Bild
Nästa artikel
Nyheter

Här pressas Volvochefen – om suvarnas utsläpp

Publicerad 22 januari 2020
6 av 10 sålda Volvobilar är suvar och nu kommer kritik mot de smutsiga modellerna.

Det är ingen hemlighet för dig som läser Vi Bilägare att försäljningen av suvar fortsätter öka, och att det är en av anledningarna till att nya bilar idag är betydligt tyngre än för 20–30 år sedan.

Större och högre bilar med bättre säkerhet har inneburit att tjänstevikten ökar – och det i sin tur betyder högre förbrukning. Det är illa nog i en bil med förbränningsmotor, men det är ännu värre i en elbil där räckvidden då blir kortare.

I en ny granskning tittar SVT närmare på suvarnas försäljningsexplosion och vad det inneburit för utsläppen. Enligt Öivind Andersson, som är professor på Lunds tekniska högskola, är en stor bil alltid sämre för klimatet än en mindre, även om den är elektrifierad.

– Förbrukningen är något lägre i dag, trots att bilarna blivit större, men den skulle ha kunnat vara mycket lägre. Så fort man utvecklar effektivare motorer har man gjort bilar som är tyngre och drar mer energi, så man ser inte frukterna av den tekniska utvecklingen, säger han till SVT.

I ett annat inslag pressas Volvochefen Håkan Samuelsson om suvarnas miljöprestanda och utsläpp. Fler än sex av tio nya Volvobilar är idag suvar och märket har därmed en av de högsta suv-andelarna i bilvärlden.

– Om kunderna vill ha det och det inte är förbjudet av någon statsmakt så tycker vi att vi ska göra dem, och göra dem säkra och miljövänliga, blir Håkan Samuelssons svar.

Han berättar att Volvo har bra försäljningsmarginaler på suvar eftersom kunden kan tänka sig att betala mer för dem än motsvarande kombi – de är helt enkelt mer attraktiva.

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#11f • 2020-01-24 06:27
A.L

Axa.

Nej det är ny teknologi som har stått för de stora förändringarna av folks levnadsstandard. Investeringar och FoU är den mest tydliga tillväxtvariabeln.

MVH AL

#11g • 2020-01-24 06:52
A.L

John. Det är som sagt inte mina resultat som visar på den relationen utan forskningen. Att John inte gillar oberoende forskning är ju som vi alla känner till en konsekvens av att den (oftast) inte stämmer överens med hans personliga uppfattning snarare än att han förmår peka på dess brister via sakkunskap.

Ja en SUV är inte lika energieffektiv som en mindre bil. Men en omständighet som sällan lyfts fram är att det inte är kopplat till konstruktionen ifråga utan snarare användandet.

Ett bra sätt att lösa detta är exempelvis samåkning (jmfr kollektivtrafiken). Det rymmer en hög potential och ger både lägre transportkostnader som minskade utsläpp (per transportkilometer). Om det däremot minskar utsläppen totalt sett är mindre sannolikt (se våra tidigare inlägg om jämvikten samt priselasticitet och dess egenskaper på transportmarknden i synnerhet).

Ja det tycks råda en omåttlig efterfråga på energi. Vi blir fler i världen och vi har lever i ett allt mer teknikintensivt samhälle.

MVH AL

#11h • 2020-01-24 06:54
A.L

Robban. Vad som är nödvändigt eller inte är upp till var och en att avgöra. Det kan ingen bestämma centralt. Det är just när sådana saker skall centraliseras som vi både blir fattigare och mindre effektiva. Dessutom medför det oftast inskränkningar i både demokrati, yttrande- och rörelsefrihet som mänskliga rättigheter.

Men om någon kan visa hur en central produktionsmodell kan se ut (utifrån ett generellt behov) istället för det individuella är jag mycket intresserad av att få ta del av den lösningen. Jag är dessutom extra nyfiken på hur det skall genomföras rent operativt och då helst global nivå.

MVH AL

#11i • 2020-01-24 07:53
Styggavargen

Jaha, jag tror ändå att i viss mån köps en SUV pga rädsla och även av de som liksom jag är trött på att sitta och stirra in i kofångare på framförvarande SUV. Snack om överblick och insteget är mest ett försvarstal för rättfärdiga sitt val. Dagens egoistiska förhållningssätt är nog också en del av kakan. Människor prioriterar ovanstående mer än ren luft och ett jordklot som går att leva på. Jag trodde för 15 år sedan att framtiden skulle ge oss bilar med mycket lägre utsläpp. Men människor drev på utvecklingen i fel riktning. Nu går det antagligen inte att få folk att ta sitt förnuft till fånga och köpa de bästa bilarna ur miljösynpunkt!? Rätt tragiskt..

#11j • 2020-01-24 08:11
A.L

Vargen. Eftersom du inte kan skilja på miljö och klimat blir din frågeställning märklig.

Ser vi på miljöpåverkan är dagens motorer betydligt bättre än gårdagens. Utsläppen av i stort sett samtliga komponenter har också sjunkit och så även koncentrationerna av hälsovårdliga ämnen i gaturummet (Med vissa undantag)

Förbättrad reningsteknik är huvudförklaringen.

Dock kan påpekas att Vargens Skoda utgör en rejäl hälsorisk eftersom den saknar partikelfilter. Så jag hoppas att Vargen lever som han lär och inte åker med den inne i tätorterna utan istället liftar med någon lämplig SUV som utrustats med adekvat reningsteknik. På så vis sänker han faktiskt alla utsläpp och det rejält!

MVH AL

#11k • Uppdaterat: 2020-01-24 12:00
Axa

AL verkar inte förstå att var tids aktuella vetenskap och teknik är en effekt av rådande ideologier.

#11l • 2020-01-24 12:28
A.L

Axa. Jodå, vi vet att dina kompisar borta i öst försökte (och försöker) styra vetenskapen, och det pågår fortfarande (tyvärr också i Sverige). Den fick ju inte visa på fel saker.

Dock är det inte ideologer som hittat på ångmaskinen, Taylorism eller Internet. Tekniska innovationer som inneburit stora levnadsstandardförändringar för människor.

Så kopplingen mellan teknisk utveckling (produktivitetsökningar)och förbättrad levnadsstandard är välkänd (se exempelvis Solow). Den ingår till och med som en faktor i flertalet investeringar, både i liten som stor skala.

MVH AL

#11m • 2020-01-24 12:44
Optimus

A.L kan du, utan att flytta fokus till att jag och andra inte fattar något förklara din syn på vad denna professor kommit fram till, enligt artikel ovan.
"I en ny granskning tittar SVT närmare på suvarnas försäljningsexplosion och vad det inneburit för utsläppen. Enligt Öivind Andersson, som är professor på Lunds tekniska högskola, är en stor bil alltid sämre för klimatet än en mindre, även om den är elektrifierad.
– Förbrukningen är något lägre i dag, trots att bilarna blivit större, men den skulle ha kunnat vara mycket lägre. Så fort man utvecklar effektivare motorer har man gjort bilar som är tyngre och drar mer energi, så man ser inte frukterna av den tekniska utvecklingen, säger han till SVT."

#11n • 2020-01-24 16:41
A.L

Optimus. Det är ingen som argumenterar emot energiprincipen. En stor bil kräver mer energi än en mindre. En obekväm bil kräver också mindre energi än en bekväm dito och en bil med klen kaross kräver mindre energi än en med starkare element. Krockkuddar kräver mer energi än om man tar bort dem. Elektronik likaså. Komplexitet kostar energi.

Men det är fortfarande inget argument mot större fordon. Det enda argumentet är att stora lyxigare bilar ökar transportkostnaden. Vi får alltså ut mindre nytta med en stor SUV än om motsvarande andel resor istället sköts med en kombi - allt annat lika.

Att hänvisa till klimatet låter sig därför inte göras eftersom mängden energi som är tillgänglig är bestämd. Det är denna mängd som måste reduceras för att andelen fossila utsläpp skall sänkas. Förslagsvis kan man påverka Norge och USA att upphöra med sin produktion.

Då skulle nog övriga oljeproducerande stater som inte bryr sig om den svenska ankdammen också jubla;-).

MVH AL

#11o • 2020-01-24 18:02
Axa

Utan ideologier så hade inte det funnits teknik som möjliggjort renare vatten och sjöar eller hälsosammare arbetsmiljöer och hem. Hade det inte varit för kvinnorörelse och feminism så hade det inte funnits eller varit bristande vetenskap och teknik kring barnafödande, abort eller barnomsorg.
Rymdprogrammen, kärnvapen, etc är ett resultat av ideologier.
Människan har en idé om en framtid och strävan dit leder till teknisk utveckling i den riktningen.
Men det förstår inte AL.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.