Nästa artikel
Bilfrågan: Sänkt gränsvärde rimligt?
Bilfrågan

Bilfrågan: Sänkt gränsvärde rimligt?

Publicerad 22 februari 2010 (uppdaterad 21 september 2010)
"Att ändra reglerna för en befintlig vagnpark känns mycket kortsiktigt och skapar oro över vad som händer härnäst. Är det rimligt?" Vi Bilägare söker svaret.
Vi Bilägare svarar varje vardag på en läsarfråga om bilar.

FRÅGA:
Har just besiktat bilen och upptäckte att de har skärpt kraven på miljökontrollvärden (k-värde) ordentligt.

Vi har en Volvo D5 2003 (innan partikelfilter krävdes) och vid tidigare besiktningar så har gränsen för k-värde legat på 3,0.

Den här gången så var gränsvärdet sänkt till 1,2. Som ni nog redan anar så blev det anmärkning just på detta.

Vid allra första besiktningen (2006) så mätte bilen precis 1,2 och efterföljande besiktningar så har det varit mer.

Så det känns som att detta kan bli mycket besvärligt framöver. Motorn kan ju inte bli mindre sliten med tiden.

Att man skärper kraven på nya bilar tycker jag är jättebra men att ändra reglerna för befintlig vagnpark känns mycket kortsiktigt och skapar mest oro över vad de ska hitta på härnäst.

Finns det någon möjlighet att få dit ett partikelfilter?

Om den befintliga vagnparken verkligen är ett akut miljöproblem som måste lösas innan den försvinner den naturliga vägen så tycker jag att samhället får gå in och dela kostnaderna för modifieringar och/eller förkortad livlängd.

Det är ju inte så att man anade detta då man valde bil och motor.

Stämmer det att k-värdesmätningarna (fri acceleration) kommer att ersätts av EOBD? Vad händer då?

Henrik

SVAR:
K-värdet mäter hur mycket ljus som absorberas i avgaserna från ett dieseldrivet fordon. Ju högre k-värde, desto mer sot och partiklar i avgaserna.

 K-värdet som fordonet ska klara sätts av tillverkaren, i detta fall är värdet 1,2 och sattes av Volvo när bil- och motortypen certifierades för produktion.

Under förutsättning att motorstyrning och avgasrening fungerar korrekt och att service och underhåll sköts, ska detta värde inte vara några problem för fordonet att klara vid kontrollbesiktning.

Ã-verskrids värdet är det en indikation på att utsläppen av hälsoskadliga partiklar och sot är för höga och att en vanlig service eller reparation krävs, inte någon ombyggnad av fordonet ifråga.

Bilprovningen har tidigare inte haft tillgång till korrekt fordonsspecifikt k-värde och har därför använt det generella k-värdet 3,0 för fordonet ifråga.

Efter uppdateringar i Vägtrafikregistret hösten 2008 används nu det av tillverkaren angivna och korrekta k-värdet vid kontrollbesiktningen, nämligen 1,2.

Vid en EOBD-kontroll utläses eventuella miljörelaterade felkoder ur fordonet. Kontrollen kommer att utföras på lätta dieseldrivna personbilar tagna i bruk från och med 2004 och ersätta nuvarande opacitetsmätning.

På fordonet ifråga kommer däremot nuvarande miljökontroll att utföras med tillverkarens angivna gränsvärde.

Michael Eng, miljöingenjör, Bilprovningen

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#1 • Uppdaterat: 2010-02-24 00:24
Per Karlsson (ej verifierad)

Som bilägare är det naturligtvis inte trevligt att få en anmärkning - och det kan ju även bli dyrt att åtgärda. Men att dieselbilars partikelutsläpp kontrolleras tycker jag är alldeles utmärkt! Det är ju dessa som bidrar till att det blir problem med luftkvaliteten i städer. Hårdare krav på dieselfordon och maskiner skulle ge bättre resultat än dubbdäcksförbud.

#2 • Uppdaterat: 2010-02-25 20:11
doris1 (ej verifierad)

Per, nog är det konstigt med alla dessa farliga partiklar från dislar i städer, när alla gruvor, tunnlar har all drift på disel. Lastbilar, lastmaskiner, personbilar, alla går på disel. Hur kan arbetsmiljöverket tillåta detta när det är så faligt i städer? Mig veterligt finns ingen statestik på att alla som arbetar under jord dör som flugor, rätta mig någon om jag har fel!!!!!!!!

#3 • Uppdaterat: 2010-02-25 20:12
doris1 (ej verifierad)

Per, nog är det konstigt med alla dessa farliga partiklar från dislar i städer, när alla gruvor, tunnlar har all drift på disel. Lastbilar, lastmaskiner, personbilar, alla går på disel. Hur kan arbetsmiljöverket tillåta detta när det är så faligt i städer? Mig veterligt finns ingen statestik på att alla som arbetar under jord dör som flugor, rätta mig någon om jag har fel!!!!!!!!

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.