Bild
Nästa artikel
Toyota: Genombrott för vätgasbilar kan dröja tio år

Toyota: Genombrott för vätgasbilar kan dröja tio år

Nyheter

Det dröjer åtminstone till nästa årtionde innan vätgas blir vanligt i personbilar, tror Toyota – som hoppas på draghjälp från den tunga trafiken.

Vätgas måste börja användas i lastbilar och inom andra områden innan vätgasdrivna personbilar kan få ett större genombrott. Det menar Toyota som nu ska börja sälja bränslecellssystemet från vätgasbilen Mirai till andra företag.

– Vi är överösta med förfrågningar om att hjälpa andra företag att integrera bränslecellsteknik i deras produkter. Det handlar om allt från bussar och lastbilar till sjöfart och järnväg och generatorer till industrin, säger Matthew Harrison, Toyotas försäljningschef i Europa, och fortsätter:

– Det här kommer att hjälpa oss att skapa en infrastruktur för vätgas. Innan infrastrukturen är på plats blir det svårt att skala upp användningen av vätgas i personbilar. Lastbilar och bussar kan hjälpa oss att snabba på utvecklingen.

Förhoppningen är att efterfrågan ska öka och leda till fler tankställen. Men det breda genombrottet i personbilar är fortfarande en bit bort, spår Toyota.

– Då pratar vi bortom det här årtiondet, säger Matthew Harrison och påpekar att bilarnas pris måste pressas ned ytterligare:

– Andra generationens Mirai är ett stort steg framåt när det gäller att minska kostnaderna men det kommer att ta tid att komma ned till samma kostnad som för en hybrid. Det är målet och kanske kan vi komma dit med fjärde generationens Mirai.

”Vi är överösta med förfrågningar om att hjälpa andra företag att integrera bränslecellsteknik”

Under 2020 meddelade både Volkswagen och Mercedes att man avbryter utvecklingen av bränslecellsteknik till personbilar för att inrikta sig på energilagring i batterier. Matthew Harrison tvivlar dock inte på Toyotas satsning:

– Nej, inte alls. Om man tittar på några av de begräsningar som finns med elbilar med batteri (lång laddtid och tunga batterier till exempel, reds. anm.) inser man att det inte fungerar i alla användningsområden. Vätgas kommer att bli en kritisk energikälla i framtiden. För eller senare tror jag att alla kommer att intressera sig för vätgas.

Läs också: Billigare och snyggare – så bra är Toyotas nya vätgasbil

Kommentarer

#1
2021-02-08 08:33

Säger alltså Toyotas försäljningschef.

Hade man varit överösta med förfrågningar skulle man inte behöva publicera en sådan här artikel.

Därmed inte sagt att vätgas inte har en framtid. Men i nuläget är Toyota hopplöst efter i elbilsrallyt. Därför behöver man sannolikt publicera sådant här nonsens.

MVH AL

#2
2021-02-08 08:38

Har det inte blivit ett internskämt det där att vätgas-genombrottet alltid ligger 10 år framåt i tiden?

Både VW och MB dödade väl sina personbilsvätgasplaner förra året om jag minns rätt.

#3
2021-02-08 11:37

Musk sold his idea of battery driven cars by building the charging network, he made it work this way, but Toyota always thought hybrid cars are the future and invested a lot in that, and when they talked about Hydrogen cells, they didn't want to invest in building the infrastructure to sell their idea to people, they were waiting for someone to take lead on that. Man, I know Tesla makes cars with less than acceptable quality in terms of fit and finish, but Musk is a genius businessman, that supercharging network is what made Tesla what it is today...

#4
2021-02-08 10:17

Elbilar har haft det enkelt till en början. Infrastruktur för övrig elanvändning har till största delen även klarat av elbilselen.
Nu börjar en hög tröskel, behovet av fler laddplats per hushåll.
Samma problem för jordbruk och andra mindre företag som idag har matning med upp till 63A. Installation av 4 medelsnabba laddplatser visar sig medföra investeringar som verksamheten knappast kan bära.
När kostsamma nätinvesteringar blir nödvändiga kan vätgasen bli ett alternativ.

#5
2021-02-08 10:37

"Vätgas kommer att bli en kritisk energikälla" Vätgas är ingen energikälla, det är en energibärare, precis som el.

Japan kommer satsa på vätgas i hela samhället och Toyota är ett toppstyrt företag som vars ledare för stunden kört fast i vätgastanken. Därför håller Toyota vätgasen högt.

Vätgasen i Japan kommer alltså bli tillgänglig i japanska samhällssystemet på ett annat sätt än i övriga världen. Men vätgasen i japan kommer tillverkas av naturgas. Medan utsläppen från själva bilen blir noll precis som från en elbil, kommer utsläppen att bli betydligt högre där vätgasen tillverkas. Men koldioxiden kommer man samla upp och låta gå med returtransporten till gaskällan och återfylla gasfickorna i berget. Det låter ju bra, men det är oerhört energikrävande och naturgasen är en ändlig produkt, precis som råolja. Att köra en bil på vätgas drar alltså mer energi än att köra bilen på naturgas direkt. När det gäller dieselbilar är det tvärt om. Eldar man dieseln i ett elkraftverk och låter en batteribil köra på den elen så går det åt mindre energi än om bilen kör direkt på diesel. Det säger en hel del om den stora nackdelen med vätgas, något Toyota inte nämner.

Hela Japan kommer köra vätgas så länge det finns naturgas medan övriga världen tillverkar el av det som för stunden är bäst.

#6
2021-02-08 13:08

Vi vet redan idag att elbilar inte kommer att fungera i alla regioner i världen, inte ens i olika regioner inom ett och samma land. Aldrig att jag skulle köpa en elbil om jag bodde i Norrland eller Lappland, till exempel. Brutala minusgrader och långa avstånd. Tack, men nej tack! Det kommer att behövas flera olika lösningar (el, gas, bensin, diesel) beroende på just region och typ av transport.

Det är faktiskt långt från bara Toyota som i så fall "går bort sig" om vätgasen. "En viktig del i omställningen till hållbar energiförsörjning är att gå över till förnybara och fossilfria drivmedel i våra fordon. Bränslecellstekniken är en teknik som allt fler biltillverkare satsar på för att ersätta förbränningsmotorn. I utvecklingen av bränslecellstekniken spelar Sandvik en central roll", säger Mats W Lundberg, hållbarhetsspecialist på Sandvik.
En annan spelare i sammanhanget är regeringen, för vilken minskade koldioxidutsläpp är ett av de tre högst prioriterade områdena, och för vilken vätgasen spelar en stor roll. Även EU har satt upp långtgående klimatmål som kommer att kräva att flera fossilfria energialternativ tas fram.

Dessutom ställer stora ståltillverkare som SSAB och norska Celsa Nordic med flera - samt gruvkoncernen LKAB - om till vätgasdriven produktion. Utmaningen här ligger dock i att få fram tillräckliga mängder förnybar el, men branschen är tydlig med att de problemen ska övervinnas och att det satsas stort på forskning för att nå målen. Nu är det för all del skillnad på vätgas till bilar och vätgas till stora industrier, men nog är det många spelare som satsar stort på vätgasen, alltid.

#7
2021-02-08 15:20

Nu är det så att vätgasen till fordon i Japan inte alls kommer att produceras av naturgas utan av brunkol i Australien och samtidigt samarbetar företag från Japan med att framställa vätgas med hjälp av vattenkraft i Norge och med hjälp av solceller i länder som har stora solcellsparker.
Tanken är att all vätgas framställs med hjälp av förnyelsebar energikällor i framtiden.
https://www.s-ge.com/en/article/global-opportunities/20201-c5-japan-hydr...

#8
2021-02-08 18:04

Leve vätgasbilen och andra vätgasfordon.

#9
2021-02-08 20:45

Visst fungerar vätgasfordon. Jag har själv åkt med i en bränslecellsbuss. Men jag kan inte se varför jag skulle byta till en elbil (som bränslecellsbilen till stor del ju är) med en massa extra komplex teknik. Tre gånger så hög energiförbrukning är inte bra för drivmedelskostnaden. Om inte man säljer el förståss. Jag kan inte "tanka" hemma och börja varje dag med full tank. Man måste fortsätta med att besöka macken även när jag inte kör veteranbilen. Sen gillar jag inte dekalen på insidan av tankluckan där det står vilken månad man inte längre får tanka bilen. Vätgas i en personbil kommer bara finnas i enstaka småseriebilar som Mirai. Vi får se hur länge Toyota fortsätter sparka på denna döda häst.

#16
2021-02-08 21:28

Tunga dyra batterier, lång laddningtid och begränsad räckvidd är inte bra !

#17
2021-02-08 22:34

Som sagt kan vätgas även framställas med hjälp av förnybar energi.

#18
2021-02-08 23:21

Det skulle vara intressant att veta om det är någon skillnad i miljöbelastning när en batteribil respektive en vätgasbil tillverkas. Initialt känns det som vätgasbilen belastar miljön avsevärt mindre under tillverkningen än vad en batteribil gör (tänker främst på det stora och tunga batteriet). Dessutom är vätgasbilen mycket lättare än en ren elbil, så även där finns det fördelar. Räckvidden för vätgasbilen är också mycket längre. Tyvärr ligger Sverige efter övriga världen när det gäller forskning om vätgas, då Sverige helt har snöat in sig på batteribilar. Sedan måste vi förstå - som jag var inne på ovan - att olika alternativ kompletterar varandra.

Sedan skulle jag bra gärna vilja veta vilken bil - vätgasbilen eller den rena elbilen - som blir lättast och snällast mot miljön att återvinna. Utan att veta känner jag mig ändå helt säker på att det blir vätgasbilen. Och om jag inte är felunderrättad, produceras all vätgas på de befintliga vätgasmackarna i Sverige med förnybar el. En annan fördel med vätgas är att det går att använda den som buffert i elnätet genom att producera vätgas när det blåser mycket för senare användning.

Allt är inte svart eller vitt om batteribilar och vätgasbilar. Det är inte för eller mot. Vi kommer att behöva flera tekniker parallellt i framtiden för att säkra inte bara transporter utan även elproduktion (tillgång till el) och våra industrier. Och när det gäller just industrin och dess enorma behov av förnybar el, spelar vätgasen en mycket stor roll i omställningen. Det finns rikligt med litteratur i ämnet. Och här har vi framtiden! https://www.ssab.se/ssab-koncern/hallbarhet/hallbar-verksamhet/hybrit

#19
2021-02-10 14:21

Lite konstigt att Toyota envist fortsätter på vätgas spåret när det blir mer och mer uppenbart att ren eldrift är bättre. Men det är klart det skulle bli en enorm prestigeförlust för Japanerna om dom skulle erkänna att dom satsat fel. Kanske har något med deras företakskultur att göra också. Ingen som vågar ifrågasätta. Heder och lojalitet är mkt viktigt för Japanerna.

#20
2021-02-18 10:24

Vätgas kostar energi att tillverka kostar mer energi än man får ut, Sen en verkningsgrad i bilen. Elbilen tar inga omvägar visst blir det lite värme vid lddning men verkningsgraden på motor är 94 %

#21
2021-02-18 12:39

Vätgas kostar energi att tillverka kostar mer energi än man får ut, Sen en verkningsgrad i bilen. Elbilen tar inga omvägar visst blir det lite värme vid lddning men verkningsgraden på motor är 94 %

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.