Bild
Nästa artikel
4 av 10 vill ha kilometerskatt

4 av 10 vill ha kilometerskatt

Nyheter

38 procent av svenskarna tycker att det är en bra idé att bilägare betalar utifrån hur långt de kör och vart de kör.

IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker just nu tillsammans med Chalmers tekniska högskola om det är en bra idé att införa avståndsbaserad kilometerskatt. Avgiften bestäms utifrån hur långt bilägaren kör. Det skulle i så fall vara dyrare att bila i storstäder, men billigare på landsbygd. 

I samband med forskningsprojektet, som avslutas i december i år, har IVL intervjuat över 1.500 personer om vad de tycker om kilometerskatt. 38 procent tycker att de är en bra idé.
– Nya skatter är sällan populära så därför är vi förvånade över den relativt höga andelen som ändå tycker att kilometerskatt är ett bra sätt att beskatta trafiken, säger Cecilia Hult, biträdande projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hon tror att orsaken till att många är positiva till kilometerskatt är att den upplevs som mer rättvis än drivmedelsskatter som är lika höga i hela landet. I enkäten svarade två tredjedelar att skatten borde vara lägre på landsbygden. 

I slutet av 2019 presenterar IVL och Chalmers resultat och slutsatser i sitt forskningsprojekt om kilometerskatt. 

Diskutera: Tycker du att kilometerskatt är en bra idé?
 

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2019-09-02 08:38

Ja för utländska fordon. Framförallt lastbilar från de östra länderna i Europa. Ryska lastbilar kan sedan få tre gånger högre avgifter.

#2
2019-09-02 08:40

Absolut, som komplement till väg och bränsleskatt så är det absolut en bra ide.
Däremot så ska inte skatten var lägre på landsbygden, förstår inte det argumentet då det sliter lika mkt på vägarna var man än kör samt att storstäderna även har trängselavgiften att ta hänsyn till.

#3
2019-09-02 08:42

Nej,
ta bort fordonsskatten och lägg den istället på bränslepriset. Då betalar man både för hur mycket man kör sliter på vägarna inkl den kåldioxid man förorenar.

#4
2019-09-02 08:52

Det här är en beställd undersökning som syftar till att bana väg för beskattning av elbilar.

.

#5
2019-09-02 08:56

@Låg. Till viss del håller jag med, men eftersom utländska lastbilar inte tankar i Sverige så löser det inte problemet.

För den som inte tror mig, gå runt och titta på lastbilarna registrerade i östra Europa. Räkna hur många bränsletankar det sitter i ramen. En normal svensk lastbil har en (1) på vissa utländska har jag sett fyra (4) stycken av samma storlek. Glöm att de tankar och därmed betalar skatt i Sverige. Gissar att även en del lastbilsekipage har bränsletankar på släpet.

#6
2019-09-02 09:14

@Klarsynt
Skulle säga att dom flesta undersökningar är beställda av någon.
Men det är helt rätt att elbilar eller bilar som har subventioner rörande bränsle på andra sätt är med och betalar slitage på vägar och blir medvetna om den negativa påverkan på närmiljön som dom också har.

#7
2019-09-02 09:40

Utan att lägga någon värdering på om vi ska ha kilometerskatt eller inte, har väl rubriksättaren redan sin åsikt klar. Varför inte lika gärna skriva ”sex av tio vill inte ha kilometerskatt”.

#8
2019-09-02 09:46

Japp! En klar majoritet vill inte ha kilometerskatt.

#9
2019-09-02 10:24

@Reverend Benny
Du har helt rätt. Ja, så sant: Jag menade att det finns en baktanke med den :)

@Lars_A
Tack vare elbilar kommer vi att få kilometerskatt.

.

#10
2019-09-02 10:58

Jag ser inte att det nämns en siffra för motståndarantalet. De flesta undersökningar brukar ha en andel som "skiter i vilket" eller "inte vet" vad de tycker.

#11
2019-09-02 11:23

Vissa vägar i Norrbotten är i så dåligt skick att man borde få betalt för att riskera att köra sönder bilen när man kör på dom , det går väl att fixa med någon gpsapp. Man kan ju förstås använda 112 appen när något hjul har fastnat i något potthål och bilen hamnat i diket , det kan vara jämnare där för grävmaskinisterna är skickliga och har fina maskiner.

#12
2019-09-02 11:52

En dålig idé, sluta beskatta oss hederliga skattebetalare mer och ta reda på var alla skattemedel tar vägen och minska slarvet
med våra skattepengar dvs Vad får vi för skatterna? självklart vet jag vård, skola, omsorg mm, men hyr mycket slarvas bort av inkompetenta tjänstemän och politiker och vad kostar all hantering kring nyanlända? Bidrag, bostäder, advokater, tolkar.

#13
2019-09-02 12:11

Hur skall man övervaka vart bilen körs? 2000 mil om året i städerna är otroligt dåligt för miljön och klimatet. Att enbart köra på landsbygden med få stopp och jämn fart är mycket bättre. I helgen körde jag ca 60 mil, snitt förbrukning var 0,52 liter/mil (bensin).

#14
2019-09-02 13:15

Det finns alltid en stor grupp människor som kan tänka sig höja någon skatt, så länge det inte drabbar dem själva, för det är de andra som betalar. Dvs. alla de som är ute och "okynneskör" i onödan. Och statens skattekista är ju oändlig att ösa ur. Klart det kommer en kilometerskatt på elbilar, men bensin-, och dieseldrivna fordon betalar redan en galet hög skatt vid bränslepumpen, det är kilometerskatt som heter duga...en ytterligare skatt innebär dessutom ännu mer onödig byråkrati. Men miljöpartisterna blir glada så klart om endast de välbeställda kan transportera sig

#15
2019-09-02 13:59

@Styggavargen
Hys ingen oro: Snart är alla fordon uppkopplade och spårbara, så det är nog inget problem för staten att kontrellera vart du är och vart du har varit. De kan säkert även styra dig så att du helt sonika inte får/kan åka på olika vägar, om de så önskar.

.

#16
2019-09-02 14:34

@Klarsynt.
Vi är redan uppkopplade och spårbara, men vi kontrolleras inte av staten utan av privata bolag som Facebook och Google för att vi tycker om gratis.
Det är intressant hur vi tycker det är OK att ge bort data till tredjepart men är så oerhört rädda för att vi själva (staten) ska få reda på något om oss.
Det är knappast staten som kommer förse försäkringsbolagen med info om hur du kör i framtiden...

#17
2019-09-02 14:36

Km-skatt JA ... och helst en kraftigt progressiv skatt!

#18
2019-09-02 14:48

@Reverend Benny

Absolut! Men staten vill säkert ha sin del av kakan.. för kilometerskatt i olika "terränger" t ex. Samt ett vägnät som är uppkopplat så att trafiken kan styras, så att inte pöbeln ligger och kör där politikerna själva skall fram..

.

#19
2019-09-02 16:53

Ja inför det igen så att vi kan börja mygla och köra skattefritt igen :) .
Nä förtusan ingen sådan igen.
Säger jag som var med sist.

#20
2019-09-02 19:46

Idag fungerar delar av trafikstyrningen dåligt. I storstäderna yttrar sig det genom köer och dålig framkomlighet medan det på landsbygden är frågan om ett ineffektivt resursutnyttjandet kopplat till för höga bränsleskatter. Med kilometeravgifter kan detta missförhållande justeras. Då kan bränsleskatterna plockas bort helt - d.v.s de komponenter som består av vägslitage och utsläpp kan lyftas bort från bensinpumpen och läggas på kilometeravgifterna istället (den externa delen av olyckskostnaden är idag såpass låg att vi kan bortse från den).

Fördelarna med ett sådant system är många, dit hör:

1. Kilometerskatt öppnar upp för att avgiften differentieras baseras på var, när och hur fordonet framförs. Vi får alltså en bättre och mer precis styrning av trafiken, med möjlighet att justera kostnaden baserat på lokala problem (trängsel, utsläpp).

2. Landsortstrafiken - som idag är överbeskattad med minst 47% - kan få billigare resor.

3. Trafikanterna kan själva avgöra huruvida de vill köra så billigt som möjligt, eller kopplat till en högre kostnad, tjäna in värdefull restid.

4. Investeringar i ny infrastruktur når snabbare lönsamhet när trafikapparaten fungerar som det är tänkt. De vägar som redan är byggda används samtidigt också effektivare.

Kilometerskatterna är därför ett utmärkt sätt att styra trafiken på. Dock med förbehållet att man samtidigt också tar bort bränsleskatterna. Vid en sådan situation har vi - tvärtemot dagens slösaktiga system - en samhällsekonomiskt motiverad kostnadsnivå med utgångspunkt i trafikens negativa externa effekter.

MVH AL

#21
2019-09-02 20:28

Jag är nog positiv till kilometerskatten. I det här fallet håller jag med AL att vid införande av kilometerskatt så behöver bränsleskatten ses över. Ett system med kilometerskatt så skulle man även kunna rationalisera bort reseavdragen i deklaration, då jag misstänker att många fuskar med den.

#22
2019-09-02 21:44

Många som gjort inlägg diskuterar den tunga trafiken - klockrent med en kilometerskatt likt Tyskland tycker jag. Inför den omgående! Omfördelning av skattetrycket för svenskregistrerade fordon.
Personbilstrafiken är inte lika enkel. Jag förutsätter att ingen vill ha ett högre skattetryck utan det enbart handlar om en omfördelning av uttaget. Jag är egentligen inte alls så intresserad över "övervakningsmöjligheten" om systemet bygger på om GPS-teknik skall användas. Hur skyddar vi den enskilda medborgaren och den privata sfären? Hur premiera snål körstil?
Det som inte berörs här men som ligger mig varmt om hjärtat, utifrån miljöperspektivet, är införandet av en selektiv skrotningspremie. Högre premie för smutsigare bil som tas ur trafik. Kan mina skattepengar subventionera nya Teslor för miljonbelopp så ser jag mycket hellre att beloppet hjälper någon vanlig människa att byta ut sin gamla bil, eller kanske tre stycken om de får 20.000,- var. Det skulle minska bilparkens totala utsläpp mycket fortare än vårt nuvarande system!

#23
2019-09-03 06:27

Axa: Bränsleskatterna behöver faktiskt ses över i alla fall. Men genom kilometerskatten kan man då dessutom uppnå den styrande effekt som bränsleskatterna idag (till stora delar) missar.

Då kan man helt enkelt tiodubbla kostnaden för att köra dubbdäcksförsedd bil inne i Sthlm i rusningsperioderna. Omvänt råder att för de som vill resa utanför tullarna - eller väljer en annan restid - får en drastiskt lägre kostnad. Det som avgör vad respektive trafikant skall betala är då nivån på (de externa) kostnaderna, precis som när man köer andra varor och tjänster på marknader som fungerar.

Och på landsorten kan bränsleskatterna mer än halveras - och egentligen ännu mer om vi får bort den orimliga koldioxidvärderingen (som ligger ett antal hundra procent högre än vad resterande delar av EU använder och också c:a 80% över den nivå som krävs för att uppfylla det s.k Parisavtalet).

Med andra ord: Kilometerskatten är en förutsättning för att effektivisera vår trafikapparat och infrastrukturplanering och av det skälet är jag positiv till en sådan lösning.

Reseavdraget kan mycket riktigt fasas ut om man istället använder kilometeravgifter. Detsamma gäller subventioner av kollektivtrafik. Hur mycket man sänker eller tar bort stöden till övriga delar av trafikapparaten är utöver det strikt positivistiska resonemanget även en värderingsfråga, d.v.s i vilken grad man kan se det som en del av ett aktivt stöd av landsbyggden.

MVH AL

#24
2019-09-03 07:25

Kmskatt på elbilar är ofrånkomlig och det av flera skäl.
Byte till elbil medför, med eller utan avsikt, att årliga körsträckan ökar betydligt. Det blir ännu trängre i trafiken.
En annan konsekvens av elbilars billiga drift som ännu ej uppmärksammats tillräckligt är nya resmönster till butiken.
Allt fler väljer att åka till den större stadens köpcentrum om det nås inom elbilens räckvidd. Inte bara sällanköpshandel utan även dagligvaruhandel i den lokala orten får allt mer stryk när köpen flyttas, som här i norra Västmanland, till Erikslund i Västerås. Utslagning av ortens butiker går ännu fortare och förändringen lär inte vara reversibel!

#25
2019-09-03 08:46

Vem skall sköta den differentierade kilometerskatten? Transportstyrelsen? Vågar någon lita på denna inkompetenta myndighet? Eller de politiker som är framröstade att tillse att Transportstyrelsen gör rätt?

Jag gör det inte. Mitt förtroende för myndighetssverige är helt i botten.

#26
2019-09-03 10:35

bgl: Du har helt rätt i att minskade resekostnader förändrar våra rese- och konsumtionsvanor. Hur mycket som vi kommer att påverkas av strukturförändringen och elbilarna beror förstås dels på hur mycket det genomsnittliga priset pressas, men också hur mycket som staten väljer att subventionera elbilarna.

Man vet sedan tidigare att subventioner ger en rekyleffekt, d.v.s utsläppen blir oförändrade och den totala fossilkonsumtionen påverkas marginellt. Så elbilarna är positiva utfriån många olika synvinklar (närmiljö och sänka transportkostnader). Men någon större förändring av de globala utsläppen är inte att vänta.

Kanske: En bra lösning kan ju vara att använda transpondrar.

MVH AL

#27
2019-09-03 12:53

Km-skatt har jag upplevt tidigare. Tror det var under slutet av 70-talet och gällde bara dieselbilar. Vi hade en stämpelklocka i motorrummet med ett kort som skulle skickas in med vissa mellanrum. Till denna Haldex stämpelklocka drog vi en vajer, som spärrade km-räknandet, in till instrumentpanelen, och om vi kom till poliskontroll drog vi helt enkelt bort spärren genom att dra i vajern. En enkel praktisk och genial mekanisk lösning på km-skatteproblematiken. I dag är det mest invandrarägda bilar som kommer undan skatt, besiktningskostnader etc. Jag har roat mej med att kontrollera ett stort antal av dessa fordon genom att gå en på Transportstyrelsens sidor och på biluppgifter.se På den senare kan man även få fram namn på bilägaren.

#28
2019-09-03 14:23

Glimma
Ja, då har du något gemensamt med ägarna till de ”invandrarägda” bilarna...

#29
2019-09-03 14:39

AXA! Inte har men hade för ca 45 år sedan. Jag har med stor sannolikhet betalt betydligt mer i vägskatt och bränsleskatt än du till farbror staten. Mina "privatmil" är nu uppe i ca 110.000 och mina "yrkesmil" i ca 400.000. De senare blir dock inte fler. Ang. förslaget om km-skatt tycker jag i dag att man borde betala all bilskatt via bränslet dvs på såväl bensin. diesel, gas, etanol, el och ev, övrigt. Kan man utveckla batteritillverkningen så att även den blir miljövänlig i alla led ska skatten naturligtvis gynna eldrift i framtiden.

#30
2019-09-03 15:11

Glimma
Ja, sitt eget beteende, tidigare eller i nutid, är alltid lättare att förklara på ett ”rationellt” sätt...

#31
2019-09-04 11:04

Varför? Fordonsskatt finns redan det måste vara betydligt billigare att öka den för elbilar istället för att införa en ny skatt? Eller ta bort rabatten på förmånsvärdet.

#32
2020-09-23 10:37

Det har ju provats en gång!
men resultat *FUNGERADE INTE*
Varför börja om igen?

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.