Bild
Nästa artikel
Reportage

"Mobilförbud i bilen fungerar inte"

Publicerad 29 november 2011 (uppdaterad 8 maj 2014)
Möter du hundra bilar på vägen är i genomsnitt sex av förarna upptagna med sin mobiltelefon. Samtidigt som de susar fram i 90 eller 110 kilometer i timmen knappar de in ett telefonnummer, pratar med en kollega eller skickar ett sms.

Mobilsamtal, sms, twitter. Bilisterna sköter mer och mer av sin kommunikation när de sitter bakom ratten. Handsfree eller handhållen mobil – uppmärksamheten på trafiken blir alltid lidande.

– Förbud mot mobiltelefoner fungerar inte, vad som behövs är en ändrad attityd hos förarna, säger Katja Kircher, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Hon har lett ett projekt som kartlagt all forskning om vad som händer när bilförare ägnar sig åt olika former av kommunikation under färden. Några säkra data om hur vanligt det är att svenska bilister pratar i telefon under färden finns inte.

Men eftersom Sverige har hög mobiltäthet kan man utgå från att vi är jämförbara med till exempel USA där sex–sju procent av bilförarna uppger att de regelbundet talar i telefon samtidigt som de kör. Yngre förare och förare som tillbringar mycket tid bakom ratten använder telefonen mer än andra grupper.

De flesta länder i Europa tillåter endast handsfree-telefoner, en reglering som Katja Kircher ställer sig tveksam till.

– Har man en handsfree måste man i de flesta fall ändå slå numret. Koncentrationen påverkas lika mycket, säger hon.

”En fara i att lagstifta”
Både bilister och lagstiftare tror ofta att det är säkrare att inte hålla i telefonen under ett samtal, men enligt Katja Kircher bygger det på en felaktig analys. Att hålla telefonen mot örat eller inte spelar mindre roll för trafiksäkerheten. Tvärtom kan ett sådant förbud få olyckliga konsekvenser.

– Förbjuder man det ena tror man att det andra är säkrare. Jag ser en fara i att lagstifta om det ena men inte det andra.

Sverige har ingen lag alls mot att använda telefon i bilen. Istället finns ett förbud mot vårdslöshet i trafiken – en regel som kan gälla allt från att föraren äter en smörgås under färd, till att han eller hon breder ut en karta på ratten.

Då och då väcks frågan om att även Sverige borde införa mobilförbud. För ett år sedan ställde folkpartisterna Anita Brodén och Jan Ertsborn i en motion till riksdagen krav om att bara tillåta handsfree.

De hänvisade bland annat till en amerikansk undersökning som pekar på att det skulle vara lika farligt att tala i mobiltelefon under färd som att köra rattfull.

”Svårt att komma över säkra data”
VTI gör i sin rapport en grundlig genomgång av både svenska och internationella forskningsresultat. En rad studier visar att körförmågan försämras avsevärt, men Katja Kircher konstaterar att många undersökningar bygger på ett svagt empiriskt underlag.

– Det är extremt svårt att komma över bra och säkra data på det här området. För att ha något att jämföra med måste man veta hur det ser ut när man pratar i telefon men inte råkar ut för en olycka. Det handlar ju inte om att bara se samband, man måste kunna fastställa vad som är orsaken.

Som exempel tar hon ett fall där en bilist som pratar i mobiltelefon saktar ner väldigt tidigt framför ett rödljus. Gör föraren det för att han är ouppmärksam på grund av telefonsamtalet eller för att han medvetet vill minska risken för att det ska hända en olycka?

VTI slår fast att förare som använder mobiltelefonen under körning får en sämre prestationsförmåga i trafiken. Däremot anser forskarna att det inte finns grund för att säga något säkert om hur mobilanvändandet påverkar risken för trafikolyckor. VTI följer inte upp rapporten med någon officiell rekommendation, men Katja Kircher pekar ändå på några vägar att gå:

– Oavsett om man har en lagstiftning eller inte så kommer det inte räcka. Allt ansvar kan inte läggas på föraren, i stället måste vi se till att kommunikationen blir säkrare och för det krävs bättre samverkan mellan mobiltelefontillverkarna, bilindustrin, väghållaren och andra aktörer.

Hon tror att tekniken snart gör det möjligt för den som ringer upp att få ett meddelande om att föraren är upptagen bakom ratten. Kameror eller annan form av övervakningsutrustning i bilen kan reagera på om föraren börjar se okoncentrerad ut.

Den snabba teknikutvecklingen är också ett argument mot en lag – det är helt enkelt svårt för lagstiftarna att hålla jämna steg med tekniken.

– Man kan inte först ta fram en produkt som mobiltelefonen och sedan förbjuda den. Tillåter man att människor kör bil under flera timmar i rad kan man inte heller förutsätta att de är koncentrerade på trafiken hela tiden, säger Katja Kircher.

”Behöver en beteendekodex”
Katja Kircher konstaterar att mobiltelefonen också har fördelar i trafiken. Pendlingsresor kan användas för jobbsamtal och i ett nödläge gör mobilen att det snabbt går att larma och tillkalla hjälp.

Men att varje samtal och sms drar uppmärksamhet från trafiken är oomstritt och den som hävdar att samtal med en passagerare är lika störande som ett mobilsamtal har fel, menar hon.

– Medpassagerare slutar prata om det uppstår en komplicerad trafiksituation. Samspelet mellan passagerare och förare kan tvärtom bidra till att öka trafiksäkerheten.

Mer samspel och samordning mellan olika aktörer är också den väg VTI och Katja Kircher förordar för att komma till rätta med de problem mobiltelefonerna orsakar i trafiken. Information om mobilanvändandets konsekvenser bör finnas med redan i förarutbildningen.

– Vi behöver enas kring en beteendekodex som hjälper oss att veta när det är okej och när det inte är bra att använda mobilen i trafiken, säger Katja Kircher.

VTI:s undersökning visar:

» Att förarens prestationsförmåga försämras av att prata i telefon.
» Att inget pekar på att det skulle vara mindre farligt att använda handsfree jämfört med en handhållen telefon.
» Att skriva sms eller slå ett telefonnummer kräver både kognitiv, visuell och motorisk uppmärksamhet och försämrar förarens körprestation.
» Att yngre förare och förare som tillbringar mycket tid bakom ratten använder mobiltelefon mer än andra grupper.
» Att de flesta EU-länder endast tillåter handsfree-telefoner, men inget land har infört totalförbud mot mobiltelefoni under körning.
» Att effekten av en lag håller i sig maximalt ett år, sedan återgår bilister till att använda mobiltelefonen på samma sätt som innan lagen trädde i kraft.
» Att det i dag inte går att säga något säkert om hur användningen av mobiltelefon under körning påverkar trafiksäkerheten och uppkomsten av olyckor.

Fem röster om mobil i bil:

1. Är det okej att prata i mobiltelefon när man kör bil?

2. Ska Sverige införa en lag som förbjuder bilförare att använda mobilen under färd?

Sara Söderström, 29, pluggar kostvetenskap, Uppsala:
1. Man ska överhuvudtaget inte prata i mobiltelefon när man är ute och kör, varken om man har handsfree eller inte. Jag sagt till mina vänner att om de ringer mig när jag sitter bakom ratten så svarar jag inte.

2. Det borde absolut finnas en lag som förbjuder alla typer av mobilsamtal för den som kör, även om man har handsfree. Och att skicka sms, det är ju livsfarligt – den som håller på med det tittar inte ens på vägen.

Henrik Bååt, 51, varumottagare, Tumba:
1. Nej, det är ett okynne. Får jag samtal när jag kör vill jag helst inte svara och gör jag det ber jag den som ringer höra av sig senare. Man blir okoncentrerad på trafiken när man pratar i mobilen och ännu mer om man sitter och surfar eller skickar sms.

2. Sverige borde införa förbud och det borde vara hårda straff. Den som pratar i telefon när han kör borde bli av med körkortet. Kanske är det lite säkrare med handsfree, men jag vill förbjuda allt.

Monica Sundblad, 75, pensionär, Tumba:
1. Jag kör nästan varje dag och svarar om någon ringer, men jag ringer aldrig själv. Att det finns de som skickar sms låter förfärligt, då tappar man ju helt koncentrationen.

2. Jag tycker inte att det behövs en lag. Folk är väl ändå tillräckligt klyftiga för att begripa att man måste vara försiktig med att ringa. Och det skulle ändå aldrig gå att hålla reda på om bilförarna följer lagen.

Jonny Ståhle, 30, drifttekniker, Stockholm:
1. Jag har inte körkort och har just köpt en ny cykel. Jag tycker inte att den som kör bil ska använda mobiltelefonen. Att cykla och samtidigt prata i mobilen skulle bli ännu mer komplicerat, det skulle jag aldrig försöka mig på.

2. Om man inför en lag borde det vara en som tillåter handsfree men förbjuder mobiler som man håller i handen när man pratar. Att skicka sms borde vara helförbjudet, den som skickar sms tappar kollen helt.

Niclas Ek, 26, fotbolls-agent, Stockholm:
1. Jag tycker att det är okej att tala i telefon när man kör och om man har en handsfree. Då är båda händerna fria. Men jag svarar bara när jag står i en kö eller om det är väldigt lugn trafik. Skicka sms skulle jag aldrig göra – då har man ju ingen koll överhuvudtaget. 

2. Krav på handsfree är en bra sak att ha med i en lag. Det har de i andra länder och det borde vi också ha. Även om det är svårt att kontrollera att förarna följer lagen, så tror jag fler blir försiktiga med mobilen.

Kommentarer

#1 • 2011-11-29 08:52
Raymond K (not verified)

Kvalificerat skitsnack. Många länder har förbud mot mobil vid körning och jag fattar inte varför detta skall vara så svårt att införa i Sverige.
"Vi behöver enas kring en beteendekodex " det är samma sak som att tro på jultomten.

"– Man kan inte först ta fram en produkt som mobiltelefonen och sedan förbjuda den. Tillåter man att människor kör bil under flera timmar i rad kan man inte heller förutsätta att de är koncentrerade på trafiken hela tiden, säger Katja Kircher."
Kan man inte vara koncentrerad på trafiken skall man stanna och vila.
Mobiltelefonen är inte framtagen för att just användas i bil under körning.
Men den kan användas när man stannat eller i alla andra tillfällen som man behöver den och inte kör bil.
Det är horribelt att denna kvinna säger att det är bra att kunna köra bil och sköta sitt jobb samtidigt med mobilen medan man kör. Hon borde låsas in.
Hur många olyckor skall ske innan Sverige tar sitt förnuft tillfånga?

#2 • 2011-11-29 09:31
Raphael

Att knappa in ett nummer på en telefon kan liknas vid att justera bilstereon, för det är lika distraherande att ställa in bilstereon under färd som att knappa in ett nummer i en telefon och om det ska vara förbjudet att knappa in ett nummer i telefon under färd så borde det rimligen även vara förbjudet att justera bilstereon under färd. Sådana övningar utförs bäst när bilen är stillastående.
Dock har moderna telefoner röststyrning, dvs du kan säga namnet på en person och telefonen ringer upp.

Ett ytterligare problem för lagstiftningen är bilstereo från fabrik med telefonkontroller. Räknas det som att man använder en mobil när man använder en bilstereo som man kan ringa med?

#3 • 2011-11-29 09:33
Raphael

Många länder tillåter handsfree vid körning (vilket är ett av skälen till att allt fler bilar utrustas med telefonkontroller och handsfree i bilstereon från fabrik), och jag har svårt att tänka mig att det är mer distraherande att prata i telefon jämfört med att prata med en medpassagerare under färd.

Sms:a och trycka in twitter och liknande, det förstår jag överhuvudtaget inte hur man kan göra medan man kör bil... det verkar märkligt. Finns det verkligen de som gör det?

#4 • 2011-11-29 09:37
Pender

Jag är lite irriterad på att jag med mina skattepengar ska vara med och betala såna vimsiga psedoforskare som VTI-Katja. Vill man bevisa att det är lika ofarligt att köra halvfull som nykter, så är det bara att skaffa sej omdöme i Katja-klass, och ha ett klart mål. Den senaste veckan har jag sett 2 förare som satt och pratade i mobil och körde mot rött i korsning. Långt efter de i andra filer stannat. Inte lika farligt, men ändå irriterande är de som går ned på småvinglande tomgång, när samtalet börjar bli riktigt fängslande.

#5 • 2011-11-29 10:05
1 Tysken (not verified)

Håller med om att mobilprat utan handsfree skall vara förbjudet,
Tydligen klarar vi människor inte att hålla telefonen i handen och prata samtidigt som vi kör.
Att ta bort att tala i telefon via handsfree tror jag inte på , för samtidigt bör vi ta bort barnstolar i framsätet, sätta upp en skylt "samtal med föraren under färd är förbjudet" , likaså ta bort mugghållare , för jag tror att det är distarherande att se till att man inte spiller samtidigt som när man äter sin frukost i bilen.
Det stora problemet förutom just mobilprat är att många sysslar med allt annat än att köra bilen när man sitter bakom ratten.
Katja VTI har kanske lite rätt i det hon kommit framt till...men bara för att man gör andra saker som är trafikfarliga behöver man väl inte tillåta ytterligare en orsak som mobilprat utan handsfree

#6 • 2011-11-29 10:52
hultarn

Raymond: Bra kommentar!

#7 • 2011-11-29 11:34
Raymond K (not verified)

hultarn jag blev uppriktigt sagt arg på att en trafiksäkerhets-projektledare säger

"Tillåter man att människor kör bil under flera timmar i rad kan man inte heller förutsätta att de är koncentrerade på trafiken hela tiden, säger Katja Kircher."
Och med det säger hon att eftersom man ändå inte är koncentrerad på trafiken så kvittar det om man pratar i telefon under körning.
Hon skulle inte ha med trafiksäkerhet att göra alls.
Ett verkligt huvudlöst uttalande av henne.

#8 • 2011-11-29 12:09
Peter i Sydney

Sverige måste vara ett av mycket få länder där det fortfarande är tillåtet att använda mobiltelefon under körning utan handsfree. Här i Australien har det varit föbjudet i ca. 20 år. Nu för tiden har i stort sett alla nya bilar Bluetooth som standard. Jag håller helt med Raymond K.

#9 • 2011-11-29 12:46
Rålle G.

Ut med fler civila polisbilar i trafiken istället och låt dom plocka bort dåliga förare från vägarna, mobilpratande eller ej. Vårdslöshet i trafik gäller och ska man förbjuda mobilanvändning så måste man ju i konsekvensens namn lagstifta mot så mycket annat: Skrikiga barn, sura svärmödrar, lyssnande på sportsändningar, pillande på stereo och klimatanläggningar m.m. som många olämpliga förare distraheras av.

Katja Kircher har rätt. Problemet är usla och omdömeslösa förare, inte mobiltelefonen.

#a • 2011-11-29 13:03
argotik

En sak är fullständigt klar! Vårt utbildningsväsende behöver betydande resurser så att vi kommer ifatt det försprång som andra länder har. När våra forskare kommer på tvärs med hela övriga Europas utom Albanien så är det på hög tid att man skärper studiekraven. En forskare som vänder på problemställningarna som den värsta politiker hör naturligtvis inte hemma i forskarvärlden.
Som tur är så har snart bilfabrikanterna löst detta! De har tydligen både större kunskap och större insikt än våra forskare.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.