Bild
Nästa artikel
Nyheter

Regeringens plan: Förmånsbil ska bli lika dyr som privatbil

Publicerad 17 september 2020
Ett nytt sätt att beskatta tjänstebilar ska leda till att fler väljer en elbil.

De förmånsbilar som rullar på vägarna i dag är kraftigt subventionerade, något som ofta gör dem betydligt billigare för föraren än att köpa en bil privat.

Det vill regeringen ändra på. I flera år har det diskuterats kring nya regler för förmånsbilar, och nu föreslår regeringen att värdet för förmånsbilen ska vara detsamma som en privatägd bil, något Dagens Nyheter var först att rapportera om.

Enligt finansmarknadsminister Per Bolund (MP) är detta en del av en ”större grön skatteväxling”, något som ska öka skatteintäkterna med 150 miljoner kronor. Regeringen vill inte att det ska vara betydligt mer lönsamt att ta ut lön i form av en förmånsbil än att ta ut det i pengar.

Schablonen för hur förmånsbilarnas kostnader ska beräknas ska alltså göras om, men exakt på vilket sätt är ännu inte officiellt.

– Vi vet att förmånsbilen ofta är tyngre och törstigare än genomsnittsbilen. Vi hoppas att förslaget kommer leda till att det blir tvärtom. Att förmånsbilen är renare eftersom man väljer elbil, säger Per Bolund till DN.

Läs också: Skatteverket avslöjar: Nu ska fusket med lyxiga företagsbilar granskas

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#129 • 2020-09-22 11:05
Axa

Nu håller jag tummarna för att förslaget går igenom.

#12a • 2020-09-22 16:29
A.L

Axa: Ja du håller på rent normativa grunder tummarna för att förslaget går igenom. Det är helt ok med mig att du tycker så.

Personligen är jag kritisk mot alla former av slöseri, och är därför negativ till sådana här dumheter eftersom de medför kostnadsökningar som inte är motiverade.

Och något svar på min fråga om subventioner fick jag inte helelr denna gång - det var föga oväntat;)

MVH AL

#12b • 2020-09-22 22:37
Axa

Och det är helt egocentriska skäl man vidhåller att nuvarande regelverk är det rätta när beräkningsmodellen är utdaterad.

#12c • 2020-09-22 23:03
John2008

AL: "Om du menar att tjänsteresor värderas högre än övriga resor är det ingen partsinlaga utan en grundläggande del av vägverkets effektkalkyl ("EVA") som bygger på den nationella resvaneundersökningen som görs(RES) varje år av SCB på uppdrag av Trafikanalys."

Då är ju den stora frågan som ingen verkar ha ett vettigt svar på, nämligen om det behövs stora, tunga och törstiga suvar från främst Volvo som förmånsbilar eller om det kan funka med en billigare och snålare t ex Kia eller Hyundai, som man själv som arbetstagare kan bekosta, istället för att få Volvon subventionerad av staten.

Kan det vara bättre att samhället lägger pengar (mina och dina skattepengar) på sjukvården istället för på onödigt påkostade förmånsbilar? Ja, tycker jag.

#12d • 2020-09-23 16:20
A.L

John: Volvon är inte subventionerad av staten. Det enda förmånsbilarna är behäftade med är skatter. Du tycks inte ha koll på vad en förmånsbil kostar både företaget som den anställde utan hänvisar till partsinlagor där stressade arbetstagare skall börja åka buss istället för bil - vilket inte är ett dugg realistiskt utifrån den tidspress en förmånsbilsförare har. Detta tidsvärde -som jag upplyste dig om tidigare - är ett av huvudskälen till att man investerar i vägar, kollektivtrafik eller andra infrastrukturlösningar. Det är till och med - jämte olyckskostnaden - helt centralt. Att bygga vägar som inte används är ett precis lika stort slöseri som att bygga vägar som används för mycket. Man behöver alltså hitta jämvikten - du vet det där jag har tjatat om så många gånger (i sedvanlig ordning för döva öron - John föraktar ju kunskap).

Kan då motsvarande tidsvinster realiseras med en mindre bil - exempelvis en Kia? Ja, det är förstås fullt möjligt - i alla fall i teorin. Men det är en fråga som bäst avgöras av den enskilda arbetstagaren eller företaget. Att styra konsumtionen centralt är ineffektivt och trubbigt.

Själv har jag exempelvis haft både Kia Ceed som Lupo 3L som förmånsbilar - (jag har också utnyttjat den stora Kia Optima för samma ändamål). Och de mindre gör sitt jobb, även om man är tröttare och presterar sämre ute hos kund/leverantör/samarbetspartner/uppdragsgivare/som föreläsare/handledare etc efter 5 h körning och en arbetsvecka i en småbil än i en stor Volvo, BMW, Lexus eller Audi. Detta är ett faktum som alla vi som använder bilen som ett verktyg (inte till nöjesåkande) väl känner till. Kör jag mina 50 mil till Stockholm på torsdag eftermiddag, övernattar till fredag (ja jag bor ofta bra också - men det kommer nog snart mp ge sig på också) och arbetar fram till kl 14 (sedan är trafiken för intensiv så jag åker i tid) och därefter åker hem igen, så behöver jag resa bekvämt. Annars blir jag inte bara improduktiv, jag kan dessutom utgöra en fara i trafiken eftersom småbilarna är bullrigare, sämre sittkomfort och stötigare (val av bil är också en arbetsmiljöfråga). Dessutom är de långt ifrån lika säkra som de större bilarna som i princip har mycket låga skadeföljder (givet de senaste årens modeller som är vad förmånsbilarna består av), något som frigör kapacitet inom exempelvis sjukvården.

Så nej. Volvon betalas inte av staten utan av företaget, både i form av drift, inköp som underhåll. Några subventioner får man inte. Det har du helt enkelt missuppfattat (i sedvanlig ordning genom att du exponerats och manipulerats av propaganda).

MVH AL

#12e • Uppdaterat: 2020-09-23 21:14
A.L

Axa. Nej dagens modell är helt riktigt utdaterad. Där är vi överens.

Saker som kan tas bort är;

-Lyxbilstillägg
-rabatter till s.k miljöbilar
- Förmånsvärdet.

Ganska enkelt egentligen. Varför det skall vara straff på att vara produktiv och välutbildad kan nog bara de som själva är lata (och okunniga) förklara.

MVH AL

#12f • 2020-09-24 00:41
John2008

AL, valet av bil blir ju högst subjektivt och blir till ett i-landsproblem där man kanske t o m börjar gnälla om att man inte känner sig tillräckligt utvilad för man inte kunde köpa extra utrustning för 100 000 kr med bl a massage i förarstolen och extra renad inluft. Det här kan ju resultera i hårklyverier och anekdoter utan ände. T ex kan jag lätt köra 30 mil i en Lupo 3L utan att känna mig speciellt trött och jag behöver med andra ord ingen tung och törstig suv från Volvo.

I tidigare inlägg här från mig står bl a att "I genomsnitt beskattas förmånen 20 procent lägre än det verkliga värdet", "I dag subventioneras många bilmodeller med 10 - 20 000 kr per år" och "Minskningen av skattesubventionen är beräknad att spara staten 150 miljoner kronor nästa år".

Regeringen vill göra det mindre lönsamt att ta ut lön i form av en förmånsbil och detta är en del av den gröna skatteväxlingen.

Ändå påstår AL att staten inte subventionerar förmånsbilarna genom lägre skatt, när det i själva verket blir påtagligt billigare att ha förmånsbil än att äga den privat. Märkligt.

När det står på nyheterna att "Regeringen föreslår att skattesubventionen av förmånsbilar ska minskas", är detta enligt AL propaganda som inte stämmer.

#12g • 2020-09-24 20:45
A.L

John: Att du kan köra 30 mil i en Lup utan att känna dig trött är din bedömning. Dina upplevelser är dock inte generaliserbara - utan speglar dina egna upplevelser.

För oss som dock ägnat lite tid åt att studera (och då inte bara på Universitet) vad som gör folk trötta i trafiken så är det buller, sittkomfort och vägvibrationer som är avgörande faktorer. Därför finns det också regelverk för sådana saker hos den tunga trafiken. Hos förmånsbilisterna - som också spenderar många mil och timmar bakom ratten - gäller därför precis samma sak.

"I tidigare inlägg här från mig står bl a att "I genomsnitt beskattas förmånen 20 procent lägre än det verkliga värdet", "I dag subventioneras många bilmodeller med 10 - 20 000 kr per år" och "Minskningen av skattesubventionen är beräknad att spara staten 150 miljoner kronor nästa år"."

Nu är inte dina inlägg någon sakkunskap, utan rena åsikter som grundar sig i mycket stora kunskapsluckor. Och i den länk du bifogat rör det sig om 1,5-2 miljarder, och det med utgångspunkt i en rent normativt värderad koldioxid som inte har någon vetenskaplig förankring utan får ses som rent politiska utspel.

Subventioner är det alltså fortfarande inte frågan om. Företagen betalar själva dessa bilar på precis samma sätt som man betalar ut lön. Att en del politiker sedan vill öka skatten är inte en minskning av en subvention, utan en ökning av skatt. John förstår uppenbart inte skillnaden.

Varför det skall vara straff på att vara produktiv och välutbildad kan nog bara de som själva är lata (och okunniga) förklara, det är egentligen vad debatten handlar om.

MVH AL

#12h • 2020-09-24 22:47
John2008

"För oss som dock ägnat lite tid åt att studera (och då inte bara på Universitet) vad som gör folk trötta i trafiken så är det buller, sittkomfort och vägvibrationer som är avgörande faktorer. Därför finns det också regelverk för sådana saker hos den tunga trafiken. Hos förmånsbilisterna - som också spenderar många mil och timmar bakom ratten - gäller därför precis samma sak."

Och för detta behövs motorstarka och törstiga bilar som ligger klart över medel i bilflottan (vilket är fallet bland förmånsbilar)?

Det handlar inte om först och främst "utgångspunkt i en rent normativt värderad koldioxid", utan om 1,5-2 miljarder kr i minskade skatteintäkter. Men ja, skattesubventioneringen av förmånsbilarna ökar klimatutsläppen med 18 000 ton varje år.

Fortfarande handlar det om en förmån (från staten) som inte beskattas lika högt som hade varit fallet om man istället valt lön, alltså pengar. Betalar du inte hela notan själv, finns stor risk att du skaffar "fel" sorts bil. Ganska enkel logik.

#12i • 2020-09-24 23:20
A.L

John. Att du har dålig koll är uppenbart.

En förmånsbil beskattas precis som lön. Har jag ett förmånsvärdet på 5000 kr/mån (+ fordonsskatten som numera läggs på) betalar jag 55% i marginalskatt på det. Därutöver betalar företaget sociala avgifter på detta - också det på samma sätt som hos lön. Detta sker på precis samma sätt som om jag istället tar ut det i form av lön. Staten får således in sina pengar i alla fall. Att förmånsbilarna ligger över ett medelvärde (oklart vilket typvärde som du avser -aritmetiskt medelvärde skall inte används vid sneda fördelningar) är inget anmärkningsvärt eftersom de har ett annat användningsområde än privatbilarna. Även polisbilar, brandbilar, lastbilar, taxi och bussar har ett annat användningsområde än Svenssons bil som rullar 1200 mil per år. Att jämställa gruppen privatbilister med förmånsbilen är därför av uppenbara skäl inkorrekt. Det låter sig inte göras på ett hederligt sätt.

Vad gäller komfort etc kostar det vikt. Faktum är att komfortsystem är - jämte säkerhet - de saker som ger högst relativt viktpåslag (jämta andra produktegenskaper). Ljudisolering, större stolar och avancerade hjulupphängningar (och avfjädrad kaross) ger högre vikt än om bilen saknar sådan utrustning. Småbilar är därför mindre bekväma än större bilar. Dessutom skyddar de betydligt sämre (om du minns den genomgången)

Ett tips är att du öppnar böckerna tar reda på lite elementär fordonskonstruktion. Det underlättar din förståelse och gör dig inte till ett lika lätt offer för propaganda.

MVH AL

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.