Bild
Nästa artikel
Nyheter

EU vill få bort dieselbilar från vägarna

Publicerad 14 januari 2013 (uppdaterad 15 januari 2013)
EU vill ställa hårdare krav på dieselbilar för att minska kväveoxidhalterna i luften. Mot slutet av året kommer nya förslag.

Miljökommissionären Janez Potocnik hävdade förra veckan att 420 000 människor dör årligen till följd av partikelutsläpp i EU.

Särskilt utsläppen av kvävedioxid från dieselanvändning i städerna anses vara farligt. Enligt European Environment Agency bidrar de farliga luftpartiklarna också till negativa effekter så som fosterskador, förlorad arbetstid och minskad avkastning i jordbruket.

Mot slutet av året ska EU-kommissionen komma med nya förslag på strängare lagstiftning för utsläpp av diesel. Detta uppger tidningen Automotive News.

– I EU finns nu väldigt många dieselfordon, eftersom skattepolitiken i många fall har gjort dieseln billigare än bensin. Cancerrisken som kan knytas an till dieselfordon underströks dock förra året i en studie av Världshälsoorganisationen, säger Jacqueline McGlade vid European Environment Agency, till Automotive News.

Hon fortsätter:
– alla bidrag till diesel måste försvinna.

Diskutera: Vad tycker du om strängare lagar kring dieselanvändning?
 

Kommentarer

#l • 2013-01-14 21:34
matda

Rustan Werling, javisst, men hälften av den etanol vi använder kommer från Norrköping. Det jag ifrågasätter är att bunta ihop och kalla all etanol miljövidrigt. Samtigt skriva sig varm för naturgas. Dålig etaol ur CO2 aspekt kan ju förkomma, men inte i sverige då den etanolen är kravställd och dessutom görs en stor del i Norrköping. Etanolen sänkte CO2 med 67% för 2011. Siffror för 2012 har inte kommit än från energimyndigheten. Det ser jag inte som "scam". Eller hur får du ihop den "logiken"? Forden med V6 är naturligtvis bättre för miljön om den körs på etanol än bensin/diesel. Sedan kan man ju alltid ha åsikter om motorstorlek.

#m • 2013-01-14 21:39
matda

Rustan Werling, det är beklagligt. Men ur hälsoaspekt är inte dieselbilen bättre idag än för 10 år sedan. Då hade vi förståndet att unvika den. Dessutom har motorjournalisterna agerat rena diesellobbyisterna senaste åren. Trots larmrapporter om dieselns farlighet har motorjournaliserna ofta undvikigt frågorna. Istället har många (Collin, Swärd mfl) ägnat all kraft att fantisera ihop en massa lögner om biobränslena.

#n • 2013-01-14 21:46
Rustan Werling

@matda

Det är väl inte motorjournalisterna som satt upp spelreglerna? Inte heller är det motorjournalisterna som tillverkar stora kombis som klarar av att komma under 120 gram?

Om du går in i en bilhall och ska köpa en V70 och den är miljöbil med diesel och inte miljöbil med bensin så är ju valet inte påverkat av motorjournalisterna.

#o • 2013-01-14 21:47
Peugo

Ganska ny artikel? http://wardsauto.com/vehicles-amp-technology/psa-charts-own-path-cleaner-diesel-technology

#p • 2013-01-14 21:55
MichaelTow

IngoS: Gratis, du verkar vara den enda som inte gick in i fällan :-)
Du skrev ett bra inlägg och försökte förklara, men ingen har reagerat. Denna artikel är visst missledande. Lagen som kan komma att träda i kraft kommer sannolikt att avser äldre fordon.
"The Diesel Technology Forum and the National Resources Defense Council both estimate that diesel emissions, including dangerous particles, are reduced by 99% in newer engines."

#q • 2013-01-14 22:00
Rustan Werling

@matda

Min poäng är att om regeringen sätter upp mål,regler och ekonomiska styrmedel som sedan tillverkare och konsumenter rättar sig efter, så är det att skjuta bredvid målet om man anser att motorjournalisterna har någon skuld i detta.

#r • 2013-01-14 22:03
matda

Rustan Werling, nä, men motorjournaliserna är fria att granska beslut som tas. Och de har verkligen inte varit objektiva i bränslefrågan. V70 finns också med etanol och biogas, ändå väljer de flesta den smutsiga dieselmotorn. Det tror jag absolut motorjournalisterna bidragit till. Nu finns V70 enbart med etanol och biogas som miljöalternativ. Problemet med V70 som på pappret släpper ut 120 g/km är att den inte gör det vid verklig körning. Dieselmotorn gynnas i EU cykeln och släpper snarare ut 30% mer vid normal körning plus bränslevärmare. Räknar vi dessutom Well-to-wheel-värde blir CO2 utsläppen för "miljöbilen" betydligt högre. Och de hälsofarliga aspekterna i dieselbilen glöms som vanligt bort och problemen kommer nu som ett brev på posten. Motorjournalisterna har varit mycket okunniga i frågan.

#s • 2013-01-14 22:39
MichaelTow

Tack Peugo: det var en riktig intressant artikel att läsa, jag kommer att spara den.
Det är även bra med en tillbaka blick för att påminna oss att Peugeot var först med att göra stora stora investeringar för att producera grönare Diesel motorer. Och de kommer nu att upprepa bedriften, jag gillar det stark.

#t • 2013-01-14 22:45
PREVIA

Numera går det bra att importera äldre diesellok utan någon som helst avgasrening som man drar godståg med på elektrifierade banor i Sverige 2013, då är det inte så noga med miljökraven.
http://m.youtube.com/watch?v=uOj6gPwkiXg#/watch?v=uOj6gPwkiXg

#u • 2013-01-14 22:55
poppo

I dagsläget så tillåter EU-lagstiftningen betydligt mer (mer än dubbelt så mycket) partikelutsläpp (både PM10 och PM2.5) och NOx än WHO's rekommendationer - och dessa regler börjar dessutom gälla först 2015.

Eftersom partikelhalterna i stadsmiljö är ett känt och växande problem är det rimligt att hantera detta. Och det kommer att bli dyrare motorer med dessa krav, så den utveckling vi redan sett i några år med allt mer effektiva små bensinmotorer kommer stärkas och mindre dieslar bli mindre intressanta av kostnadsskäl. Detta har det skrivits mycket om under en längre period.

När det gäller framtida bränslen så kan vi bara spekulera, inte minst med de amerikanska och algeriska skiffergas/-oljefyndigheterna som en faktor X. Vi vet att de finns, men inte hur de kommer att påverka närmsta 25-30 åren.

Men de europeiska Well-to-Wheel analyser som gjorts är ganska tydliga - det enda bränsle som finns tillgängligt i tillräckligt stora volymer för att ersätta fossila bränslen är el (och ja, även hundraprocentig kolkraftsel ger mindre utsläpp totalt, alltså inte bara CO2, dessutom hamnar då utsläppen under utsläppstaket och omfattas av utsläppsrätter, bensin/diesel/naturgas ligger utanför det).

Skulle jag spekulera så kommer det under en överskådlig tid handla om en gradvis ökande andel pluggisar i nybilsförsäljningen (eftersom den absoluta majoriten av alla resor som görs understiger åtta mil blir effekten rätt stor) med gas/etanol/biodiesel som förbränningsmotoralternativ, tillsammans med en del rena elbilslösningar (de funkar faktiskt bra för vissa behov). Men hur fort generationsskiftet av bilparken går är ju också en konjunkturfråga.

Med tanke på hur stor del av transportsektorns utsläpp som härrör från tung trafik och svårigheterna att köra dessa på el (eller just det går ju bra, det är bara det med batterikapaciteten då....) så lär biobränslena i huvudsak gå dit. Är min bedömning iaf.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.