Bild
Nästa artikel

Många vuxna struntar i bilbälte

Nyheter

En av fem vuxna använder inte bilbälte i baksätet, det visar nya mätningar. Nu ökar insatserna för att få fler att bälta.

Vägverket konstaterar nu att bältesanvändningen i Sverige är historisk hög.

Men det gäller inte vuxna passagerare i baksätet. Där sitter fortfarande var femte obältad, vilket är på samma nivå som 1992.

Det visar mätningar från VTI som nu presenteras av Vägverket.

Färre använder bälte i baksätet
Användningen av bälte i framsätet uppgick under 2009 till 96 procent.

I baksätet däremot använder endast 80 procent bilbälte.

- Alla säkerhetsåtgärder vi infört under senare år bygger på att vi alltid använder bilbälte. Även bilens alla säkerhetssystem har bilbälte som förutsättning, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket.

Under 2009 dödades 230 personer i personbilar i trafiken - 40 procent av dessa åkte obältade.

Vägverket bedömer att ungefär 50 personer av dessa skulle ha överlevt med bilbälte.
 
Ã-kade insatser
Enligt målstyrningsarbetet inom Nollvisionen ska 99 procent av förare och passagerare i personbil använda bilbälte år 2020.

Polisen kommer nu att skärpa kontrollerna av bilbälte.

- Statistiken visar att polisens kontroller behövs för att öka bältesanvändningen ytterligare, säger Björn Lidö, trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF, kommer i sin tur att genomföra olika informationsinsatser.

- På lite längre sikt måste vi få en betydligt större andel av bilproducenterna att förstå att bältespåminnarsystemen måste omfatta samtliga sittplatser i bilen.

Diskutera: Hur ska man få fler att använda bilbälte?
LAG:

"1975 infördes bälteslagen i Sverige, som omfattade förare
och vuxna passagerare i personbilars framsäte. Lagen kompletterades
1986 med att också omfatta vuxna passagerare i baksätet.

Bältesanvändningen
för baksätespassagerare steg i och med detta från cirka 11 procent till
cirka 54 procent året därpå. Bland annat tack vare en av NTF:s mest
klassiska kampanjer, den om elefanter i baksätet, steg användningen
till cirka 64 procent två år senare.

1992 var användningen cirka
73 procent. Sedan dess har den positiva utvecklingen inte varit lika
tydlig. Enligt VTI:s mätningar var användningen närmare 80 procent år
2009.

Samtidigt uppgick bältesanvändningen i framsäte till 96 procent 2009."

Källa: Vägverket

Taggar: Nyheter
Många vuxna struntar i bilbälte

Kommentarer

#1
Lägerleffe
2010-02-11 14:05

Peka på det miljöfrämjande alternativet - att åka buss i 100. Stående!

#1
johan tiger
2010-02-11 16:39

Sedan är det viktigt att anävnda bilbältet rätt. Vid fel påsatt bälte kan man skada sig själv helt i onödan.
Vid rätt användning av bältet skulle 120 människoliv räddas varje år. Bältet skall ligga vid livrmmen under magen och vid höfterna, då undviker man skador vid
kroppsdelar som kan ge dödlig utgång vid en olycka.
och att inte använda bältet är sämre än att ha bältet påsatt på rätt sätt.
Att många trafikskolor idag fortfarane inte visar hur bältet skall vara påsatt rätt är skrämmande.

#1
johan tiger
2010-02-11 16:41

Det skulle vara att bilbälte som är påsatt på felsätt är bättre än att inte ha någon bälte på över huvudtaget.

#1
Bo johansson
2010-02-11 20:34

Den som av olika orsaker inte vill ta på sig bältet måste sätta sig fram i en personbil. Då undvikar man skada sina medpassagerare. Det räcker att man skadar sig själv.
Bo J

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.