Bild
Nästa artikel
Bilfrågan: Högerregeln fungerar inte?

Bilfrågan: Högerregeln fungerar inte?

Bilfrågan följer upp

"Signaturen Spyker 9-3 berättade tidigare om att högerregeln är satt ur spel i deras område. Detta är ett större problemet är än så." Vi Bilägare följer upp.

Vi Bilägare svarar varje dag på en läsarfråga om bilar eller trafik.

KOMMENTAR:
Signaturen Spyker 9-3 berättade i en tidigare bilfråga om att högerregeln är satt ur spel i deras villaområde. Detta är ett större problem än så. Åtminstone här i Göteborgstrakten tycks den inte fungera alls, någonstans! Kolla på stormarknaders parkeringsområden, till exempel.

Om inte annat är skyltat gäller högerregeln i korsningarna där, men tillämpas inte. Jag har försökt att förmå beslutande myndigheter att på flera ställen införa riktiga huvudleder med skyltad väjningsplikt på anslutande gator, men utan framgång. Det tycks inte finnas något intresse för att ta på sig den kostnad detta skulle medföra. Och cirkulationsplatser (rondeller) kostar säkert ännu mer, men fungerar bra tycker jag. Så problemen består. Högerregeln fungerar inte alls!

Samtidigt är det anmärkningsvärt att Bo Göingberg, Transportstyrelsen, proklamerar att man gör ”klokt i att följa denna lokala praxis”. Men naturligtvis kan ju inte alla känna till vilka eventuella praxis som gäller på olika platser!

Och, som Göingberg också påpekar, högerregeln avgör skuldfrågan om olyckan skulle vara framme! Nej tack, inga informella regler i trafiken! Alla ska känna till och följa de formella reglerna.Gunnar Klarbäck, Partille

SVAR:
Så länge vi inte har datorer bakom ratten i bilarna kommer vi att få stå ut med våra mänskliga svagheter. Att vi inte enbart tänker i ettor och nollor utan reflekterar över reglers tillämpning kan ibland vara positivt, när man kanske kommer till slutsatsen att ”jag kan lika gärna vänta”, även om högerregeln säger att det är den andra bilen som har väjningsplikt, men också väldigt negativt när förare struntar i regler för att komma fortare fram på andras bekostnad.

Respekt för våra gemensamma spelregler i trafiken är viktigt men också sunt förnuft och en defensiv attityd i samspelet med andra trafikanter.

Bo Göingberg, Transportstyrelsen

Diskutera: Tycker du att högerregeln fungerar?

Taggar: Bilfrågan,

Kommentarer

#1
Raymond K
2011-07-14 09:54

NEJ, högerregeln fungerar inte, ingen tycks bry sig om den.

#2
2011-07-14 10:37

Detta är mycket oroväckande, att regler och förordningar ej följs.
Högerregeln är trots allt den mest grundläggande trafikregel som finns.

Dock tror jag att detta problem finns främst i storstadsregionerna. Där moral och etik inte står lika högt i kurs som i resten av landet.
Exempelvis bor merparten av alla borgare och direktörer i storstadsregionerna, vilket delvis kan förklara denna trend.

Utvecklingen är farlig, skulle varje bilist skapa sina egna trafikregler skulle snart anarki utbryta.

#3
2011-07-14 11:17

Borde inte "borgare och direktörer" vara de varmaste förespråkarna för högerregeln? :)

#4
2011-07-14 14:52

Återigen tillåts stalinisten Gösta förpesta kommentarsfältet med sina egna virriga slutsatser där allt till slut är borgare och direktörers fel, märkligt...
i mina hemtrakter ignoreras högerregeln väldigt ofta av drägg med snus och keps i gamla rostiga volvohäckar, tror inte dessa är varken "borgare" eller "direktörer"... konstigt att likställa dessa förresten, ca hälften av svenskarna röstade borgerligt, direktör måste då vara ett av Sveriges vanligaste yrken...?

#5
2011-07-14 15:47

Gösta är mer än aningen verklighetsfrämmande ... för det första är den mest grundläggande trafikregeln §5. För det andra bor borgare och direktörer utmed kusten i välordnade områden .. och att problematiken med högerregeln skulle vara ett storstadsfenomen är nog inte heller sant ... det är nog mest tvärtom i glesbygd, småstäder och ytterområden där det blir lite mer vilda western i trafiken.
.
Men till saken; det vore nog önskvärd om alla följde samma regler, det blir lite enklare i trafiken då!

#6
2011-07-14 17:18

Jag arbetar i en mindre ort där alla korsningar är T-korsningar och där INGEN följer högerregeln. Kommer det nån främling blir det risk för krock.
Orsaken är att alla inser att högerregeln är ineffektiv på T-korsningar i mindre samhällen. Det borde införas en särskild skylt för T-anslutningar utan att införa huvudleder på raksträckan. Kanske skylten skulle kunna vara en lämna företräde med en speciell baksida som syns åt raktsräckan.
Transportstyrelsen måste tänka om och inte gömma sig bakom den enkla men dåliga lösningen som den universella högerregeln är. Det är regelverket som är fyrkantigt. Inte alla människor som inser att det är fel att bilar som redan rullar ska stanna för bilar som ändå nästan står stilla. Det kan inte vara miljövänligt.

#7
2011-07-14 19:30

Jag blir så förb-t less på att läsa Göingbergs lagom attityd! Om inte si så gäller så och lite lagom finns från förarna! Vad är detta för lagtolkning? Av en myndighetsperson?
Högerregeln gäller överallt punt och slut! Det ska inte finnas några tolkningar! Vi har en klar lagtext på detta område! Så varför inte Göingberg känner till detta är ett mysterium! Kanske dags för en "sommarskola"!

#8
2011-07-14 19:46

Ja, det är skit det där med T-korsningar. Högerregeln funkar inte alls bra där. Kör man här i Gbg strikt efter högerregeln, så smäller det. Gäller även i mindre städer. Även i fyrvägskorsningar är det lika illa; "Ja, men du kom ju från den mindre vägen" är en typisk kommentar. (Jo jag brukar förklara för vissa förare vad som gäller när dom går upp i atomer och tvingas bromsa.)

I Norge är allt bättre; högerregeln gäller. Punkt. Därmed blir en svensk i Norge och en norrman i Sverige en veritabel dödsfälla.

#9
2011-07-14 20:02

För en liten del förare gäller inga regler alls, hastighet,
högerregel, företräde för gående eller cyklister, listan kan göras hur lång som helst. Jag tror en del av orsaken till detta är alla de regler som folk uppfattar som onödiga och dessutom omöjliga att övervaka, bara för att ta ett exempel 30 km/tim inne i villaområde. alla förare som kan tänka kör inte fortare än 30, de som inte tänker struntar i en skylt vad det än står på den.

#11
2011-07-14 20:34

Men när det smäller Leifer är det Stockholmaren som är jönsen och lantisen som kan reglerna ... ju.
Nu har jag dock inte den erfarenheten av trafiken i varken Stockholm eller någon annan storstad ... tvärtom är disciplinen, liksom tempot i regel något högre än i landbyn ..
Vill man lära sej är det bara att besöka en Tysk storstad .. där är det vänligt men bestämt .. och det går undan :o)

#13
2011-07-14 21:21

Vi har som bekant högertrafik i Sverige och som i alla andra länder med högertrafik gäller högerregeln utan undantag. Men smäller ni för att inte ha iakttagit denna regel, hänvisa då till Göingberg, som kommer och förklara i rättegången som följer! Personligen tycker jag att Göingberg ska ställa sin plats till förfogande eller gå en kurs i trafiklagtext! Eller sluta att uttala sig i pressen och visa sin okunskap!

#14
2011-07-14 21:35

Inte alls Leifer, jag har inga dylika funderingar. Följde bara upp dej på din, i vissa termer lite nedlåtande beskrivning ... det är likväl den som följer reglerna som har rätt, i ditt fall lantisen.
Själv har jag inga problem med högerregeln, den är faktiskt ganska enkel, att lämna företräde åt all trafik som kommer från höger ... hur svårt är det?

#16
2011-07-14 23:16

Så länge det inte är skyltat annat så gäller lagtexten, dvs högerregeln, även i Göteborg och Stockholm. Lokala ovanor, som även tillämpas i rondeller, är totalt livsfarliga så länge som det är tillåtet att köra utanför hemorten där man kan ovanorna.

#18
2011-07-14 23:37

Högerregeln fungerade nog bra på 50- och 60-talen, men i dagens samhälle är det enda rätta att helt slopa denna "regel". I min lokalgata försöker jag tillämpa regeln, genom att släppa fram de som kommer från höger, trots att jag kör på något som liknar en huvudled. Resultatet blir att jag stannar, och bilen att släppas fram förblir stående eftersom det är få som förstår vad jag vill – att släppa fram vederbörande. Förvilling uppstår. En vacker dag kommer bägge börja rulla samtidigt och en krock uppstå, och då lär jag åka på det eftersom, ja precis, det är högerregeln som gäller. Nä slopa denna förlegade och bortglömda regel.

#19
2011-07-15 00:43

Att den egotrippade anarkin breder ut sig även i trafiken är väl knappast någon nyhet, men inte desto mindre vansinnigt!
Högerregeln är inte och har aldrig varit någon rättighet, någon företrädesregel. Precis som de flesta regler så handlar det om en skyldighet. Man ska släppa fram det fordon som kommer från höger, så länge det handlar om vanliga vägar och inte utfarter, förstås. Sen är det ju givet att man alltid måste se sig för.

Vad Jordnära efterlyser, förstår jag inte.
Det finns skyltar för att lämna företräde och för att stanna - och även skyltar som visar att ansluten väg har skyldighet att lämna företräde.

Leifer och andra är i vanlig ordning ute och generaliserar. Och det finns inga lokala stadgar som föreskriver att störst går först - vare sig när det gäller vägens eller fordonets storlek - och inte heller beträffande T-korsningar.
Göingberg har ju rätt i de bakomliggande resonemangen - att samspel och defensivt körsätt är viktigt - och det framgår tydligt att högerregeln inte är en rättighet. Men han borde definitvt trycka på att högerregeln slutligen alltid gäller!

Det är ju själva fan att vissa här i spalterna ska hävda sin rätt att skapa egna trafikregler!

#21
Pulu
2011-07-15 11:48

Högerregeln skulle behövas en uppdatering för att fungera bättre och bli mer anpassad efter det mänskliga beteendet och förståndet.

Regeln i sig är teoretiskt set tydlig och klar MEN med facit i hand så är det väldigt tydligt att den inte följs som det är tänkt då den ofta står i konflikt med vad som uppfattas vara rätt och 'sunt förnuft'.

Som exempel är det vänsterregel som gäller i rondeller.
Därför bör den även kunna avskaffas för T-korsningar vilket skulle göra regeln mer begriplig och accepterad.
Som det är idag lönar det sig att strunta i regeln när man kommer fram till en t-korsning om man har livet kärt...

Slutsats: Utan högerregel i T-korsningar skulle livet bli mycket enklare för trafikanterna och mer anpassat till det naturliga beteendet.

#22
2011-07-15 16:39

I rondeller gällde för länge sen den dåvarande vänsterregeln, men togs bort av praktiska skäl - det är svårt med köer inne i rondeller.
Jag vet inte hur det är idag i Spanien, men förr var de stenhårda med högerregeln, även i rondeller. Så visst kan den funka. Det är huvudsakligen en attitydfråga.
Visst kan jag hålla med om att det kan vara lite besvärande om man kör längs en rak väg med många T-korsningar, men om man skulle ändra lagen till att undanta högerregeln från just dessa, så gäller det verkligen att ha koll på läget, för fyrvägskorsningar finns ju faktiskt också - och där skulle fortfarande högerregeln gälla. Inne i stan är det nog övervägande fyrvägskorsningar, för övrigt.
Hur som helst så är inte lagen ändrad och därför så gäller den ju faktiskt - tills vidare.
När jag själv kör längs en genomfartsled med många tvärgator så kör jag med viss försiktighet. Oftast visar de som kommer på en anslutande väg att de tänker stanna, förmodligen av ren självbevarelsedrift, men skulle de köra ut så är jag med på noterna. Lagen gäller ju, som sagt.
Krångla inte till det så förbannat! Somliga här har ju inte ens brytt sig om att till sig de jättenkla reglerna för rondellkörning.

#24
2011-07-15 17:27

Problematiken finns inte bara i Stockholm och Göteborg leifer, den finns överallt.
.
Hur det än är, så är regeln så enkel att den är bra. Det är bara det mänskliga beteendet som felar!
Min egen hemstad är en "sommarstad" och just sommartid fungerar det allt sämre med de lokala nedärvda reglerna ... det blir ett oändligt stannande och väntande på alla dessa Stockholmare som inte begriper hur vi brukar göra i Ängelholm :o)

#26
Pulu
2011-07-15 19:09

Kan tycka att det borde vara enklare att slopa regeln än att försöka ändra 'det mänskliga beteendet som felar'. Det är en så enkel regel, men har det hjälpt?

I Ängelholm verkar de köra på lokala regler istället för högerregeln som är så enkel... hmmm..

Ut i trafiken och gör en koll, fungerar högerregeln?
Nej, det gör den inte!

Tror inte att det spelar någon roll för hur enkel regeln är i detta fall.
Den som kör strikt efter högerregeln kommer att utsätta sig själv och andra för helt onödiga risker som aldrig hade uppstått om regeln hade justerats om lite efter verkligheten.

#27
2011-07-16 04:32

Ja du, leifer, jag vet inte vad som var oklart i min kommentar.
Kör jag längs en genomfartsled så kan jag som regel lugnt köra på, eftersom bilar på anslutande vägar stannar - men jag måste åndå alltid vara beredd på att någon kan köra rätt ut. Högerregeln gäller ju faktiskt.
OM en lagändring skulle genomföras, så kan den ju endast gälla just T-korsningar. I fyrvägskorsningar måste ju högerregeln gälla - om man verkligen inte ska krångla till det och börja försöka avgöra vilken väg som möjligen är störst. En väg har oftast både T-korsningar och fyrvägskorsningar. Det vill alltså till att hålla extra mycket kontroll på korsningarna för att se vilken regel som gäller för tillfället.
Extra krångligt bilr det inne i stan med sina kvartersblock som innebär att det blir många fyrvägskorsningar med högerregel och ibland T-korsningar som alltså skulle undantas från högerregeln.
I de fall det är små skitvägar som ansluter till en betydligt större väg, så brukar de handla om huvudled och där kan det väl knappast vara några problem.

On nu en lag skulle visa sig vara dålig (och såna finns ju) så får man verka för att den ändras - inte bryta mot den!

#28
1 Tysken
2011-07-16 09:55

Leifer, för att du bor i Stockholm så har du inte rätt, det visar bara att många sk. stockholmare inte kan trafikregler utan skapar egna..du verkar vara ett typexempel på detta.

I de flesta länder med högertrafik gäller högerregeln precis så som flertalet även här beskriver.
Sedan kräver detta när man kör på villagator att man tar hänsyn och inte alltid tillämpar högerregeln.
Svårigheten är att veta när gatan är likställd med parkeringsutfart..
För att få bort tveksamheter så borde skyltningen vara tydligare när det gäller huvudled, dagens skyltar sitter ofta dåligt placerade, därmed är det svårt att veta vad som gäller.

#29
2011-07-16 09:59

Hur skulle en annan regel kunna ersätta högerregeln? Vad skulle den gå ut på?
Det vore väl en orimlighet att skylta varenda lilla korsning i hela landet och en, som nämns "t-korsregel" skulle nog inte avhjälpa problemet, bara förändra det.
.
Det finns fyrvägskorsningar med väjningsplikt från alla håll ... det är ganska optimalt för förvirring och fullständigt oklart i skuldfråga vid sammanstötning :o)

#32
2011-07-16 13:32

Leifer, ditt senaste inläggg skapade ännu mer förvirring än de tidigare.
Och inne i stan (Stockholm) är där jag har minst problem med att tillämpa högerregeln - tätt mellan korsningarna och ingen väg är störst. Dessutom gör alla dessa enkelriktningar det lite lättare i det avseendet (men knappast i så många andra).

Jag vet inte - är allt det självhävdande av egna "lagar" någon form av mindervärdeskomplex? Man bara måste protestera mot tingens ordning utan att egentligen ha något bättre att komma med - om man nu verkligen tänker på alla ingående parametrar.

#34
Pulu
2011-07-16 17:23

Kan det möjligen vara så att din förvirring skulle minska om jag informerar om att Stockholm inte är detsamma som endast innerstaden.

Jag har en känsla av att när Leifer skriver Stockholm så tolkar du (Roy) detdirekt som innerstaden/city och därav uppstår en förvirring...

Om så är fallet blir din förvirring lättare att förstå....

#35
2011-07-16 20:09

Man kan sätta 1985 som startår för egotrippens tidevarv. Man skulle satsa på sig själv och finporslinet skulle plockas fram igen efter att tidigare inte känts så nödvändigt, eftersom huvudsaken var att man umgicks på ett otvunget sätt. Nu var ytan viktigare än innehållet. Somliga biltestare tycker att känslan när man smeker instrumentpanelen är viktigare än bilens egentliga egenskaper. Och naturligtvis syns det i trafiken. En klar attitydförändring. Tidigare fungerade högerregeln alldeles utmärkt - men det gör den faktiskt nu med! Jag tillämpar den genom att hålla sån fart att de på anslutande vägar kan köra ut, vilket de för all del sällan gör. Men skulle så vara fallet så stannar jag. Och det är inget problem! Eftersom jag inte tvärnitar så har de efter inte heller något problem.

Det finns så mycket överdrivna uppfattningar om trafikbeteende. Enligt somliga kan man t ex inte hålla ett säkert avstånd till bilen framför utan att halva Stockholms bikår då tränger sig in i luckan. I praktiken är det ganska få som tränger sig in, utan man får som regel behålla sin lucka.

Det mest fundanmentala när det gäller hänsyn och samspel, är narurligtvis att vi alla följer samma regler - förslagsvis då de befintliga.
Trafikreglerna är faktisk tillkomna just för att underlätta för oss alla i trafiken och för att förebygga olyckor.

Pulu, leifer skriver enligt honom själv om situationen i en strorstad och alltså inte förortstrafik.

#36
2011-07-16 20:30

Roy : Högerregeln är fortfarande ologisk. Var ligger logiken i att anslutande väg i en t-korsning ska ges företräde?

Högerregeln har i princip endast existensberättigande i 4-vägskorsningar inne i stan.

Inne på en parkering tex är det väl självklart att det är de som åker på "huvudgatorna" som har företräde och de som ska ansluta en sådan för att åka ut har väjningsplikt. Det är fullt logiskt. Är parkeringen inte upplagd på detta sett kan kanske högerreglen användas. Men har inte varit på en enda parkering där man inte klart ser vad som är "huvudlederna".

Du verkar anse att man ska följa regeln endast för att den finns. Men majoriteten skiter i den. Kan det inte då inte vara så att högerregeln är den som är dålig, inte de som bryter mot den?

Anser fortfarande att man genom "tjock väg - tunn väg"-skylten kan bygga bort 99% av alla fall där högerregeln möjligen skulle kunna vara till nytta.

#37
2011-07-16 21:05

Ska vi börja blanda in smal kontra bred väg, är vi verkligen ute på tunn is! Tyckandet blir legio. "Min väg är faktiskt hela två decimeter bredare än din!" "Ja, men min har bredare trottoarer!" "Min pappa är mycket starkare än din!"

Om att en väg oftast har både T-korsningar och fyrvägskorsningar har jag skrivit om tidigare. Att undanta T-korsningar från högerregeln men behålla den i fyrvägskorsningarna - ja,då måste man verkligen hålla rätt på vad det är för typ av korsning - om högerregeln gäller eller inte.
Det är aldrig bra med en massa specialregler.
Jag var lite tveksam till regeln som tillåter omkörning på höger sida, även om jag mycket väl förstår motivet. Men där infördes ett undatag från en enkel grundregel och jag vet faktiskt människor som trott att man fick köra om på höger sida om fartgränsen var ÖVER 70!

Det finns goda skäl till att hålla regler enkla.
Många verkar ju inte ens bry sig om att förstå varför en viss regel införts, utan nöjer sig med ATT den finns - och misstolkar den dessutom... (Rondeller - behöver jag skriva mer?)

#38
Pulu
2011-07-17 10:26

Jag håller med Roy att regler i trafiken bör hållas men det innebär inte med automatik att regeln i sig är optimal och inte böhöver justeras.

Du själv skriver att regler bör följas men att du själv behöver uppenbarligen inte det i T-korsningar.
I alla fall inte när den på den korsande vägen saktar in då du genast tolkar det själv som att du blir framsläppt och gladeligen puttrar på. Följde du regeln skulle du stannat!

Alla bilar i en rondell kommer förhoppningsvis från vänster och där får du inte köra in även om du alltid kommer från högersidan.
Jag vet mycket väl hur rondellkörning fungerar men jag tog upp det för att poängtera att det finns undan från högerregeln och varför skulle det inte kunna finnas ännu ett.. eller ännu bättre så skulle den slopas helt då den inte behövs.

#40
2011-07-17 12:57

Pulu@
En betydande skillnad när du nalkas en rondell (jag vet, cirkulationsplats) jämfört en högerregels-korsning, är att du möter skylten "väjningsplikt" vid rondellen, precis som när du nalkas en huvudled ...
Vad som är speciellt lurigt med högerregeln är att den gäller inuti rondellen ... dvs, när du ska av en flerfilig rondell och inte befinner dej i den yttersta, ska du lämna företräde .... Därav ser man ofta långa lastbilar välja högerfilen oavsett den fortsatta färdriktningen. Har jag hängaren på (eller husvagn efter personbilen) gör jag så, inte på jävelskap utan helt enkelt för att jag inte ser hela högersidan vid vänstersväng :o)

#42
2011-07-17 15:07

Nej Leifer. Det är högerregel som gäller. Vill du byta till ett fält vänster om dej har du företräde och vice versa men det kluriga är ju att vilja ur rondellen från annat fält än det yttersta. En kurskamrat blev vållande just i en dylik situation och högerregeln var avgörande i skuldfrågan ...
Kan ju vara bra att veta ... och inte tro att bilförare med skrymmande släp som drar nästan ett helt varv i ytterfältet, är idioter alltid :o)

#44
2011-07-17 19:08

Det jag menade med tjock smal väg är att det finns en trafikskylt som visar just en smal och en tjock väg, där den tjocka har företräde. Steget under huvudled typ.

#45
2011-07-18 09:27

Har nu redigerat ett par kommentarer som inte höll sig till sak. Här diskuterar vi sak, inte person.

/Kevin Carlsson, Tillförordnad webbredaktör

#46
2011-07-22 00:25

Finns det något här i livet som väcker mer känslor än att framföra fordon i trafik? Det finns människor som tänker i termer som "förkörsrätt" och kör följdaktligen därefter. Tycker dom att någon gör fel så tänker dom "tuta på den jäveln". Finns det något annat här i livet där dom flesta vet bättre än alla andra ?

F.ö. tycker jag som leifer, att rondeller borde ha endast en fil. Kör jag ett fordon som är 13 eller 14 meter långt och kör i höger körfält så är det ofta en bil som försöker fräsa förbi i rondellens vänstra körfält, med följd att det blir plötsligt väldigt trångt i vänstra filen och man kan behöva bromsa och släppa fram bilen i det körfältet. Kanske har någon skrivit om det här tidigare i tråden...jag har inte orkat läsa alla 40 inläggen så här på nattkröken.

#48
2015-07-15 10:17

När det börjar bli dags att byta ut plåten på vänstra sidan av min bil behöver jag bara åka ut till Erikslund utanför Västerås på parkeringen och hävda min rätt med högerregeln. Så enkelt är det. Där smäller det GARANTERAT 7 gånger av 10.

Och, nej, jag postar bara mitt inlägg EN gång så dyker det alltid upp 2 st! Jag har en iPad och kör 'Ad Block Web' på den. Om det nu är till någon hjälp.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.