Bild
Nästa artikel
​Så fuskade Volkswagen

​Så fuskade Volkswagen

Nyheter

Att en av världens största biltillverkare bluffat med sina avgastester är inget annat än en gigantisk skandal. Såhär gick det till när Volkswagen försökte lura miljömyndigheterna i USA.

År 2013 mätte miljöorganisationen ICCT (International Council on Clean Transportation) utsläppen av kväveoxider från dieselbilar vid verklig körning i ett program i samarbete med Center for Alternative Fuels, Engines and Emissions vid West Virginia University. Mätningen var en del av ett större världsomspännande projekt där ICCT undersöker de verkliga utsläppen från 15 dieselbilar som certifierats för att klara Euro5 i EU samt den ännu tuffare US-EPA Tier2-Bin5.
 
Två bilar från Volkswagen, en Jetta samt en Passat, visade överraskande höga värden i verklig trafik. Volkswagen Passat utrustad med avancerad SCR-katalysator med Adblue överskred den amerikanska normen med 5–20 gånger medan Jettan, utrustad med en enklare kväveoxidrening utan additiv, överskred normen med 15–35 gånger! En tredje deltagande bil, en BMW X5, släppte även i verkligheten ut mindre NOx än vad normen tillåter.

Bilarna från Volkswagen togs ut för att genomgå ett extra test på rullande landsväg i laboratorium. Labbtestet utfördes av CARB, Kaliforniens luftvårdsmyndighet. Själva testet kördes i enlighet med den gällande amerikanska homologeringsmetoden och bägge bilarna från Volkswagen klarade sig nu under de gällande gränsvärdena. En besvärande faktor var att bilarna klarade sig bäst när de var kalla. Det vanliga är annars att avgasrening blir effektivare när bilarna värmts upp men Volkswagen överraskade här med det motsatta beteendet.

CARB tog 2014 kontakt med Volkswagen och påtalade bristerna i avgasreningen. Volkswagen genomförde då egna tester enligt den metod som ICCT använt och konstaterade även de förhöjda avgasvärden.


Den 2 december 2014 presenterade man en uppdatering som skulle lösa problemet och omedelbart därefter återkallades nästan en halv miljon bilar, utrustade med 2,0 liters TDI-motorn med beteckningen EA 189, för att installera ny programvara. 

CARB utförde en serie nya körprov den 6 maj i år. Dessa visade att bilarna blivit renare men att de fortfarande släppte ut mer kväveoxid vid verklig körning än vad som var tillåtet. Ett speciellt, mer verklighetstroget laboratorietest utvecklades där man åter kunde konstatera att bilarna verkade starta med full effekt på avgasreningen men att sedan utsläppen av kväveoxider ökade ju längre man körde. Den 8 juli informerade CARB Volkswagen samt det amerikanska naturvårdsverket, EPA, om sina resultat.
 
Nu följde en serie möten mellan tekniker hos CARB, EPA och Volkswagen. De amerikanska myndigheterna förklarar att man inte kommer att tillåta typbesiktning av 2016 års modeller om man inte får en trovärdig förklaring till avgasvärdenas variation och en försäkran från VW om att 2016 års modeller inte kommer att uppträda på samma sätt.

Vid ett sådant möte den 3 september, erkände tillslut Volkswagen att man sedan år 2009 installerat hemlig programvara i sina dieselbilar som automatiskt känner av när de testas i avgaslaboratorium och då ställer om motorstyrningen för att minimera utsläppen av kväveoxider.

I ett brev till Volkswagen den 18 september konstaterar CARB att de av Volkswagens bilar som är utrustade med denna programvara strider mot typintyget och därmed är olagliga. Den 18 september skickar också EPA ett brev till Volkswagen där man anklagar Volkswagens amerikanska generalagent för att ha importerat och sålt bilar som inte uppfyller typintyget (CoC-dokumentet). EPA lämnar ärendet vidare till USA:s justitiedepartement som kan kräva Volkswagen på böter motsvarande cirka 160 miljarder kronor. EPA flaggar också för att även enskilda Volkswagenchefer kan komma att hållas ansvariga med dryga böter som följd.

När breven från CARB och EPA blir offentliga exploderar nyheten världen över och skandalen är ett faktum.
Taggar: Nyheter, Volkswagen

Kommentarer

#1
2015-09-30 13:47

http://www.di.se/artiklar/2015/9/30/dyrare-branslenota-for-vw-agare/

"Bilägarnas bränslenota blir högre. Det kommer att bli effekten av att Volkswagen tvingas skruva på motorerna för att få ner kväveoxidutsläppen, enligt en professor i motorförbränningsteknik. "

#2
2015-09-30 14:02

Övermod följs av nederlag, högmod går före fall.

#3
2015-09-30 14:34

ojoj, den här affären var ju långt värre än vad jag först trott, vilket jäkla ruttet fusk!! vw stinker ju verkligen!

#4
2015-09-30 15:35

"Volkswagen Passat utrustad med avancerad SCR-katalysator med Adblue överskred den amerikanska normen med 5–20 gånger..."
källa: texten i artikeln kopplad till detta kommentarsfält.

Nu kommer min kommentar:
Märkligt att även adblue-bilarna inte klarade testen.

#5
2015-09-30 16:07

Tankar kring GDS:s kommentar 15.35: behöver inte vara så märkligt. Adblue är en av många komponenter för att uppnå ställda krav. Använder man det slipper man använda annat som oftast är dyrare och krångligare för tillverkaren, samtidigt som det försvårar för bilägaren. T.ex har BMW euro6 - dieslar som går utan Adblue !

#6
2015-09-30 16:24

Något som förvånar är att bilägare som skriver att deras bils lilla tank med AdBlou fortfarande har tre fjärdedelar av AdBlou kvar trotts många tusen mil körda vilket borde betyda att AdBlou inte tillsätts i den utsträckning som borde ske när man läser Statoils beskrivning om normalförbrukning. Och vad sker när det är kallare än 11,5 grader ute, även om det finns värmare för att tina AdBlou inehållet så kan det inte ske ögonblickligen när man kör iväg med sin nerfrusna dieselbil.
"Till 100 liter diesel går det normalt åt ca 5 liter AdBlue. Lösningen är köldkänslig och fryser vid minus 11,5 grader Celsius vilket inneburit att både fordon och Statoils pumpanläggningar utrustats med isolering och uppvärmning. AdBlue i kombination med SCR erbjuder en bränsleeffektiv lösning som reducerar utsläppen av kväveoxid och partiklar."
https://www.statoil.se/sv_SE/pg1334072479609/privat/Drivmedel/övrigadrivmedel/AdBlue.html

#7
2015-09-30 16:31

Nu när WV skall uppgradera (nedgradera?) programvaran för att komma till den nivå som användes vid fusket i USA, så måste man meddela bilägarna vad detta innebär för bilens körbarhet, effekt, vridmoment, förbrukning mm,

#8
2015-09-30 16:36

@gbl några tankar bara...
"Anledningen till raset på BMW-aktiens värde beror på att ett brittiskt testinstitut tillsammans med International Council on Clean Transportation, den tekniska miljöorganisation som i USA avslöjade Volkswagen, testat en dieseldriven och xDrive-fyrhjulsdriven BMW X3 i verkliga körförhållanden. Testresultatet visade då utsläppsnivåer av kväveoxider som rejält överstiger satta gränsvärden enligt Euro 6, drygt elva gånger högre. Enligt Euro 6-normen får dieselbilar släppa ut maximalt 80 milligram kväveoxider (NOx) per kilometer, vilket kan jämföras med den äldre Euro 5-normen som tillåter 180 milligram per kilometer."
källa: http://teknikensvarld.se/bmws-aktie-rasade-efter-misstankt-fusk-195730/

Verkar som att det inte gick så bra i detta test...

#9
2015-09-30 18:00

Motsägelsefulla tidningsuppgifter nästan dränker både journalister och oss läsare. Tyska Autobild verkar ha tagit tillbaka anklagelserna mot BMW. Den testade X3:an var en 2.0D som på den marknaden antagligen har Adblue dessutom. X5:an har tydligen fått bra testutfall i USA.

#10
2015-09-30 18:30

Begagnad VW av årsmodeller som är utsatt för fusk måste bli iskalla som begagnat köp. Hög förbrukning och dålig prestanda. Varför skall jag köpa en sådan?

#11
2015-09-30 18:41

Ja det är tragiskt att man inte kan lita på testerna. Att mygla med förbrukningen är en sak. Att avsiktligt lägga in mjukvara som detekterar test mode är än värre. Att sedan vinkla resultatet i testerna eller utföra dem så de tjänar ett särskillt syfte tar det hela till politik på hög nivå. Man blir matt...
Här har vi problemet med riktig indata i ett nötskal.

#12
2015-09-30 18:53

Det är naturligt att det blir högre värden i verkliga förhållanden eftersom körcykeln är ett labbtest och inte speglar verkliga förhållanden. Det gäller både den amerikanska körcykeln och den europeiska. Ett labbtest innebär att bilen körs på en "rullande" landsväg utifrån ett fastställt och standardiserat körprogram med mjuka accelerationer, låga hastigheter, jämn och mild temperatur. Ingen vind, inget regn, inga kalla temperaturer, inga långa sträckor, inga höga hastigheter, inga backar, inga kurvor. Dessutom är all komfortutrustning (luftkonditionering, stereo, navigatorsystem) avslagen. Detta innebär bästa möjliga förhållanden för lägsta möjliga energiåtgång och en väldigt låg belastning av motorn.

Det är alltså inget konstigt att det skiljer sig mellan labbtest och verklig trafik. Reglerna om utsläpp gäller för labbtest, är satta efter labbtest. Det innebär att bilarna får släppa ut mer under verkliga förhållanden, det är inte olagligt.

Däremot är det olagligt att sälja bilar som har en inställning för labbtest och sedan en annan inställning ute i trafiken. Bilarna som körs ute i trafik måste ha samma specifikationer och funktion på avgasreningen som i labbet, och labbtestet måste vara på bilar med samma specifikationer och funktion på avgasreningen som bilarna som säljs till kund. Mjukvara av den typ som VW har använt, det är helt olagligt.

När det gäller BMW:s aktiekurs så kom först misstankar om att de hade fuskat a'la Volkswagen därför att deras bilar släpper ut mer och drar mer i verklig trafik än i körcykelns labbtest, men senare framkom det att BMW inte alls har fuskat, de har inte använt någon otillåten mjukvara och deras bilar är i labbtest specificerade på samma sätt som bilarna som säljs till kund och körs i vanlig trafik. De skillnader som finns mellan labbtestet och körning i verklig trafik, de är alltså helt normala och varken olagliga eller något skumt.

#13
2015-09-30 20:32

http://www.elmundo.es/motor/2015/09/30/560bc74846163f5a158b457b.html

VW Golf klarar sig inte 41% för mycket hög CO2 - utsläpp.
Toyota Auris klarar sig måttlig 18% hög CO2 - utsläpp.

#14
2015-09-30 20:37

Ja inte är det konstigt att man ligger i försäljningstoppen när man inte tävlar med övriga tillverkare på lika villkor. VW borde skämmas!
Hur var det nu.... VW - Das Auto? Hmmm, Audi - vorsprung durch Technik? Hmmm Försprång genom teknik? Snarare försprång genom fusk!
Har aldrig ägt en bil ur VAG:s sortiment och kommer aldrig att göra det.

#15
2015-09-30 20:39

Jodå, Rune E, det finns allt en "Folkets bil" även i dig!

#17
2015-09-30 20:53

KaptenOberkommandokk - jajamän det gör det och den tillverkas t.o.m. i Sverige kan du tro!

#18
2015-09-30 21:07

Det verkar inte vara så lätt som att bara ändra i mjukvaran för VW vilket gör det mycket svårare att åtgärda enligt det som står att läsa i nyteknik. Har man sedan rätt att häva bilköpet för sin manipulerade bil som Konsumentverket säger till TT så blir det ännu svårare för VW förstår man.
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/motor/article3934847.ece
Så här förklaras det av en insändare i nyteknik!
"Svar till Lasse
Inte riktigt så enkelt. För att erhålla en reduktion av NOx måste det förutom Urea finnas ett överskott av CO eller något annat som kan reducera NOx (t.ex. Urea), det är det som är själva poängen med att snålställa motorerna som VW har gjort. Det blir nästan ingen CO kvar som katalysatorn kan använda för att reducera NOx. Urea (eller AdBlue som produkten heter) är bara en tillsatts som kompletterar katalysatorn. Man kan nästan säga att urean har samma funktion som det extra bränsle som man tagit bort för att minska förbrukningen av diesel. Det blir så att säga nära ett nollsummespel när man är klar med mixandet.

AdGreen Thinking 30 sep 2015 14:15"

#19
2015-09-30 22:11

Motorjournalisterna gör inte sitt jobb! Journalister är väl till för att kolla att myndigheter och leverantörer inte fuskar. Borde finnas rykten, men de tystas kanske genom lämpliga förmåner? Eller är det en klubb för inbördes beundran?

#20
2015-10-01 08:07

Motorjournalister går nog aldrig in på sådan nivå att man kollar igenom vilken mjukvara en bil har så att detta fusk kan man inte lasta journalister för att inte ha hittat. Inte ens de som testar utsläpp hittade detta fusket förrän VW erkände att de fuskat. Det var dessutom ett ganska avancerat fusk som inte upptäckts på 9 år (tror jag läste 9 års fusk någonstans kommer inte ihåg var)
Nu undrar man mest om det är något annat de fuskar med. Blir ingen mer Vag bil för mig i alla fall. Dags för Toyota kanske?

#21
2015-10-01 08:19

@Hackenbush
Snälla Hacken, försök att hitta en källa på dessa 9 år.
På så vis slipper en viss person med inriktning på strikt statestik gå i taket.
Hur nu 9 års fusk ska kunna upptäckas med statestik??
Ha en bra dag

#22
2015-10-01 08:19

Svenska staten kan nu stämma VW för deras defekta Bluemotionmotorer som fått miljöbonus (SVT). (redigerat/Hackenbush)

#23
2015-10-01 08:35

Räkna antagligen med en ökad bränsleförbrukningen på max 20% för att få ner NOx till rätt nivå efter mjukvaruuppdateringen. Som sagt, här gäller det för VW att kompensera ägare även för de ökade driftskostnaden som detta kan komma att innebära.

#24
2015-10-01 08:44

Såhär skrev SVT om fusket nyligen

"Ny VW-chef: Fusket pågått i tio år

Volkswagen utser chefen för Porsche,
Matthias Müller, till ny koncern-vd
efter Martin Winterkorn. Fusket med
dieselutsläppen har pågått sedan 2005,
enligt den nytillträdde vd:n.

Mueller kommer att göra allt för att
vinna tillbaka allmänhetens förtroende
för bolaget efter utsläppsskandalen,
säger han på en presskonferens. "

Detta är vad SVT nyheter skrev, jag kan som privatperson inte verifiera detta.

#25
2015-10-01 09:28

GDS: Jag rekommenderar dig att läsa en grundkurs i ämnet statistik (inte "statestik" [#21]- det ordet existerar inte i Svenska Akademins ordlista). På så vis slipper vi en rad spridda missförstånd och missuppfattningar här i trådarna.

Utsläppsfusket är sedan en annan fråga. De allra flesta biltillverkare anpassar sina bilar efter rådande certifieringskrav. Det finns dessutom exempel på andra koncerner som helt bygger sina bilar för att klara just ett specifikt (marknads)krav, men som i övrigt fuskar rätt flagrant (Renault är ett typexempel på det). Jag tycker inte att Volkswagen varit så mycket värre än de övriga. Skillnaden är bara att man blivit ertappade och att detta fått oanat stora proportioner.

MVH AL

#26
2015-10-01 10:51

@MVH AL
förlåt statistik ska de ju vara
Men att ta upp stavfel som sitt huvudargument tycker jag verkar vara komplexartat.
:o)
Jaha, ny hänger du ut renault.
På vilka grunder då?
Inte statistik får jag hoppas.
Den biten har vi klarat av.
Fram med bevisen nu...

#27
2015-10-01 10:58

Det var inget argument för min sak GDS - utan en korrigering och en uppmaning att läsa in dig på ämnet innan du drar egna högst subjektiva slutsatser (#21).

Att Renualt anpassar sina konstruktioner efter EU är inget banbrytande. De säljs nämligen i huvudsak här. Bilarnas säkerhetsnivå är alltså anpassad efter EU:s standard och detta med avsikt på ett krockprov.

Så den som kolliderar med sin Renault får se till att göra det enligt NCAP:s testmetod för att ha en rimlig chans. Om man däremot väljer en annan typ av kollision, och det förekommer rätt så många sådana. Ja då är man tveklöst illa ute i en liten Renault än om man valt en riktigt säker bil. Jodå, jag har arbetat med Renualt och med deras säkerhetsteknologi så jag har en del koll på hur de resonerar.

MVH AL

#28
2015-10-01 11:13

Viktigt dock att peka ut rätt ansvariga & leda in ingenjörerna på att konstruera en miljömässigt hållbar drivkälla.
http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3934894.ece

#29
2015-10-01 14:15

Ja då det iaf för vissa är okej att posta off-topic så gör jag väl det också:

https://www.youtube.com/watch?v=9X_u6W_c2a0

Ang. egna subjektiva påståenden helt utan faktiska bevis...,(tror inte såna här krascher ingår i NCAP-tester).

#30
2015-10-01 14:51

Jag tror vi behöver komma on- topic igen.
Men tack för filmen! Jag har inga bevis men... det verkar som att föraren klarade sej.
Någonting som åxå fått oanat stora proportioner är de individer som till varje pris vill förminska denna miljöskandal som vw spelar huvudrollen i. Jag hade varit väldigt kritisk även om det gällt Saab Automobil. Sådan är jag. Så jobbar jag.

#31
2015-10-01 15:22

Om vi börjar med filmen som Rålle visar så klarar sig föraren just tack vare att bilen studsar på fronten först. Hade den lagt sig direkt på taket i den (troligtvis höga) hastigheten så hade utfallet varit helt annorlunda. Kollar vi verkliga olyckor så ser vi också det, att de bilarna som konstruerats på riktigt klarar sig bättre än fuskarna. Det sambandet är mycket tydligt.

Man kan också kolla Renualt: https://www.youtube.com/watch?v=VRZ3IVZcm-Q

Här krossas föraren ben och fötter då fotvalvet ger vika. Dessutom kollapsar säkerhetsburen. Man konstaterar också att krockkudde, bilbälte med mera inte är anpassade och dimensionerade efter denna olyckstyp (den ingår ju inte i NCAP så Renualt ignorerar den) . Bilen är en Renualt med fem stjärnor i EuroNCAP.

Hur det skall gå till ser ni i filmen nedan. Föraren i Volvon kan mer eller mindre stiga ur sin bil och ta en taxi från olycksplatsen. Samma sak hade gällt även med en äldre Volvo (från 800-serien och framåt).

https://www.youtube.com/watch?v=Q6H0UctkKSc

Vad säger man: Det är skillnad på skit och pannkakor....

Jag ber om ursäkt för off-topic. Men jag är tvungen att korrigera de värsta missuppfattningarna.

MVH AL

#33
2015-10-01 15:48

Bra AL, filmer säger mycket.
Och det var dit jag ville komma lite med bevis och statistikresonemanget tidigare.
Vad ska man lita på....?
Det här uppenbarligen på riktigt och ger fin jämförbar statistik till gagn för konsumenten.

#34
2015-10-01 16:34

Det som gör att Volvo klarar sin kollision så mycket hänger ihop med frontstrukturen. Redan på 80-talet såg man i olycksstatistiken att olyckstypen var vanlig (man gör djupstudier över många större olyckor där Volvo-bilar varit inblandade). När 800-serien konstruerade utformades fronten så att bilen skall glida av hindret (stolpar, anordningar på motorväg etc) istället för att haka sig fast i det som annars är vanligt förekommande. Därtill försågs fotvalvet med en extra tjock balk (starkt nog att hålla emot ett däck). På så vis klarar föraren sina ben, vilket inte är fallet i allehanda i NCAP femstjärniga Renualt-bilar.

Här är skillnaderna i detalj: http://www.iihs.org/iihs/ratings/vehicle/v/volvo/xc90-4-door-suv/2016

http://www.iihs.org/iihs/ratings/vehicle/v/fiat/500-2-door-hatchback/2013

Så när fuskar man och inte? Är det fusk att manipulera avgasvärdena - ja definitivt. Är det fusk att enbart bygga en bil utefter ett specifikt krockprov och sedan kalla det för säkert trots att man vet att så inte är fallet? Ja - det är precis samma sak.

MVH AL

#35
2015-10-01 16:32

Varför har inget av alla dessa företag, som säljer/utvecklar trimboxar till VAG's dieselmotorer, kunnat upptäcka dessa oegentligheter?!?

#36
2015-10-01 17:12

eco.

Bra länk där, detta är framtiden med bränsleceller/vätgas.

#37
2015-10-01 20:00

Koreanerna kan tydligen också den ädla konsten att fuska!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21508440.ab

#38
2015-10-01 20:13

Jag föreslår att VW's avgasfusk kommenteras här, och att krocktestdiskussioner avhandlas i en separat tråd i forumet. De har ju inget med denna artikel att göra.

VW har gjort bort sig rejält, det kan ingen förneka. Det ska bli intressant att se följderna.

#39
2015-10-01 20:52

Redan i april fick ägare till Volkswagens och Audis dieselbilar i Kalifornien ett brev, där de uppmanades lämna in bilen på verkstad för att åtgärda genomföra en "utsläppsrelaterad åtgärd". Detta sedan myndigheterna i delstaten gått med på frivilliga återkallanden av bilarna för att åtgärda vad VW hävdade var ett tekniskt fel, som var lätt åtgärdat.

"Det här var en av de åtgärder de lade fram för oss som möjliga lösningar. Den fungerade inte", säger Dave Clegern, vid miljömyndigheten Californa Air Resources Board."

vw har alltså redan försökt fixa detta tidigare...

#40
2015-10-01 21:10

Bilar från VW och Audi släpper i verklig trafik ut uppemot tio gånger så mycket kväveoxid som konkurrenternas bilar. Så ser den hälsofarliga effekten av Volkswagens fusk med avgasmätningarna ut.
Det är USA:s största bilprovningsföretag, svenska Opus, som har mätt avgaserna från bilar i verklig trafik. Utrustningen använder infraröd teknik för att mäta avgaserna, samtidigt som en kamera spelar in bilens märke, modell och registreringsnummer.

När forskarna på Opus fick ett tips från kolleger i Schweiz om att kväveoxidutsläppen från dieselbilarna var onormalt höga gick de igenom tusentalsmätningar som har gjorts i Colorado under de senaste två åren.
En av forskarna, Peter McClintock, insåg att något var fel:
"Vi upptäckte att kväveoxidutsläppen från Volkswagens och Audis tvålitersdieslar låg betydligt högre inte bara än avgaskraven, utan också avgaserna från liknande fordon."
Däremot förstod de aldrig att VW hade fifflat med testerna. Resultaten är mycket avslöjande. Bilarna med den manipulerade tvålitersmotorn från Audi och Volkswagen har kväveoxidutsläpp som ligger uppemot tio gånger över motorer från BMW, Mercedes-Benz och Chevrolet.'

http://www.di.se/artiklar/2015/10/1/skracksiffror-for-vw-och-audi/

#41
2015-10-01 21:10

Fler som glider lite på sanningen?
http://www.aftonbladet.se/bil/article21507054.ab

#42
2015-10-01 23:00

En stor skillnad mellan körcykeln i USA och Europa är att i USA så har man sedan länge förändrat körcykeln för att mer likna verklig körning och då även ändrat uppgivna förbrukningssiffrorna för biltillverkarnas bilar, man kan även som i spritemonitor jämföra olika bilisters verkliga förbrukning och var dessa bor och typ av körning dessa bilister har.
Bilarna i USA hämtas utan att biltillverkarna kan välja vilken bil som väjs till skillnad från Europa där biltillverkarna kan lämna in en bil de valt själva som skulle kunna vara hur manipulerad som helst före testerna vilket inte kontrolleras alls här. Bilarna i USA testas även i kyla där även kallstart ingår och i hög värme med AC påslagen kan man läsa här. Det verkar som myndigheterna i USA som kontrollerar biltillverkarnas bilar förstått att lojaliteten bör ligga hos bilköparna som även betalar myndighetens löner och övriga kostnader ,till skillnad mot Europa där myndigheterna tydligen styrs av lobbyister från biltillverkarna som lyckas bra med att få myndigheter att flytta fram tidpunkten för hårdare krav på bilars miljövänlighet och hur de mäts i körcykeln.
https://www.fueleconomy.gov/feg/fe_test_schedules.shtml

#43
2015-10-02 00:06

Franska bilar Volvo BMW och Mercedes har gått ut och sagt att de inte använt manipulerande mjukvara. Har någon hört motsvarande dementier från Opel/GM eller Ford? Kan det betyda något att de inte uttalar sig? Eller japaner och koreaner?
Såg en festlig grej. Audis slogan "Vorsprung durch Technik" har inte använts i USA. Där har man istället kört med "Truth in engineering".

#44
2015-10-02 06:13

@Groppo det är för att dom fullständigt struntar i utsläpp. Dom som gör trimboxarna mäter inga nox-utsläpp. Deras så kallade eco-trim är ren bluff. Ändrar man mappningen så att motorn blir snålare kommer nox att öka. Så alla som åker trimmade EA189 är ännu värre miljösvin.

#45
2015-10-02 15:00

Om vi nu tittar på Euro 6, låt oss lämna Euro 5 för ett ögonblick, och tittar på nya typgodkända motorer och modeller, så har det skett jämförelser mellan körcykeln och test i verkligheten. Vi ser att Volkswagen nu faktiskt ligger inom tillåtna värden, så de har lärt sig läxan för Euro 6 bilarna. Vi ser att även Citroën och Mazda ligger rätt, BMW funkar också. Sämst ligger faktiskt Volvo som ligger utanför det som är tillåtet! Renault gör heller inte bra i från sig, där blir det bakläxa, även Hyundai missar. En brasklapp nu är att detta bara är ett stickprov på ett fåtal modeller och motorer, det är ADAC som testat under 2012 - 2014. Renaults testade motor var från 2013 exempelvis (1.6 DCI motorn). Så det kan ha hänt förändringar och justeringar jämfört med de bilar som säljs idag. Dessutom är långt från alla tillverkare representerade, utan detta är bara ett litet urval..

http://teknikensvarld.se/volvo-dieselmotor-samst-vid-utslappstest-196393/

Volvo släpper ut 15 gånger för mycket, att jämföra med Volkswagen som släppte ut 35 gånger för mycket med Euro 5 motorn. Euro 6 innebär tydligt att även de som släpper ut för mycket släpper ut mindre än under Euro 5, så Euro 6 innebär en tydlig minskning av utsläppen.

Vi ser också här att det inte är olagligt att släppa ut mer i verkligheten än i körcykeln, det är naturligt att det sker på grund av att körcykeln är så mild och snäll. Men det finns en gräns där också och det är den som bl a Volvo överskrider. 2017 kommer en ny och tuffare körcykel och det ökar kraven på tillverkarna.

#47
2015-10-02 18:24

Ja då borde miljöskandalen rimligtvis även inkludera ADAC....?
Kanske att stämningen kommer av sej en smula på oktoberfesten.

#49
2015-10-04 18:34

Nu vet jag inte vad en gnxn är men hur har en hundra år gammal strutsaffär hamnat här?

#50
2015-10-04 18:41

Trasten - tror han menar generna...

#51
2015-10-06 17:08

Jag har inte skrivit på ett tag men läst sporadiskt.
Det har varit flera artiklar med vidhängande trådar om detta fusk. Kommentarerna har varit många.
Först tänkte åtminstone jag att det här säkert bara var toppen på ett isberg, men det verkar faktiskt som att VW är ensamma om att ha burit sig så här svinigt åt.

Jag har alltid haft en tveeggad inställning till standarder.
En stadard är givetvis bra så att t ex alla elluttag är lika, men ta en lamphållare för E27. Utan glödlampan iskruvad ryms hur många barnfingrar som helst. Standarder förhindrar alltså vidareutveckling. Men kanske inte helt, för USB har ju onekligen utvecklats inom den fysiska standarden. Så det varierar.

Standardiserade testmetoder är en nödvändighet med tanke på repeterbarheten och jämförbarheten.
De får dock inte fjärma sig så mycket från verkligheten som i krocktesterna och framförallt i bränsleförbruknings- och emissionstesterna.
Vad de sista beträffar har jag haft funderingar kring i åratal. Kan tänka mig att mätningar typ de Rototest gör kan vara en utgångspunkt, där man tar "klipp" ur de olika kurvorna, representerande olika körförhållanden. Men det ska jag inte fördjupa mig i här, utan bara, likt så många andra, trycka på att testerna behöver omarbetas i grunden.

Undrar om det här försvinner efter en tid i mediabruset eller om VW:s rykte är allvarligt drabbat.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.