Bild
Nästa artikel
Nyheter

Här pressas Volvochefen – om suvarnas utsläpp

Publicerad 22 januari 2020
6 av 10 sålda Volvobilar är suvar och nu kommer kritik mot de smutsiga modellerna.

Det är ingen hemlighet för dig som läser Vi Bilägare att försäljningen av suvar fortsätter öka, och att det är en av anledningarna till att nya bilar idag är betydligt tyngre än för 20–30 år sedan.

Större och högre bilar med bättre säkerhet har inneburit att tjänstevikten ökar – och det i sin tur betyder högre förbrukning. Det är illa nog i en bil med förbränningsmotor, men det är ännu värre i en elbil där räckvidden då blir kortare.

I en ny granskning tittar SVT närmare på suvarnas försäljningsexplosion och vad det inneburit för utsläppen. Enligt Öivind Andersson, som är professor på Lunds tekniska högskola, är en stor bil alltid sämre för klimatet än en mindre, även om den är elektrifierad.

– Förbrukningen är något lägre i dag, trots att bilarna blivit större, men den skulle ha kunnat vara mycket lägre. Så fort man utvecklar effektivare motorer har man gjort bilar som är tyngre och drar mer energi, så man ser inte frukterna av den tekniska utvecklingen, säger han till SVT.

I ett annat inslag pressas Volvochefen Håkan Samuelsson om suvarnas miljöprestanda och utsläpp. Fler än sex av tio nya Volvobilar är idag suvar och märket har därmed en av de högsta suv-andelarna i bilvärlden.

– Om kunderna vill ha det och det inte är förbjudet av någon statsmakt så tycker vi att vi ska göra dem, och göra dem säkra och miljövänliga, blir Håkan Samuelssons svar.

Han berättar att Volvo har bra försäljningsmarginaler på suvar eftersom kunden kan tänka sig att betala mer för dem än motsvarande kombi – de är helt enkelt mer attraktiva.

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#11p • 2020-01-24 18:33
A.L

Axa: Misstaget du gör är att du tror att en innovation plockas fram på beställning. Så är dock inte fallet. Innovationer föds genom forskning, en FoU som oftast är så komplex och mikroinriktad att politikerna inte begriper sig på den och ännu mindre kan förstå dess spridning till övriga samhällsgrupper. Kärnvapen är vidare inte en konsekvens av vad Stalin pysslade med. Kärnvapen är istället en konsekvens av relativitetsteorin. Du vet, Einstein satt inte hemma på sin kammare och tänkte, -"hmm, jag skall nog snacka ihop mig med Nils Bohr över en kaffe och skapa en teori som gör att man kan frigöra enorma mängder energi och bygga lite bomber". Det kan nog vara positivt att ha en sådan liten pryl på fickan;-). Lika lite var det någon politiker som beställde antibiotikan. Den uppfanns istället av en slump.

Så nej, jag förstår inte att politikerna bara kan skicka en beställning till forskarvärlden med kravspecen att uppfinna en ny revolutionerande teori som löser både det ena och andra. Det är nog bara Axa och några politiker som tror på en sådan uppenbart befängd ide:-). För Axa har säkert hört att det tar tid att forska, och att det kräver en hel del resurser och framförallt en grundtes eller teori att utgå från. Det kan man bara inte hitta på för att det skall passa in på någon agenda.

Det var således inte politikerna på 1800-talet som bestämde att ångmaskinen skulle uppfinnas, eller att jordbruket skulle effektiviseras. Det skedde istället som en följd av innovationskraft. Och lika lite kan politiker idag bestämma över framtidens teknik - även om det förstås finns politiker som tror på den saken.

När man sedan räknar på effekterna i termer av levnadsstandard så är det produktivitetsförändringen som är av intresse. Det är ökningen av produktivitet (som främst drivs av FoU) som möjliggör att en långsiktig förändring av ekonomin.

MVH AL

#11q • 2020-01-24 19:20
Axa

AL verkar inte förstå skillnad mellan praktisk politik och ideologi.

#11r • 2020-01-24 19:28
John2008

För att relatera till artikeln, så kan man som köpare av bil för att främja en hållbar utveckling och minska fossila koldioxidutsläpp välja bort suv och Volvo och istället skaffa en gasdriven bil (helst då tankad med lokalproducerad biogas). Som bekant har Volvo lagt ned tillverkningen av gasdrivna personbilar.

Den "enkla" ekvationen är att det som efterfrågas också är det som ofta produceras. Tycker du t ex att oljeutvinning är problematiskt ser du därför till att göra dig så lite fossilberoende som möjligt och stödjer andra alternativ istället och/ eller drar ned på din energianvändning.

#11s • 2020-01-24 21:21
rnilson

Axa, ideologier har inte påverkat bilutvecklingen under de 20 år jag jobbat i branschen och inte heller under min livstid. Politiska ideal däremot har haft en del inverkan.
Många länder i Europa införde beskattning på CO2 och på så sätt styrde marknaden mot dieselbilar från c:a 2005 och till 2017.
I en del länder i EU har nu miljözoner införts, eller planeras, för att få bort allt utom rena elbilar och gasbilar. Miljözonerna som planeras i Sverige kommer ju porta även hybrider. Det finns ingen ideologi i det.
EU, USA och några länder till har infört många lagkrav avseende säkerhet, vilket bidragit till ökad vikt och ökad storlek.
Det mesta som hänt i bilutvecklingen senaste 30 åren har till större delen styrts av de möjligheter teknikutvecklingen i stort har gett, samt vad kunderna är villiga att betala för.

John2008, att Volvo slutade med gasbilar var väl inte så konstigt, det fanns ju i stort sett ingen efterfrågan på gasbilar.

#11t • 2020-01-24 22:00
Axa

Rnilson
Ja, politiska ideal bygger på ideologier men ideologier är inte begränsade endast till den politiska sfären.
Gröna ideologier har ju funnits ett bra tag, minst sedan gröna vågen, och jag skulle vilja hävda att dessa tankar och idéer i allra högsta grad, direkt och indirekt, påverkat tex bilutvecklingen ifråga om utsläpp.
Vad gäller tanken om säkerhet och säkra bilar så bygger det ju i grunden på liberala idéer om individen och individens rättigheter och skydd, tex att vara skyddad i en bil. För oss är det självklart idag men kanske knappast något som var möjligt ens att föreställa sig tiden innan liberalismen. Då var ditt öde och skydd avhängigt på någon överhöghet eller gud.

#11u • 2020-01-24 22:17
rnilson

Axa,
ja, eller så drivs lagkraven på ökad säkerhet av ekonomiska aspekter som att politikerna vill minska sjukvårdskostnaderna.
Du kan säkert hitta ideologiska förklaringar till allt, men det är nog mer din önskan att teknikutvecklingen drivs av ideologier. Det finns även en lång rad andra förklaringar till teknikutvecklingen.
Rymdprogrammen, kärnvapen, etc är INTE ett resultat av ideologier, men de påskyndes av konflikter orsakade av ideologier. Det är rätt stor skillnad.

#11v • Uppdaterat: 2020-01-24 22:45
A.L

Trots att jag bara har 20 poäng statsvetenskap Axa så har jag i alla fall hyfsad koll på vad ideologi innebär. Och jag har definitivt koll på vetenskapsteori. Jag kan inte se att jag "upplever välstånd idag (...) pga ideologier" som du påstod tidigare som en invändning mot att inkorrekt prissättning gör oss alla fattigare (#58). Jag kan ännu mindre se att ideologin för utvecklingen framåt. Den kopplingen är just din egen, dessutom utifrån ett eget subjektivt ramverk (vad är välstånd och utveckling exempelvis? Ideologerna är ju inte överens om den saken).

Däremot kan tekniska innovationer skapa välstånd i konkreta mätbara termer, och det har de också gjort. Det är tekniken och teoribildningen som skapat mediciner, säkra bilar, produktion, vaccinationer och en åldrande befolkning. Och dessa teorier har inte tagits fram som ett svar på ideologiska frågeställningar eller på grund av tryck från politiska företrädare (en del av dem kallar sig till och med för "tänkare"). De har istället formulerats via insamlade data och via kontrollerade experiment, företrädesvis i en objektiv miljö. Just det senare omöjliggör din koppling till ideologier och hela ditt eget grundpåstående.

Däremot och för att möjliggöra att Axa tar sig ur det hörn som han precis målade in sig i: Du kanske menade att en stor del av upplysningstidens olika teoretiker och filosofer också har nyttjats och används inom ideologin? Så långt är vi i så fall överens. Men det är inget som bekräftar Axa:s påstående ovan eftersom vi i så fall jämför nuläge med ett högst hypotetiskt och spekulativt alternativ som vi ö.h.t inte känner till.

MVH AL

#11w • 2020-01-24 23:01
A.L

John: Ja det är för en gång skull rätt. Drar vi ner på energianvändandet i världen så kommer vi inte behöva låta lika många energiformer byta skepnad. Lyckas man ändra lutningen på efterfrågandefunktionen (jag förutsätter att John nu läst på vad det innebär) så kommer energiomvandlingen sannolikt att minska.

Men där är vi dessvärre inte. Tvärtom suktar världen efter energi som aldrig förr. Vi både reser mer, transporterar mer varor och konsumerar mer än tidigare. Dessutom har våra krav på teknisk komplexitet ökat - och den ökar exponentiellt. Detta senare kräver energi - även om vi effektiviserar. Därutöver blir vi allt fler på jorden och allt äldre, så de de komparativa fördelarna är numera mer eller mindre ett krav för att vårt arts bestånd skall kunna fortsätta expandera och åldras.

Att välja en SUV eller inte är därför inget argument för eller mot klimatet. Det är egentligen bara ett argument mot effektivitet. Med hög förbrukning får vi ju en lägre transporteffektivitet givet den begränsade mängd bränsle som tillhandahålls. Och det är förstås inte lika bra som om vi kan resa mer och längre givet motsvarande mängd energi.

MVH AL

#11x • 2020-01-24 23:20
Axa

Rnilson
Vetenskap har alltid funnits. Men de som sysslat med ”vetenskap” har under större delen av historien varit få och utsedda av en överhöghet. På grund av vetenskapens exklusivitet har varken teknik- eller samhällsutveckling främjats särskilt väl.
Men så skapades en idé om människan som individ och med fria rättigheter att vara just en individ. Detta påverkade i politik och samhälle i allra högsta grad. Vad gäller vetenskapen så mer eller mindre exploderade den med tanken om att alla ska få utbildning. Detta bidrog till att vetenskap och forskning i princip var möjligt för var man, och senare även kvinna.
Tittar man historiskt så har både teknikutveckling och vetenskap först efter liberalismens genombrott gjort fantastiska framsteg, sisådär senaste 300 åren. Att jämföra med mänsklighetens historia dessförinnan.

Idag är det självklart, iallafall i den liberala delen av världen att alla ska ha rätt till utbildning, och möjlighet till högre utbildning. Detta ger ju naturligtvis en snabbare samhällsutveckling och teknikutveckling, när idéer hos flera än några få tillåts prövas och förverkligas.

Att forskare, vetenskapsmän och ingenjörer kunde utveckla rymdprogrammet är definitivt tack vare rådande ideologier. Att kalla det resultat var väl kanske lite att ta i av mig.

För att sammanfatta. Utveckling och framsteg börjar alltid med en idé om att förbättra. Idéer formas till strömningar, ideologier, som ger avtryck I politiska ideal om hur samhället ska utformas. Är samhället utformat utifrån att man premierar frihet, rättigheter och vetenskap så kommer det främja teknikutveckling.

De idéer som kom på 70-talet med den sk gröna vågen har i allra högsta grad både påverkat och drivit på politik och teknik. Varför har vi solceller på småhus? Varför har vi sopsortering? Varför har vi hybridbilar? Varför finns miljövänliga förpackningar?

#11y • 2020-01-24 23:48
Axa

AL tar till mätning av högskolepoäng utan att egentligen veta något om mig.

Vetenskapen idag hade inte varit möjlig, eller åtminstone densamma, om auktoritära statsskick fortsatt råda och utan liberalismens framsteg.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.