Bild
Nästa artikel
Bilfrågan: CO2-utsläpp med HVO?

Bilfrågan: CO2-utsläpp med HVO?

Bilfrågan

"V60 släpper enligt uppgift ut 120 gram om den tankas med vanlig diesel. Vad kan man bedöma utsläppet till om den istället körs på HVO?" Vi Bilägare svarar.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:
Jag funderar på att köpa en Volvo V60 D4, till stor del grundat på att Volvo nu godkänner HVO eller motsvarande, till exempel Preems Svanenmärkta diesel. V60 släpper enligt uppgift ut 120 g CO2 om den tankas med vanlig diesel och AdBlue-rening. Vad kan man bedöma utsläppet till om denna bil istället körs på diesel enligt exempel ovan?
Peter Fredin

Svar:
Det bränsle du nämner uppges ha minst 50 procent förnyelsebart innehåll, bland annat tallolja. Enligt Volvo kan HVO100 som enligt bränslenormen EN15940 består av hydrerade vegetabiliska oljor sänka CO2-utsläppen med 90 procent. Med bara hälften förnybart bör förbättringen stanna vid 45 procent lägre CO2-utsläpp, omkring 66 g/km i ditt fall. HVO100 finns inte på alla mackar och tillgången är tyvärr begränsad.
Erik Rönnblom, Vi Bilägare

Diskutera: Vad tycker du om svaret?

Kommentarer

#1
2019-10-03 08:18

Bra svar, det skulle vara intressant att få reda på om siffrorna är det som kommer ut ur avgasröret eller om det är som med vissa andra bränslen, en antagen summa baserat på hur mkt CO2 som t.ex. trädet tar upp under en livstid.
Det är också viktigt att välja rätt HVO om det nu miljön man har i fokus när man tankar HVO.
Dumt att välja något som bidrar till att regnskog skövlas.

#2
2019-10-03 08:30

Det finns många missförstånd om HVO . De vanligaste råvarorna till den HVO som säljs i Sverige är slaktavfall och PFAD (en biprodukt från palmoljeproduktion) men även tallolja, palmolja, teknisk majsolja (en restprodukt från etanoltillverkning) och rapsolja. EU har regler för förnyelsebara drivmedel, och det ställer hårdare krav på en hållbar leverantör än t ex för vegetabiliska oljeprodukter som används i livsmedel och kosmetiska. Dvs den PFAD som används i biodrivmedel i Sverige är certifierad enligt ett hårdare regelverk med krav på en hållbar leverantör än för livsmedelsprodukter.

#3
2019-10-03 08:32

Den "biogas" som säljs, innehåller ofta stor del fossilgas, då tillgången på biogas är "osäker/dålig" - dessutom ger fossilgas mer "kraft".
Tillgången på HVO är mycket "liten" och det är uppenbar risk att man får - till stor del - STD diesel.

#4
2019-10-03 10:31

Återigen tyvärr, den globala miljönyttan av ett tillkommande HVO-fordon i Sverige är obefintlig.
Stor del av världens HVO-produktion importeras hit, efterfrågan är långt större än produktionskapaciteten. Det blir ingen utökad produktion pga att ytterligare en HVO-bil tas i bruk.

#5
2019-10-03 10:56

Skillnaden i koldioxidutsläpp (CO2) från avgasröret (tailpipe emission) är minimal mellan förbränning av fossil diesel och HVO.

Båda bränslena är oljebaserade och innehåller kol (C) som vid förbränning med luftens syre (O2) bildar CO2. Den kemiska processen som sker går aldrig att komma ifrån så länge som kolbaserade bränslen används som drivmedel, oavsett om det är fossil diesel eller HVO. I det globala kretsloppet kan dock HVO eventuellt, enligt vissa, bidra till en mindre CO2 påverkan än fossil diesel.

Men då frågeställaren undrade över utsläppet specifikt från hans bil så är svaret: Din bil kommer att släppa ut lika mycket CO2 ur avgasröret oavsett om den körs på Svanenmärkt HVO eller fossil diesel.

#6
2019-10-03 11:28

Reverend Benny: Jag förstod inte riktigt vad du ville säga i den första meningen. Dock: Den mängd CO2 som träd tar upp under sin livstid, släpper de i stort sett också ifrån sig - både under sin livstid, men också efter det att de har dött. Det är nämligen så här: På våren och sommaren - när träden "vaknar" och "lövar till sig" - förbrukar träden mycket CO2. Därför pratar många om att vi ska plantera många miljoner träd och så vidare. Det som de flesta inte vet är att träden också avger CO2 bara när de står där och när de lövar av sig på hösten - nedbrytningen av alla löv, all barr samt döda grenar med mera avger enorma mängder CO2. Resultatet blir i många fall ett nollsummespel eller till och med ett minus. Det här växel-fenomenet upptäckte forskarna redan i slutet av 1800-talet när man för första gången började att mäta CO2 i atmosfären. Forskarna fick då fram kurvor som gick upp och ner i ett sick-sack-mönster (se länken nedan) och först trodde de att det var fel på mätinstrumenten. Det visade sig senare att sick-sack-mönstret gick i takt med årstiderna. Exakt samma sak har forskarna kunnat avläsa i de isprov som har tagits 800 000 år tillbaka i tiden i Antarktis.

Träden (skogen) är alltså inte den CO2-ätare som hittills har varit allmänt vedertaget. Det är ny forskning de allra senaste åren som visar att skogen släpper ifrån sig stora mängder CO2 också. En intressant detalj: Träd som dör och/eller faller i stormar avger stora mängder CO2 under nedbrytningsprocessen, som ju pågår i många tiotals år - ja, kanske i ett par hundra år! Samtidigt är döda/fallna träd oumbärliga för arters överlevnad, det så kallade ekosystemet.

Det finns mycket ny forskning att ta del av i ämnet, men här en hyggligt bra översikt (särskilt sidan 9 är matnyttig, men även sidan 8): https://www.mistra.org/wp-content/uploads/2017/10/LUSTRASåFunkarDet2007.pdf

Hmmm … Av någon anledningen blir inte länkadressen korrekt återgiven. Försök att kopiera och klistra in den i stället för att klicka på den.

#7
2019-10-03 11:48

Eftersom det inte går hitta någon korrelation mellan CO2 halten i atmosfären och medeltemperaturen i jordens klimathistoria, förutom en viss höjning av CO2 halten ca 800 år efter varje uppvärmning, så spelar det ingen större roll.

Det tar minst 50 år att återföra koldioxiden från HVO-bränslet till växande träd och eftersom vi bara har 10 år på oss innan jorden går under enligt klimatadeln så är det ju kört ifall vi går på det spåret.

#8
2019-10-03 12:29

Gran och tall står sig året runt utan att tappa löven;-) De är dessutom i mycket stor majoritet i vår fauna. Men även lövträd binder en herrans massa CO2 - året om. Grenar och stam faller ju inte av och de har bundit CO2 och den massan är rätt mycket större än löven som trädet bär;-)

Men visst, sett ur hela trädets livscykel, så är det naturligtvis ett nollsummespel. Men betraktar man en viss areal - med eller utan träd - så är det en viss skillnad hur mycket CO2 som är bundet där. Kan man tillverka HVO av den svenska skogen, så är det väl alldeles utmärkt. Ställer man inte till det allt för mycket i produktionsledet, så blir ju nyttan ganska bra.

Fäll träden - tanka bilen med dessa - CO2 släpps ut - träden som växer där de fällda stod tar upp detta.

#9
2019-10-03 13:06

Tittade du verkligen i länken, Audi? Där ser du att även STAMMEN avger CO2 (sidan 9)! Hela trädets näringscykel beskrivs i detalj. Läs på.

#10
2019-10-03 13:14

Tjalla, den biogas som säljs är 100% biogas. Fordonsgas innehåller upp till 90% biogas och resten naturgas, enligt producenterna själva.

#11
2019-10-03 14:57

Gå inte på bluffen med HVO, det hjälper oss inte..varje gram koldioxid som hamnar i luften är dåligt. Köp en elbil, eller en annan bil som drar mindre bränsle.

#12
2019-10-03 17:24

Med andra ord är det ekologiska fotavtrycket inget annat än snömos.

Det har ju mängden arealer som kan återplanteras som en viktig beståndsdel i sin kalkyl (dessutom med stora antaganden)

Men att det är snömos är i och för sig vedertaget i alla fall. Det är väl i stort sett bara de värsta fanatikerna som tror på det.

MVH AL

#13
2019-10-03 19:27

Förbränningsmotorer har generellt utsläpp av koldioxid, det intressanta är om det är fossilt och inte ingår i kretsloppet, eller om det har förnybart ursprung. Vad jag förstår så är HVO100 100% förnybar, därav siffran 100, men det kan vara något jag fått om bakfoten

#14
2019-10-03 20:52

Uj. .. I mätningarna för bilars CO2 emissioner mät mängden faktiska CO2 molekyler. Oavsett om kolet i bränslet är förnyelsebart eller ej. Så i HVO fallet är det i princip samma mängd CO2 ut från bilen. Som ni säkert vet är det främst oxidationen av kol till koldioxid som ger energi till bilen. Däremot bidrar HVO klart mindre till den förstärkta växthuseffekten än fossil diesel då kolet i bränslet redan ingår i kretsloppet. Fossilt bränsle tillför däremot mer kol till atmosfären och därmed ökar koncentrationen av växthusgasen CO2. Detta återspeglas också i bränslepriset då HVO inte betalar någon CO2 skatt. Däremot kommer bilen betala fordonsskatt baserat på det CO2 värdet som bilen har vid certifiering, oavsett om det är fossil diesel eller eller förnyelsebar diesel som används. PS. ViB.. var tydliga på dessa skillnader. Bilen har alltså inte lägre CO2 men lägre klimatpåverkan.

#15
2019-10-04 02:04

Det kan vara bra att komma ihåg på att det inte bara är träd som tar upp koldioxid, utan även växter både på land och i vatten.

Som sagt bör ViB skilja på koldioxid från fossila och förnyelsebara källor i de texter man skriver, annars kan det bli förvirrande. "45 procent lägre CO2-utsläpp", som det står i svaret ovan är det alltså inte i sig frågan om, utan en sänkning med 45 % vad gäller just den fossila, klimatpåverkande koldioxiden (ungefär samma mängd koldioxid blir det ändå med HVO, då den förbränns i bilen).

#16
2019-10-04 07:15

HVO är bra för miljö och 45% lägre CO2 värde än vanlig fossil diesel men det blir inte billigare att tanka med HVO än fossil diesel också fast hög pris fordonsskatt är densamma både HVO och vanligt fossil diesel. Jag litar inte på diesel för ägare eller köp. Bättre för nuvarande bensin och framöver blir enbart elbil och billigare inköp än nu.

#17
2019-10-04 07:46

John, ännu en faktor finns med i bilden, nämligen tiden. Även om HVO nu kommer till stor del av material som sugit åt sig koldioxid...under lång tid, så släpper man ut den på en kortare tidsperiod. Hela saken är en bluff för att man skall tro att fossilbilen är renare än den är. Vad hände i resebranschen, där kunde man snabbt läsa "våra resor är klimatkompenserade"... hallå? Är det någon som tror det är sant? Ännu en bluff. Hela industrin tänker bara på pengarna, inte ett skit på klimatet. Jag är förvånad över att tog så lång tid och att en tjej endast 16 år gammal som krävdes för att folk och världen skall få upp ögonen och vakna. Industri och makten vill tysta ned problemet, allt skall fortsätta i gamla hjulspår med fortsatta ekonomiska vinster.

#18
2019-10-04 08:46

Du ska välja HVO100, då får du en diesel som minskar CO2-utsläppen med 90%. Det blir så för att råvarorna inte tillför något nytt CO2 till atmosfären. Om du väljer något med mindre HVO tex Preems Svanenmärkta, som innehåller fossilt, så faller det under ett regelverk som heter reduktionsplikten. Där massbalanseras allt på årsbas till 20% reduktion. Det som händer är att du får mer förnybart, någon annan får mindre. Så oberoende vad det står på reklamen så blir det 20% reduktion. Samma som all annan diesel i Sverige. HVO100 ingår inte i reduktionsplikten och gör 100% miljönytta. Det finns gott om HVO100 mackar i Sverige, använd appen "Tanka Grönt" så hittar du mer än 200 mackar.

#19
2019-10-04 09:19

Tanken med förnyelsebara bränslen låter positiv. Men det är i realiteten inte särskilt bra om man är av den uppfattningen att CO2 är något som är dåligt för klimatet och miljön. Biodrivmedel ger ganska precis DUBBELT så höga utsläpp av CO2 som fossila drivmedel. Det är främst framställningen av biodrivmedlen som är betydligt mer energikrävande och den stora bidragande orsaken till att utsläppen av CO2 kommer öka i takt med att användningen av biodrivmedel ökar. Återräkningscykeln ligger på mellan 50-100 år. De som driver klimatlarmen om att CO2 styr temperaturökningen i vårt klimat är inte vetenskapsmän, det är politiken. Samma dag som Greta Thunberg gav sitt hysteriska tal i FN lämnade en samlad grupp vetenskapsmän in en skrivelse till FN´s styrelse om att det inte existerar någon klimatkris. Detta vet Trump, Putin och flera andrasjälvtänkande ledare i världen och "Climategate" är redan avslöjat som en bluff genom de falska grafer som IPCC tagit fram i samarbete med charlatanen Michael E Mann och som nyligen har fällts i Amerikansk domstol som bedrägerier. Enda anledningen att över huvud taget tänka på att minska utsläppen av CO2 är för gemene man en ekonomisk fråga eftersom politikerna med falska underlag nu upptaxerar beskattningen av CO2.

#20
2019-10-04 12:58

Så, det som kommer ut ur avgasröret från en bil tankad med HVO är exakt lika mkt "skit" som när man tankar en bil med diesel?

Det är alltså inte som med t.ex. naturgas/biogas där NOX och SOX utsläppen från avgasröret blir betydligt mindre än om man kört på bensin (som är vanligast i gashybrider)?
HVO gör alltså ingen skillnad på närmiljön?

#21
2019-10-04 14:03

Audi #5
Det är nog bara i Sagan om ringen där Enterna (dom där vandrande träden) eventuellt kan ses som en del av faunan.

#22
2019-10-04 17:45

Lika logiskt att låta Volvo svara på detta som att låta Apple uttala sig om hur miljövänlig ström du använder till telefonen.

#23
2019-10-04 19:05

Starclass #19:
"Biodrivmedel ger ganska precis DUBBELT så höga utsläpp av CO2 som fossila drivmedel. Det är främst framställningen av biodrivmedlen som är betydligt mer energikrävande och den stora bidragande orsaken till att utsläppen av CO2 kommer öka i takt med att användningen av biodrivmedel ökar."

Detta är en total missuppfattning! T ex har HVO från källa till hjul, d v s hela livscykeln upp till 90 % reduktion på de fossila koldioxidutsläppen. När det gäller återräkningscykeln för koldioxid får du samma "problem" när du eldar med ved eller träpellets hemma som med förnyelsebara drivmedel.

När det gäller utsläpp i närmiljön ger HVO renare avgaser än fossil diesel.

#24
2019-10-04 22:01

Tack, Henrik Fridholm, för ett mycket bra inlägg.

Här kommer en bra länk att ta del av: https://www.volvocars.com/se/volvomagasin/artikel/allt-om-hvo100

"En dieselbil som kör på HVO100 har betydligt mindre klimatpåverkan än en elbil som kör på el framställt av en europeisk mix av eltillverkning." (Elbil, minsann!) Sagt av ett proffs i ämnet i Volvo Magasin. Vidare: "Med 90 % lägre koldioxidutsläpp är HVO100 ett otroligt bra miljöalternativ, framför allt när man ska köra lite längre."

Jag tror att många är okunniga om HVO100.

#25
2019-10-05 08:40

HVO verkar ju onekligen vara bättre än vanlig diesel på många sätt, men det gör ju knappast det som dieselfordon släpper ut till någon hälsokur.

#26
2019-10-05 10:34

Vad exakt är det folk inte fattat? Koldioxid som koldioxid, det kommer ur avgasröret och värmer upp jordklotet. Ni som på är så säkra på att det är så bra, vi kör en enkel frågeställning. Låt oss säga att alla bilar i världen just nu skulle köra på HVO, skulle utsläppen minska rejält och påverkar inte atmosfären nästan alls!? Här kan man sålla agnarna ifrån vetet. Jag säger NEJ till detta påstående. Vad säger du?

#27
2019-10-05 10:50

Tänker att det är precis sådana där påhittade frågeställningar som inte är realistiska och på något sätt förenklar, fast på fel sätt, som gör att folk drar fel slutsatser. Den typen av påståenden stjälper mer än hjälper någon form av sansat kunskapsutbyte.

Precis som idag så kommer vi inte bara ha en typ av bränsle som driver våra fordon, vi kommer ha flera. Och vi MÅSTE ha flera, inget bränsle räcker för att ersätta alla de olika bränslen vi har idag eller möta allas behov.

#28
2019-10-05 17:06

Förlåt Benny, men det verkar som folk inte tror på att diesel är dåligt för klimatet. Man står på tomgång i sommarvärmen, för att svalka sig. Precis likväl som man köper en tyngre SUV, med fyrhjulsdrift och den går på diesel och drar "bara" 0,7 liter/mil. Allt handlar egentligen om energi, och det är brist på REN EL.. smutsigt EL finns det gott om. Skall vi hela tiden dra upp våran energiförbrukning? Inom bilindustrin har det skett hela tiden... mer energikrävande bilar. Inte köper man en cykel som är TUNG och har mer luftmotstånd... lastar mindre, men en BIL verkar det helt OK.

#29
2019-10-06 11:22

Men Styggavargen, diesel är bättre FÖR JUST KLIMATET (!) än bensin. Det är på grund av "dieselgate" som Sverige som nu kommer att missa klimatmålen från biltrafiken. Har du ingen koll alls?

Läs vad professorn och avdelningschefen på "Förbränning och framdrivningssystem" på Chalmers, Lucien Koopmans, säger om saken i Volvo Magasin. Eller vet du kanske bättre än professorn? https://www.volvocars.com/se/volvomagasin/artikel/allt-om-hvo100
Ur texten: "En dieselbil som kör på HVO100 har betydligt mindre klimatpåverkan än en elbil som kör på el framställt av en europeisk mix av eltillverkning." (Elbil, minsann!) Vidare: "Med 90 % lägre koldioxidutsläpp är HVO100 ett otroligt bra miljöalternativ, framför allt när man ska köra lite längre." Vi måste komma ihåg att vi i sammanhanget pratar om KLIMATET ingenting annat!

Folk verkar inte förstå sambanden. Eller så vill de inte förstå. Kanske inte ens läsa på överhuvudtaget. Jag tror att väldigt många personer resonerar enligt "confirmation bias", alltså konfirmeringsbias.

#30
2019-10-06 16:45

Intelligentes: När du skriver: "En dieselbil som kör på HVO100 har betydligt mindre klimatpåverkan än en elbil som kör på el framställt av en europeisk mix av eltillverkning. (Elbil, minsann!)"
Är då även produktionen samt transporten av HVO100 med i det eller menar du enbart i lokala utsläpp för HVO100? För ska du bara se på de lokala utsläppen så är ju elbilens noll, och ska du ta med framställningen av elen ska du även ha med framställningen av HVO100. Menar du fortfarande då att den släpper ut mindre totalt än elbilen inkl. framställande och transport?

#31
2019-10-06 18:15

Snälla Henrik: Det var INTE JAG som skrev det där. Det var professorn i länken som sade det! Det jag lade till, var det inom parentes - som jag tydligt nog skrev EFTER citattecknet. Läs om och läs rätt.

#32
2019-10-06 18:21

Jag vet att du inte skrev det, men tänker att du är så pass smart att du har kollat upp det du refererar till innan du använder det som argument.
Så hur ligger det till?

#33
2019-10-06 20:44

Tillskriv mig då ingenting som jag inte skrev!

#34
2019-10-06 20:48

Ok, och svaret på frågan?

#35
2019-10-08 12:24

Intelligentes, om folk köpt elbilar (var har mycket ren el i Sverige) eller mindre bensin bilar så hade vi enkelt nått målen. Min Octavia drar ca 0,6 liter per mil...och detta på en stor mellanklass bil. Många behöver inte större bil än så. Men vad händer, Jo folk köper en 2 ton tung diesel SUV...wow, intelligent!? *NOT*.

#36
2019-10-08 20:06

Köpte hybrid suv, nya Rav4 hybrid klarar att köra denna på 0,55l/mil, snålare än en mellanklass kombi, och med bekvämt i och ursteg till bilen, intelligent? Ett bilköp är aldrig speciellt intelligent köp om ni frågar mig.....

#37
2019-10-08 23:19

Shogun, har du rökt på :-) .. valet står väl emellan att ha en bil eller inte, så det har inget med intelligens att göra utan behovet att transportera sig. Däremot kanske du kan upplysa mig (för det förbryllar mig) om vikten på din bil, enligt spritmonitor så ligger en plugin-hybrid väldigt nära den vanliga hybriden, vilket får mig att tro att Toyota har trollat bort många kilon på den vanliga hybriden... och ladd-hybrid versionen borde vara mycket tyngre. Eller så användarna (ägarna) köpt fel modell? När man tittar på specifikationerna så verkar det skilja som mest ca 200 kg lite beroende på vilken modell och utrustningsnivå man väljer.

#38
2019-10-08 23:25

Hmm, å andra sidan...tittar man lite noggrannare på RAV4 (nya modellen) ifrån sidan, så ser man att de jobbat mycket med aerodynamiken. Framrutan skiljer väldigt få grader mot motorhuven.. och de har sänkt bakdelen så att luften lättare skall kunna lämna bilen utan att ta för mycket energi. Modellen är relativt lång också (4,67 m) vilket ytterligare tillför positiva egenskaper inom aerodynamiken. Hade denna modellen varit en vanlig bil (lägre) så hade man förmodligen lätt kapat ca 0,1 liter/mil till. (ca 200 kg lättare, samma längd).

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.