Nästa artikel
4 av 10 bilister bryter mot zebralagen
Nyheter

4 av 10 bilister bryter mot zebralagen

Publicerad 3 december 2010 (uppdaterad 8 maj 2014)
Fyra av tio bilförare stannar inte alltid för att släppa fram fotgängare vid övergångsställen. Det visar en ny undersökning.

Försäkringsbolaget If frågade 3 049 bilister om de alltid stannar för fotgängare vid övergångsställen. 37 procent uppger att de inte alltid stannar, trots att de är tvungna enligt lag.

– Resultatet av undersökningen visar att fotgängare lever farligt vid övergångsställen, ett ställe på vägen där de borde kunna känna sig trygga, säger Iréne Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsexpert på If.

Under 2009 omkom 44 fotgängare i trafiken.

Ny lag infördes 1998
Den så kallade zebralagen, som infördes i Sverige 1998, gav fordonsförare väjningsplikt vid obevakade övergångsställen.

– Trots att lagen varit i kraft i många år verkar inte alla bilister förstå att de är skyldiga att stanna vid övergångsställena. Undersökningen visar att fotgängare fortfarande svävar i fara, säger Iréne Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsexpert vid If.

Diskutera: Vad tycker du om zebralagen? Släpper du alltid fram fotgängare?

Så säger lagen:

Utdrag ur Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap. Möte och omkörning på väg:

40 § Fordon eller spårvagnar får inte köras om strax före eller på ett obevakat övergångsställe eller en obevakad cykelöverfart.

41 § I följande fall anses det inte som omkörning när ett fordon i ett körfält passerar fordon i ett annat körfält om körbanan har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfält, om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med körfältsvägvisare, eller om fordonen har placerats i skilda körfält i anslutning till en vägkorsning.

Om ett fordon före ett övergångsställe eller en cykelöverfart passerar ett annat fordon i fall som avses i första stycket, ska det ske med så låg hastighet att föraren kan stanna omedelbart om gående befinner sig på övergångsstället eller stanna omedelbart om cyklande eller förare av moped klass II befinner sig på cykelöverfarten.

Utdrag ur Trafikförordning (1998:1276) 3 kap. Skyldigheter mot gående, cyklande och mopedförare:

60 § Vid ett bevakat övergångsställe ska en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polisman.

En förare som efter att ha svängt i en korsning ska passera ett bevakat övergångsställe ska köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. Skyldigheten enligt första och andra styckena vid bevakade övergångsställen gäller även mot cyklande och förare av moped klass II vid bevakade cykelöverfarter.

61 § Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelöverfarten.

En förare, som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelöverfart, ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten tillfälle att passera.

62 § En förare som närmar sig ett övergångsställe eller en cykelöverfart ska anpassa sitt körsätt så att föraren inte tvingas stanna på övergångsstället eller överfarten.

63 § Bestämmelser om förbud mot att köra om och passera andra fordon strax före eller på ett övergångsställe eller en cykelöverfart finns i 40 och 41 §§.

Utdrag ur Trafikförordning (1998:1276) 7 kap. Bestämmelser för gående på väg:

3 § Gående ska korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten, ska gående i stället korsa kör- eller cykelbanan tvärs över denna och helst vid en vägkorsning. Kör- eller cykelbanan ska korsas utan onödigt dröjsmål.

4 § Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#115 • Uppdaterat: 2010-12-06 01:03
Beeblebrox (ej verifierad)

Jag tycker Jan-Erik Gustavsson ganska tydligt speglar den enligt min mening rätt skeva attityd som råder bland många s k oskyddade trafikanter. Att NTF och zebralagen är upphovet kan man kanske inte hålla med om, men den ger tyvärr dessa virrpannor en kanal att leva ut sina frustrationer genom.

Det är ganska uppenbart att Jan-Erik och hans olycksbröder har en massa inneboende ilska som inte tillåts komma ut på annat sätt än att med uppenbar dödslängtan kasta sig ut i framrusande trafik med lagboken som enda skydd. Jag menar, blir man överkörd är det ändå bilistens "fel"...

Säg mig Jan-Erik, vilken tröst tror du att bilisten strikta ansvar är när du ligger i gipsvaggan och sneglar på rullstolen du skall sitta i resten av ditt liv?

Ingenstans i hela världen kan denna ofattbara dumhet återfinnas. I alla andra civiliserade länder förstår människorna fortfarande att det kan göra förbannat ont att kliva ut framför två ton metall i rörelse. Men inte i Sverige inte, för här har en organisation som förr i tiden arbetade för att öka trafiksäkerheten på riktigt sagt åt oss att som fotgängare har man FÖRETRÄDE på oskyddade övergångsställen. Denna oerhörda lögn har stackars Jan-Erik och hans dreglande idioter till meningsfränder lyckligt tagit till sig och de är nu ute på korståg mot svin i bil.

Problemet här är bara -och även lagstiftaren poängterar detta i förarbetena - att i trafiken finns bara skyldigheter, inga rättigheter! Därmed borde stackars Jan-Erik lägga Aschberg-ambitionerna på hyllan och lämna sin lära sten hemma.

#116 • Uppdaterat: 2010-12-06 09:40
Focus

Pender: Det är stor skillnad på Civilkurage och feghet. Om du önskar göra något åt de tokar som inte stannar vid övergångsställe, gör anmälan till polisen (skyldiga att ta emot anmälan) och var beredd att gå upp i rätten och vittna. Vad skulle det tjäna till att klappa till en bil som du sannolikt aldrig kommer att se igen, förutom att du har möjlighet att själv bli "tillklappad"

#117 • Uppdaterat: 2010-12-07 23:47
Pender

Focus, jag ser att du är totalt avskild från den verklighet vi andra lever i. Man kan inte gå till polisen och anmäla att nån inte brydde sej om att stanna. Och tydligen kan du inte föreställa dej hur det låter inuti en bil som får en ordentlig, men oskadlig, smäll i plåten. Har du hört ordspråket: "Bränt barn skyr elden." Och risken att själv bli tillklappad är minimal. Eftersom det till 98% är frustrerade toffelhjältar som beter sej som svin i trafiken. (Tuffar till sej gömda i bilen.)

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.