009-11-16 02:49

Jag visste inte att polisen jobbar på ackord.

#1
pg
2009-11-16 10:15

Men Emme, det har att göra med vokabulären att göra. En person som fäller omdömen om polisen som Svin, som borde ha annat för sig, har definitivt inte fattat det som trafikskolorna lärt ut.
Sedan håller jag med dig, om att det skulle vara betydligt bättre med en synlig polis, än dessa plåtskåp. Jag anser att det finns alldeles för många "plåtpoliser" efter vägarna.
Om det vore så, att de bara används på olycksdrabbade vägavsnitt, olycksdrabbade korsningar, så är det väl ok., men inte som de används nu. Tydligen är det bara kvantitet som räknas där också.
En sak till Emme. Är det så att du tycker att polisen borde ha annat för sig än att kontrollera hastighet, är det din ensak. Du är medveten om att du bryter mot reglerna. Då får du finna dig i att bli rapporterad och bötfälld.
Om inte polisen skulle övervaka hastigheten överhuvudtaget, hur skulle det då se ut tror du?
Det är redan idag på det viset, att en bilist som kör lagligt och enligt skyltarna, blir upphunnen av bilister som lägger sig 1-2 meter bakom, och som slutligen gör idiotiska omkörningar, trots att man håller gränsen med råge , eller kanske GPS.
Just den här gruppen av trafikanter, skulle gå att få bukt med om det fanns ett tydligt regelverk kring beteendeövervakning, som så många vill at polisen ska syssla med. Som det är idag, är det näst intill omöjligt att komma åt just dessa, annat än genom sk. pilotmätning av hastighet. Domstolarna frikänner alldeles för ofta just detta med korta avstånd.
Körkortet är ingen självklarhet när man väl har tagit det. Man har ett ansvar som förpliktar, och man ska försöka vara ett föredöme i trafiken.
Detta gäller inte minst när man har barn med sig i bilen.

#1
Emme
2009-11-16 11:42

Nog ska polisen kolla fart på men att göra det på motorvägen är väl ändå onödigt? Där det sker minst olyckor.
Ett skåp kan inte heller ta fast vingliga förare, alkoholpåverkade med mera. Ett skåp står på samma ställe större delen av tiden och känns igen av pendlare så det gör verkligen stor nytta där?
Skippa skåpen, ut med polisen som gör blandade kontroller (Inte bara fokus på hastighet). Med fler poliser längs vägarna lugnar även trafiken ner sig.
Sedan skulle jag vilja se fler inne i Stan här i Sala. Allt för få!
Men det gick jag emot var det att du inte tyckte han skulle ha körkort för att tycker snutar är svin?
Det säger ingenting om hur bra han är på att köra och ta hänsyn utan är bara en slumpmässig kommentar på ett forum.

#1
Roy
2009-11-16 13:29

Jag förstår PG:s spontana reaktion på Dennis kommentar. Den verkar vara skriven av en förorättad fjortis som hållit sig borta från svenskalektionerna. Han pubertetsskrålar över poliserna ute på fältet och missar målet helt. Det handlar faktiskt om styrningen från överhögheten.
Sen så är det faktiskt så att hur du uttrycker dig också avslöjar din attityd - och Dennis attityd vill jag (och säkert PG med flera) slippa i trafiken.
Emme försvarar vilt det fria ordet - och det gör jag med - om det finns ett seriöst innehåll.
I övrigt har både PG och Emme vettiga åsikter och verkar där vara överens.

Flera, med Jörgen Falk i spetsen, vill införa dagsböter så att alla ekonomiskt drabbas någorlunda proportionellt lika.
Jag instämmer till fullo!

#1
K L
2009-11-16 13:59

"Men vi vet att det finns brottslighet på våra vägar"
Ja just det, men är det verkligen hastighetsgränser som överskrids som polisen ska koncentrera sig på när det finns långt mycket mer trafikfarliga beteenden, idiotiska omkörningar vid möten vilket hände igår igen när jag hade fru och dotter i bilen (jag tog numret, ska ringa den xxxxxx), bakomliggande bilar som inte håller avstånd har jag skrivit om förut. Problemet är väl att detta kräver vakna poliser på vägen i större omfattning än nu, det är ju mycket lättare och drar in mer stålar att parkera bakom en buske och plocka in hastighetsbovar på en fin 70-sträcka. Statistik borde förbjudas i polisarbete, är det ett tecken på lata poliser när inga rattfyllerister stoppas eller är det tecken på normala trafikanter som fattar att man inte ska dricka och köra? Ut med polischeferna på vägen istället för att låta dem sitte inne och hitta på saker som bara spär på föraktet för en yrkesgrupp som borde respekteras.

#1
Lasse J
2009-11-16 15:01

Så fort ordet "kontroll" nämns så bryter en flod av etter och vämjelse sina vallar för att skölja över skogen av kameraskåp och förhoppningsvis dränka åtminstone den del av regelverket som omfattar hastighetsgränserna.
Att ett flertal av "frhetsivrarna" själva visar en attityd och ett väguppträdande i trafiken som i sig, är det starkaste argumentet för fler plåtskåp och skärpta regler, har dom uppenbarligen inte tillräcklig självinsikt att förstå.
Lika lite tycks dom begripa att en satt hastighetsgräns innehåller fler faktorer än säkerhetsaspekten.
Såväl bullerstörningar som utsläpp är viktiga delar.
Kamerorna är bra, om dom används för att generera mertid åt övervakning av trafikbeteenden.
Vad gäller polisens skrivning i ärendet ligger den väl någonstans i gränslandet där aningslöshet övergår i enfald.

#1
Roy
2009-11-16 15:51

Bra rutet, Lasse J!

#1
Gurra
2009-11-16 16:35

Snabbt att skriva ut böter, inge tjafs som vid fortkörning. stå vid vägkanten skriv på alla som kör med 4 ljus halv + dim, så slipper vi dom. går nog få ihop 200 på en timme. Stå flera timmar.Rockar fett

#1
Roy
2009-11-16 17:04

...eller stå alldeles efter en rondell och plocka 99 % av alla förare - de som inte använder blinkers.

#1
Crister
2009-11-16 18:04

Och nu när det sätts upp 80 km/t skyltar på över 1000 mil landsvägar är det bara att sätta upp 1000 fartkamerastolpar till .Ännu mera böter till statskassan och hastighetstalibanerna jublar.
Och Lasse J:varför finns det aldrig några fartkameror vid skolor,daghem på 30 sträckor där dom verkligen skulle göra nytta.Ger dom för lite böter?För det kan väl inte vara så att riktiga poliser (Trafikpoliser)tar även felbeteenden i trafiken och dom finns inte längre.

#1
Skanör
2009-11-16 21:17

Jaga bilister för trafikbrott leder till just: trafikbrott.
Åkte själv dit en gång när jag trodde att det var en bilist som jäklades och körde illa. Men det var poliser som missat ackordet.!
Plåtlisor skall ställas vid skolor och andra platser
där dom kan dämpa. 50 är för fort på vissa ställen i tätorter. Men pengavinsten försvinner kanske.

#1
Lasse J
2009-11-16 22:05

Crister
Vad det gäller utplaceringen av kamerorna är min möjlighet att påverka, ingen.
Jag nändes bara tycka att om man via kameraskåpen kan frigöra resurser för effektivare övervakning av felbeteenden, genom högre fysisk närvaro på vägarna, så får det sannolikt en dämpande effekt på dom värsta blådårarna.

#1
Ulf
2009-11-17 01:05

Usch! Tänk att jag gång vilseleddes till att tro att det här samhället behövde fler poliser. Nu vet jag bättre...

#1
Kjell-Åke
2009-11-17 10:28

De flesta här tycks vara rörande eniga om att poliser och hastighetsövervakning behövs (Utom några som tappat tråden totalt). Det är väl de sistnämnda som struntar i alla förekommande regler i trafiken och som man dagligen ser.
Svin eller inte så är det inte poliserna själv som styr över hur hastighetsövervakningen skall gå till. Men det är typiskt vissa att "Skjuta på pianisten" kanske för att man själv uppträtt illa och rättats till av en polis, sannolikt med all rätt.

#1
Crister
2009-11-17 18:11

LASSE J:Jag missuppfattade dig tydligen för jag håller med dig och din uppfattning i ditt sista inlägg till 100%.Det jag påpekar är varför det ej finns några kameraskåp där det finns många oskyddade trafikanter.Fram för riktiga poliser för dom ser allt och inte bara 35% som kameraskåpen.

#1
Gurra
2009-11-18 08:47

Är ni alla så indoktrinerade av vägverket att det bara finns hastighet i era huvuden. Inte undra på då att det begås långt allvarligare missbeteenden i trafiken. Dessa bör beivras.

#1
pg
2009-11-18 11:27

Ja Kjell-Åke tydligare kunde det ju inte sägas. Vägmyndigheter som totalt tappat verklighetsförankringen. Man borde väl först se till att medelhastigheten sänks, utan att sänka den tillåtna hastigheten. Få gemene man att tycka att hastighetsgränserna är rimligt satta
Som det är idag, sänker man hastigheten på breda 12 metersvägar med kilometerlånga raksträckor till som i en del fall 80 km/tim. Vem känner sig motiverad att följa lagen där, mitt i skogen? Ska vi få någon acceptans beträffande hastighet, måste vägmyndigheterna tänka om, och det radikalt.
Det är ju inte lätt för polismyndigheterna heller, för vägmyndigheterna kräver ju att viss kontrollverksamhet måste bedrivas. Den verksamheten som trafikövervaningen utgör i polisverksamheten är ett minimum, hasighetskontroller kanske 10% av den totala trafikövervakningstiden.
Så även om vägmyndigheterna tvingar fram mer statistik från polisen, måste vi ha klart för oss, att de som "åker dit" har ju en väldans otur.
Innan ni kritiserar polisen, borde ni ta del av de resurstimmar hastighetsövervakning sker i förhållande till övrig verksamhet. Jag tror inte att det för sig om mer än 1-2%. Om ni såg verkligheten skulle ni sluta klaga på att polisen använder resurserna fel när ni åker dit.

#1
Lasse J
2009-11-18 16:58

Crister
Att det inte finns kameraskåp vid dagis och skolor kan till viss del bero på att dessa gator/ vägar ej omfattas av VV:s ansvarsområde, utan ligger under den kommunala administrationen.

#1
Crister
2009-11-18 18:29

LASSE J:Jag får väl säga som i den berömda sketchen:"Tänkte inte på det"
MVH Crister

#1
Emme
2009-11-19 11:27

Det är just framför dagis och skolor de gör som mest nytta.

#1
Patrik
2009-11-22 12:19

Verkar som att PG har koll på läget här, rätt område för dig PG.
Jag kan bara hålla med dig om det du skriver PG.
Gnällspikar göre sig icke betrodda här, de som åkt fat å gnäller och skäller över polisen bör genast be om ursäkt.
Det är inte polisen utan du som kört för fort som gjort fel, du har tagit ett beslut och en uppenbar risk när du valde att köra för fort mot gällande hastighet. Inget att gnälla över, bara att ta det som det är.
MEN VAD GÄLLER RUBRIKEN HÄR.
"Uppfyller inte kvoten - måste bötfälla fler"
Så måste jag säga att det är fel, fel, fel.
Sådana saker ska man inte hålla på med, det är ett förlegat arbetssätt. Producerar man så har man uppfyllt kvoten vid ett visst antal beställda produkter. Så är inte fallet med Polisens arbete. De har en viss tid avsatt för övervakning, det beslutas av högre ort vart den enskilde övervakningen sker, och vi har inget med att göra vart eller när det sker.
Men låt oss säga att beslutande organ vill ha 1200 fortkörningsbotar.
och ingen körolagligt. då ser man ju direkt hur fel deras synsätt på arbete är. Alltså är det fel av polismyndigheten att utfärda sådana mål.
Det de kan komma åt är oftast fortkörningsöverträdelser, men det finns andra saker som polisen borde, enligt mig få större möjligheter att komma åt. Det gäller tex dåraktiga omkörningar, där man nästen prejar av andra bilister av vägen. Där har polisen få resurser och möjligheter att komma åt överträdelsen.
Men som sagt, om alla skötte sig så skulle ju deras mål inte gå att uppfylla. mao är arbetssättet fel att jobba efter och bör genast omarbetas. Poliserna i vardera distrikt borde själva få avgöra vart och när de skall utföra vissa saker. mkt mer än vad de får bestämma själva idag. Det skulle tex kunna vara bra att ha civila poliser som står utanför dagis, och bara tittar till hur det körs där en dag eller två. när de ser någon som kör tokigt, onödigt fort så kan de ta ett snack med berörd person istället. Om den personen får insikt i vad som skulle kunna hända, och att det faktiskt skulle kunna vara den personens barn som råkade illa ut, så tror jag det skulle få större effekt på hur folk kör vid tex skolor och dagis. Att det dessutom är polisen som tar dem lite i örat skulle ju bara vara så mkt bättre.
Så jag tycker att man ska lägga ner målen, och istället titta på vad som görs i verkligheten, om de inte längre levererar fortkörningsböter, måste man ju inse att det kanske fått en effekt och att folk sköter sig bättre, istället för att stå med piskan över enskilda polisdistrikt att leverera flera sådana böter. om man då mäter trafikintesiteten, lägsta och högsta hastighet, och ställer det mot hur många som fått böter, så får man rätt statistik att titta på. Har det minskat med böter och ingen förändring har skett på de andra faktorerna, då ska man ta distriktet i örat och se efter hur de arbetat.
Så fy på sig polismydigheten att utfärda sådana mål. det borde vara olagligt med sådana kvotmål.

#1
pg
2009-11-24 20:14

Till Emme; När inträffade en olycka vid någon skola senast? Jag menar allvarlig sådan. Det sker betydligt fler sådana olyckor på det allmänna vägnätet utanför städer o tätorter. Sedan är det väl skit samma om hastighetsgränsen finns vid skolor eller andra ställen. Lagen gäller överallt, och även dig. Har du annan åsikt, bör du ta kontakt med någon trafikskola innan du ger dig ut i trafiken igen.

#1
Emme
2009-11-25 00:45

Därför att vi skolor och inne i stan vid 30vägar syndas det som mest och det är där det gäller att ta det lugnt.
Så du skulle vilja bli påkörd i 50km/h?
Jag kommer då inte lämna vägarna fören jag har tappat min förmåga att köra. Vilket många bör göra. Som nu senast när en gubbe på 80 år hade kört på motorväg i fel fil någon mil.
Respekt för hastigheten har jag förlorat sedan länge. Förutom inne i Stan. Vägverkets fiasko med nollvisionen 97-07 kommer alltid finnas i bakhuvudet. Ta ner hastigheten var det även då.

#1
Nilsson
2009-11-26 16:54

Det är inte sådanahär uttalanden som skapar förtroende för polisen.
Känns mest som det viktigaste är budgeten och statistik.
Och som vanligt får polismannen/kvinnan ute på fältet svårare att utföra sitt arbete pga allmänhetens uppfattning om polisen.
Vilket hela samhället förlorar på om man ser det hela med lite samhällsperspektiv.

#1
Crister
2009-11-26 18:29

PG:Trots att vägverket försöker bevisa att sunt förnuft inte skall existera i trafiken,så finns det väl ändå en tanke med 30 och 50km/t skyltningen.Det är väl att där finns det många oskyddade trafikanter och barn.Där tycker jag att det skall vara nolltolerans mot fortkörning.Men inga kameror där inte.På många 70,80,90,100,110 och 120 sträckor är det väl mera storebror bestämmer mentalitet.Den så kallade 0-visionen har skapat hastighetsskyltningar som Svensson skiter i.Mycket förståligt enligt mig.Så upp med kameror,men dom värsta fartdårarna kommer man aldrig åt.Men Svensson ger fina böter när han glömmer sig.Jag håller med EMME vill du bli på körd i 50 km/t.Det spelar väl ingen roll om det dör ett eller 50 barn enligt dig?Huvudsaken är att hastighetstalibanerna får bestämma.
MVH Crister

#1
pg
2009-11-27 20:00

För det första, det är inte du som förare som bestämmer högsta tillåtna hastighet. Är det så att du ständigt trotsar de bestämmelser som finns bara för att du tycker gränserna är fel satta, är du ute på helt fel väg.
Men det var väl det här med kameror vi skulle diskutera. Jag håller fullständigt med er där. Visste skulle det vara bra mycket bättre att sätta upp hastighetskameror vid skolor och olycksdrabbbade korsningar i städerna, än att de står på en 90 väg i skogen. Särskilt nu, när man fått till detta myller av gränser att hålla reda på.
Det har nästan blivit så, att man måste ha gps med senaste uppgraderingen för att hålla reda på vad som gäller på platsen.

#1
Crister
2009-11-28 17:36

PG:NEj just det,det är inte jag som bilförare som bestämmer maxhastigheten.Men har jag kört 90 på en väg i 30 år och helt plötsligt får jag bara köra 70 km/t.Så klart jag skiter i skyltarna och kör som förut för vägen har ju inte blivit sämre!Vad är det som säger att hastighetstalibanerna har rätt om vilken hastighet som är lämplig.Men då kommer alltid någon med myndig röst och säger att man måste vara laglig.Om man alltid måste vara laglig så skulle järnridån vara kvar och Sovjetunionen fortfarande finnas.
Sätt kamerorna där dom gör mest nytta som på 30 och 50 sträckor.
MVH Crister

#1
pg
2009-11-29 12:25

Visst håller jag med dig Christer, och dessvärre är jag inte bättre än du i de fall du beskriver. Att man sen sätter upp dessa kameror på dessa ställen gör ju att man undrar hur transportstyrelsen tänker. Ibland verker det som om de sätts upp genom lottning, och särskilt tätt mellen dom är det ju på de ställen där man har många skiftande gränser. Transportstyrelsen ändrar ju gränserna så ofta att man måste byta och uppgradera gps flera gånger om året!
Vi måste försöka påverka våra motororganisationer till att bombardera transportstyrelsen med klagomål, samt påverka våra politiker så att beslutsfattningen hamnar mera regionalt.
mvh pg

#2
pekka heino
2011-01-22 14:08

skriv inte på boten vad ni än gör

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.