Bild
Nästa artikel
Vanligaste elbilsmyten avlivad: "Strömmen räcker"

Vanligaste elbilsmyten avlivad: "Strömmen räcker"

Nyheter

Däremot kan det lokala elnätet behöva byggas ut om alla ska ladda samtidigt.

När det gäller elbilar är många oroliga för att strömmen inte kommer räcka. Fler elbilar på vägarna innebär också att fler behöver ladda, och på senare tid har det dykt upp flera artiklar om elbrist i Sverige. Ett exempel kommer från Skåne där företaget Pågen hindras från att expandera på grund av lokal elbrist.

– Strömbrist är något man hör talas om i u-länder. Det är inget som ska hindra ett företag från att expandera i ett i-land, sa Pågens vd Anders Carlsson Jerndal till Svenska Dagbladet.

Det är viktigt att skilja på elbrist och kapacitetsbrist. Men oavsett vilket kommer inte elbilarna få det svenska elnätet att braka ihop, om vi får tro Johanna Barr, som är sakkunnig för framtidens elnät på elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle.

På organisationen Gröna Bilisters nya kampanjsajt Fixa Elbil förklarar hon att svenska elbilsköpare inte behöver vara oroliga för att elen inte ska räcka till om alla bilar byts ut mot elbilar.

– Just nu är det mycket prat om att vi har effektbrist i landet, men det betyder inte att vi inte har tillräckligt med energi. Vi har till och med för mycket energi – vi exporterar el till utlandet varje år, säger hon till Fixa Elbil.


Klarar laddning trots rusning i elnätet

Om alla ska ladda sin elbil exakt samtidigt blir det "rusningstrafik" i elnätet, förklarar hon, men inte ens med fem miljoner elbilar på svenska vägar behövs mer än 15 terawattimmar ström. Idag konsumerar Sverige 140 terawattimmar per år.

– Som sagt har vi redan ett överskott på el som vi exporterar i dagsläget, dessutom kommer vi också få en stor utbyggnad av vindkraft. Så den faktiska tillgången på el kommer inte vara problemet. Däremot kan ibland effektbristen – med andra ord kapaciteten i elnätet – bli begränsande, men där kan smart laddning täcka upp för mycket.

Här kommer Johanna Barr alltså in på kapacitetsbristen i elnätet. Så hur ska vi lösa den? Det hänger på att vi laddar elbilarna på rätt sätt.

– Det innebär att man flyttar laddtiden av fordonet till tider då färre personer använder elnätet. Istället för att folk laddar bilen klockan fem på eftermiddagen, när de flesta kommer hem från jobbet och använder mycket el, flyttas laddningen till nattetid då elnätet är mindre belastat, säger Johanna Barr till Fixa Elbil.

Låt boxen sköta laddningen

Som bilägare ska du inte behöva tänka så mycket på detta – det sköter laddboxen och elnätet, och de flesta kommer heller inte behöva ladda sin elbil varje dag utan kanske varannan eller var tredje.

Även Energimyndigheten är inne på samma linje: strömmen kommer definitivt räcka även om alla skulle byta till elbil redan nu. Men det kan på kort sikt uppstå lokala problem på olika platser där elnätets kapacitet inte är tillräckligt hög.

– På lokal och regional nivå är elnäten hårt belastade. Där kommer krävas investeringar och anpassningar för att klara av en ökad effekt och elanvändning. Att elnäten är hårt belastade beror dock inte på laddfordon utan trender som urbanisering och elintensiva industrier, får vi veta i en informationsfilm från Energimyndigheten.

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2020-02-04 16:34

Om man vill se var vår producerade ström tar vägen och nettopriset på elen så är det här en bra sida att titta på där man även kan klicka på olika länder för att se hur den produseras.
https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

#2
2020-02-04 17:13

Långsam laddning med 6-10A över natten är melodin (helst trefasig laddning för de bilar som stödjer det).

#3
1
2020-02-04 18:04

Saklig och bra information som även en hängiven spridare av extremhögerns propaganda bör kunna förstå.

#4
2020-02-04 18:21

Det var en bra sida Previa.
En sida som visar fler länder är: www.electricitymap.org/

#5
2020-02-04 18:35

McTar.
Och den sidan som du hänvisar till kan man zooma in på ett land och se CO2 utsläppet per kWh för tillfället vilket visar att elbilar inte är helt fossilfria i många länder!

#6
2020-02-04 18:49

Det stämmer Previa.
I Sverige och Norge finns bra förutsättningar för fin-el.

#7
2020-02-04 19:13

En intressant video som visar ett helt år från electricitymap.org.
https://www.youtube.com/watch?v=sXt-oMxz6hA

Flera länder "varierar" kraftigt i hur grön elen är..

#8
2020-02-04 19:50

"Smarta nät" är bara korkat. Dyrt, administrativt knepigt och bara omständigt.
Det är lite som att tvinga alla till trängselskatt på vägarna för att lätta på topptrycket.
Det ger ingenting och alla vet att den egentliga lösningen är att bygga ut på riktigt.

#9
2020-02-04 20:14

Det här är en del av den allmänna PK-kvarnen som mal på för att indoktrinera. Och som vanligt räknar man inte ut de ökade utsläppen i länderna där batterierna tillverkas, vilket görs med den allra fulaste ful-el, och vida överstiger eventuella insparningar lokalt.

Förflyttning av person är väldigt långt ifrån ett av de största miljöproblemen vi har idag. Det vore oerhört mycket bättre att koncentrera sig på sådant som överbefolkning, kolkraftverk, livsmedelsproduktion, textilieproduktion samt produktion & transport av varor rent generellt. Då hade man fått mer "bang for the bucks".

Att sådant som bilar och plastpåsar fått sådan upplyft ställning i Sverige är för att våra politiker lätt kan beskatta det. Ty det gillar de.

.

#10
2020-02-04 20:37

Nu skulle väl kärnkraften läggas ned alt. faller på ålder om tio år. Några nya lär väl inte komma. Det är 50% av elen idag. Ser man på Björn Gillberg så lät det besvärligt.

#11
2020-02-04 20:42

Befintliga kärnkraftreaktorer Forsmark 1-3, Ringhals 3-4 och Oskarshamn 3 beräknas vara i drift till 2040-2050, alltså 20-30 år till.

Fakta i målet: https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals/produktion/avvec...

#12
2020-02-04 20:48

Grosser... VA? kan man ta reda på fakta? Coolt ;-)

Klarsynt, vad gör du för att förbättra för att det investeras i renare energi runt om i världen?
Dessutom så vet du väl att det är vi som får co2-skulden för de produkterna som vi importerar på vår totala belastning

#13
2020-02-04 20:53

@EnannanRobban
Det sistnämnda var intressant. Så om Helge köper en koreansktillverkad bil med batteriklump från Kina så får Sverige belastningen för den enorma mängd kolel som använts? Detta visste jag inte. Var kan man läsa mer om det?

Vad jag gör? Skriver här, bland annat, om hur illa våra (dina och mina) skattepengar används. Enligt Skattebetalarna så hade pengarna minskat utsläppen 25 gånger mer om de använts för köp av utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem ETS. Det hade väl ändå varit mer "bang for the bucks"...

.

#14
2020-02-04 20:53

@Robban
Allt för att döda spekulationspartyt! ;-)

#15
2020-02-04 22:26

Klarsynt,
Vi räknar idag fullt ut med följande poster utifrån miljöpåverkan av konsumtion:
2017 ligger svensken på 8,93 ton CO2e per capita, faktiskt på en hedrande 13:e plats...
5,35 ton är hushållens konsumtion
0,95 ton är offentlig konsumtion
2,62 ton i bruttoinvesteringar
I dessa siffror har balanserats vår export som minus 7,12T men vår import läggs på med 9,76T

Detta hittar du hos SCB, https://www.scb.se/mi1301

#16
2020-02-04 22:46

@EnannanRobban
Gör vi? Jag kan inte se Helges inköp av bil med gigantiskt kol-tillverkat batteri där. Jag kan bara se sådant som tillverkats i Sverige. Hur spåras detta? Hur räknar de ut importens koldioxidutsläpp? Är det sådant märkligt som IVL ägnar sig åt, där de räknar med "det finns en möjlighet"? Kan du förklara?

.

#17
2020-02-04 22:49

Klarsynt, i statistikfilen ligger en kolumn som heter "import av varor och tjänster" som jag ovan listat, den är 9,76 ton per capita och där ingår både mina, dina och Helges grejer som tillverkas utanför våra gränser, oavsett om det är mat, kläder eller bilar.
Fast samtidigt så exporterar vi massor av varor, för 7,12 ton per capita som då dras ifrån.

Importen är sjunkande per capita,
2016, 9,11
2015, 9,52
2014, 9,97
2013, 10,47
2012, 11,38
2011, 12,65
2010, 11,57

#18
2020-02-04 22:50

@EnannanRobban

Ja, men återigen: Hur räknar de ut koldioxidutsläppen på det som importerats? Är det samma fantastiska räkneverktyg som IVL ägnar sig åt: "Det finns en möjlighet att använda förnyelsebart"? Hur räknar de ut direktimporten till konsument från t ex mobilskal i plast via AliExpress, tillverkade av kolel?

.

#19
2020-02-04 22:51

Klarsynt, fråga SCB

#20
2020-02-04 22:55

Man får ändå berömma "experten" i artikeln ovan för insikten att elnätet inte kommer att klara elleveranserna! Synd bara att samma "expert" inte passade på att flagga för att elpriset kommer att stiga kraftigt framöver, bland annat till följd av de enorma investeringarna. Att vi exporterar el till utlandet vet vi redan, men "experten" kunde ju ha talat om hur mycket el - och vilken sorts el - som vi faktiskt importerar.

I övrigt luktar detta beställningsjobb från stat och myndigheter. Samma sak med rapporterna om de smutsiga elbilsbatterierna. Nu har Svenska miljöinstitutets rapport om att ett 100 kWh-batteri släpper ut lika mycket CO2 bara under dess tillverkning som en dieselbil gör under de första 19 000 milen helt plötsligt reviderats i en sådan omfattning och på så kort tid (!) att man lätt kan utgå från att institutet har utsatts för stenhårda påtryckningar från vänsterrevolutionärerna i regeringen att sluta med att "misskreditera" elbilarna.

#21
2020-02-04 22:53

Intelligents, hur mycket ström importerar vi och i så fall från var och från vilken typ av produktion, du som vet?

#22
2020-02-04 22:55

@EnannanRobban
Gör det själv, det var du som kom dragandes med "statistiken" så trodde att du kanske visste vad du pratar om. Men tydligen inte.

"Vidare finns det osäkerheter i den modell som används för att beräkna
andra länders bidrag till de svenska konsumtionsbaserade utsläppen i
andra länder. Här finns det dels svårigheter med transithandel inom EU
men även sådana handelsflöden som sker i tidigare steg i
produktionsprocessen. Det senare kan endast mätas med hjälp av en
multiregional IO modell.
Vidare tas ingen hänsyn till skillnader i produktionsstruktur mellan länder
utan där utgår vi ifrån svensk produktionsstruktur och viktar upp
respektive lands utsläppsintensitet med hjälp av landets utsläpp per BNP.
Här ligger dock den svenska strukturen fast, vilket är en mycket grov
förenkling. Förbättringar inom detta område pågår i forskningsprojektet
PRINCE. "

.

#23
2020-02-04 22:58

Klarsynt, så länge som inte samtliga produkter har fullständig miljömärkning och LCA så kommer det att behöva användas schabloner

#24
2020-02-04 23:00

@EnannanRobban Med andra ord är "statistiken" helt meningslös.

.

#25
2020-02-04 23:04

Klarsynt, så då kan vi istället bara skita i och bry oss om våra utsläpp eller? Fine, men det är så det redovisas och det är så vi rankas. Det är säkert mycket sämre än sådär, eftersom Helge köper sin bil med kolblodsbatterier

#26
2020-02-04 23:06

@EnannanRobban Nej, men innan SCB presenterar statistik, som du sedan presenterar vidare, så vore det ju klädsamt om både du och SCB vet vad statistiken baseras på och innehåller.

.

#27
2020-02-04 23:18

Klarsynt, SCB vet precis vad varje siffra innehåller, jag baserar mig på den myndighet som har till uppdrag att hantera officiell statistik.

#30
2020-02-05 01:29

EnannanRobban: Nu vet jag vad du menar. SCB, ja … Var det inte dom som dribblade med arbetslöshetssiffrorna?! Jo tjena, en fin myndighet att referera till! (NOT!) Samma sak var det med BRÅ, men snart hade forskarna tystats av statsapparaten och det hela dog snabbt ut i media.

Sedan förstod jag inte vad "1" menar med lögn? Var skrev jag en lögn? Du får till idag (onsdag) klockan 07:00 på dig att svara, för sedan är både du och EnannanRobban blockerade. Och när det gäller användarnamnet "1" måste det väl ändå ha blivit något fel, för det skulle väl ha varit "Nollan"? :-)

#31
2020-02-05 06:31

Inte... hur blev det med siffrorna på elimporten som experten inte kunde, hade du dem?

#33
2020-02-05 09:06

SCB har inte dribblat med siffrorna för arbetslösheten, det var ett privat företag som var outsourcat att göra datakörningen och de gjorde fel. Uppgifterna som SCB lämnade till statistikföretaget var korrekta. SCB gjorde inget fel. Detta är ytterligare evidens till att vi inte ska privatisera den offentliga sektorn och lägga ut tjänster på entreprenad till vinstdrivna privata företag.

BRÅ har heller inte fuskat med några siffror eller lämnat felaktiga uppgifter. Det finns en massa myter och fejknews om dem i högerextrema medier som inte gillar fakta.

Sen finns det de som övertolkar NTU vilket inte är BRÅs fel. NTU har en svarsfrekvens på bara 40 procent, det innebär hög statistisk osäkerhet och en överrapportering av utsatthet för brott. BRÅ har inte mörkat någonting om detta, de är helt öppna med den osäkerhet som NTU innebär. Det är en enkätsundersökning.

#34
2020-02-05 09:12

Det är ett vanligt missförstånd i eldebatten att elbrist och kapacitetsbrist är samma sak. Vi har inte elbrist, vi producerar mer el än vi gör av med. Vi exporterar el. Däremot kommer inte all el ut till kunderna pga ledningar med för låg kapacitet. Ledningarna är ”för trånga” för att leverera elen, enkelt uttryck.

Och vi får inte mer kapacitet i ledningarna genom att bygga nya kraftverk. Det är inte kraftverkens kapacitet som är problemet, det är ledningarna från kraftverken. Det behövs byggas ett nytt stamnät av ledningar, ett projekt som kan ta 10-20 år från Norrland till Skåne med nya ledningar.

Politiker från oseriösa partier föreslår nya kärnkraftverk istället för att se det verkliga problemet med kablarna.

Samhällsdebatten är oseriös.

#35
2020-02-05 10:56

@Raphael     Nej, där har du helt fel, återigen. Men vi är lika kloka, jag och Intelligentes, uppenbarligen. All heder åt honom för att vara lika klarsynt som jag      :) 

,

#36
2020-02-05 11:04

Problemet med kapacitetsbristen är att vi inte lagrar energi i områden där det är kapacitetsbrist. Blir det fler elbilar kan man ladda dem på natten och nyttja energin när nätet är hårt belastat.

#38
2020-02-05 12:08

Våran energi skapas i norra Sverige, men största förbrukningen är i södra delen av landet. Att transportera el är dyrt...och till viss del blir det förluster.

#39
2020-02-05 12:15

Dessutom, Sverige har i princip bara kärnkraft och vattenkraft...så då blir koldioxid utsläppen låga. Många länder eldar tyvärr med fossilt ...hela Polen är som ett svart rökmoln. När jag var i Norge i somras pratade jag med en kille om den dåliga luften hur dålig sikt det var. Han sade, när sydliga vindar drar mer sig den skitiga luften ifrån norra Europa är det dåligt...när vinden vänder och ishavs luften kommer in så var det mycket klart i luften. Polen borde man tvinga att rensa upp all skit de håller på med, förgiftar Östersjön och släpper ut mängder med koldioxid.

#40
2020-02-05 13:56

McTar, kanske är den yngre generationen som agerer på samma sätt som på Youtube. Hade en kanal där för nåt år sedan som jag la ner som handlade om politik. När själva innehållet i videon gjorde folk upprörda, t.ex. om en politiker fattat et totalt sinnessjukt beslut, då röstade ganska många ner det. Vissa tittare frågade då de andra via kommentarsfältet om varför de röstade ner det hela och undrade om inte jag gjorde ett bra jobb?

Tillbaka kom svaret att jo, jättebra att videon lades upp, men det är delar av innehållet i videon de röstar ner, alltså den dumma politikern. Feltänk om du frågar mig, men så gör vissa.

#41
2020-02-05 14:44

Sålänge det inte finns tillräckligt med laddstationer kommer det inte bli någon elbrist.

#42
2020-02-05 16:46

@Styggavargen Här kan du se elproduktionen - https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/
Just nu 30 % kärnkraft. Blev själv förvånad över hur mycket vindkraft Sverige har. Idag ca 20 %.

#44
2020-02-05 19:20

Att till exempel Villevalle inte visste hur mycket vindkraft som vi har i Sverige idag säger det mesta - och om de flesta här i trådarna. Insikt, vetskap och kunskap är en bristvara. Även Styggavargen visar sin okunskap när han skriver: "Dessutom, Sverige har i princip bara kärnkraft och vattenkraft." Det är inte lätt föra seriösa diskussioner här i trådarna med denna kunskapsbrist.

#45
2020-02-05 18:27

Intelli. Då kanske du hittar något annat ställe som uppfyller dina krav

#46
2020-02-05 19:20

Varför då? Meningen är ju att försöka informera folk.

#47
2020-02-05 19:20

Intelligents, väntar fortfarande på faktan som inte experten i artikeln kunde, den om hur mycket, från var och vilken typ av el vi importerade, det räcker med 2019...
Fast du har kanske hållit ditt löfte att blockera mig, fast jag tror inte det...

#48
2020-02-05 19:33

Intelli, informera då oss mindre vetande hur mycket el Sverige importerade tex 2019. Gärna från var, och vilken typ av el.-

#49
2020-02-05 20:14

Haha, om jag vill veta något ska jag alltså ta kontakt med Intelli för han sitter på den ”rätta” informationen.

#50
2020-02-05 22:10

”Sammantaget är det vår prognos att den svenska vindkraftsproduktionen kommer att mer än fördubblas till och med 2023 och gå från strax under 20 TWh till cirka 44 TWh”

https://www.di.se/nyheter/vindkraftsinvesteringarna-slar-rekord-ger-bill...

#51
2020-02-05 22:44

Lite off topic men ändå inte. Läste intelligentes inlägg där han svär på att han inte är samma person som Klarsynt genom att kolla IP-adresser. Jag är IT-tekniker, kan allt om detta. Men för enkelhetens skull så om jag sitter på jobbet och skriver och sedan sitter hemma och skriver så har jag så klart olika IP-adress, sitter jag på mobilen och skriver (inte wifi) så har jag en tredje IP-adress.
Har man dessutom VPN-uppkoppling till många olika länder (som jag har) så kan man lätt har tiotals till hundratals olika IP-adresser.

Går inte att säga att bara för att det är olika IP-adresser så är det inte samma person.

#55
2020-02-06 10:18

Det behövdes 40 inlägg innan det relevanta kom med #41!
Hemma laddning eller på jobbet på ett repeterat och förutsägbart sätt kommer att klaras, det är nätkraven och markbehovet för snabbladdningsstationer i tätorten som blir begränsning under lång tid framåt. Även laddbehov under få dagar på året blir en svår kostnad som ingen vill bära. Vem ska bygga och vem ska mata fram ström och vem ska betala för många tusen sportlovs/påskresenärer till och från fjällen några dagar om året. Redan idag problem i Idre och kommer att bli än värre längs vägar till Jämtland/Härjedalen

#56
2020-02-06 11:07

@bgl Och ändå är just Härjedalen/södra Jämtland ganska väl utbyggt med en bra grundnivå av snabbladdare. Mest tack vare lokal elbolag som BTEA och Jämtkraft.

#57
2020-02-06 11:14

Den måhända mest kritiska platsen i Sverige under resperiod till fjällen är Sveg. Enligt karta som Jämtkrafts hemsida hänvisar till finns det cirka NOLL snabbladdare i just Sveg.

#58
2020-02-06 11:36

Fyrfasen har en 50 kW-station där, även Tesla har fått upp två tillfälliga 100 kW-stationer i vänta på en permanent lösning.
Ofta bättre info om du kollar här: https://www.plugshare.com/location/35619

#59
2020-02-06 15:21

Vätgasbilen verkar vara framtiden.

#60
2020-02-06 16:07

Får vi som vet så lite något svar om elimporten?

#61
2020-02-10 16:20

I natt var första gången i Sverige då vi fick negativt elpris vilket betyder att elproducenterna tvingas betala för var KWh man levererar vilket tidigare skett i Danmark och andra länder som fått överskott i elproduktionen.
Överproduktionen av el i Sverige kommer sig av vindkraftsproduktionen varit så stor på grund av höga vindhastigheter.
” Knappt 9 TWh importerade Sverige från grannländerna under året, varav 5 TWh från Norge och knappt 3 TWh från Danmark, medan exporten uppgick till drygt 34 TWh, varav 15 TWh gick till Finland.” kan man läsa här om.
https://www.energiforetagen.se/pressrum/pressmeddelanden/2019/elstatisti...
Importen beror till en del av att elen som går till tex Finland passerar Sverige från Norge osv.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.