Nästa artikel
4 av 10 bilister bryter mot zebralagen
Nyheter

4 av 10 bilister bryter mot zebralagen

Publicerad 3 december 2010 (uppdaterad 8 maj 2014)
Fyra av tio bilförare stannar inte alltid för att släppa fram fotgängare vid övergångsställen. Det visar en ny undersökning.

Försäkringsbolaget If frågade 3 049 bilister om de alltid stannar för fotgängare vid övergångsställen. 37 procent uppger att de inte alltid stannar, trots att de är tvungna enligt lag.

– Resultatet av undersökningen visar att fotgängare lever farligt vid övergångsställen, ett ställe på vägen där de borde kunna känna sig trygga, säger Iréne Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsexpert på If.

Under 2009 omkom 44 fotgängare i trafiken.

Ny lag infördes 1998
Den så kallade zebralagen, som infördes i Sverige 1998, gav fordonsförare väjningsplikt vid obevakade övergångsställen.

– Trots att lagen varit i kraft i många år verkar inte alla bilister förstå att de är skyldiga att stanna vid övergångsställena. Undersökningen visar att fotgängare fortfarande svävar i fara, säger Iréne Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsexpert vid If.

Diskutera: Vad tycker du om zebralagen? Släpper du alltid fram fotgängare?

Så säger lagen:

Utdrag ur Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap. Möte och omkörning på väg:

40 § Fordon eller spårvagnar får inte köras om strax före eller på ett obevakat övergångsställe eller en obevakad cykelöverfart.

41 § I följande fall anses det inte som omkörning när ett fordon i ett körfält passerar fordon i ett annat körfält om körbanan har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfält, om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med körfältsvägvisare, eller om fordonen har placerats i skilda körfält i anslutning till en vägkorsning.

Om ett fordon före ett övergångsställe eller en cykelöverfart passerar ett annat fordon i fall som avses i första stycket, ska det ske med så låg hastighet att föraren kan stanna omedelbart om gående befinner sig på övergångsstället eller stanna omedelbart om cyklande eller förare av moped klass II befinner sig på cykelöverfarten.

Utdrag ur Trafikförordning (1998:1276) 3 kap. Skyldigheter mot gående, cyklande och mopedförare:

60 § Vid ett bevakat övergångsställe ska en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polisman.

En förare som efter att ha svängt i en korsning ska passera ett bevakat övergångsställe ska köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. Skyldigheten enligt första och andra styckena vid bevakade övergångsställen gäller även mot cyklande och förare av moped klass II vid bevakade cykelöverfarter.

61 § Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelöverfarten.

En förare, som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelöverfart, ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten tillfälle att passera.

62 § En förare som närmar sig ett övergångsställe eller en cykelöverfart ska anpassa sitt körsätt så att föraren inte tvingas stanna på övergångsstället eller överfarten.

63 § Bestämmelser om förbud mot att köra om och passera andra fordon strax före eller på ett övergångsställe eller en cykelöverfart finns i 40 och 41 §§.

Utdrag ur Trafikförordning (1998:1276) 7 kap. Bestämmelser för gående på väg:

3 § Gående ska korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten, ska gående i stället korsa kör- eller cykelbanan tvärs över denna och helst vid en vägkorsning. Kör- eller cykelbanan ska korsas utan onödigt dröjsmål.

4 § Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#l • Uppdaterat: 2010-12-04 09:48
Thommys

Som gående gillar jag inte alls lagen. Jag vill vänta tills bilarna passerat och bli besvärad om de stannar. Som bilist märker även att det finns andra gående som resonerar som jag och går undan.

#m • Uppdaterat: 2010-12-04 10:04
Focus

Det är bl.a. såna typer som Jon Erik Gustavsson som gör att klimatet mellan olika trafikantgrupper blir så spänt. Fotgängare har inte absolut rätt att gå ut i gatan för att få företräde. Visst har bilister skyldighet att lämna gångtrafikanter företräde, men inte ovillkorligt. Vilket sandlåderesonemang om att kasta sten!

#n • Uppdaterat: 2010-12-04 10:05
Sune S (ej verifierad)

Belysningen vid övergångsställena måste generellt bli mycket bättre. Det är de gående som ska bli belysta och inte övergångsstället. Ljuset bör komma snett uppifrån i ca 45 graders vinkel i gatans riktning, ungefär som från rampen på en teater. Belysningen ska även täcka trottoaren. Skyltarna bör också vara belysta.
Gående bör tänka på att halvljuset från bilarna bara når upp till knähöjd, att bära reflexer högre upp ger en falsk säkerhet.

#o • Uppdaterat: 2010-12-04 10:07
Beppe01 (ej verifierad)

Antar att ni som här högljutt klagar på zebralagen sällan eller aldrig är ute och promenerar själva. Om ni gjorde det skulle ni upptäcka hur utsatt som gångtrafikant man är:

Idioter som trots att man tydligt visar att man skall gå över på övergångsstället bara gasar förbi. Eller när man trots att man går längst ut på vägrenen ibland får kliva av vägen för att inte bli påkörd. När man cyklar är det likadant, att en del av bilisterna inte tar hänsyn.

Nu när vintern kommit så skulle man kanske ha en färdigkramad snöboll i handen när man flanerar nästa gång. Jan-Eriks förslag är nog lite väl drastiskt men jag gillar tanken!

#p • Uppdaterat: 2010-12-04 10:32
Uno Lööv (ej verifierad)

Bra lag som med tiden kommer att fungera bättre än tidigare lagen. Men än har varken gångare (som skenar rätt ut utan att tänka bakom hus i mörker o s v) eller bilister lärt sig lagen. Man kan stå helt öppet och ändå så stannar inte idioter. Ska börja ge fingret.

#q • Uppdaterat: 2010-12-04 11:42
Pender

Ett av många dåliga sätt att tillämpa lagen: Bilist ska svänga höger, vid ljussignal. Ser att en gående snart tänkt sej passera övergångsstället, på den gatan han ska in på. Den artige bilisten stannar 5 meter före övergångsstället. Och blockerar för alla bakomvarande som ska rakt fram (eller höger.). Så blir det bara den artige bilisten som kommer över, innan det blir rött igen. Typiskt svenskar. Aldrig sett liknande på kontinenten. Där går vett och smidighet, före dumsnällhet.

#r • Uppdaterat: 2010-12-04 12:00
357:an (ej verifierad)

Jan-Erik Gustavsson, du kommer aldrig att få chansen att inte backa undan kalabaliken och sedan sparka in en dörr efter det att jag har dragit tillbaka den där stenen i ansiktet på dig. Du vaknar aldrig upp mer. Var så säker. Om jag sedan får sitta inne 4 år gör det samma eftersom jag gör en god gärning som plockar undan en gapig, bråksökande stadsbo som systematiskt förstör andras bilar. Skulle vi aldriga träffa på varandra gäller innehållet i stycket under.

För övrigt kan man undra över Jan-Eriks intelligensnivå när han avser att systematiskt kasta sten på bilar som inte stannar vid övergångsställen. Att han själv kommer att bli åtalad för bl.a. skadegörelse med i första domen dagsböter och villkorlig dom som följd tycks inte föresväva honom. Andra gången han gör det - och den villkorliga domen fortfarande gäller - kommer Jan-Erik att åka i fängelse. Kanske ändå att Jan-Erik ska kasta några stenar så att vi blir av med honom. Sedan kan vi ju alltid hoppas att han får duktigt med stryk på anstalten också.

Avslutningsvis måste vi nog reda ut ett par saker. Jag skrev INTE att jag INTE/ALDRIG stannar vid övergångsställen. Jag höll bara med Jes om att OM det står folk vid ett övergångsställe och såsar, pratar, tittar in bakåt i något skyltfönster etc. och inte verkar komma till skott så kör jag - fortfarande naturligtvis med bromsberedskap och anpassad hastighet. Oklart är dock om Jan-Erik förstår skriven svenska.

#s • Uppdaterat: 2010-12-04 12:35
simon_d (ej verifierad)

Det är mer miljövänligt att låta bilar och framförallt lastbilar och bussar köra utan att stanna... Dock brukar jag själv ge fingret eller klappa till bilar som inte stannar, lagar är till för att lydas

#t • Uppdaterat: 2010-12-04 12:37
bilist och gående (ej verifierad)

Bättre belysning vid ävergångsställen , reflexer på gående samt ögonkontakt mellan bilist och gående löser det hela. För bilisterna : glöm inte att det är halt ute speciellt vid övergångsställena så det är lätt hänt för gående att ramla omkull just där så håll avstånd mellan
övergångsstället och bilen.....

#u • Uppdaterat: 2010-12-04 12:40
Beppe01 (ej verifierad)

357:an: Det är straffbart att hota människor och jag hoppas du blir anmäld. IDIOT!

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.