Nästa artikel
Volvo vill införa bonus för HVO-dieselbilar
Nyheter

Volvo vill införa bonus för HVO-dieselbilar

Publicerad 6 april 2020
"Bilflottan kan inte bli fullt elektrifierad över en natt."

Det så kallade bonus/malus-systemet fick svidande kritik när Riksrevisionen släppte sin rapport tidigare i år.

Systemet går ut på att köpare av elbilar och laddhybrider får en bonus på upp till 60 000 kronor medan köpare av de flesta andra bilar utan el- eller hybriddrift istället får betala en straffskatt under tre års tid.

Kritiken gick bland annat ut på att systemet kostar för mycket jämfört med andra åtgärder på transportområdet. Men rapporten fick i sin tur hård kritik från andra håll som hävdar att bonus/malus mycket effektivt ställt om till en mer elektrifierad bilflotta.

Volvo är generellt sett positiva till bonus/malus men företagets presschef Karin Wik säger i en intervju med Svenska Dagbladet att reglerna inte får ändras för ofta.

– Eftersom gränserna för att få bonus just ändrats borde de nu få ligga kvar åtminstone under 2021 och 2022. Alltför täta ändringar gör det svårt för konsumenterna att veta vad som gäller och hur man ska tänka kring sitt bilköp, säger hon.

Volvo står just nu för fyra av de tio populäraste nya laddhybriderna i Sverige, enligt statistik från Bil Sweden, men den eldrivna versionen av Volvo XC40 ska börja levereras först senare i år.

– Med tanke på att bilflottan inte kan bli fullt elektrifierad över en natt borde man också kunna ge skattefördelar till nya dieselbilar som är godkända för att köras på det fossilfria drivmedlet HVO100, säger Karin Wik till tidningen.

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#12j • Uppdaterat: 2020-04-19 15:29
A.L

Hur går det John? Lyckats Googla dig till en rimlig diskonteringsränta än? Se annars Naturvårdsverkets rapporter, där kan du nog klippa och klistra en hel del.

Men som alltid kommer det att synas direkt. ;-)

MVH AL

#12k • Uppdaterat: 2024-05-13 23:49
Gäst (ej verifierad)

Mitt eget förslag, men som stora delar av världen redan står bakom, är att vi ser till att det helt enkelt inte sker en
uppvärmning med 3-3,5 grader, utan max. 2 grader. Risken att det som bl a IPCC skriver om, slår in ser jag som klart överhängande.

AL kan ju försöka övertyga världen om att det handlar om "osäkra modeller med mycket grova antaganden". Vilka garantier har AL som säger att klimatförändringarna och dess påverkan, kommer vara möjliga att hantera på ett rimligt och säkert sätt, om man dessutom väger in s k tipping points där förändringar snabbt kan få förödande konsekvenser bortom all kontroll?

Svaret på din fråga "Vem eller vilka skall få det sämre i det framtida Sverige och på vilka grunder?", är att ingen behöver få det sämre för att landet satsar på en fossilfri framtid med nollutsläpp av växthusgaser, utan snarare bättre. Att fossila bränslen trängs ut av källor med förnyelsebar energi i bl a Sverige under de senaste 30 åren verkar gått AL helt förbi.

Världen går ju trots allt framåt om man anstränger sig för att titta.

#12l • Uppdaterat: 2020-04-20 11:30
A.L

Ja öppna ögonen John. Och då menar jag inte bara ett öga utan båda;-). Att vara enögd löser nämligen ingen klimatfrågor.

Jag behöver inte övertyga världen om att modellerna är osäkra. Det står nämligen i dem - och med rätt kunskap och kompetens går det lätt att utläsa;-). Och skall man tro på Johns enda öga så är det bara när Nordhaus presenterar en modell som strider mot vissa politiska linjer som den är osäker. När IPCC presenterar en minst lika osäker skattning så är helt plötsligt världen överens;-). Men jag förstår att det enda öppna ögat får det lite svårt med sin logik eftersom Nordhaus använder IPCC i sina egna analyser, och dessutom är citerad av IPCC själva. Det blir därför inte så lätt för John att agera konsekvent eller att använda båda ögonen. För då finns ju risken att intellektet behöver hantera de uppenbara motsägelserna, något som kan vara väl så problematiskt när man avgränsar sin inhämtning av information till det som bekräftar snarare än ifrågasätter.

Jag noterar att John inte heller denna gång kan motivera eller ens försöker ge sig in på valet av diskonteringsräntesats. Detta trots att jag till och med hjälpte John lite på traven denna gång;-)..

De som får det sämre är alla de som får bekosta 2-gradersmålet. Bara i Sverige rör det sig om miljardbelopp. Resurser som vi inte minst i nutida dagar behöver till annat. Som ett litet tips - och som du hade förstått om du läst exempelvis Naturvårdsverkets rapport inom området (eller en grundkurs i finansiering vid en naturvetenskaplig fakultet,- eller ekonomihögskola) en investering måste ge något tillbaka för att vara lönsam. Annars blir det en kostnad. Och kostnader vill vi ju inte ha;-).

Och nej då. Fossila bränslen är fortfarande inte undanträngda. De är den dominerande energislaget också under den kommande 20-30 åren. Men det där har vi ju redan avhandlat i tråden här intill när John först skulle förklara vad en prognos är (och att den bara stämmer när den visar på rätt saker - när den visar på fel saker är den både felaktig som feltolkad, och i princip oanvändbar både som metod och princip). Men det var mest prat eftersom det aldrig kom någon förklaring och aldrig kommer att komma någon heller ;-). Och det kan man förstå eftersom kunskaperna inom tidsserieanalys är - hmm - "begränsade".

Så blir det lätt när man kombinerar enögdhet med inkompetens.

Och fortfarande har John inte läst Solow heller. Ja nåväl, det är din förlust. Varför lära sig något nytt och betrott när hela nätet är fyllt av profetior och allehanda rappakalja som bekräftar den egna åsikten?

MVH AL

#12m • Uppdaterat: 2024-05-13 23:49
Gäst (ej verifierad)

Har man blind tro på t ex Nordhaus, Solow och andra teorier, är det uppenbart svårt att ta till sig annat som skrivs och andras synsätt. Och jo, fossila bränslen håller speciellt i en del länder och regioner att trängas undan till förmån för förnyelsebart. AL:s förståelse för följdverkningar och risker vid 3-3,5 graderas uppvärmning, lyser som vanligt med sin frånvaro. Apropå att vara enögd och försöka lösa klimatfrågor.

Jobbigt för dig AL när det i verkligheten läggs stora resurser i världen på att använda ny teknologi samtidigt som man begränsar utsläppen av växthusgaser. Utveckling går trots allt framåt... ; )

#12n • Uppdaterat: 2024-05-13 23:49
Gäst (ej verifierad)

Del av artikel nedan från https://phys.org/news/2020-01-climate-lowest-limited-degrees-celsius.html

"Climate costs lowest if warming is limited to 2 degrees Celsius
Using computer simulations of a model by U.S. Nobel Laureate William Nordhaus, researchers have weighted climate damage from increasing weather extremes, decreasing labor productivity and other factors against the costs of cutting greenhouse gas emission by phasing out coal and oil. Interestingly, the most economically cost-efficient level of global warming turns out to be 2 degrees Celsius, the level to which more than 190 nations agreed in the Paris Climate Agreement. So far, however, CO2 reductions promised by nations worldwide are insufficient to reach this goal."

#12o • Uppdaterat: 2020-04-22 09:06
A.L

John. Du är ideolog, dessutom en rent okunnig sådan. Vi kommer därför inte vidare eftersom dina kunskapsluckor är massiva, ja rent ut sagt häpnadsväckande. Enkla frågor besvaras inte, grundläggande begrepp och teorier förnekas, fundamental matematik och statistik skyrs som pesten och får John att fly debatten och elementära samband gäller bara när de passar. Dessutom står antalet fokusbyten som spön i backen och nivån av motsatsargumentation slår alla rekord. Förväntar du dig att någon skall ta sådan rappakalja på allvar? Bagdad Bob?

Men en sak kan man som ingenjör bekräfta. Teknisk utveckling löser ofta många problem, och den skapar grogrund för ökat välstånd. Så långt är den välkommen för att förbättra folks livsvillkor.

Men den hjälper fortfarande inte mot de motsatsförhållanden som jag målat upp för dig, d.v.s hur man skall minska de aggregerade utsläppen utan att sänka levnadsstandarden (till en rimlig kostnad).

Det är också vad modellerna tar upp oavsett det är i form av fotavtryck eller hos Nordhaus, IPCC eller för den delen i naturvårdsverkets rapportflora. Och nej, produktivitetsförbättringar har inte så mycket med att sänka de aggregerade utsläppen att göra. Misstaget John gjort där är att han inte känner till hur de mest grundläggande begreppen inom statistisk dataanalys (vilket också uttryckts i tråden på forumet). Saker man ofta lär dig redan på gymnasiet och som även tas upp på grundnivå på universiteten;-).

Att John blundar för kunskap, bildning och empiri och dessutom vidhåller sina åsikter med ett aldrig så intensivt och anekdotiska googlande ändrar inte på dessa saker.

Samtidigt som John predikar sina religiösa irrläror (istället för att studera och lära sig något som han och mänskligheten kan ha nytta av) samt lägger kraft och energi på att sprida desinformation brinner jorden upp. Och om det är Johns egentliga intention förstår jag tillvägagångssättet bättre. Då är han på god väg att lösa den uppgiften.

MVH AL

#12p • Uppdaterat: 2020-04-22 15:24
A.L

Och John. Du läste som vanligt inte din egen länk heller denna gång. Hade du gjort det skulle du upptäckt varför 2 grader kan försvaras i ekonomiska ordalag på förmiddagen men förkastas på eftermiddagen.

Men varför läsa på när man kan googla och klippa in några centimeter text?

Vi skall nog alla vara glada över att John inte ägnar sig åt vare sig medicin, naturvetenskap eller ingenjörsmetodiskt arbete. Det hade resulterat i en direkt katastrof, med både mänskligt lidande som raserade broar, vägar och maskiner som konsekvens. Det är nog därför som John istället lägger sin kraft på den normativa ansatsen, där skadeverkningarna från desinformationen inte går att påvisa lika enkelt och dessutom kan relativiseras bort. Men så fungerar politiken, det är inte Johns fel som helt uppenbarligen agerar i oförstånd och okunskap.

MVH AL

#12q • Uppdaterat: 2024-05-13 23:49
Gäst (ej verifierad)

AL, som du märker är inte all forskning på din sida, även om du verkar inbilla dig det. Lustigt att du blir upprörd när det kommer information som inte passar din agenda. Men det var inte oväntat. Angrip i stället de som står bakom informationen i länken på #110. Skjut alltså inte budbäraren.

För övrigt är AL oftare än han själv förstår, direkt styrd av subjektiva uppfattningar i t ex fallet med att "det får inte kosta för mycket att hindra den globala uppvärmningen" och att finns det en viss mängd oljetillgångar måste och kommer dessa också omsättas i ekonomin. En annan klassiker är att "är det gamla, sjuka och barn som ska bekosta en omställning till ett klimatsmart samhälle?"

Övertron på att den egna uppfattningen är den enda rätta och som påstås understödjas av helt objektiva och därmed korrekta teorier, är hos AL högst påtaglig. Passar annat och andra inte in i denna mall ska det genom olika härskartekniker, sättas på plats och tryckas undan. Detta fenomen tror jag inte gått någon förbi.

#12r • Uppdaterat: 2020-04-24 12:06
A.L

Jag skjuter inte forskning, det är det som skiljer oss åt. Men jag läser och förstår vad där står (och där finns en del tänkvärdheter men också en del betänkligheter - inte minst i det olyckliga valet av basår) innan jag lägger fram det, där skiljer vi oss också åt.

För du har helt uppenbarligen inte läst underlaget. För hade du gjort det skulle du upptäckt att det bygger på den modell som John genom att googla sagt är osäker (utan konkreta mått givetvis) men med några avgörande skillnader. Samma underlag - som f.ö är ännu osäkrare - bekräftar dessutom det jag skrev i 112. Och anledningen till att John inte läser är enkel, du är inte intresserad av ämnet eller resultaten eller ens hur man kommer fram till det man publicerar. Så länken bekräftar bara vad jag skrev tidigare, även om John inte förstår det.

Det viktiga för dig är istället att det som läggs fram kan ge ett ytligt sken av att bekräfta din egen uppfattning, detta oavsett trovärdighet eller akademisk tyngd (i de fall där det är frågan om sådant arbete). Och så kan man ju arbeta, även om det blir tämligen inkonsekvent att opponera på Nordhaus samtidigt som man åberopar IPCC eller som nu, en publikation som är härledd utifrån Nordhaus modell - om än med fler antaganden men också viktiga påpekanden (som jag ser det) - framförallt i fråga om skadekostnader, diskonteringsränta (se - där var den igen John!) och kompensationseffekter.

Man löser inga akademiska frågeställningar utan att förstå sig på empiri, metodik eller analytiskt arbete. Att behärska grundläggande matematik kan också vara en fördel, särskilt om man skall hålla på med meteorologi och ekonometri. ;-)

Sist men inte minst, kalkylräntan som jag efterfrågade en kommentar kring men som John försökt ducka genom att slänga fram en ny länk (som han inte läst). Har du fortfarande inte kommit på något där ännu?

Angående vad som sedan är normativt eller inte har du missuppfattat ämnet. Det finns inget normativt i matematik. Den är precis så fyrkantig som den kan vara. Kronor och ören summeras och sedan ser man om det blir över- eller underskott i slutändan. När det blir frågan om underskott - som exempelvis i fallet koldioxidvärderingen i Sverige - så blir vi fattigare (i kronor och ören räknat). När det är frågan om överskott blir vi rikare (i kronor och ören räknat). Detta står också i det underlag som du precis hänvisade till men som du alltså - uppenbarligen - inte läst eller förstått;-=) Värderingar, som att Sverige skall visa vägen etc, är inte prissatta i en sådan kalkyl. Det är en helt annan sak.

Vad gäller översitteri är det nog snarare John som pysslat med det genom att dels förklara vad jag kan och inte kan arbeta med, samt att jag inte känner till saker om miljö och klimatet samtidigt som John är högre vetande inom området. Och just detta senare är och förblir en uppenbar bluff. En miljövetare som inte kan derivata, grundläggande algebra, gymnasiefysiken eller elementär vetenskapsmetod och ännu mindre förstår hur IPCC:s resultat skall utläsas eller vad det betyder har ingen högre utbildning inom området. Lika lite finns där inte en enda poäng i ekonomi, trots att det har uttryckts från John att han har ägnat sig åt det . John hänvisar sedan till att jag utgår från en (alltför) snäv teoretisk sfär. När jag dä frågar vad som skall användas istället vägrar John att svara. Ja han vill inte ens utveckla vad en teori är för något, i och för sig inte konstigt om man som John inte känner till skillnaden mellan akademiskt arbete och politiskt beställda utredningar.

Det är på grund av uppenbara kunskaps- och färdighetsluckor som vi inte kommer vidare i våra diskussioner. Istället hamnar vi i en debatt där John gör allt vad han kan för att inte blottlägga sina kunskapsluckor genom att klippa in anekdoter (som han sedan vägrar att diskutera på ett djupare plan eftersom han är rädd för att åter bli avslöjad som okunnig). Och då blir det ingen dialog utan mest en kritik från min sida mot bristen på akademisk och metodologisk samsyn (som John - trots mina påstötningar - vägrar att enas kring) parat med ofullständig bevisföring (där Google används istället för att bemöta nödvändig och saklogisk kritik mot det man tidigare googlade fram).

MVH AL

#12s • Uppdaterat: 2020-04-06 15:16
milkylainen

Tycker generellt att subventioner på elbilar och annat trams är värdelöst. På precis samma sätt är bonus för HVO eller elbil en usel idé. Däremot så kan man ju införa lättnader för HVO som bränsle, så den stora massan kan få incitament att köra runt på "rätt" bränsle. Så nej, inget på bilen. Bara sättet man använder den på.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.