Bild
Nästa artikel

Inför svarta lådor i polisbilar

Opinion

Att montera svarta lådor i polisbilar kan förbättra folkhälsa och bevissäkring i domstol. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin.

Bättre sent än aldrig. Flera polismyndigheter och polisdistrikt i olika länder har sedan flera år tillbaka aktivt arbetat med att minska polisbilskrascher. Det har man gjort genom att installera s.k. svarta lådor (Incident Data Recorders, IDR) i polisbilarna

Lådorna avläser hastighet, bilens rörelsemönster, bromsverkan, bromsljus, bilbältesanvändning o.s.v. I Storbritannien har bland annat West Mercia-polisen övergått till att permanenta försöken med svarta lådor.

Också Northhamptonshire-polisen har sett fördelar och installerat lådorna. Svarta lådor används inom trafikflyget och är ett bra instrument för att lära mer om en krasch.

I en forskningsstudie som jag genomfört har polisen kraschat fordon för 300 miljoner kronor sedan nollvisionen infördes år 1997. Drygt 1800 poliser har skadats i polisbilskrascherna sedan dess.

Nu måste något göras.

En av åtgärderna som jag föreslagit är att svarta lådor installeras i polisbilarna. Riksspolisstyrelsen har i ett telegram till TT (TT 11/12-09) ställt sig bakom förslagen - ett av dem är att använda sig av svarta lådor.

Men innan man gör detta och gör stora investeringar i fordonen är det viktigt att undersöka om alla polisbilar i Sverige redan har svarta lådor inmonterade. Svensk polis har inte råd att göra en felinvestering nu utan att först ta reda på vad som finns inmonterat i polisbilarna.


Jag tror nämligen att man inte vet vilken hemlig inspelningsutrustning (svarta lådor) som kan finnas inmonterat i bilarna. Redan för flera år sedan framkom uppgifter i medierna att bilindustrin i Sverige monterat in hemliga svarta lådor ibland annat Saab-bilar.

Saab 9-5 och 9-3 utrustades med svarta lådor och under år 2002 uppskattades i media att 15 000 Saab-fordon hade sådana lådor. Detta kan betyda att det idag kan finnas ett stort antal svarta lådor som monterats in i svenska polisbilar utan Rikspolisstyrelsens vetskap.

Såvitt undertecknad känner till så har ingen sådan svart låda ännu använts som bevismaterial i en domstol. Kunskapen om lådornas existens är enligt min mening bristfällig hos såväl utredande polis som hos åklagare.

Underlåtenheten att använda lådorna som bevismaterial är också märkligt enligt min mening. Bilindustrin har åberopat äganderätten till de svarta lådorna men äganderätten borde solklart tillfalla fordonens ägare när den är fullbetald.

Jag menar att det finns ett antal personbilar i Sverige som är utrustade med svarta lådor av bilindustrin som vare sig försäkringsbolag, åklagare eller polismyndigheter vill använda sig utav.

Det är beklagligt att så är fallet och ett stort resursslöseri. Om det redan finns svarta lådor i polisbilar finns det enligt mig ingen anledning att montera in ytterligare en låda i fordonet för att få uppgift om hur fort en polisbil kört vid ett kraschtillfälle.

Att sätta in lådor i över 5000 polisbilar kostar pengar. Mer kostnadseffektivt är istället att ta reda på hur många lådor som idag finns installerade och börja använda sig av dessa.

Då skulle vi nämligen få objektiva data vilket kan användas av åklagare i domstol, fordonsinstruktörer vid polismyndigheterna och data för forskning. Låt därför polis och rättsväsendet få tillgång till lådorna en gång för alla.

Uppgifterna i en svart låda kan såväl fria som fälla en polisbilsförare om misstanke om brott. Det har nämligen polisen i andra länder konstaterat. Vad som händer nu blir säkerligen en utmaning för Rikspolisstyrelsen och Rikspolischefen.

Något beslut måste fattas i frågan hur svårt det nu än må vara.

JÃ-RGEN LUNDÄLV
Docent i trafikmedicin, Umeå universitet

Taggar: Opinion

Kommentarer

#1
hans backaman
2009-12-21 11:44

Varför inte införa svarta lådor i alla bilar. Framförallt de ny då ksotnaden skulle var obefintlig i förhållande till dn nytta de skulle göra för att få till bättre säkerhet på abåde kort ioch lång sikt.

#1
hans backman
2009-12-21 11:45

Varför inte införa svarta lådor i alla bilar. Framförallt de ny då ksotnaden skulle var obefintlig i förhållande till dn nytta de skulle göra för att få till bättre säkerhet på abåde kort ioch lång sikt.

#1
Kjell-Åke
2009-12-21 18:03

Helt klart skulle det vara som H.B. skriver. Varken de största eller flesta syndarna finns i polisbilar, men säkert finns de där också.

#1
pg
2009-12-21 19:10

Jag tror mera på en årligt åerkommande utbildning. En utbildning med krav, inte som nu. Alla ska godkännas! En central utbildning med utslagningssystem och omprov efter särkild prövning. Så har det varit förr.
Visserligen får vissa sätta sig på kontorsstolen, men de kanske de är glada för. Kanske en karriärstege?

#1
Jäv? Nej då..
2009-12-22 01:08

Helt onödigt eftersom poliser sällan eller aldrig blir åtalade för tjänstefel eller annat.
Poliser som utreder poliser, så sjukt.
Ej styrkt, åtal ogillas bla,bla,.......

#1
Harry
2009-12-22 01:46

Äntligen!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.