Bild
Nästa artikel
Nyheter

Nya förslaget om kilometerskatten: Så mycket får du betala

Publicerad 28 januari 2020
Sju forskare går ut i en debattartikel och föreslår att en ny kilometerskatt ska införas.

När fler och fler bilköpare väljer en elbil riskerar skatteintäkterna från bensin och diesel att minska. Därför har det i flera års tid pratats om en så kallad kilometerskatt, där skatten flyttas över från bilen till hur mycket den körs. Kilometerskatten innebär i grund och botten att den som kör mer får helt enkelt betala mer.

Under hösten presenterades ett förslag om hur kilometerskatten skulle kunna fungera, och nu går sju forskare, varav tre från IVL Svenska Miljöinstitutet, ut med en debattartikel i Dagens Nyheter där de föreslår att kilometerskatten bör införas.

En viktig punkt i det nya förslaget är att den som bor på landsbygden med dåligt utbyggd kollektivtrafik och stort bilberoende inte behöver betala lika hög kilometerskatt som stadsbor med bättre tillgång till kollektivtrafik.

"De som kör i glesbygd ska inte behöva betala för miljöstörningar som om de körde i en stad", skriver forskarna, som tycker landsbygdstrafiken framstår som överbeskattad och storstadstrafiken som underbeskattad.

Dyrare för storstadsbor

Enligt forskarna kan den sammanlagda skatten per mil för bensin- och dieselbilister på landsbygden bli lika hög som idag, eller något lägre, men för storstadsbor som också betalar trängselskatt blir skattetrycket högre än idag.

IVL föreslår en vägskatt på mellan 5 och 5,40 kronor per mil i storstäderna, en betydligt lägre kilometerskatt i mindre tätorter och på större vägar samt en "rabatt" för elbilar och laddhybrider på 10–20 procent. Eventuellt kan det bli nolltaxa på landsbygden, utanför mindre tätorter.

Hur systemet ska hålla koll på vem som kör var är inte klart ännu och det är heller inget forskarna preciserar. Men de skriver att "de inte hittat något som framstår som svårt att lösa". Om det blir tal om gps-enheter som spårar bilar i realtid, någon form av transponder eller andra lösningar är alltså inte klart.

Exakt när kilometerskatten kan införas – om den införs – är inte heller klart, men enligt forskarna måste förberedelserna påbörjas direkt om systemet ska vara på plats före 2030.

Nya förslaget: Så hög blir kilometerskatten...

Siffrorna nedan är forskarnas förslag som presenteras på DN Debatt.

Storstad Mindre städer och större vägar Landsbygd
Bensin- och dieselbilar 5–5,40 kr/mil 1 kr/mil Ingen vägskatt
Elbilar och laddhybrider 4,80 kr/mil 0,80 kr/mil Ingen vägskatt

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#v • 2020-01-29 18:03
Svenne60

Axa, du skriver att "Vidare blir jag förvånad över användandet av begreppet globalist som något negativt. Har du själv funderat på motsatsen till globalism och vad det skulle innebära för Sverige och för dig?" För din upplysning betyder begreppet "globalist" här sannolikt att man vill att makten ska glida ur händerna på folket till förmån för de som äger de globalt verksamma företagen, samt EU och FN. Vilket i sin tur försvagar demokratin rejält och sänker låg-, och medelklassens levnadsstandard. Motsatsen är lagom mycket nationalism där landets befolkning behåller sitt självbestämmande och demokrati.

#w • Uppdaterat: 2020-01-29 18:17
Hackenbush

Kan man inte se det som finns mellan ånglok och dagens elbilar är man väldigt dålig upplyst.

#x • 2020-01-30 01:06
Axa

Svenne60
Nu refererade ffodil begreppet globalist till en politisk makt utanför(?) demokratin som sysslar med skattehöjningar.
För det första så vill jag fortfarande se en källa till att vi på något sätt fått ökat totalt skattetryck senaste 30 åren.
För det andra så undrar jag vilka som vill att makten ska glida ur händerna på folket? Du nämner globala företag men de är ju i sin natur vinstdrivande och vill ju naturligtvis ha så stor marknad som möjligt med potentiella konsumenter. Sverige kan ju naturligtvis och folkvalda har rätt att kraftigt begränsa globala företags verksamhet men det skulle väl snarast ses som extrem socialism och innebära politiskt självmord. EU försöker redan nu att begränsa globala företags inverkan med olika former av ingripanden som tex mot Facebook.
För det tredje så löser inte en stark nationalstat per definition eventuella demokratiska problem.

Den enda globala institution som du nämnde är FN. Det är ju väldigt långsökt att insinuera att FN skulle på något sätt vara demokratikritiskt eller vara emot självbestämmande.

Just nu är det nästintill global kris utifrån coronaviruset. Om det inte fanns en idé att globalt samarbeta och övervaka, tex genom WHO, för att hantera spridningen så skulle förmodligen problemen definitivt vara problematiska. Det är en av grunderna i idén om globalism, samarbete för att alla ska få bättre.

#y • 2020-01-30 05:53
A.L

Apex. Nej jag förstår dina tankar. Privatbilismen har under de senaste 10-15 åren kommit att överbeskattas på rent normativa och fiskala grunder. Det är ju dock där kilometerskatterna kan hjälpa till.

Dock bygger det på att en del ideologiska ställningstaganden - främst i form av en orimligt hög prissättning av koldioxid (Sverige prissätter det högst i världen - långt över alla andra jämförbara länder) justeras ned till den nivå som är forskningsmässigt grundad. Alltså en nivå på c;a en tiondel av dagens pris på 1,14 kr/kg. Och det lär inteinträffa så längre fördelningen i riksdagen ser ut som den gör.

MVH AL

#z • 2020-01-30 10:56
Svenne60

Axa, det finns röster som vill ge EU beskattningsrätt. Även FN vill ha en global koldioxidskatt. Inom EU talar man om ett "demokratiskt underskott" då vi får underordna lagar därifrån, även om en del är bra, som t.ex. gemensamma regler för olika produkter. Så att en biltillverkare inte ska behöva anpassa sina produkter för olika utsläppsregler för varje land mm. Fundera gärna över vad det är för mekanismer som gör att den arbetande befolkningen inte får del av den dramatiskt ökade produktiviteten sedan 70-talet, vinsterna därav tillfaller till stor del till den sista procenten eller rent av promillen av befolkningen, det ser ut så globalt. Det tror jag inte är hållbart, och detta är inte en vänster/ högerfråga

#110 • 2020-01-30 12:16
Axa

Svenne
Fast misstaget är att blanda ihop överstatlighet med globalism. EU är INTE globalt, men jag medger att det finns en viss överstatlighet genom institutionen.
Jag vet fortfarande inte på vilket sätt FN har makt att bestämma över Sverige eller någon annan stat. Inte ens barnrättskonventionen har införts i Sverige förrän nyligen, genom ett beslut av Sverige. Att FN har olika önskemål är inte detsamma som styrande makt.

När det gäller i vems fickor pengarna hamnar så har inte det med globalism att göra. Det har med kapitalism och neoliberalismen att göra. Däremot underlättar globala marknader att kapital koncentreras till några få.

Det ena ger det andra. När det gäller EU så finns det fördelar och det finns nackdelar. Att stå utanför skulle förmodligen slå ännu hårdare mot välfärden. Visst, eget självbestämmande men kanske mindre pengar i statskassan att bestämma över.

Storbritannien har ju prioriterat självbestämmande framför överstatlighet. Du kan väl avvakta några år och se hur mycket värt den prioriteringen var.

#111 • 2020-01-31 14:01
Carl Trefalt

Den som kör mest, betalar mest! Rättvist!

#112 • 2020-02-05 12:18
glimma-48

S.k. forskare och andra världsfrånvända akademiker styr alldeles för mycket i samhället. Om vanliga jordnära människor med båda fötterna på jorden hade haft mera av direktmakt hade vi sluppit de värsta tokerierna och fått chansen till ett mycket enklare, problemfriare liv i.st.f. ett superkomplicerat samhälle med ständigt nya tokerier att anpassa sej till.

#114 • 2020-06-24 10:16
lsoderlund

Skippar man bränsleskatter, fordonsskatter och trängselskatter kan man säkerligen implementera denna idioti. Problemet är bara hur det hela skall övervakas. Jag kommer då inte medvetet eller under tvång skicka mina uppgifter om vart och hur jag kört till staten.

De som förespråkar denna typ av statlig övervakning är endera icke pålästa, naiva eller helt verklighetsfrånvända för vad detta betyder. Till er som tycker detta är en bra idé, läs 1984.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.