Bild
Nästa artikel
Nyheter

EU vill få bort dieselbilar från vägarna

Publicerad 14 januari 2013 (uppdaterad 15 januari 2013)
EU vill ställa hårdare krav på dieselbilar för att minska kväveoxidhalterna i luften. Mot slutet av året kommer nya förslag.

Miljökommissionären Janez Potocnik hävdade förra veckan att 420 000 människor dör årligen till följd av partikelutsläpp i EU.

Särskilt utsläppen av kvävedioxid från dieselanvändning i städerna anses vara farligt. Enligt European Environment Agency bidrar de farliga luftpartiklarna också till negativa effekter så som fosterskador, förlorad arbetstid och minskad avkastning i jordbruket.

Mot slutet av året ska EU-kommissionen komma med nya förslag på strängare lagstiftning för utsläpp av diesel. Detta uppger tidningen Automotive News.

– I EU finns nu väldigt många dieselfordon, eftersom skattepolitiken i många fall har gjort dieseln billigare än bensin. Cancerrisken som kan knytas an till dieselfordon underströks dock förra året i en studie av Världshälsoorganisationen, säger Jacqueline McGlade vid European Environment Agency, till Automotive News.

Hon fortsätter:
– alla bidrag till diesel måste försvinna.

Diskutera: Vad tycker du om strängare lagar kring dieselanvändning?
 

Kommentarer

#115 • 2013-01-15 14:40
MichaelTow

Renault Z.E: http://www.renault.com/en/vehicules/aujourd-hui/renault-vehicules-electriques/pages/index.aspx

#116 • 2013-01-15 17:11
kurtw5

Ja dieseln är hemsk, men är alternativet bensin då är vi verkligen illa ute. Finns det någon som överlever att andas in avgaser från en bensinbil. Och bensinen är ju ett utav det giftigaste som finns. Ta fram andra drivmedel eller bra elbilar så blir det bättre lägg energi på detta stället för utspel som bara gör allting värre. Att en lastbil ska ha bensinmotor är ju löjligt.

#117 • 2013-01-15 18:58
Raphael

Lancia Ypsilon har nu presenterats i en ecochic metan version, för la nattura. Alltså den har Fiat-gruppens 0,9l twin air turbo natural power motor för metangas och bensin. Motorn finns redan i Fiat Panda och ger där 80 hästar. Så även trendfolket kan köra på biogas! Denna version kompletterar den tidigare ecochic-versionen som gick på LPG, alltså det som vi i Sverige kallar för gasol. Italien har ett väl utbyggt nät av tankställen för LPG och metangas. Fiat-gruppen är europas ledande tillverkare av bilar och nyttofordon / kommersiella fordon som körs på metangas. Jag säger "ledande" för de har störst utbud, under varumärkena Fiat och Lancia. Jag ser fram emot när Alfa Romeo börjar sälja bilar som körs på metangas, de har ju tekniken via Fiat. Lite högre turbotryck bara så får du prestanda. En 1,4 Multiair turbo på 170 hästar med biogas i tankarna i kommande Giulian vore inte helt fel...

#118 • 2013-01-15 23:40
AndersAndersson

@IngoS
De nya dieselbilarna har visat sig släppa ut mer NO2 än de gamla. Möjligen förbättras detta något med Euro 6, men det återstår att se. Likaså släpper de nya dieselbilarna ut fler finpartiklar än de gamla (eftersom bilindustrin motsatt sig krav på finpartiklar). Också det kan komma att bli bättre med Euro 6, men det återstår att se. Så räkna inte självklart med att nya dieselbilar går helskinnade ur denna diskussion.

EEB trycker också hårt på att få bort dieselsubventionerna, dvs att diesel ska beskattas likvärdigt med bensin . Bensin beskattas i Sverige med knappt 18 öre/MJ, diesel med knappt 13 öre/MJ. Bensinnivå på dieselskatt skulle betyda en höjning från 4,67 kr/l till runt 6,50 kr/l. Med moms betyder detta 2,50 kr mer per liter. Sverige skulle kunna sänka bensinskatten istället - men det är nog ett mindre troligt scenario ;-)

Därutöver är det dieselbrist i hela Europa - vi byter vårt bensinöverskott med USA - men nu börjar USA så smått använda sin diesel själva, det syns i dieselpriserna...

Allt som allt skulle jag nog satsa på ett annat bränsle till min nästa bil - och ni som har en diesel: säljj den innan andrahandsvärdet sjunker alltför mycket. (och i alla fall innan du måste byta partikelfilter...)

#119 • 2013-01-15 23:49
Per_K

Utmärkt att uppmärksamhet riktas mot hälsofarliga utsläpp, och inte enbart koldioxid. Fordonsgas är det hittills bästa alternativet, och borde vara det bränsle som i första hand borde utnyttjas för bussar, sopbilar och andra fordon som körs i tätbefolkade områden. Då biogas kan framställas från avfall får man en dubbel effekt då man ersätter ett fossilt bränsle. Dels minskas utsläpp av koldioxid vid förbränning, dels minskas utsläpp av metan till atmosfären genom att den i stället tas tillvara som bränsle. Men framför allt minskar alltså utsläpp av partiklar och kvävedioxid.

#11a • 2013-01-15 23:49
AndersAndersson

@kurtw5
Det finns alternativ - se http://www.stockholm.se/cleantruck
Kyl&Frysexpressen kör 12 ED95-bilar och är helnöjda, Svebol kör tre metandieselbilar och är helnöjda.

#11b • 2013-01-16 04:10
Roy J

Jag tänker inte ge mig in i debatten om vilket drivmedel som är bäst - eller snarare minst dåligt.
Däremot kan jag konstatera att lagstiftarna varit ovanligt snabba när det gäller beskattningar och subventioner. Beslut den vägen brukar ta åratal.
Nu är det ju faktiskt så att utvecklingen rullar på i ett allt snabbare tempo. Nya upptäckter och alternativ dyker upp. Och, inte minst, nya insikter görs.
Det som faktiskt alla, inklusive du själv, tidigare trodde var det bästa alternativet, kan nu visa sig ha tidigare okända verkningar. Och då är det väl rätt att samhälle och lagar anpassar sig.
Det är bland annat av det här skälet som jag anser att den största delen av fordonsbeskattningen ska ske via bränslet - och det ska vara av rena miljöskäl. Bilskatten ska vara synnerligen låg. En stillastående bil belastar ingenting.

Artikeln verkar för övrigt nästan sätta likhetstecken mellan partiklar och NOx - och så är det väl ändå inte...

#11c • 2013-01-16 09:35
MichaelTow

Se: "LVF 2012:8 Beräkningar av kvävedioxid inför ansökan om tidsfrist för att klara EU:s gränsvärde"
Dokumentet kan ladas ner på: http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/lvf2012_008.pdf

Trender:
Halterna i den urbana bakgrundsluften av kväveoxider och kvävedioxid har minskat sedan början av 1980-talet. I figur 1 och figur 2 visas årsmedelvärden av kväveoxider (NOx) respektive kvävedioxid (NO2).
Trenden av minskande kväveoxidhalter är tydligast i trafikmiljö under 1990-talet, främst beroende på minskade utsläpp från vägtrafiken på grund av kraven på katalytisk avgasrening för nya personbilar (fr.o.m. 1989 års modeller). Förbättringen av luftkvaliteten under 2000-talet beror bl.a. på fortsatt skärpta avgaskrav för nya fordon och att andelen miljöbilar har ökat. I Stockholm har även trängselskattens införande haft en positiv effekt.

#11d • 2013-01-16 09:35
MichaelTow

Utsläpp av NO2 och NOx
Utsläppen av kväveoxider, NOx, längs de kritiska gatorna kommer enligt beräkningarna att minska med ca 20 % mellan år 2010 och 2015, trots att dieseltrafiken kommer att öka från ungefär en tredjedel till drygt hälften av totala trafikarbetet (bensindrivna fordons trafikarbete minskar i motsvarande grad). Utsläppen av kvävedioxid kommer däremot att öka med ca 10 % mellan år 2010 och 2015, för att sedan minska med ca 20 % till år 2020 Andelen NO2 av totala NOx-utsläppen kommer att öka från ca 15 % år 2010 till ca 21 % år 2015 och ca 23 % år 2020

#11e • 2013-01-16 09:36
MichaelTow

År 2015 väntas enligt HBEFA 3.1 kravnivån Euro 5 med partikelfilter dominera `personbil diesel` med ca 60 % av trafikarbetet. För år 2020 visar prognoserna att Euro 6 med partikelfilter dominerar i motsvarande grad. Detta innebär mindre NOx-utsläpp och att bidraget från `personbil diesel` minskar mellan år 2015 och 2020 trots att de blir fler. För år 2020 innebär det en framräknad halt på ca 36 μg/m3 och EU-gränsvärdet skulle således klaras (med givna förutsättningar).

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.