Bild
Nästa artikel
Nyheter

Regeringens plan: Förmånsbil ska bli lika dyr som privatbil

Publicerad 17 september 2020
Ett nytt sätt att beskatta tjänstebilar ska leda till att fler väljer en elbil.

De förmånsbilar som rullar på vägarna i dag är kraftigt subventionerade, något som ofta gör dem betydligt billigare för föraren än att köpa en bil privat.

Det vill regeringen ändra på. I flera år har det diskuterats kring nya regler för förmånsbilar, och nu föreslår regeringen att värdet för förmånsbilen ska vara detsamma som en privatägd bil, något Dagens Nyheter var först att rapportera om.

Enligt finansmarknadsminister Per Bolund (MP) är detta en del av en ”större grön skatteväxling”, något som ska öka skatteintäkterna med 150 miljoner kronor. Regeringen vill inte att det ska vara betydligt mer lönsamt att ta ut lön i form av en förmånsbil än att ta ut det i pengar.

Schablonen för hur förmånsbilarnas kostnader ska beräknas ska alltså göras om, men exakt på vilket sätt är ännu inte officiellt.

– Vi vet att förmånsbilen ofta är tyngre och törstigare än genomsnittsbilen. Vi hoppas att förslaget kommer leda till att det blir tvärtom. Att förmånsbilen är renare eftersom man väljer elbil, säger Per Bolund till DN.

Läs också: Skatteverket avslöjar: Nu ska fusket med lyxiga företagsbilar granskas

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#11z • 2020-09-21 22:34
A.L

Nu dags att sova. Imorgon bitti ser jag fram mot subventionerna som jag missat. Vad tror Axa? Kan jag kanske få dem retroaktivt?

I övrigt inväntar jag nu ytterligare en fanatiker som snart lär göra sig hörd, och jag vet redan vad som kommer presenteras (i sedvanlig ordning utan att ha läst innehållet).

MVH AL

#120 • 2020-09-22 00:00
John2008

Intressant på https://www.naturskyddsforeningen.se/den-subventionerade-bilismen

"Förmånsbilar var aldrig meningen att vara subventionerade men just nu kör cirka 250 000 bilister runt i fossilbilar till pangpriser, och skattebetalarna står för rejäla delar av notan. Den här subventionen kostar staten ungefär 1,7 miljarder per år. I genomsnitt beskattas förmånen 20 procent lägre än det verkliga värdet.

Hur kan detta komma sig? Jo, för att förmånsbilar undervärderas enligt gamla föråldrade regler. Det är det värdet som sedan beskattas. Resten av summan hjälps vi skattebetalare åt att betala."

Att resultatet ofta blir att det väljs stora, tunga och törstiga bilar som drivs med fossila drivmedel, borde inte komma som en överraskning. Bra att regeringen vill ändra på detta, även om det borde gjorts redan för många år sedan.

#121 • 2020-09-22 00:26
Henrik M

Fast det där är ju rent fel även om du hittat en länk John....
Förklara för mig vart kollektivet betalar för att en del kör förmånsbil?
Som redan nämnts tidigare i tråden samt i forumtråd så tvärtom får staten in mer pengar på totalen på förmånsbilen.
Men du kanske kan svara då på det Axa vägrade svara på fast han påstod det med, vart ligger subventioneringen som gör att kollektivet är med o betalar min förmånsbil?

#122 • 2020-09-22 02:01
John2008

Så här skriver Svensk Kollektivtrafik på https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/minskade-skattesubventioner-av-formansbilarna-ett-viktigt-forsta-steg/

"Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om att minska skattesubventioneringen av förmånsbilarna. I dag subventioneras många bilmodeller med 10 - 20 000 kr per år. Effekten har blivit minskat kollektivtrafikresande och fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar som körs mer än de annars skulle gjort. Skattesubventioneringen av förmånsbilarna ökar klimatutsläppen med 18 000 ton varje år och kostar staten 1,5-2 miljarder kr i minskade skatteintäkter, visar en ny rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik."

#123 • 2020-09-22 02:04
A.L

I sedvanlig ordning utan att ha förstått eller läst innehållet eller det underlag WSP räknat fram.

MVH AL

#124 • 2020-09-22 02:41
A.L

Korrekt är att Wsp via en mängd huvudsak ogrundade antagande och via schablomvärden om vad koldioxid bör ha för pris (som bygger på en nivå tio gånger högre än vad det finns forskningsmässig grund för) kommit fram till att förmånsbilister -huvudsak i storstäderna - skall åka buss till jobbet istället för bil. Om alla gjorde detta skulle si och så mycket mindre koldioxidutsläpp kunna realiseras.

Vad man inte tittar på - eller effektberäknar (eftersom det inte ingick i uppdraget) var vilka nyttor som förmånsbilarna genererar, samt de tidsvinsten som blir fallet. Man gör alltså ingen samhällsekonomisk analys och ännu mindre ser man det förädlingsvärde - också det som ligger till grund för skattekvoten - som förmånsbilarna faktiskt ger. Och utan att behöva ta i är det värdet många gånger högre än ett påhittat fiktivt värde på koldioxid.

Det WSP egentligen gjort är att man presenterat det som uppdragsgivaren vill höra, tyvärr ett inte helt ovanligt förfarande inom konsltled idag. Man har inte gjort någon analys av vad förmånsbilarna kostar, dess nyttor eller konsekvens på miljö, trafiksäkerhet, framkomlighet, produktivitets och tidsbesparing. Skulle man göra en sådan analys skulle vi nämligen kunna se en rakt motsatt effekt - och då särskilt med hänsyn tagen till att prisnivån på koldioxid är ett politiskt påhitt som vetenskapen förkastat sedan länge.

Så tyvärr är WSP; s underlag i den här frågan inget stöd för att förmånsbilarna är subventionerade (eller egentligen för lågt prissatta på marginalen). Det är inte vad man visat (eftersom rapporten inte är en samhällsekonomisk analys utan en partsinlaga för ökat kollektivtrafikresande).

Kvarstår alltså frågan var subventionerna föreligger och vem som får dem.

MVH AL

#125 • 2020-09-22 02:56
John2008

Hur som helst oavsett WSP:s rapport eller inte, anses det ändå av många att förmånsbilarna är subventionerade och att det är våra skattepengar som går till dyra, motorstarka och fossilberoende bilar.

Minskningen av skattesubventionen är beräknad att spara staten 150 miljoner kronor nästa år.

Från https://www.dagensps.se/teknikdygnet/formansbilar-omodern-miljobov-andra-skatten/

"– Det borde inte vara kontroversiellt att ta bort skattesubventioneringen av förmånsbilarna, säger Helena Leufstadius, vd på Svensk Kollektivtrafik. När det nuvarande förmånsbilssystemet infördes 1997 låg förmånsvärdet ungefär i nivå med de faktiska bilkostnaderna. I dag subventioneras många förmånsbilar med upp till 20 000 kr per år. Det handlar i grunden om att gå tillbaka till att beskatta förmånsbilar som det var tänkt. På samma sätt som på andra områden ska förmåner beskattas som kontant lön."

#126 • 2020-09-22 03:05
A.L

Men det är ingen subvention John, utan en partsinlaga. Därtill är den helt uråldrig i nuläget och under coronakrisen.

Att bilar (oavsett det är förmånsbil eller inte) släpper ut mer än fullsatta bussar och då räknat per personkilometer är korrekt. Men det är en generell egenskap i bilparken och en problematik inne i storstäder som man bäst åtgärdar via trängselskatter och inte via pålagor på förmånsbilar.

Den ideala situationen är att förmånsbilar och tjänstebilar får rulla på som vanligt men att övriga resor görs kollektivt. Det syntes mycket tydligt i analysen av trafiken som gjordes i samband med trängselskatteförsöket och som även är gällande i nuläget.

Skälet till att vi landar i en sådan slutsats kallas tidsvärde (som är en viktig storhet i alla sådana här kalkyler men som WSP och kollektivrafiknäringen "glömmer" i sin "sammanställning". Förmånsbilar och tjänstebilar värderar sin restid mycket högre än dem som har tid att köa. Och därför behöver dessa bilen för att kunna prestera- ofta till ett värde som överstiger de där påhittade 2 miljarderna många gånger om.

MVH AL

#127 • 2020-09-22 03:11
John2008

AL, apropå partsinlaga...

#128 • 2020-09-22 06:22
A.L

John. Om du menar att tjänsteresor värderas högre än övriga resor är det ingen partsinlaga utan en grundläggande del av vägverkets effektkalkyl ("EVA") som bygger på den nationella resvaneundersökningen som görs(RES) varje år av SCB på uppdrag av Trafikanalys.

Där kan man se att den högproducerande delen av lönekollektivet reser med betydligt högre tidsvärden än de som inte har motsvarande lönenivå. I storstäderna är denna effekt många gånger högre. Det är för mig en ganska rimlig slutsats. Att tvinga denna grupp att åka buss skulle ofrånkomligen drabba både produktivitet som effektiviteten negativt. Och förlusten är uppenbar. En som f.ö ofta pekar på denna omständighet är Per Kågeson. En person som John borde sätta en viss tilltro till.

Det här är anledningen till att jag under så lång tid har uppmanat dig att läsa på istället för att googla.

MVH AL

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.