Bild
Nästa artikel
Bilfrågan: Väjningsplikt för cyklister?

Bilfrågan: Väjningsplikt för cyklister?

Bilfrågan

"Har man som bilist väjningsplikt för cyklister som kommer på en korsande cykelbana?" Vi Bilägare svarar.

Vi Bilägare svarar varje vardag på en läsarfråga om bilar eller trafik.

FRÅGA:
Har man som bilist väjningsplikt för cyklister som kommer på en korsande cykelbana? Ofta är det både ett övergångsställe för fotgängare och en korsande cykelväg på samma ställe.

Vad gäller för en bilist som ska korsa övergångsstället/cykelbanan?

Lasse Nykänen

SVAR:
2014 bytte befintliga cykelöverfarter namn till cykelpassager. Begreppet cykelöverfart försvann dock inte, utan fick istället en ny betydelse. Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg via en cykelpassage. Det finns dock ett undantag då bilisterna även ska släppa fram cyklisterna även på en cykelpassage: när bilisten ska ut från en rondell eller i samband med en sväng.
Så här står det i Trafikförordningen kapitel 3 paragraf 61:

”En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera. Förordning (2014:1035).”
Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Förordning (2014:1035).”

Vi Bilägare

Diskutera: Vad tycker du om väjningsplikten för cyklister?

Taggar: Bilfrågan

Kommentarer

#1
2011-01-03 09:14

Precis som svaret påpekar är det viktigaste att hålla en låg fart i stadsmiljö. Då är chansen betydligt större att reda ut en oväntad situation, en cyklist eller barn som plötsligt dyker upp. Trafikmiljön idag är alltför hetsig, vi behöver alla ta ansvar för att lugna ner trafiktempot. Önskvärt vore om polisen kunda ta krafttag mot aggresiv körning och höga hastigheter.

#2
Anynomus
2011-01-03 10:50

Krafttag behövs även mot odrägligt präktiga personer som skriver här.

#3
Emme
2011-01-03 14:46

Gösta: Du tycks vara lite väl inne på höga hastigheter, oavsett vad frågan gäller? Om jag skulle fråga dig hur du mår så skulle du nog säga: Bra men vi måste få ner dessa höga hastigheter.
Visst tycker jag också att hastigheten ska vara låg inne i staden men här har vägverket sig själva att skylla för att de inte satte hastighetskamerorna/Miljökamerorna inne i centrum istället för på de fina landsvägarna.

#4
Anynomus
2011-01-03 14:49

Dessutom verkar Gösta i 99 procent av sina inlägg alltid prata om endast bilisterna och deras (hemska) framfart. Gösta ids inte med ett enda ord påtala att även cyklister och gångtrafikanter har ett ansvar. Det finns all anledning att kräva krafttag även mot aggresiva cyklister och gångtrafikanter.

#5
2011-01-03 14:59

Varför kan man inte införa samma regler för cyklister i Sverige som i övriga Europa. När man där cyklar på en cykelbana som korsar en huvudled, finns alltid en skylt, antingen väjningsplikt eller som det för det mesta är, Stoppskylt för cyklisten.
Varför denna särbehandling av cyklister i Sverige?
Varför ska bilister lämna företräde eller Stanna, när inte cyklisten behöver det? Om man kör på en huvudled, förväntar man sig att angränsande trafik tar hänsyn och lämnar företräde.
Dessutom den brist på skyltning som finns i Sverige är minst sagt förfärlig. Bilssten förväntas att både hinna titta på vägmarkeringar i korsningar för att förvissa sig om att det även är en överfart för cyklister vid övergångsstället. Detta samtidigt som bilisten ska se huruvida det kommer en cyklist eller inte.
Många cyklister har ingen erfarenhet av trafikregler överhudtaget och tar för givet att bilisten stannar. Cyklister kör även mot färdriktningen, (oftast där det finns cykelbanor på bägge sidor), men även på gator. Man cyklar på fel sida vägen, och använder övergångsställen för gående. Listan kan göras hur lång som helst på hur cyklister beter sig.
Nämnas bör att jag cyklat ganska mycket i övriga europeiska länder, både som tävlings och privatcyklist, men ingen annanstans beter sig cyklister så illa åt i trafiken som här i Sverige. Är det månne lagstiftningen det är fel på, eller är det brist på utbildning? Polisen åker ju inte ut i skolorna längre och lär ut trafikvett.

#6
Cykla Hem
2011-01-03 15:22

Det är dumt med dessa friplåtar i trafiken, d v s att om man går eller cyklar så har man inget eller ett mycket begränsat ansvar. Och om något inträffar är det alltid bilisten som får skulden hur korkat de oskyddade trafikanterna än betett sig. Inte underligt att det sker så många olyckor.
Alla måste samarbeta. Gående ska ha ögonkontakt med eventuella andra trafikanter innan vägen korsas
inte bara trava över utan att ens titta!
Många cyklister tycks inte ha en susning om grundlaggande trafikregler. Dessutom cyklar 90 procent mot rött. Stannar man som bilist, för att släppa över fotgängare kan man ge sig katten på att det susar förbi en stressad cyklist, som sicksackar mellan personerna på övergångsstället. En bråkdel av gående och cyklister har reflexer eller belysning vid mörker. Kanske dags att upplysa alla trafikanter om vad som händer när 1,5 ton brakar in i 80 kilo människa. Ingen vill orsaka en annan människa skada - men vi måste ju för katten hjälpas åt!

#7
2011-01-03 17:00

Här behövs några klarlägganden, inte minst av Gunnar 44:as kommentar.
Bilisten och cyklisten har ömsesidig skyldighet. Bägge måste ta hänsyn till den andra.
Cyklister får faktiskt använda övergångsställen, men bilister har ingen skyldighet att lämna dem företräde.
Ofta finns numer gång- och cykelväg endast på ena sidan av bilvägen och är då förstås dubbelriktad - något som inte alltid gäller när det finns gång- och cykelvägar på bägge sidor om bilvägen, men faktiskt ibland. (Dessvärre verkar somliga cyklister skita ganska fullkomligt i vad som gäller.) Nu ska väl också framhållas att många gång- och cykelvägar totalt saknar skyltar och/eller markeringar som visar vad som gäller - dubbelriktat eller inte.
Att cykla på fel sida av vägen är naturligtvis helt idiotiskt - men det finns föräldrar som lär sina småttingar (som ännu inte alls borde vara ute i trafiken) att cykla på vänster sida så att de ska se bilarna de möter (och för att föräldern ibland, gående lätt ska kunna göra telningen sällskap). Sånt gör mig illamående.
Jag frågade en grundskolelärare för ett par år sen varför man inte har har trafikundervisning. (Dock förekommer det enskilda satsningar av enstaka lärare.) Svaret var att det inte fanns tid. Som om trafikkunskaper inte vore något viktigt!
-
Det här med ömsesidiga skyldigheter är jag inte särskilt förtjust i. Alla ska naturligtvis visa varandra hänsyn och iakta den försiktighet som krävs förebyggande för att undvika oobehag och olyckor. Något ju alla får lära sig i trafikskolorna. (Väl?) Men vid en eventuell olycka så måste ansvarsfördelningen vara solklar. Den som kör på en påfart till en motorväg bör ha ett extra ansvar, likaväl som den bilist som korsar en cykelbana. För övrigt verkar det som att de flesta bilister tror att cykelbanans kantmarkering (bortanför övergångsstället, sett från bilistens plats) där den korsar bilkörbanan, är detsamma som en väjningslinje. Den används ofta som en sådan, med bilen totalblockerande cykelbanan.

#8
Nissej
2011-01-03 17:33

Roy J. Cyklister får använda övergångsställen endast om de går av och leder cykeln, det heter ju överGÅNGSställen. Sitter de på cykeln får de vara snälla och använda cykelöverfarten. Någon skyldighet för bilisten att stanna för att släppa över en person som cyklar finns definitivt inte, det framgår tydligt av Trafikverkets informationblad.

#9
2011-01-03 19:35

Märkligt, sitter man i en bil har man cyklister och fotgängare som fiender, cyklar man eller går har man bilisterna som fiender. Tänk vad trevligt det kunde bli om man kunde samsas. För övrigt: Hur tomt skulle det inte bli på bloggsidorna om man tog krafttag mot alla "odrägligt präktiga personer". Och hur mycket trams skulle man inte slippa läsa.

#10
Stefan Svärd
2011-01-03 19:38

Oavsett regler och lagar tror jag att rättsapparaten i Sverige skyddar de körkortslösa i trafiken. De kan bete sig nästan hursomhelst, medan vi som har körkort (och sitter skyddade i bil) måste göra ALLT VI KAN för att undvika en olycka.
Det är naturligtvis rätt. Inse att du inte vill ha på ditt samvete att ha dödat en 15-årig mopedist eller någons pappa bara för att den betedde sig idiotiskt och inte följde reglerna. Springer en person ut på vägen framför dig så kör du hellre i diket än kör över vederbörande.Tro mig, jag vet.
Vänligen

#11
2011-01-03 22:37

Helt riktigt anmärkt Roy. Det är bara det att regelverket måste förtydligas. Skyltningen måste ses över. Den jassåpolitik som vägverkets jurister lyckades skapa när trafiksäkerhetsverket upphörde är beklagansvärd. För det var ju faktiskt så, att inga av trafiksäkerhets experter följde med till Vägverket utan valde den privata marknaden. Nu är det faktiskt Transportstyrelsen som måste agera. Försöka få någon av den gamla stammen att återvända och få rätsida på svensk trafiklgstiftning.

#12
Messerschmitt
2011-01-04 00:02

Åretruntcyklister sköter sig oftast bra i trafiken. Vissa sommarcyklister verkar däremot vara typ tillfälligt hjulförsedda fotgängare. Så illa beter de sig i trafiken.

Vår trafikkultur är inte världens sämsta men skulle ändå bli betydligt bättre om några lektionstimmar avsattes till trafikundervisning varje termin redan från lågstadiet.
Jag kan inte begripa varför inte trafikundervisning, simundervisning och undervisning i brandskydd ges i skolorna. Detta borde prioriteras eftersom säkerhet alltid måste prioriteras. Hur ska t ex en invandrad förälder kunna lära sina barn våra regler? Vi betalar inte kommunalskatt bara för att barnen ska lära sig läsa, skriva, räkna, religionskunskap o s v, det hinner de lära sig ändå. De borde självklart först och främst få grundläggande kunskaper i säkerhet.

En sjundedel av Västerås invånare är utlandsfödda. De står för hälften av alla incidenter i trafiken. Även det säger väl allt om nödvändigheten av en vettig trafikundervisning i våra skolor.

Om jag skulle hålla mig mer till ämnet så är det så att Transportstyrelsen i ett PM har lämnat förslag till regeringen i oktober 2009 att det bör tillskapas särskilda markerade, skyltade cykelöverfarter på samma sätt som det numera finns markerade, skyltade övergångsställen. TSV 2009:2856
Det har visat sig att bilisterna, fast de har företräde, är mer benägna att stanna för cyklisterna när de kör in i korsning/rondell, än när de svänger ur trots att de då har väjningsplikt.
Beteendet känner nog många igen och är lätt att förstå, när man kör in i korsningen ska man ju ändå bromsa in, när man kör ur korsningen är foten på gaspedalen.
Eftersom jag ibland cyklar och ibland kör bil så känner jag av detta fenomen. Reglerna behöver ändras enligt förslaget så att blir logiska och lättare att förstå.

#13
Anynomus
2011-01-04 11:26

Nej, det enda raka är att sätta upp röd-grön gubbe vid vartenda övergångsställe/"cykelövercyklingsställe". Då är det solklart vad som gäller. Den som går/kör mot rött och orsakar en olycka får också ta konsekvenserna av den.
I Lidköping har man runt torget den där skylten med en blandning av bil, gående, cyklister, barn etc. och som saäger att bilister får köra i (vad är det?) 10 eller 20 km/h. Dessutom har alla oskyddade trafikanter rätt att precis överallt och precis när de vill gå rakt över körbanan. Denna påfund är genomidiotiskt! Folk verkligen bara vräker sig över gatan utan att se sig för det minsta. Själv går jag antingen till närmaste övergångsställe ELLER så stannar jag upp ordentligt och ser mig för INNAN jag korsar gatan - trots att jag enligt skyltningen har rätt att bara gå.
Och värst är ju att detta lär våra barn helt fel "tänk". Småttingarna som inte förstår att där vid torget med den där skylten var det ok att springa över precis hur som helst (vilket dessutom är FEL sätt att korsa en gata trots skyltninngen i ryggen!) och tror sedan att de kan göra på samma sätt även på gator där denna regel inte gäller (barn som är för små för att ens kunna läsa och förstå skyltar och vars föräldrar är upptagna med sig själva).
Som sagt, tillbaka till röd-grön gubbe på vartenda ställe.

#14
2011-01-06 12:54

Nissej, man får faktiskt sen flera år tillbaka cykla på övergångsställen. Jag tycker i och för sig att det är idiotiskt eftersom det ger signaler till cyklisten att även använda trottoaren - vilket är absolut förbjudet. (Sen är det en annan sak att vissa kommuner är direkt urusla på att ange vad som är trottoar och vad som även är cykelbana.)
-
Kan bara hålla med Gunnar 44. Det behövs ett Trafiksäkerhetsverk. Vägverket verkar inte alls ägna sig åt såna saker som säkerhet.
-
Messerschmitt skriver också tänkvärda saker.
-
Har själv reflekterat lite över att inne i stan så kör cyklisterna som idioter - men ute i förorterna är det snarare fotgängarna som beter sig trafikvidrigt åt på våra gång- och cykelbanor. Hundar med snubbellinor tvärs över vägbanan, barn som far runt och använder vägbanan som lekplats, minst fyra personer går i bredd och tycker att cyklister minsann kan använda ringklockan, gående sneddar plötsligt över vägbanan utan att så mycket som vrida på huvudet - med mera, med mera. Och det är försvinnande få som vet och förstår varför man ska gå på vänster sida.

#15
Messerschmitt
2011-01-06 18:25

Kul att någon gillar mig så mycket att han/hon tagit mitt ID.

#16
Gunnar44
2011-01-06 22:09

Tydligen eller kanske någon hos transportstyrelsen läst i ViB, för det är tydligen något på gång. Regelverket för cyklister och oskyddade trafikanter håller på att ses över.

#17
gunnar44
2011-01-07 11:15

Ett tillägg till Roys kommentar. Det är INTE tillåtet att cykla på övergångsställen för gående! Endast om det finns en punktmarkering bredvid markeringen för gående får man cykla på övergångsstället. Jag tycker att det även borde finnas en skylt vid sådana platser. Det är bara ca 5% av alla övergångsställen som även innefattar överfart för cyklister så det borde inte vara så svårt. Jag har dock sett att det finns förslag i den riktningen. Som sagt, förändringar är tyckligen äntligen på gång.

#18
2011-01-08 00:48

Gunnar44, jag minns mycket väl när det blev fritt fram att cykla på övergångsställen - och jag tyckte det var dumt även då. Övergångsstället är alltså avsett för gående men får användas av cyklister. Leds cykeln (vilket den alltså inte måste) så räknas det som gående och då har bilister väjningsplikt.
Efter att ha skrivit ovanstående, så inser jag att du rimligen inte tror mig mer bara för att jag upprepar mig - så jag letade lite på internet.
Jag citerar följande från Transporstyrelsens webbplats:

"Övergångsställe

Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den räknas du som gående och då gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen."

Den där punktmarkeringen (lite oegentligt uttryckt) du nämner, ska inte förväxlas med triangellinjen som innebär väjningsplikt. Jag tror för övrigt att många bilister förväxlar denna strecklinje, som alltså är kantlinje för cykelbana, med väjningslinje. Varför står annars så många idioter och blockerar cykelbanan?

#19
gunnar44
2011-01-10 12:45

Nej Roy, du har fel lika som transportstyrelsen. Det här är bara ett ytterligare prov på dåligt omdöme hos transportstyrelsen. Det är faktiskt bötesbelagt att cykla på ett övergångsställe för gående, om det inte finns en särskild punktmarkering på övergångsstället. Övergångsstället är att betrakta som gångbana om det är avsett för gående, och användande av fel vägbana är straffbart.

#20
2011-01-10 17:13

Gunnar 44, ska du vara så förbannat halsstarrig så får du allt komma med någon hänvisning till adekvat källmaterial, tack!
Trafikverket hänvisar till Transportstyrelsen varifrån jag alltså hämtade mitt citat.
Som jag skrivit ett par gånger nu, så minns jag alltså mycket väl hur dumt jag tyckte det var när denna möjlighet för cyklande att använda övergångsställe erbjöds.
Det finns förvisso ingen som rekommenderar cyklister att använda övergångsställen, tvärtom, men tillåtet är det. Att det pågår en hel del utvecklingsarbete avseende cyklisters framkomlighet förändrar inget i sak.

#21
gunnar44
2011-01-11 11:41

Återigen har du fel Roy. Gå gärna in på rättsbanken och titta. Det är nämligen så, att brottet som sådant heter "Ej följt genom vägmarkering/vägmärke meddelad anvisning för trafiken genom att" cykla på övergångsställe avsett för gående.
I och med att det inte finns särskild anvisning på övergångsstället (punktmarkering för cykelöverfart) är övergånsstället avsett för gående.
Kan det vara tydligare?

#22
gunnar44
2011-01-11 11:47

Men det är riktigt Roy. Transportstyrelsen är ute och Cyklar hahaha. Man håller ju tydligen på att se över de missar man gort inom trafiklagstiftningen.
När Vägverket övertog trafiksäkerhetsverkets lagstiftning skrev man en ny författningssamling. En författning där många skall byttes ut mot bör.
Det är olyckligt och ett faktum att trafiklagar blivit eftersatt när nya jurister utbildas. Förhopppningsvis kommer en ny inom kort. Hoppas att den blir lika klar och tydlig som den Norska varianten.

#23
Roger Skagerström
2011-01-13 23:41

Jag utgår ifrån att reglerna om att man får eller inte får cykla på övergångsställ bara gäller om det sker en incident? Det kan ju knappast vara rimligt att en nitisk polis ska kunna bötfälla nån för att cykla över ett övergångställ när det är en tom gata.

I övrigt ska cyklister hållas kort. Kör dagligen i Linköping och det är ett rent kaos. Cykelstaden heter det men det finns väl på sin höjd 100 meter regelrätt cykelbana i city. För alla cyklister är i vanliga trafiken bland bilarna. Jäkligt spännande när de trycker upp sig mellan rödljusstolpen och bilen och sen vinglar iväg så knappt kommer iväg från ljuset för att man är rädd att döda nån.

#24
gunnar44
2011-01-14 17:46

Som gångtrafikant vill jag inte bli påkörd av en cyklist. Lägg märke till att övergångsställen utmärkta med punktmarkering för cykelöverfarten har en egen del av övergånsstället avsett för cyklisten.
När dessutom cyklister skäller på gående som råkar vara ivägen, som de anser, skäler de till o med, går det för långt. Som gammal tävlingscyklist skäms man över hur en del cyklister beter sig!
Det är ju sessutom så att som den fordonsförare som man som cyklist är, har man alltid väjningsplikt mot gående om man befinner sig på plats avsett för gående.

#25
2014-09-13 12:40

Det är tydligen svårt med ett rakt svar.
Och det är ett NEJ.
Nej, bilister har inte väjningsplikt gentemot cyklister om cykelbanan korsar en gata/väg och bilisten kör rakt fram. Det här sista är viktigt i rondeller... ty en rondell är en korsning med rundade hörn... så om man kör rakt fram i rondellen och en cykelbana vid utgången korsar vägen då är det ingen väjningsplikt, medan om man svänger höger eller vänster då gäller att svängande fordon ska väja för fordon som kör rakt fram, alltså bilisten ska väja för cyklisten. Självklart finns det särsituationer (rondeller med 2 eller 5 utfarter... isåfall gäller trafikförordningens 2:a kap. 1§: att man alltid ska visa hänsyn, omsorg och varsamhet.

#26
2015-09-02 06:23

Ja, om cyklisten stiger av cykeln och ska leda den över, annars inte.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.